הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-5 בינואר, 2004 20 תגובות

לפני כל דבר אחר, צריך לומר כי בתגובה שהגיב צה"ל על הביקורת הציבורית שנמתחה עליו בגלל הירי על "מפגיני הגדר" שהביא לפציעתם של ישראלי ושל אורחת מחו"ל, ישנו שקר כפול, גם מהותי וגם פרוצדוראלי.

השקר המהותי הוא בטענה שהמפגינים ביקשו לחבל בגדר המגינה על ביטחונם של אזרחי ישראל, ומכאן צעד-וחצי לאמירה שערעור הביטחון הוא כוונתם האמיתית ועוד חצי צעד להשתוללות של מגיבי אינטרנט שהציעו לירות בכל השמאלנים המעודדים את אויבינו. אבל הצצה חטופה במפה המציגה את תוואי הגדר בסביבה מראה, ראשית שהגדר עושה שם עיקול עמוק אל תוך השטח הפלסטיני ותכליתה היא לא להגן על תושבי ישראל כי אם לאחד עם המדינה את השטחים שעליהם יושבות התנחלויות אחדות. ותוך כדי כך היא מפרידה לא בין "המחבלים" לאזרחי ישראל כי אם בין התושבים הפלסטינים של כפרי הסביבה לבין אדמותיהם. מה שהמפגינים ביקשו לפרוץ הוא השער, האמור לכאורה לאפשר מעבר מבוקר של הכפריים הפלסטינים שממזרח לגדר אל אדמותיהם שממערב לגדר, אבל הוא נעול כל הזמן ומונע מהם את הגישה החופשית למה שצריכה להיות להם גישה חופשית אליו. בינתיים נמסר כי מאז הירי השער פתוח מבלי שייפגע כהוא-זה ביטחון אזרחי ישראל.


שנית – אוי לאותה בושה! – הגדר נגמרת ממילא קצת דרומה משם ואין בעיה לעקוף אותה. במלים פשוטות אין בינה ובין הגנה על הביטחון ולא כלום. המפגינים שטילטלו את השער לא פגעו בביטחון ישראל ולא איפשרו "כניסת מחבלים" אלא מחו על כך שהוא נעול ואינו מאפשר לתושבי מסחה והכפרים האחרים בסביבה להגיע לאדמותיהם לצורך עיבודן.


השקר הפרוצדוראלי הוא בטענה שהחיילים היורים לא ידעו שלפניהם ישראלים, כיוון שעמד מולם "המון" של רעולי פנים שנשאו שלטים וקראו קריאות בערבית והחיילים חששו כי עם פריצת השער יסתער עליהם ההמון הרוגש ויעשה בהם שפטים ולפיכך היה הירי בבחינת הגנה עצמית מוצדקת. הדו"ח מטהר השרצים, האמור להיות תוצאה של "תחקיר צה"לי", פורסם במהירות שיא של שני ימי עבודה (אלא אם נניח שאיזה רב הירשה לחיילים שחקרו כאילו את האירוע לכתוב בשבת, כיוון שפרסומו של הדו"ח יש בו משום "פיקוח-נפש", שאז עמדו לרשות מחבריו שלושה ימי עבודה). הוא קיבל במלואן את הטענות השקריות של החיילים ושל מפקדם והצדיק אותם כמי שפעלו לפי כל הנהלים והוראות הפתיחה באש (שלפעמים קוראים להן "נוהל מעצר חשוד", גם כשאין שום כוונה לעצור מישהו כי אם רק לפגוע בו) ומכאן שאין בהם פגם. כבר במוצאי שבת, ביום הראשון שאחרי ה"אירוע", צוטט "מפקד בכיר" בצה"ל, שעוד לפני בדיקת העובדות אמר שצמרת צה"ל לא תיתן "לפגוע בחיילים" כיוון שפעלו כמו שמצופה מהם.


אני פטור כאן מלהורות על כל השקרים המצויים בדו"ח "התחקיר" (אין ברירה אלא לשים מלה זו במירכאות). במקרה נדיר צולם האירוע, גם בווידיאו וגם במצלמות, משני צידי המתרס, גם מצד המפגינים וגם מצד החיילים היורים. רואים בבירור  שלא המון רעולי פנים ולא בטיח, אלא קבוצה של אולי עשרים צעירים וצעירות, נושאים שלטים בעברית ומטלטלים את השער כדי לפותחו. מרחוק עומדים ערבים ומסתכלים בשקט בנעשה. רק בוחן כליות ולב ידע מה התכוונו לעשות אחרי פריצת השער, כשמולם חיילים חמושים. בווידיאו שומעים היטב קריאות בעברית ורואים בבירור שאין שום סכנה נשקפת לחיילים, שהיה להם כל הזמן הדרוש לכרוע ברך בחסות הג’יפ הממוגן או להשתטח על הרצפה, לעצום את העין הלא-מכוונת, להסתכל מבעד לכוונת הטלסקופית של  רובה הקלעים ולירות על אזרחים לא מזוינים. בעניין זה לא צריך להרחיב וכבר עמדו על כך במפורט גם בטלוויזיה וגם בעיתונים לכל מסתכל חצי-אובייקטיבי כבר ברור לגמרי שצה"ל משקר כשהוא אומר שהחיילים ירו מתוך חשש לביטחונם ובלי לדעת שלפניהם מפגינים ישראלים.


ואשר לסירובם של החיילים לסייע בהעברת הפצוע (שכעת אפילו הם עצמם אינם מכחישים שכבר ידעו כי הוא ישראלי) לבית החולים, יש כאן "ערך מוסף", המעיד על אופיים של חיילים אלה ועל מה שנעשה בשטחים כל הזמן.  ישנה טענה, שאחדים טוענים אותה מתוך תמימות ואחדים מתוך זדון מתחסד, שמרימים כאן קול משום שהנפגעים הם יהודים ישראלים ושותקים בכל מקרה שהנפגעים ערבים מן השטחים ואפילו ערבים אזרחי ישראל. אבל אי אפשר לברוח מן הנסיבות. עד עכשיו היתה ישראל מדינת כיבוש שחייליה הנשלחים לשמור על הכיבוש יורים בתושבי השטחים הכבושים. מעכשיו היא מדינה שחייליה נשלחים לירות באזרחיה שלה כדי לכפות את מדיניות ממשלתה. אנחנו יודעים איך קוראים למדינה כזו.


אבל, חוץ מן השקרים יש בדו"ח המטייח הזה ובהסבריו המתנצלים גם הודאה סנסציונית בכך שצה"ל מבצע פשעי מלחמה בשטחים הכבושים. כי אם באמת מצדיקים מחברי התחקיר את הירי בנימוק שהחיילים חשבו שלפניהם ערבים, ולפיכך כשירו עליהם לא הפרו את הוראות הפתיחה באש, ניתן להבין שלדעתם ולדעת העומדים מאחוריהם אין פגם בירי על אזרחים לא חמושים אם הם ערבים. ירי כזה בשטחים כבושים באזרחים לא חמושים שאינם מסכנים חיי אדם הוא פשע מלחמה. מפקד הנותן הוראה לירי כזה נותן פקודה "בלתי חוקית בעליל". חייל המבצע פקודה זו אינו יכול להסתתר מאחורי הטענה שמילא פקודה, כיוון שחובה עליו לסרב לבצע פקודה בלתי-חוקית בעליל. מפקדים בכירים המחברים הוראות כאלו של פתיחה באש, שהחיילים פעלו לפיהן, הם פושעי מלחמה. 


תמיד הזהרנו שזלזול בחיי ערביי השטחים הכבושים לא רק שהוא רע לעצמו, אלא שבסופו של דבר יביא לזלזול בחיי אזרחי ישראל, שפעולות דיכוי המתבצעות מעבר לקו הירוק, סופן לעבור אותו ולהתבצע גם בתוך ישראל עצמה. דבר זה בא לידי ביטוי כבר בירי על ערבים אזרחי ישראל באוקטובר 2000 והנה הוא עלה לשלב נוסף בירי על אזרחים יהודים. איך שלא נסתכל בסיפור הזה, הוא אינו נראה טוב. ירי באזרחים בשטחים כבושים הוא פשע מלחמה. ירי באזרחי המדינה הוא פשע נגד הדמוקרטיה, הוא ראשית צמיחתה של דיקטטורה פאשיסטית. ואל תספרו לנו שבישראל נערכות בחירות דמוקרטיות, יש דיקטטורות שכוננו בבחירות דמוקרטיות. 


אני קורא כאן להקמתה של ועדת חקירה אזרחית שתחקור את אירועי הירי על המפגינים הישראלים במסחה ותפרסם את מימצאיה ומסקנותיה. אין לי ספק שאלה יוקיעו את השקרים שהפיץ צה"ל על האירוע הזה ויתבעו להעמיד לדין את מבצעי הפקודות הבלתי חוקיות ואת נותניהן. אבל אין להסתפק בכך. בעקבותיו של דו"ח ועדת החקירה הזו צריכה לקום ועדת חקירה אזרחית שתחקור את פשעי המלחמה שמבצע צה"ל על פי הודאתו בשטחים הכבושים. די להתעלמות. הגיעה השעה לדעת את כל האמת ולהפיץ אותה.

תגובות
נושאים: מאמרים

20 תגובות

 1. חנוך גיסר הגיב:

  תשובה לאינדיאני:
  הבחירות בישראל הן "דמוקרטיות" במרכאות כפולות ומכופלות – מכמה סיבות:
  1. שר בטחון שהודח ע"י ועדת חקירה ממשלתית שמנעה ממנו את המשך כהונתו – יכול, לאחר כמה שנים, להיבחר לראש ממשלה (סופר שר בטחון) – הזאת דמוקרטיה?
  2. השליטה בקביעת רשימת המועמדים של המפלגה הגדולה ביותר, או, לפחות בחלקה של רשימה זו – הינה של קבוצות עברייניות – הזאת דמוקרטיה?
  3. חיסול העבודה המאורגנת בישראל ע"י חקיקה שמוחקת הסכמים קיבוציים – הזאת דמוקרטיה?
  4. חברי הכנסת אחראים הן על קביעת שכרם, והן על מידת כפיפותם לחוק הפלילי (הסרת או אי הסרת חסינות) – הזאת דמוקרטיה?

  יכולתי עוד להמשיך, אינדיאני, אבל חבל על כאב הלב המתמשך!

  שם אחר יש ל"דמוקרטיה" הזו – דמוקטטורה -ויש לה דוגמאות לרוב במהלך ההיסטוריה, אשר אנחנו כיהודים סבלנו את נחת זרוען של כמה מהן…

 2. עובדה קטנה ונשכחת- תשובה לחנוך גיסר הגיב:

  כל עוד הצד השני רוצח אזרחים נשים וילדים בשיטתיות, בכוונה תחילה, ולאורך זמן, ואין כל גוף אכיפה בינלאומי המונע זאת ממנו, הרי שאנו נמצאים למרבה הצער בג’ונגל. ובג’ונגל כדי לשרוד כל האמצעים כשרים!!!
  אילו מדינת ישראל היתה מבצעת הרג שיטתי ומכוון של אזרחים פלסטינים, (דבר שלמדינת ישראל קל לבצע טכנית) כדי להשיג לדוגמא מטרות מדיניות, ניתן היה להגיד זאת כפשעי מלחמה, ואולם אין זה המצב כך שכל הדיבורים על "פשעי מלחמה ישראלים" הם דברי הבל ורעות רוח. גם הדיבורים על הרג לא מכוון של אזרחים במסגרת המלחמה בטרור, כפשעי מלחמה הם דיברי הבל, שהרי אם כן, גם בעלות הברית שנצחו את גרמניה הנאצית, תוך פגיעה מאסיבית באוכלוסיה הגרמנית – גם הם פושעי מלחמה…

 3. אינדיאני הגיב:

  למגיב מעלי – אינך יודע מה אתה סח זכות הבחירה היא לכל אזרח מעל גיל 18 . לשלטון המקומי כל תושב מעל גיל 17.אני מבין – אין אדם נתפס בעת צערו אולם אשמח לשמוע האם אין הבוחר נמצא מעבר לפרגוד ובוחר במפלגה שהוא חפץ בה ? אגלה לך סוד ההצבעה היא לא בעד מפלגה אלא בעד מפלגה הפחות גרועה . אם חד"ש קבלה 3000 קולות יהודים אות וסימן הוא כי כל היתר חשבו שזאת חלופה גרועה.אם תמשיכו בזאת הדרך כל מי שלא חושב כמוכם הוא טיפש,פאשיסט,להעמיד אותו לדין, חולה נפש(יעל לוטן) וכד’ בבחירות הבאות תקבלו רק 2000 קולות.

 4. אינדיאני הגיב:

  מתיחס לפסוק " ואל תספרו לנו כי בישראל נערכות בחירות דמוקרטיות" . האם בזה שתוצאות הבחירות לא מוצאות חן בעיני דוד שחם הן לא דמוקרטיות?
  ועוד "במקרה נדיר צולם האירוע גם בוידאו וגם במצלמות משני צידי המתרס" , נו באמת גם דוד שחם יודע כי זה לא היה מקרה אלא הפקה מאורגנת שצהל נפל לתוכה ברב טיפשותו.

 5. אינדיאנים עליך הגיב:

  מדינה שבה מיליון אזרחים מופלים עפ"י חוק (ערבים), שוללת את זכויותיהם הדמוקרטיות וקובעת את גורלם (המר) של שלושה וחצי מליון בני אדם (פלסטינים), אינה מדינה דמוקרטית, זאת מדינת אפרטהייד. גם דרום אפריקה הגזענית היתה "דמוקרטית" (ללבנים).

  ל"הפקה" שנרקמה ב"ראש אינדיאני" מישהו
  "נידב" את שתי רגליו.

 6. עובדה קטנה ונשכחת הגיב:

  וכל הרעות האלו נפלו על הפלסטינים, שיכלו לחיות היום במדינה עצמאית על 97% מהשטח, ללא גדר ועם 20 מיליארד דולר כספי סיוע בינלאומי.
  ובמקום זאת פתחו במתקפת טרור מכוונת נגד אזרחים שזהו פשע המלחמה הגדול מכולם.

 7. חנוך גיסר הגיב:

  למגיב שמעלי:

  ונניח שכל מה שאתה אומר נכון – מה לזה ולפשעי המלחמה הישראליים?
  האם פשע שלנו הופך להיות צח כשלג מפני שגם לצד השני יש פושעים?

 8. לחנוך גיסר מדנדן הגיב:

  אני לא חושב שהדוגמאות שהעלית בעניין דמוקרטיה בישראל קשורות לטענה שלך:
  אותו שר בטחון מודח שאתה מדבר עליו נבחר ברוב גדול גם בבחירות אישיות וגם בבחירות כלליות. אזרחי ישראל אמרו את דברם והחליטו מי יהיה ראש הממשלה כאשר לפניהם האינפורמציה הרלוונטית. לבחירות הבאות יגיע שרון כאשר בקופת השרצים שלו נמצאים גם עומרי וגלעד, והוא יזכה שוב… המחדל פחות קשור לדמוקרטיה אלא יותר לאכיפת שלטון החוק ולמידת העניין שמגלה האזרח בשלטון החוק.

  אגב, לישראל חוקים מהמתקדמים העולם בנושאים רבים (למשל איכות הסביבה), הבעיה היא באכיפה.
  גם מעורבות עבריינית בפוליטיקה ונושא "שמירת החתול על השמנת" הם נושאים שמעידים על כך שמרבית האזרחים נותנים מקום משני לנושאים אזרחיים באג’נדה שלהם, ושוב, לא חוסר דמוקרטיה היא הבעיה אלא מעורבות.
  אגב, לא הייתי ממהר לפטור את מי שאתה קורא להם "העובדים" מאחריות, ראה התנהלות ההסתדרות במשך שנים כגוף מסואב וארכאי או עובדי חברת חשמל שיצרו מעין עליתא של עובדים.

  ועוד דבר: במדינות דמוקרטיות שונות ניתן לראות איך המרקם החברתי והקווים החברתיים המנחים משפיעים על דמות השלטון: למשל בבריטניה המעמדות כל-כך טבועים באנשים וב "שיטה" כך שלפרלמנט יגיעו אך ורק "בני טובים" מהמעמד הגבוה שממש נולדו לתפקיד.
  אדם לכאורה "פשוט" (בוא ניקח לשם הדוגמה את עמיר פרץ) לעולם לא יגיע לשם.
  אז לכאורה יש לך פרלמנט תרבותי והגון, אך האם זו דמוקרטיה טובה יותר משלנו?

 9. ישראל ≠ דמוקרטיה הגיב:

  ישראל אינה דמוקרטיה מכיוון שבשטח שלטונה אין לכל בני האדם זכות להשתתף בקביעת גורלם. ולא מדובר במיעוט קטן וזניח. לו היו נערכות בחירות לכל מי שמלאו לו 18, שרון לא היה בשלטון (והאמת שגם פרס לא). זו הסיבה המהותית מדוע זו לא דמוקרטיה. כבר כיום ערביי ישראל הפלסטינים מחוץ למשחק הפוליטי לאחר הדרה ארוכת שנים. גם בשמאל היהודי גוברת והולכת התחושה של ויתור והרמת ידיים מהדה-לגיטמציה ארוכת השנים. כך שמדובר בבחירות טכניות שתוצאותיהן ידועות מראש. מי שרוצה להמשיך ולטמון את ראשו בחול, ותחת כל עץ רענן לזעוק "אבל מדובר בדמוקרטיה", שיבושם לו. מיעוט הנתמך בכוחות מזוינים שולט בכל המרחב של ארץ ישראל. כולנו יודעים איך קוראים לסוג כזה של משטר, והיכן משל בהיסטוריה.

 10. אייל הגיב:

  אינדיאני,
  יפה באמת שהזכרת את יעל לוטן, מפני שהתגובה שלך מהווה הוכחה נוספת למה שהיא כתבה
  במאמר האחרון (המצוין) שלה.
  מענין אם תצליח להבין למה.

 11. חנוך גיסר הגיב:

  1.גוף אכיפה בינלאומי כנגד רצח חפים מפשע?
  רעיון מצויין! טוב כנגד פשעי מלחמה פלסטיניים וישראליים כאחד!
  זו, בעצם, תמצית הרעיון של משלוח כח רב לאומי לשטחים ע"י הקהילה הבינלאומית – תחילתו של ההסדר הכפוי המבורך!
  2. ישראל לא מבצעת הרג מכוון של אזרחים פלסטיניים?
  אז איך נקרא ל- 23 הילדים שנהרגו מכדורי חיילינו כאשר, לדברי הצבא, השתתפו בהפרות סדר, בתקופת ה"שקט " האחרונה? אולי הם בסך הכל "מצאו את מותם"?
  ואיך נקרא למותם של הילדים במחסום קלנדיה מכדורי צלף ישראלי?
  ואיך נקרא למותה של תינוקת בת 5 דקות שאימה ילדה אותה מאחורי הבטונדה במחסום, כי החייל לא נתן לאמבולנס הפלסטיני לגשת אליה ולפנותה?
  ואיך נקרא להרג העתידי של אזרחים פלסטיניים כאשר הצדקתו של הרמטכ"ל לירי האחרון בגדר ליד מסחה מתבטאת ב"תמונת המצב של החיילים היתה שהיו אלה מפגינים פלסטיניים"?
  הבן שלי היה בשירות סדיר ברצועת עזה באינתיפדה הראשונה – ואז, עם כל הסבל והדיכוי, לא היו ה"פקודות שצריך לבצע" (אגב- מה התרגום לגרמנית?) פקודות לירי על מנת להרוג!
  כיום מתבצע, בנוסף לרצח אזרחים ישראליים חפים מפשע ע"י בני עוולה פלסטיניים, גם רצח אזרחים פלסטיניים חפים מפשע. טרור שמתבצע ע"י המדינה (באמצעות חייליה) איננו חמור פחות מטרור שנעשה ע"י יחידים וארגונים!
  3. נכון – הנצחון על גרמניה הושג תוך כדי ביצוע כמה וכמה פשעי מלחמה ע"י בעלות הברית (הפצצת דרזדן למשל).
  נו – אז אם כך – גם לנו מותר?

  בפעם האלף – פשע מלחמה אינו הופך לצח כשלג מפני שהצד השני מבצע, גם הוא, פשעי מלחמה!
  דין אחד לכל פושעי המלחמה!!!

 12. דוד שחם הגיב:

  אילו היה המגיב המכנה עצמו אינדיאני יודע לקרוא טקסט ולהבינו, לא היה יכול לומר שברשימתי נכתב שלדעתי לא היו הבחירות בישראל דמוקרטיות משום (הו, איזה רמז עדין!) שתוצאותיהן אינן מוצאות חן בעיני. אם היה קורא את המשפט עד סופו, שבו נאמר כי "יש דיקטטורות שכוננו בבחירות דמוקרטיות" היה אולי מצליח להבין שאין לי טענות נגד הבחירות בישראל. הן דמוקרטיות, אולי אפילו יותר מאלו של ארצות הברית, אבל דמוקרטיה איננה מתמצית רק בבחירות פעם בכמה שנים. דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב כי אם גם שמירה על זכויות המיעוט, ובהן זכותו לפעול כדי להיות לרוב. דמוקרטיה היא צורת התנהגותו של השלטון, וגם שלטון שנבחר בבחירות דמוקרטיות יכול להיות לא דמוקרטי. החודש ימלאו שבעים שנה לעלייתו לשלטון של היטלר בדרך דמוקרטית. כבא כוח המפלגה שזכתה בבחירות דמוקרטיות במםפר הגדול ביותר של מנדטים, הזמין אותו הנשיא להרכיב ממשלה וההמשך הלא הוא כתוב בספר דברי הימים. ממשלה השולחת את צבאה לירות באזרחים מפגינים חותרת תחת הדמוקרטיה ואשמה בפשעים נגד האנושות.היא אינה ממשלה דמוקרטית גם אם נבחרה בבחירות דמוקרטיות.

 13. אינדיאני גזען הגיב:

  עד שהמערכת תשחרר אותנו מהטרחנות והבורות האינדיאנית – ישנה חובה להפנות תשומת לב לפעמיים בהן כתב שחד"ש קיבלה "3000 קולות יהודיים". זו היא הדמוקרטיה האינדיאנית שלו,המסווגת את האזרחים על פי מוצאם.אין פלא שהיגר מהשמורה שלו באמריקה והתגייר לימין הקיצוני בישראל – הוא מתמיד לספר לנו שהוא "שמאל" – אולי,אולי באינדיאנית זה הוא שמאל.

 14. הבלתי נמחק הגיב:

  נהנתי מ"השלוה הנימוס ומנת המשכל" של "הגאון" שהתייחס מעלי (אינדיאני גזען).
  ככל שירבו כמהו בשמאל יטב לעם ישראל.

 15. למחוק את הבלתי נמחק הגיב:

  ובהקדם.

 16. איתן חג’בי הגיב:

  לא מבין מה רוצים מהאינדיאני. הוא מביע את דעתו, מה, אסור לו? הוא מייצג בצורה נאמנה וכנה את הימין בישראל, ובכך מעשיר את הדיון.
  הוא אמנם גזען אבל זה יעבור לו. כמו מרבית
  הימנים, גם הוא יבין, ואולי מבין כבר היום,
  שחלום ארץ ישראל השלמה נגוז.

 17. מה רוצים/אלכס מסיס הגיב:

  ה"אינדיאני" מסיט את הוויכוח בין המגיבים לנושאים שאינם מנושאי המאמרים.הוא "שואל" שאלות-תם, מגרה את הכותבים(!) והקוראים להשיב לו והופך בכך ל"מנחה" הדיון.הוא ימני-לאומני ("רק 3000 יהודים הצביעו") המתחפש לשמאל וגם טרחן,הממחזר את "תגובותיו"מתחת לכל מאמר ולפעמים,יותר מפעם אחת."הגדה השמאלית" אינה יוצאת לאור כדי לשמש "הייד פרק" לימין,גם לא ל"שמאל" המתיימר להיות שמאל.המטיםים ל"דמוקרטיה",יפתחו אתר(ים)ויזמינו אינדיאנים לככב בהם.

 18. לאינדיאני הגיב:

  אם תמצא פלסטיני אחד בשטחים שיכול להצביע למשהו, מצידי מגיל 19, אני אוכל את הכובע. דמוקרטיה עלק. על מי אתה עובד. צא ולמד מה חושבות כל הדמוקרטיות בעולם (מלבד ארה"ב ומיקרונזיה הגדולה) על הדמוקרטיה הישראלית. קדחת.

 19. אם אין דמוקרטיה הגיב:

  למה שדמוקטטורה תקים ועדת חקירה נגד הצבא של עצמה? י

 20. יורם בר-חיים הגיב:

  עובדתית, אין זה נכון שהיטלר עלה לשלטון בבחירות, לאחר הבחירות הוא נכשל בלבנות קואליציה עם רוב בפרלמנט, ואז יזם חקיקה שתפסול את הקומוניסטים מהשתתפות בפרלמנט. הסוציאל-דמוקרטים עמדו מהצד ולא התנגדו לחקיקה וכך היא עברה. לאחר פסילת הקומוניסטים וזריקתם מהפרלמנט היה רוב לקואליציה של היטלר.

  לגבי ישראל, מעולם לא היו בה בחירות דמוקרטיות משום שהפליטים, תושבים בזכות של שטחי 48, אינם יכולים להשתתף בבחירות. כלומר, הרוב הציוני בבחירות הוא רוב שהושג באמצעות גירוש רוב האוכלוסיה ואינו רוב לגיטימי. במקביל שולטת ישראל על שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ועל גורל התושבים שם, גם שלטון זה לא קיבל מעולם לגיטימציה של בחירות (או שום לגיטמציה אחרת) מאותם תושבים. פירוש הדבר שכשני מליון איש (או יותר) החיים כיום תחת שלטון ישראל אינם זכאים לשום השתתפות באיזשהו הליך של קבלת החלטות. זה בעליל אינו דמוקרטי.

  זה נכון בהחלט שבחירות לבדן, ואפילו על בסיס אמיתי של אדם אחד -קול אחד, אינן ערובה לדמוקרטיה. בחירות לפרלמנט יש גם באיראן.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים