הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-19 בינואר, 2005 74 תגובות

א. תרומתם של אילן פפה, אבי שליים, בני מוריס, שמחה פלפן – ורבים וטובים אחרים בעקבותיהם, לקריאה נכונה ומאוזנת יותר של תולדות הקמת המדינה – אינה זקוקה, נדמה לי, להוכחה. "ההיסטוריונים החדשים", כפי שהם כונו, זיעזעו את מעוזי ההיסטוריה הרשמית בממסד האקדמי ועוררו דיון ציבורי נרחב ואינטנסיבי. תרומתם העיקרית היתה בקעקוע כמה מיתוסים מרכזיים, שפירנסו את התודעה הלאומנית-ציונית באקדמיה ובציבור הרחב. כל אלה שהפנימו את "לקחי התקומה והקוממיות" זוכרים היטב את המיתוסים האלה, לפיהם: היהודים בפלסטינה חתרו תמיד לפשרה והבנה עם האוכלוסייה הפלסטינית המקומית; במלחמת השחרור לחמו "מעטים מול רבים" והניצחון היה נס; בעיית הפליטים נוצרה משום שהפלסטינים נענו להפצרותיהם של מנהיגי ערב בכלל ושל שידורי הבי.בי.סי מביירות בפרט, שקראו לכולם לצאת מפלסטין הבוערת, כדי לחזור לאחר מכן עם צבאות ערב המנצחים. ואכן, אומץ ליבם של אינטלקטואלים ישראלים מעטים, חולל מפנה רציני ומשכנע באשר להיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל, לנסיבות לידתה ולדרכה באזור ובקהילה הבינלאומית.

ב. התפקיד אותו ממלאת כיום מדינת ישראל באזור, הדיכוי האכזרי נגד הפלסטינים בשטחים הכבושים ואפלייתם הבוטה של הערבים, אזרחי מדינת ישראל, מחייבים בדיקה היסטורית מעמיקה ומדוקדקת של הרקע להתיישבות הציונית, של "כיבוש האדמה", "כיבוש העבודה" ושל האינטרסים הקולוניאליים השונים הקשורים בציונות משחר היווסדה. חשיפת שורשי הציונות עשויה להזים את הנרטיב בדבר עם ללא אדמה, החוזר לאדמתו, שהיא ארץ ללא עם.


ג. טבעי שנסיבות "לידתה" של ישראל יעוררו עניין רב, ובמיוחד התקופה של מלחמת 1948, היא גם הנכבה הפלסטינית. ובאמת, ההתעניינות בתולדות ההתיישבות הציונית גוברת ומחוללת מהפכה תודעתית, בראיית היחסים שבין המרכז (אירופה וצפון אמריקה) ובין "הפריפריה", הכוללת בין היתר את האזור שלנו. הולכות ומצטברות ראיות משכנעות לכך שההתיישבות הציונית, למרות היבטיה המיוחדים, הונעה על ידי דינמיקה קולוניאלית. נשאלת השאלה כיצד הבנה זו אמורה להשפיע על ההיסטוריוגרפיה של הקמת מדינת ישראל, בעקבות מלחמת העולם השנייה?


ד. כבר נשמעות פה ושם הצעות לרביזיה בסיסית ומרחיקת לכת נוספת של התקופה הזאת. הצעות אלה מרחיקות לכת, אף מעבר לתוצאה המבורכת של עבודת "ההיסטוריונים החדשים". קיימת כיום נטייה מובהקת לכתוב "ניאו-היסטוריה". על פיה נתפסות התרחשויות השנים בין 1945 ל-1948, כאילו מדובר בפרק המשך ישיר של הנישול הציוני – תוך התעלמות מהמציאות שנוצרה בעקבות מלחמת העולם השנייה וכאילו קווי המציאות המיוחדים במינם האלה היו בלתי רלבנטיים. הולכת ונרקמת "ניאו-היסטוריה" של תקופה זו ושל האירועים המרכזיים שבה. כבר כעת אפשר להבחין בעיקר תוכנה של "המהפכה" ההיסטוריוגרפית הזאת, והוא: למעשה לא היתה מלחמה ב-1948 ואם היתה כזאת, היא לא היתה יזומה על ידי הצד הפלסטיני או הערבי. מהות ההתרחשויות היתה, אם כן, לא מלחמה, אלא "טיהור אתני" (Ethnic Cleansing). יעדי המלחמה מצד ישראל היו מלכתחילה ובכל שלב, לכבוש את כל הארץ ולגרש את התושבים הפלסטינים. לפי גישה זו, ישראל זכתה לשם כך בתמיכה של ברה"מ, אנגליה וארה"ב ושאר מדינות העולם המפותח. ואילו הממשלות הערביות, דלות האמצעים, רשמו דף הרואי והתגייסו כמיטב יכולתן לעזור לפלסטינים הנלחמים על בתיהם, כשהתייצבו מול יוזמת הנישול הישראלית. וזו תמציתה של האסכולה החדשה "הניאו-היסטורית".


ה. יש אנשים טובים (ואני אומר זאת ללא טיפה של סרקזם), שסבורים שהזדהותם עם המנוצחים והמושפלים, מטילה עליהם את התפקיד לחזור אל חומר הגלם ההיסטורי, כדי לבנות עלילה אחרת (emplotment) שתפקידה ליצור ראייה "רחבה" יותר, שעל פיה קורבנות של היום היו הקורבנות של האתמול ורשעים של היום היו הרשעים של האתמול. אל מול גרסה היסטורית משופצת זו, עלינו לשאול את עצמנו את השאלה הקשה: האם זה היה כך? והתשובה היא "לא, זה לא היה כך".


ו. סדרה של זעזועים עולמיים שינו את מהלך ההיסטוריה בין 1939-1948 ועיצבו את קווי המציאות המדינית המשמשים רקע לנושא שאנו דנים בו. קווי מתאר אלה, נוצרו באש מלחמת העולם השנייה, שאחריה רותקו תקוות כל העמים ודעת הקהל הנאורה בכל אתר, אל לקחי האסון המפלצתי של הנאציזם ושל הפאשיזם, במטרה למנוע את הישנותם וכנגד הסכנה הכרוכה בהם לעצם קיומה של האנושות. חל שינוי עצום ביחסי הכוחות הבינלאומיים: נשברו מעמדם של גרמניה, יפאן ואיטליה, התחזקו מעמדן של ארה"ב – שהפכה לנציג המשמעותי ביותר של האימפריאליזם, ושל ברה"מ – שיצאה ממרחץ הדמים ככוח מנצח, בעל יוקרה אוניברסלית. אנגליה וצרפת, שניהלו את האימפריות על מושבותיהן ואשר שלטו למעשה באזורנו, איבדו ממעמדן. על רקע זה הלכו והחריפו הניגודים בין יהודים וערבים בפלסטינה. מי שמבקש להתייחס ברצינות להיסטוריה, חייב לרשום לפניו את הנסיבות הקונקרטיות האלה. בנסיבות כאלה, לא יתכן שסכסוכים "מקומיים" חשובים, כמו הסכסוך בפלסטינה, יכולים שלא להיות מושפעים מהקוניונקטורה העולמית.


הנטייה של תנועות לאומיות שונות באסיה ובאפריקה, להסתמך על גרמניה הנאצית ואיטליה הפאשיסטית, בתור יריבותיו של שלטון הקולוניאליזם, היתה שכיחה למדי ואפילו השפיעה על גורמים בציונות. אפשר לטעון שבראשית דרכו של הפאשיזם, היתה זו תופעה מובנת, אך לאחר שהתבררו מהותו ויחסי הכוחות ההיסטוריים האמיתיים, כל הנהגה לאומית ראויה לשמה, היתה מבקשת לנתק כל קשר, ממשי או סמלי, שבינה ובין הפאשיזם ה"אנטי קולוניאלי".


ז. מפעלם של ההיסטוריונים החדשים פילס את הדרך להמשך הביקורת נגד הגרסה הלאומנית הציונית, ששלטה בישראל ובקרב העם היהודי עד אז. נשאלת השאלה: האם הוויתור על המיתוסים הציוניים, אינו גורר עמו הצדקה ואימוץ הגרסה הערבית-פלסטינית, לצורך גיבושה של תמונה מהימנה על ההתרחשויות בתקופה החשובה הזאת? לדידם של הפוסט-מודרניסטים, הנרטיב הערבי שווה ערך לנרטיב היהודי-הישראלי. אבל המלאכה העצומה שהושקעה בשלילת הגרסה הציונית, מוצדקת אך ורק כחלק מחיפוש התמונה המאוזנת והאובייקטיבית, שתקרב אותנו אל האמת ההיסטורית. הרי, אם אין אמת היסטורית ויש רק בליל של נרטיבים, בחירת הנרטיב "המועדף" היא בחירה סובייקטיבית, של גרסה סובייקטיבית. על כל פנים, תהיה זו טעות לצדד בגרסה הממסדית הערבית, רק משום שלמדנו לדעת שהגרסה הישראלית לקויה ופגומה באופן יסודי.


ח. בשלב זה רצוי, ואפילו הכרחי, להזדקק להשקפה ההיסטורית של מחנה השמאל הבינלאומי ושל השמאל הקומוניסטי בישראל – כולל רבים במחנה השמאל העצמאי – אשר במרכזה סדרה של קביעות, התקֵפות עד עצם היום הזה: 1. במרוצת השנים התפתחה בפלסטין מציאות של שתי קהילות לאומיות ושתיהן זכאיות עקרונית לזכות ההגדרה העצמית, כלומר להקים ולחיות במדינה משלהן.

 2. בתקופה שלאחר מלחמת העולם, שני הצדדים, הערבים הפלסטינים והיהודים הישראלים, פעלו נגד פשרה והבנה ביניהם.

 3. ההנהגה הפלסטינית התבססה על חוגים ריאקציונרים-פיאודליים, שהגדירו את מטרות המלחמה כמאמץ למנוע מהצד הישראלי לממש את זכותו להגדרה עצמית. המדינות הערביות פתחו במלחמה זו בהדרכת הנציגות הקולוניאלית האנגלית בארצות הערביות, שתפסה עד אז מקום מפתח במערך המדיני הערבי ובליגה הערבית.

 4. בתקופה הקריטית הזאת, היה הניגוד הבינלאומי החריף ביותר באזור, העימות בין אנגליה – שביקשה לדרבן את ארצות הברית לנקוט מדיניות-עימות נגד ברית המועצות, במסגרת המלחמה הקרה לבין ברית המועצות.

 5. ההנהגה הציונית נזהרה מקביעת יעדי מלחמה מקסימליים, מתוך התחשבות במציאות הבינלאומית. תוצאת המלחמה נקבעה לאור העובדות הבאות: מטרות המלחמה מהצד הערבי, בודדו את העניין הערבי בזירה הבינלאומית. המדינות הערביות התיימרו לייצג את העניין הפלסטיני, אך למעשה ניהלו מלחמה מזויפת (Phony War), שהתרכזה בדאגה לאינטרסים "לאומיים" צרים. העמדה הערבית, שביקשה לשלול באופן מוחלט את זכויות היהודים, הצדיקה את מאבק היישוב היהודי אל מול ההתקפה הערבית.

ט. ניהול המלחמה מצד ישראל, שיקף אף הוא את האופי הריאקציוני-לאומני של הנהגת היישוב. היא אכן, ניצלה שעת כושר לגרש חלקים של האוכלוסייה הפלסטינית וביצעה אגב כך פשעי מלחמה. היא התעקשה שלא להרשות את חזרתם של הפליטים, בניגוד לחוק הבינלאומי ובניגוד לכללי הצדק. היא ניצלה את מציאות המלחמה, כדי להרחיב את שליטתה בשטח ותוך קנוניה עם ירדן – למנוע את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. וחשוב מכל, היא הפכה את הניצחון במלחמת 1948 מנוף להתחברות עם ארה"ב ועם האינטרסים האימפריאליסטים שלה באזור ובעולם.


י. תהיה זאת טעות חמורה, להתעלם מהעמדות האומללות ומשגיאות שנעשו בשטח על ידי ההנהגות הפלסטיניות והערביות במלחמת 1948 והנכבה, בטענה שישראל ניצלה את המלחמה כדי לפגוע בעם הפלסטיני ובזכויותיו. אין צורך ליפות את עמדות הצד הפלסטיני, כדי להוסיף נופך לפשעי הציונות – מה גם שתכליתו הסמויה של ייפוי כזה, היא התעלמות מהביקורת העצמית הנועזת, שהושמעה בציבור הערבי והפלסטיני לגבי 1948. הרי לקחי הכישלון הפלסטיני-ערבי ב-1948 תקפים עד היום הזה. הניצול הציני שמנצלת ישראל את העמדות והשגיאות הללו שנעשו בצד הפלסטיני, אינו יכול להצדיק התעלמות מחלקן של ההנהגה הפלסטינית ושל הליגה הערבית, בגרימת האסון שפקד את העם הערבי. ישראל מצדה תצטרך ללמוד, במוקדם או במאוחר, שאין באירועי 1948 הצדקה להתנכרות – ולו השולית ביותר – לזכויות העם הערבי הפלסטיני, שבמרכזן זכותו להקים מדינה פלסטינית עצמאית.


י"א. תפקיד האימפריאליזם האנגלי: מאמצים רביזיוניסטים שונים הוקדשו לשינוי התפיסה לגבי התפקיד שמילאה אנגליה באותה תקופה. מאמצים אלה מוכיחים, שמנגנון המנדט בא"י לא סייע דווקא לפלסטינים, כאשר הבריטים עזבו את הארץ. אך הגרסאות האלה על "אנגליה פרו-יהודית" כביכול, מתעלמות מן העיקר: לבריטניה, היחידה מבין המעצמות, היתה מערכת מסועפת של קשרים צבאיים, אסטרטגיים ומדיניים בארצות ערב. האמריקאים עדיין לא חדרו לארצות אלה (פרט לסעודיה) והסובייטים יכלו עדיין רק לחלום על השפעה באזור. נוכחותה של אנגליה, למרות היחלשותה בעקבות מלחמת העולם, במצרים, בעיראק ובירדן, היתה משמעותית וקובעת. ההכרעה לצאת למלחמה למען פלסטין, לא יכלה להתקבל ולהתבצע בלי הסכמה אנגלית. העובדה שאנגליה פעלה בעיקר באמצעות מנגנונים קולוניאליים ולא באמצעות דיפלומטיה גלויה, אינה משנה דבר.


י"ב. התפקיד של ברה"מ: קיימת נטייה בקהילת ההיסטוריונים, למחוק את ברה"מ ותפקידה משורה שלמה של אירועים היסטוריים. מלאכה זו תהיה קשה במיוחד בנוגע לאירועי 1948. אנגליה ביקשה לפגוע בהקמת ישראל, ארה"ב "התנדנדה" בשלבים קריטיים (האמברגו), ודווקא התמיכה הפוליטית והאסטרטגית של ברה"מ הכריעה את הכף. ברה"מ ראתה בכך הזדמנות לבודד ולהוקיע את אנגליה. האם יש סיבה הגיונית לפקפק ביכולתה של ברה"מ לזהות את האינטרסים שלה? חלק מהעם הפלסטיני ומהשמאל הערבי הבינו היטב, שהמלחמה "למען פלסטין" היתה מזויפת. הם הוקעו כבוגדים בעמם, אך הסתבר שהם היו אלה שנשארו שפויים בדעתם וסרבו להסתבך בהרפתקה קולוניאלית, שהביאה אסון על העם הפלסטיני.

תגובות
נושאים: מאמרים

74 תגובות

 1. דניאל קלטי, הסופר הגיב:

  מאמר מצויין, אכן. העמדה, לפיה "לא היתה מלחמה ב-1948 ורק הציונים הרעים התקיפו כפריים שלווים", מופרכת בה במידה, כמו הקביעה הציונית, על-פיה "ביקשנו מכל הפלשתינאים להישאר, אבל הם ברחו" (כמו בזבל, שכתבו כתבלבי-הממסד דבורה עומר, גלילה רון-פדר וחבריהן, בשנות הששים, השבעים והשמונים, בספריהם לילדי-האומה). יוזמות-המאבק היו, אמנם, האומות הערביות, בבקשן לנצל את המצב, לרכוב על גב האומה הפלשתינית ולספח שטחים נוספים לשלטונן (ואכן, ירדן ומצרים אף הצליחו בכך). הדבר האחרון, שמדינת ישראל – שאך זה עתה קמה וכבר הוצפה בהמוני מהגרים חסרי-כל – היתה זקוקה לו, היה מלחמה. ואולם, יחד עם זאת, בעינה עומדת עובדת-קיומה של תוכנית ד’, במסגרתה הורו בן-גוריון ואנשיו לגרש גם פלשתינאים, שנכנעו לשלטון הישראלי וביקשו להתאזרח – כמו בכפר זרנוגה (קריית-משה, רחובות המודרנית) – וכיום, אפילו הממסד מודה בכך. היו גם הטבח בדיר יאסין והאונס בנירים. ואין ספק, שהדברים – משנודעו ברחבי העולם הערבי – שימשו דלק נוסף, בהיזון חוזר, להתלהבות הצעירים הערבים לצאת למלחמה, בטרנספריסטים הרוצחים והאונסים. מתקבל על הדעת, כמו-כן, שהדבר גרם להרס מרקם-היחסים, בין יהודים לערבים, במדינות כמו עיראק (שעם כל התערערותו עוד בתקופת השלטון הבריטי – עדיין, הגיעה אז הידרדרותו לשיאים חדשים). שני הצדדים היו אשמים בהידרדרות, ואין לנקות איש. הפלשתינאים היו קרבנות, קודם-כל של הציונות, אולם – לא פחות מכך – של שליטי-ערב החמדנים, ושל בריטניה וצרפת, ארה"ב וברה"מ, שסתם נהנו לבחוש בקלחת כמה שיותר, בצפותן – כל אחת מצדה ובתורה – לדיווידנדים מרשימים.

  ולסיום – רק שתי הערות:
  האחת – "בני מוריס" ו"טובים" באותו משפט?? לא ממש מסתדר לי.

  והשנייה – כתבת, "ארה"ב – שהפכה לנציג המשמעותי ביותר של האימפריאליזם, ושל ברה"מ"…

  ומה היתה ברית-המועצות – לא אימפריאליסטית? (הבלטיות, מז’ פולין ומז’ פינלנד 1939-1940, הונגריה 1956, צ’כוסלובאקיה 1968…)

  בחייך.

 2. יורם בר-חיים הגיב:

  אפשר לכתוב תילי-תילים של הפרכות לכל טיעון וטיעון שמעלה ראובן קמינר, אבל אפשר גם להגדיר את קו פרשת המים במחלוקת בשתי מלים : החלטת החלוקה".
  אם החלטת החלוקה היא ביטוי ריאלי ומצודק לזכות הגדרה עצמית של שני עמים, אז בגדול ראובן קמינר צודק, אבל האם זה כך ?
  גם ראובן קמינר מסכים שהציונות היא תנועה קולוניאליסטית, דומני גם שאיש לא יחלוק ברצינות על כך שהציונות היתה המועמד הריאלי היחיד לקבל לידיו את "המדינה היהודית" של החלוקה, מכאן נובע כי החלוקה העניקה "זכות הגדרה עצמית" לתנועה קולוניאליסטית ומנשלת. אין צורך איפה ליפול לויכוח הטאוטולוגי האם היה ב-47 עם ישראלי או לא, מספיק לקבוע כי החלוקה העניקה "זכות הגדרה עצמית" לא לתנועת שחרור לאומי הפועלת בשם ה"עם" הזה אלא לתנועה קולוניאליסטית שכדי להמשיך את תנופת הנישול מסרבת עד היום להכיר ב"עם הישראלי" שקמינר מדבר עליו !

  היהודים היוו ב-47 כשליש מתושבי הארץ וקיבלו שני-שליש ממנה בחלוקה, איך זה קרה ? זה קרה משום שהחלוקה נתנה לציונים כמעט כל איזור שחי בו איזשהו יהודי, כלומר כמעט את כל האיזורים המעורבים, והפלסטינים קיבלו רק איזורים שבהם לא היו בכלל התנחלויות ציוניות (אולי פרט לכמה חריגים). ברור מכאן שההגיון של החלוקה הוא הגיון גזעני של הפרדה אתנית חד-צדדית, הגיון המאפשר לצד המתנחל מקסימום השתלטות בהתאם לעובדות שזה "קבע בשטח". ההגיון הזה מזוהה לחלוטין עם הגישה הציונית שלפיה כל "עובדה בשטח", כל בית שגר בו יהודי, מעביר את כל האיזור לריבונות "יהודית" ומשאיר לערבים רק בנטוסטאנים ב"ריכוזי האוכלוסיה" שלהם, ערני, מינימום פלסטינים ומקסימום שטח. מאחר והציונות טענה בגלוי כי בכוונתה לייצר רוב-יהודי, אז ההגיון הגזעני הזה הופך לטרנספר, מה שאכן קרה.

  כל הסיפור של "מדינות ערב" הוא לא רלוונטי לחלוטין – הצבאות הערבים נכנסו למלחמה כשרוב הנכבה היתה עובדה מוגמרת ולחמו בעיקר על גבולות החלוקה. הטענה שבריטניה ניסתה למנוע את החלוקה מגוחכת, בריטניה יזמה את רעיון החלוקה עוד בשנות ה-30 ותכנית החלוקה שלה כללה טרנספר בגלוי. בריטניה העניקה גיבוי למשת"פים שלה באיזור (פארוק, עבדאללה) כי אחרת היו אלו עלולים ליפול (הם נפלו כמה שנים אחר-כך) אבל כאמור זה כבר היה בסוף המלחמה ולגמרי לא עמד בסתירה לתמיכתה רבת-השנים בתהנחלות הציונית, תמיכה שבלעדיה הציונות לא היתה מצליחה.

  בשנים 1936-1939 מרדו ההמונים הפלסטינים בשלטון הבריטי ובהתנחלות הציונית, בריטניה והציונים פעלו יחד לשבור את המרד, איפה היתה המפלגה המפוארת של קמינר ? זו שמטיפה נגד ההנהגות הערביות הריקאציוניות ? בעיקרו של דבר היא פסחה על שני הסעיפים, מה שהיא עושה בהצלחה עד היום.

 3. עופר יהלום הגיב:

  בעניין החלוקה ומלחמת 48 אני מתנד לדעותיהם של 99 אחוז מהכותבים והמגיבים באתר מכל הקשת הפוליטית, לא מכיוון שאין שני אנשים שדעותיהם זהות לחלוטין (בכל נושא), אלא מכיוון שמה שהיה לפני עשרות שנים נראה לי כלא רלוונטי לחלוטין למה שקורה היום וזהו רק קוריוז היסטורי. אני גם לא רואה טעם במדיניות מערכת הגדה לפרסם עוד ועוד מאמרים שדשים בנושא.

  כהערת אגב אני אציין, שלפי ספרו של בני מוריס רוב הפליטים לא עזבו בנסיבות קיצונות, כמו טבח/גירוש או מאמצים יהודיים להשאירם כמו בחיפה, אלא שברחו עקב אימי המלחמה כפי שקורה במקומות רבים בעולם – אלא שגם זה לא משנה, מכיוון שמכל בחינה מי שברח והגבול נסגר בפניו הוא בדיוק כמו מי שגורש.

 4. מתן הגיב:

  ידוע כי החרדים אשר מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל מתנגדים בשל אמונתם שהמדינה היהודית צריכה לקום בתהליך הגאולה הנסית, כלומר בוא המשיח ומלוכתו. אולם כאן מדובר במיעוט קטן בקרב הקבוצה החרדית, כמו נטורי קרתא וחסידי סטמאר. מרבית הדתיים-חרדים מכירים בקיומה של המדינה ואף משתתפים במוסדותיה, אעפ"י שהם אינם רואים בה מדינה יהודית. לדוגמא: ש"ס, אגודת ישראל וכו’. להזכירך, אגודת ישראל חתמה על הסכם הסטטוס קוו עם מפלגות הפועלים עוד ב-47′. כלומר, לא נאלצו להסכים בדיעבד.

  "מה לחילונים ולטקסטים הדתיים?" אפילו שאני חילוני גמור, אני מבין ויודע כי כתובים אלה הם חלק מההיסטוריה ומהפולקלור העממי היהודי ולכן מבטאים את הקשר הבלתי-אמצעי בין היהודים בכל העולם לא"י. לגיטימי שחלק מיהודי רוסיה ירצו להישאר שם, להזכירך עוד בהצהרת בלפור נאמר שהקמת המדינה היהודית לא תפגע במעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת. אולם המימדים העצומים של העלייה הרוסית למדינת ישראל דווקא מדברים בעד עצמם.

  כל הפוסטציונים שוללים, מסרבים ומתנגדים למאבק למען האינטרסים היהודים. תמהני מה הפיתרון הפוסטציוני לבעיית האנטישמיות, אם לא מדינת ישראל? הרי זה כבר ברור וידוע שהיכן שיש יהודים יש אנטישמיות והמדינות אינן מצליחות (או רוצות) למנוע את התופעה, ובמדינות העוינות מעודדות אותה (כמו הסרט שמאשים את היהודים בישראל בסחר בעינים של ילדות ערביות לצורך השתלה בילדים יהודים באיראן). אם לא ישראל אז מה כן? והאם אתם מאמינים שזה באמת הפיתרון שישים קץ לסכסוך?

 5. צחי הגיב:

  לעופר יהלום
  אם ההיסטוריה נראית לך קוריוז אז אפשר לסגור את כל הפקולטאות להיסטוריה , מה דעתך ?

  לראובן קמינר

  בסעיף ב של המאמר כתבת כדלקמן :

  "התפקיד אותו ממלאת כיום מדינת ישראל באזור, הדיכוי האכזרי נגד הפלסטינים בשטחים הכבושים ואפלייתם הבוטה של הערבים, אזרחי מדינת ישראל, מחייבים בדיקה היסטורית מעמיקה ומדוקדקת של הרקע להתיישבות הציונית, של "כיבוש האדמה", "כיבוש העבודה" ושל האינטרסים הקולוניאליים השונים הקשורים בציונות משחר היווסדה. חשיפת שורשי הציונות עשויה להזים את הנרטיב בדבר עם ללא אדמה, החוזר לאדמתו, שהיא ארץ ללא עם."

  לדעתי במאמר שלך אתה לא דן בכלל בנושא של שורשי הציונות ואתה בוודאי לא חשפת את שורשי הציונות.

  היכן הבדיקה ההיסטורית המעמיקה והמדוקדקת של הרקע להתיישבות הציונית , כפי שהבטחת לעשות בתחילת מאמרך ?

  מה שכן אני חייב לציין לזכותך שטבעת ביטוי שמזה זמן רב עומד אצלי על הכוונת – לאומנות ציונית . בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה : האם דוד בן גוריון היה לאומן או סןציאליסט , מה בעצם ההבדל בין בן גוריון לז’בוטינסקי ? הרי שניהם דיברו על "קיר הברזל " . דוד בו גוריון דיבר על כיבוש הארץ , על זה שהתנ"ך הוא הקושן שלנו , על ירושלים בירת הנצח , זה בן אדם שמחזיק בהשקפת עולם סוציאליסטית ?

 6. ישר דרך הגיב:

  מעניין , שאין באף מאמר של ההיסטוריונים החדשים על התקופה הזאת (סוף שנות הארבעים של המאה העשרים) שום איזכור ולו ברמז למופתי והחאג’ אמין אל חוסייני, ולבריתו עם היטלר, ולכל ההשלכות הנובעות מכך, איפה ההתיחסות לנושא? האם הוא לא ראוי לדיון? או שאולי זאת עובדה לא נוחה להם אז הם "מעלימים" אותה ?

  תחשבו על זה

 7. ליורם בר חיים הגיב:

  תפסיקו עם ההבלים של "שליש מהתושבים שני שלישים מהקרקע" – קודם כל , כל הנגב לעניין זה הוא שטח זבל כי הוא לא בר ישוב , שנית לא הייתה הכוונה ליסד מדינה רק ליהודי ישראל אלא לכלל היהודים , כפי שקרה אכן אח"כ הגיעו לישראל יהודי המהזת ורוב מוחץ של ניצולי השואה. הדבר הכנה להציג את הדברים:

  הפלסטינים שהיוו כמות קטנה הרבה יותר מאלה להם יועדו מדינה היהודים קיבלו כמעט את כל השטח הנושב (הכל למעט רצועונת במישור החוף ועוטף גליל)

 8. הגרמני הגיב:

  לצחי,
  הברית שבין המופתי להיטלר אינה מוזכרת, מכיוון שמבחינה היסטורית אין בה כמעט כל ערך.
  וזאת בדומה, לטעמי, למאבק המחתרות אצ"ל ולח"י שמבחינה היסטורית לא תרמו במאום להקמתה של המדינה.
  זה עדיין לא מפריע לרבים מקרבנו לראות בהן את סמל הגבורה!

 9. עופר יהלום הגיב:

  ההיסטוריה היא תחום מאוד מעניין ואפשר ללמוד ממנה גם על ההווה, כוונתי היתה לומר שמאורעות היסטוריים מלפני שנים אינם יוצרים זכויות בהווה.

 10. יורם בר-חיים לראובן קמינר הגיב:

  קראתי שוב את הפסקה האחרונה של תגובתי ושמתי לב שיש בה נימה מעליבה שאל התכוונתי אליה.

  הריני להבהיר שאין לי שום אנטגוניזם אישי כלפיך או כלפי חבריך לתנועה, פעילים מסורים לעקרונותיהם, אלא אך ורק ויכוח על עמדות ופעילות.

 11. Henry Lowi הגיב:

  The historical record is well-known and not seriously in dispute. The dispute is over the conclusions to be drawn from the historical record, in the light of principles.

  Is it OK, without consulting the population of a country (e.g. in a referendum, or an elected Constituent Assembly representing the entire population), to partition that country into 2 states?

  Is it OK that a government, representing a minority of the population of a country, takes over the majority of the land of that country, and allocates it exclusively to the minority?

  Is it OK that, as a result of failed de-colonization, partition, and conquest, the population of a country has never been able to exercise its right to national self-determination?

  Is it OK that, after a war, the refugees from that war are not permitted to exercise their right to return peacefully to their homes and communities?

  Is it OK that the individual private property of those refugees is confiscated, without due process, without compensation or offer of compensation, and destroyed, or sold,
  or rented to others?

  Is it OK that, those who prevented the refugees from returning after the war, say, now, 56 years later, or 37 years later: “Sorry, new reality. Mustn’t upset the new residents. Where were you all this time? Go solve your problems elsewhere.” ?

  Is it OK that those who benefited – profited — from ethnic cleansing and unlawful confiscation of individual property say: “Your leaders are at fault. The neighbouring states are at fault. The former colonial power is at fault. Hitler is at fault. WE are not at fault.”?

  History, and myths, and "narratives" all have their place.

  So do principles. The apologists for the ethnic cleansing of 1947-48 and 1967 never want to discuss the principles that must be applied to those situations.

  They always have new and exciting contributions to make to the discipline of "historiography"

  This will get us nowhere.

  Supporters of the right of return base their conclusions on democratic principles, that must be applied equally to every person without regard to that person’s nationality, religion, or ethnicity.

  Ofer Yahlom makes a very important point when he writes
  שמכל בחינה מי שברח והגבול נסגר בפניו הוא בדיוק כמו מי שגורש.

 12. יגאל הגיב:

  מלומדי, עדיין לא הבנתי – אז מה היה ב-48′ ?

  האם לא הייתה לחימה?

  האם את ה"שיירות לירושלים" אפשר לפטור כמסע טיהור אתני של הקסטל והסביבה?

  (וסליחה מראש על בורותי "הציונית" הרבה).
  האם לא היו "כנופיות" פלסטיניות שנלחמו ביישובים היהודיים שלצידם?
  (קאוג’י).

  האם התנועה הפלסטינית לא שללה באופן קטגורי את הנוכחות יהודית, או יותר נכון, כל סממן של ריבונות של קהילת היהודים?

  והאם שלילה זו לא הביאה לכל זעקה אצל שליטי ערב, האינטרסנטים, יש לומר, לגייס כוחות?

  ומה בדבר הקריאה הפלסטינית לגרש יהודי מדינות ערב? קריאה שנענתה, יש לומר, בהצלחה מרשימה למדי.

  והאחרון – שורשי הציונות….
  האם שורשי הציונות במסע קולוניאליסטי לכיבוש א"י, נטולי זיקה ליהדות ולמסורת?
  האם הציונות הפכה, בסיוע ה"מעצמות", לתנועה קולוניאלית לכל דבר?

 13. ישראל פוטרמן הגיב:

  "תהיה זאת טעות חמורה, להתעלם מהעמדות האומללות ומשגיאות שנעשו בשטח על ידי ההנהגות הפלסטיניות והערביות במלחמת 1948 והנכבה"
  קשה לי להבין למי בדיוק הכוונה. עדיין לא נתקלתי בדעה שמאלית או אחרת שמשבחת את ההנהגה הפלסטינית בראשות אמין אל חוסייני. אבל, הטעות היותר חמורה שייכת לראובן קמינר עצמו.
  להאשים את ההנהגה הפלסטינית באסון הפלסטיני זה כמו להאשים את מנהיגי האינדיאנים בהשמדת האינדיאנים בצפון אמריקה.
  אפשר להאשים את ההנהגה הפלסטינית בטעויות, בטפשות, ברשעות ולהוקיע את אמין אל חוסיני בשיתוף פעולה עם הנאצים. זה אולי נכון ואלו אולי נתנו לציונות נשק תעמולתי, כלפי פנים וכלפי חוץ, אך האסונות שעברו על הפלסטינים (מאז ועד היום)נגרמו כתוצאה מהאופי ההתנחלותי של הציונות מצד אחד ומהחולשה הפלסטינית הממשית (לא חולשת ההנהגה) כלפי הציונות והמעצמות שתמכו בה בכל שלב (בריטניה, ברה"מ, צרפת, ארה"ב).
  הדינמיקה הציונית היא של התפשטות טריטוריאלית ודמוגרפית. הסכם פשרה, "שלום" או מלחמה הם קרש קפיצה להישג הבא, להתנחלות ולנישול הבא. אכן, ה"קורבנות של היום היו הקורבנות של האתמול ורשעים של היום היו הרשעים של האתמול".
  יחד עם "טפשותה" ושגיאותיה, את זאת הבינה ההנהגה הפלסטינית אז (ורוב ההנהגה הפלסטינית היום), שרק שינוי ביחסי הכוחות יכול לעצור את התהליך הציוני והאסון הפלסטיני.

 14. עופר יהלום – להנרי לואי הגיב:

  להנרי – נראה לי שיש רק שאלה משמעותית אחת בין כל השאלות שאתה שואל (להבדיל משאלות רבות מוצדקות), והיא השאלה היחידה הנוגעת להווה, כלומר למציאות החדשה שנוצרה לאחר 56 שנה. והתשובה היא: בהחלט כן!
  אלה שטוענים כאילו מדינת ישראל חייבת משהו לפלסטינים מלבד פיצוי כספי, דומים לאלה שמייללים כאילו גרמניה של היום חייבת משהו ליהודים/לישראל בגלל השואה.
  גם לא נראה לי ששולחים את הפלסטינים ל"מקום אחר". הרי האזורים שבהם גרו נבנו מחדש או שאינם נחשבים כיום לטובים כל-כך. במילים אחרות, אתה מציע לפליט מיפו פיצוי שבו יקנה דירה בצפון ת"א, אני רוצה להציע פיצוי שבו יקנה דירה בשכונה החדשה של קלקיליה.

 15. שירז הגיב:

  אנו חזרנו למכורתינו.
  כל היתר הינם אורחים. שיתקבלו בכבוד, אם לא יחתרו תחתינו.
  זוהי הארץ המובטחת לעם ישראל.
  זוהי נקודת המוצא,הבסיסי והעתיד של מדינת ישראל.
  כל היתר, פילפולי מילים, מסמכים ונתונים.

  נשמע קיצוני? נשמע חומייני?
  זה לב ליבו של כל הסיכסוך.
  וכל עוד מרבית העם מאמין בצידקת חזרתינולארץ אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אנו נמשיך לשבת פה.

 16. להנרי לאוי הגיב:

  לאזרח ערבי בישראל מגיעה כל הזכות לקנות דירה בצפ’ ת"א או בכל מקום אחר.

  ערבי מחו"ל יכול לקנות דירה בכפוף לתנאים החלים על תושבי חוץ (להוציא תושבי ארצות אוייב) ולכך אפשר להוסיף מימד של הדדיות: למשל שערבי ירדני יוכל לקנות דירה בת"א אם ליהודי ישראלי יהיה מותר לקנות דירה בעמאן או בעקבה.

  אבל עצם הבעלות על דירה לא מקנה לאף אחד את הזכות לשהות בארץ, לשם כך קיים חוק הכניסה לישראל, אם לא איכפת ללאוי. למיטב ידיעתי גם בקנדה מולדתו זה לא שונה.

  לערבי שאיננו אזרח ישראלי לא מגיע בישראל שום דבר מעבר לכך, ללא קשר למצבו או למצב משפחתו ב-1948 כאשר הצד שלו יצא למלחמה כדי להשמיד את מדינת ישראל ויהודיה – והפסיד.

 17. איתי – הערות לקמינר הגיב:

  א. נא לא לעשות הכללות: אין ‘היסטוריה רשמית’ (אנחנו לא במדינה קומוניסטית) ואין ‘היסטוריונים חדשים’ כמקשה אחת. בין ההיסטוריונים הציוניים יש טובים ויש רעים וכך גם בין ה’חדשים’. נא לא להזכיר בנשימה אחת היסטוריון מכובד כבני מוריס עם ‘היסטוריון’ כמו אילן פפה.

  ב. למחקר היסטורי ראוי לשמו אין קשר עם ‘תפקידה’ הדימיוני של ישראל באזור. ניסיון לכתוב היסטוריה לצרכים פוליטיים פסול מעיקרו. ההיסטוריון, כמאמר תוקידידס, הוא בחזקת שופט. שופט שרוצה לחרוץ דין כדי לקדם את הצד שהוא אוהד פסול לשבת בדין.

  ג. ועכשו לחלקים ההתכניים של המאמר. כאן מנסה קמינר לנהוג ע"פ הכלל ‘אחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידך’. במילים אחרות: איך לאמץ את הנארטיב השמאלני והלאומני-ערבי לגבי כלל הסכסוך ובה בעת, במה שנוגע לשלב המכריע שלו ולקולמינציה שלו – התהליך שהביא להקמת מדינת ישראל ב-1948 – לסטות מהנארטיב הזה ולאמץ עמדה המנוגדת לו.

  לגבי התקופה של עד 1945 נקודת המוצא של קמינר היא ‘הנישול והקולוניאליזם הציוני’. והינה, בשנים 1945-8 תקפים לפתע חוקי משחק אחירם הנובעים מכך ש’סדרה של זעזועים עולמיים שינו את מהלך ההיסטוריה בין 1939-1948 ועיצבו את קווי המציאות המדינית המשמשים רקע לנושא שאנו דנים בו’.

  כאן מציע קמינר ‘להזדקק להשקפה ההיסטורית של מחנה השמאל הבינלאומי ושל השמאל הקומוניסטי בישראל – כולל רבים במחנה השמאל העצמאי – אשר במרכזה סדרה של קביעות, התק?פות עד עצם היום הזה’ ושבמרכזן ‘מציאות של שתי קהילות לאומיות ושתיהן זכאיות עקרונית לזכות ההגדרה העצמית, כלומר להקים ולחיות במדינה משלהן’.

  במילים אחרות: בשלב זה פסק, לדעת קמינר, הניגוד הקולוניאלי להיות מכריע ואת מקומות תפס הניגוד בין ‘שתי קהילות לאומיות’ שיש להן שכות להגדרה עצמית.

  זאת עמדה המזכירה את עמדת החלק ה’יהודי’ בפק"פ מאז הפילוג של המפלגה הקומוניסטית ב-1943, שהובילה אותו לתמוך בהקמת מדינת ישראל ולהשתתף במלחמה להגנתה.

  הדברים האחרים שקמינר כותב על תפקיד השחקנים השונים בזירה הם כבר עניין כמעט טכני- מי רצה להשיג מה ואיך במלחמה של 1948 – אבל לא משנים את העמדה העקרונית שלו. יש גם ניסיון מצידו לחלק את האשמה ואת האחריות למצב שנוצר: מצד אחד הוא חוזר על המנטרה של ‘פשעי הציונות’, מאידך הוא כותב על ‘חלקן של ההנהגה הפלסטינית ושל הליגה הערבית, בגרימת האסון שפקד את העם הערבי’.

  הסיפא של קמינר מעניינת: ‘חלק מהעם הפלסטיני ומהשמאל הערבי הבינו היטב, שהמלחמה "למען פלסטין" היתה מזויפת. הם הוקעו כבוגדים בעמם, אך הסתבר שהם היו אלה שנשארו שפויים בדעתם וסרבו להסתבך בהרפתקה קולוניאלית, שהביאה אסון על העם הפלסטיני’. הגדרת הפלישה הערבית לא"י כדי למנוע את הקמת מדינת ישראל מוגדרת אם כן על ידו כ’הרפתקה קולוניאלת’.

  זאת ראייה מעניינת המהווה חידוש באתר שמשתתפיו השמאלניים הקבועים מייצגים ראייה הפוכה של ההיסטוריה דנן, כלומר: מהצד היהודי כ’קולוניאליזם’ ו’נישול’ ששיאו ב’נכבה’ ומהצד הערבי מאבק אנטי-קולוניאלי ו’מלחמת שחרור’.

 18. Henry Lowi הגיב:

  What principle forbids a Palestine refugee from buying a house in North Tel Aviv? Only a racist principle.

  Ofer Yahalom’s position is that of an ethnic cleanser, who wants to make the ethnic cleansing "official", and who is prepared to fight to keep Arabs out.

  That’s a well-known position, and held by people like Arik Sharon and Yossi Beilin. It is good that those who take that position come right out and say so, .

  Such a position can be held, not on the basis of any democratic principle, but only on armed violence justified by racism.

 19. עופר יהלום הגיב:

  קודם כל אעיר כי שמעלי אינה שלי למרות שאני מסכים איתה בעיקרון;אני לא נוהג להגיב באתר בעילום-שם. אני גם תוהה מה היה הנרי אומר אילו אזרח גרמני היה אומר – כמוני – שאחרי הפיצוי לניצולי השואה ארצות אירופה אינן חייבות כיום דבר ליהודים, אפילו לא לתת להם או לצאצאיהם דרכון שלהן (אם אין להם כזה). האם היה מאשים אותו שהוא ניאו-נאצי או בכך שהוא תומך בדיעבד בהשמדה?

  גם לא משנה לי כמה אנשים מחזיקים בדעותי, אדם אחד או מיליארד, ולא משנה לי אם המסכימים עם דעותי הם בעיקר אסירים פוליטיים, ראשי מדינות, או אסירים פוליטיים שהפכו לראשי מדינות(…). אגב, לפי הסקרים האחרונים כשליש מתושבי ישראל ומתושבי השטחים תומכים בפיתרון של שתי מדינות על בסיס קווי 67 עם פיצוי כספי לפליטים, וזה מהווה אינדיקציה כלשהיא.

  פתרון זה הוא גם הרבה יותר נדיב ממה שמוכנות מדינות אירופה להציע לצאצאי קבוצות אתניות רבות שגורשו ממקומן אף הן בשנות ה-40 (כלומר שום דבר), ולא נראה לי שעל מדינת ישראל להיות קתולית יותר מהאפיפיור או מהמדינות הנוצריות בכלל.

  העיקרון שאני תומך בו אינו גזעי או אתני אלא אזרחי. אציין שלדעתי שנת 1948 היתה "קו פרשת המים" בקשר להיעלמות העם היהודי שהיה קיים מאז חורבן בית ראשון, הפיכתו לדת בלבד והיווצרות העם הישראלי הקיים כיום במידה רבה. אבל נניח שאין עם ישראלי – אדרבה! . גם אז בסמכותה של מדינת ישראל, כמו כל מדינה, להגביל את הכניסה אליה או את רכישות הנדל"ן בתוכה מצד אזרחים זרים.

 20. ציון הגיב:

  חשיבותו של המאמר הנ"ל אינו דווקא בתיאור ההיסטוריה של 48′ אלא בביקורת שהוא מותח על המתודות הפוסט-מודרניות הרווחות היום בכל ואשר הפכו לגביע הקדוש של מיטב כותבי אתר זה. מאמר זה מחדד להבנתי את ההבחנה שמתודות אלה הן בבחינת יריה עצמית ברגל. בעוד "החדשים" וה"פוסטים" למניהם משתבחים בכך שהם שינו את השיח הפוליטי הישראלי ועירערו את הגרסה הממסדית הרשמית, הם מתעלמים מהסכנות שיצרו במו ידיהם עם ערעור אמות המבחן וקני המידה לשיפוט המציאות.
  השימוש בהיסטוריה וסוציולוגיה ככלי להבניית מציאות סובייקטיבית מתוך העדפות פוליטיות מסוימות פותח את השער לריאקציה לאומנית ואף פשיסטית שתעשה שימוש באותן שיטות ממש.
  הצדקת מתודיקה זו, משום שהיא מייצגת גישה מוסרית רחבת אופקים ונותנת פתחון פה לשוליים המדוכאים למול ה"מרכז" המדכא, מכשירה את עלייתם לבמה של כוחות מדכאים חדשים ומחלישה את בסיס הטיעונים שבשמם ניתן להלחם בכוחות אלו (דוגמא עכשווית היא הבדלנות האיסלאמית).
  על אף הכוונות הטובות שבבסיסה, הפוסט-מודרניות לא תוכל להאריך ימים מפני שהיא מכלה את עצמה.ובהקשר של ההיסטוריה הציונית, צודק קמינר בהערתו שביקורת על הציונות אינה צריכה למנוע אוטומטית ביקורת על הצד הפלסטיני; אולם הקריאה הפוסט-ציונית מחוייבת לסימון הציונות כ"מרכז", ככוח קולוניאלי בעל עוצמה דורסנית ומשום כך אסימטרי לעומת ה"שוליים", "הילידים" הפלסטינים המוחלשים שממילא אין לבוא אליהם בכל טענה.
  גישה זו עושה שירות דב למצדדים בעניין הפלשתיני ולדוגלים בעקרונות המוסר ההומניסטי! היא מכשירה את הריאקציה הלאומנית הפלשתינית הפטליסטית ואת הריאקציה הלאומנית הבאה בישראל.

 21. צחי תגובה לשירז הגיב:

  דעי לך שערב מלחמת העולם השניה יהודי אירופה היוו את רוב רובו של מה שקרוי העם היהודי , במהלך האלף השני לספירה נוצרה יהדות אירופה כתןצאה מאקט של התגירות , עליך להבין שאקט של המרת דת לא מקנה זכויות לאום כלומר ליהודי אירופה אין זכויות לאום בפלסטין . אז מדוע את קובעת את הקביעה "חזרנו לארץ מכורתנו" ? גם אלו "שחזרו לארץ מכורתם" כדבריך , כלומר הציונים , לא ייצגו בכלל את העם היהודי , הרי בתקופת העליה הראשונה והשניה הגיעו לפלסטין בערך שלושים אלף יהודים ממזרח אירופה לעומת שלושה מיליון יהודים שהיגרו באותה תקופה ממזרח אירופה לארה"ב . אין צורך לומר ולהסביר שהציונים לא ייצגו את היהדות החרדית הרי ביניהם פעורה תהום אידאולוגית . אין גם צורך לומר שהציונות לא ייצגה את יהודי ארצות ערב . המסקנה המתבקשת היא שטענתך "חזרנו לארץ מכורתנו" לא מתישבת עם התנהגותו של העם היהודי , העם היהודי לא רצה לחזור ל "ארץ מכורתו" , מי שכן הגיע לפלסטין היו מיעוט של לאומנים יהודים שהתימר לייצג את העם היהודי אבל רוב רובו של העם היהודי הפנה לו את גבו .

 22. תגובה לצחי הגיב:

  אם זה נכון מה שאתה כותב אז העובדה שיש היום בישראל יותר יהודים מאשר באמריקה, שההגירה היהודית אליה נמשכת כבר יותר מ-300 שנה, היא הפלא השמיני של העולם.

  הפלא התשיעי הוא העובדה שמס’ היהודים בא"י מתקרב למחצית מכלל יהודי העולם וכניראה עוד בדורנו נזכה לראות את רוב העם היהודי במולדת.

  בטח איזו קונספירציה ציונית שטנית אחראית לכך.

 23. שלמה הגיב:

  תגובה ל- ארה"ב "התנדנדה" בשלבים קריטיים (האמברגו),

  הנשיא טרומן (וסגל הבית הלבן) , מאז שהחליף את רוזוולט, תמך בעקביות בתנועה הציונית ובמאבקיה ובמתיישבים היהודים בפלסטין כשקצת היסס שלחו את ח. וייצמן.
  הוא כפה את דעתו על מזכיר המדינה מארשל
  וחבר פקידין ויועציו במחלקת המדינה אנשי המשלחת לאו"ם, למרות לחץ חברות הנפט וההבטחות שנתן רוזבלט למלך הסעודי אבן סעוד…
  וביחס לאמברגו – עשרות מליוני דולארים זרמו מהמגבית שהתבצעו ב 1947-8 ברחבי ארה"ב(מסעות השנור של ב"ג, גולדה מאיר ואליעזר קפלן) לסוחרי ומתווכי נשק בינלאומיים כמו גם לממשלות צ’כוסלובקיה יגוסלביה ובולגריה ועוד כל מיני טריקים בהם היו מעורבים אל-שוימר ויהודה ארזי- כך שהאמברגו היה להלכה אך לא למעשה

 24. יעקב הגיב:

  לראובן,

  עיון באנציקלופדיה יבהיר לך שקולוניאליזם
  קיים כאשר מדינת אם שולחת את אזרחיה ליישב ארצות רחוקות על מנת להרחיב את תחום השפעתה וגם כדי לנצל את אצרותיה הטביעיים של המושבה. בשום מקרה לא היה כל קשר היסטורי או אחר בין העם של מדינת האם לבין המושבה. כך למשל, לא היה כל קשר היסטורי בין בריטניה והודו או בין צרפת ואלזיריה.
  כידוע לך, שום מדינת אם לא שלחה את היהודים
  להתיישב בפלשתינה-א"י. הקשר ההיסטורי והריגשי בין העם היהודי לבין ארץ ישראל הינו עובדה שלא
  ניתנת לעירעור. מסיבות אלה ברור, שהתנועה הציונית לא הייתה אז, ואיננה היום, תנועה קולוניאלית. היא הייתה והינה התנועה לשחרור לאומי ולהגדרה עצמית של העם היהודי.
  התנועה הציונית מעולם לא הייתה בדעה שארץ
  ישראל הינה ארץ ללא עם עבור עם ללא ארץ. אימרה
  זו נאמרה על ידי העיתונאי היהודי בריטי, ישראל
  זנגוויל, אך היא מעולם לא ביטאה את עמדת התנועה
  הציונית. ההפך הוא הנכון. זבוטינסקי כתב ב – 1923 שבמדינה שתקום: "ירווה לו משפע ואושר, בן ערב, בן נצרת ובני". הוא גם כתב באותה שנה, שבמדינה היהודית אם ראש הממשלה יהיה יהודי אזי
  סגנו יהיה ערבי ולהפך.
  עובדה היא שהתנועה הציונית קיבלה את תוכנית
  החלוקה. זאת אומרת שהיא הסכימה לעיקרון של שתי
  המדינות. לעומת זאת, הערבים דחו בתוקף את החלוקה. זאת אומרת, הם התנגדו לעצם קיומה של
  מדינה יהודית בפלשטין, ללא חשיבות מה גבולותיה.
  יום לאחר ההצבעה באו"ם, ב- 30 לנובמבר 1947
  תקפו ערבים מזוינים אוטובוס שנסע בין פתח תקווה
  ללוד ורצחו 5 יהודים. כך החלה מלחמת העצמאות.
  זאת לא הייתה כלל מלחמה "מזויפת". 6000 הקורבנות שבזכותם קמה המדינה, הם הוכחה חותכת
  לממשותה של המלחמה. הודות להם אתה היום אזרח
  המדינה היהודית.
  לא הייתה כל תוכנית לגרוש ערבים ולטיהור אטני. אילו הייתה, לא היו נשארים בארץ 111000
  ערבים. לעומת זאת, כל היהודים שגרו ביישובים
  שנפלו בידי הערבים נהרגו או גורשו. כך היה
  ביישובי גוש עציון, קליה, בית הערבה, משמר הירדן, נווה יעקב, עטרות, הרובע היהודי בירושלים. זה היה טיהור אטני למופת.
  ניסיונם של ה"ניאו-הסטוריונים" לשלול את
  הלגוטימיות של מדינת ישראל ייכשל כפי שנכשלו
  ה"היסטוריונים החדשים",
  ברור שעצם קיומה של מדינה יהודית גורם
  מפח נפש לאותם ניאו-היסטוריונים וכמה מההיסטוריונים החדשים. אך, אין ברירה. המדינה
  קיימת ועליהם להיתרגל לכך.

 25. צחי – תגובה ליעקב הגיב:

  מספר הערות למה שכתבת :
  1. על איזה קשר היסטורי ורגשי בין העם היהודי לארץ ישראל אתה מדבר ? בתקופת העליה הראשונה והשניה , כלומר בשנים 1881 – 1914 היגרו לפלסטין כחמישים אלף יהודים בעוד שבאותה תקופה היגרו שלושה מיליון מיהודי מזרח אירופה לארה"ב , זה נקרא קשר רגשי ?
  דע לך כי הציונים היו קבוצה יהודית לאומנית שהחליטה על דעת עצמה שהיא מיצגת את העם היהודי , איך זה מסתדר עם העובדה שרוב רובם של יהודי אירופה שבחרו להגר מאירופה העדיפו להגר לארה"ב ולא להגר לפלסטין ? זה נקרא שהציונים מיצגים את העם היהודי ? אני מניח שאין צורך להסביר לך את התהום האידאולוגית שהיתה פעורה בין התנועה הציונית לבין היהדות החרדית !!! אין ספק גם שהציונות לא ייצגה את יהודי ארצות ערב !!! אגב יהודי ארצות ערב , הרי רובם הובאו לכאן בדרכי רמיה ונוכלות כדי ליצור בפלסטין רוב יהודי וגם כדי להוות בשר תותחים למלחמות העתידיות עם העולם הערבי וגם כדי להוות חוטבי עצים ושואבי מים . לשיא שיפלותה הגיעה מדינת ישראל ןהתנועה הציונית בפעולותיה בעיראק שנועדו להכריח את יהודי עיראק להגר לפלסטין . בתחילת שנות ה 50 הוטמנו ע"י שליחי הסוכנות מטעני חבלה בבתי כנסת של יהודי עיראק וזאת כדי ליצור בהלה בקרב הקהילה וכדי ליצור את הרושם שהדבר נעשה ע"י המשטר העיראקי .

  2. לגבי זאב ז’בוטינסקי – האיש הזה קרא במפורש בכתב השיטנה שלו הידוע בשם "קיר הברזל" למלחמה בעם הפלסטינאי עד להכנעתו ואובדן תקוותו . כאן אני רוצה להזכיר לך שעם עלייתו של מנחם בגין לשלטון ב 1977 משום מה הוא החליט שלא לספח את יהודה ושומרון לשיטחה הריבוני של מדינת ישראל למרות שכל ימי חייו הוא הטיף לשלמות הארץ , המסקנה היא שהימין הציוני בעצם לא היה שונה מהשמאל הציוני , שניהם רצו אדמות נקיות מערבים פלסטינאיים , אז אתה בכלל מעיז לדבר על טיהור אתני ? מדיניות של גזענות ואפרטהייד קיימת במדינת ישראל עד לעצם היום הזה כלפי כל מי שאינו יהודי .

  3. לגבי התנגדותם של הפלסטינאים לתכנית החלוקה : כל עם אחר היה מגיב באותה צורה.
  הפיתרון לבעיתם של יהודי אירופה היה הגירה לארה"ב , ואכן הפיתרון הזה מומש , זה בעצם היה הפיתרון לבעיתם של יהודי אירופה , ואם בכל זאת נוצרה התעוררות לאומית יהודית היא לא סחפה אחריה את המוני היהודים וגם אם יהודי אירופה היו זכאים למדינה ריבונית הם היו צריכים לקבל מדינה כזו על חשבון שיטחה של אירופה !!!

 26. דג אילם הגיב:

  ליעקב

  גם קולוניאליסטים כגון הצרפתים, הכריזו במשך שנים שאלג’יר היא חלק מצרפת. עד שנאלצו לעוזבה ולאפשר לה עצמאות.

  גם הצרפתים וגם הבריטים ראו ביהודים אפשרות להרחבת התרבות המערבית באזורי המזרח. זה גם מה שהרצל ניסה לשכנע את המעצמות, ואח"כ ממשיך דרכו ויצמן את הבריטים. לא לחינם ניתנה הצהרת בלפור ליהודים. רוטשילד מימן את העלייה הראשונה לא בשם הציונות המוכרת לנו כיום, אלא ראה בכך עוד התנחלות קולוניאליסטית של צרפתים (יהודים אמנם) באזורים ללא שליטה מערבית.

  ממי בדיוק התנועה הציונית אמורה להשתחרר או לשחרר. הביטוי המכובס הזה אינו אלא ביטוי גזעני קולוניאליסטי מובהק. איך תסביר שהאוכלוסייה הילידית אינה רוצה "להשתחרר"? אז נשחרר אותה בכוח? בכפייה?

  המשפט הזה, "ארץ ללא עם לעם ללא ארץ", עובר כחוט השני בכל תולדות הציונות. באינסוף תגובות של ציונים באתר זה ובטוקבקים בכל האינטרנט, הרעיון שלא גר כאן איש עד להופעת הציונות חוזר ונשנה. מרבית אנשי הימין עדיין טוענים שמיליוני הפלסטינים היגרו לכאן במאה השנים האחרונות רק בגלל שהציונות הביאה לפלשתינה שגשוג כלכלי.

  התנועה הציונית קיבלה את תוכנית החלוקה שהבטיחה למיעוט את מרבית השטח, וגם הסכמה זו היוותה רק תוכנית בסיס לכיבוש שטחים נרחבים. התוכנית לכיבוש 78% משטחה של הארץ נהגתה לפני אישור האו"ם של תוכנית החלוקה.

  מול 6,000 הרוגים, היהודים גירשו כ-800,000 פלסטינים מביתם, הרסה את כפריהם ועריהם ושדדה את אדמתם ורכושם. זו היתה כאמור תוכנית מסודרת (תוכנית ד’ של בן גוריון). תושבי כפרים שלמים גורשו ובתיהם נמחקו למרות שלא ירו ירייה אחת. וגם אם היו כאלה שירו, הציונות השתמשה בזה תמיד כתירוץ להעניש את כולם.

  כ-100,000 הפלסטינים שנותרו כאן היוו כ-10% מהאוכלוסייה ערב המלחמה. כלומר הציונות גירשה, כ-90%. אם זה לא טיהור אתני, מהו טיהור אתני?

 27. Henry Lowi הגיב:

  Israel is not a “classic” colonial power. That’s true. But there are strong colonialist features to the Zionist domination of Palestine. The “conquest of land” and the “conquest of labour” were specially designed for a colonialist movement that sought not to exploit the indigenous Palestinian Arabs, but to replace them. “Plan Dalet” and the other acts of ethnic cleansing of 1947-48, the Dir Yassin massacre, the well-known stories about Birim and Ikrith, the well-known story of the de-population and destruction of Imwas, Beit Nuba, and Yalu in the 1967 war (now “Canada Park” in the Latrun area”), the military government until 1966 – all these are features of the Israeli brand of colonialism in the service of a racist, or “ethnic nationalist” movement. The settler-colonies in the post-1967 areas are clearly targets for anti-colonial struggle, as is the IDF. The struggle to remove the settlers and the IDF occupation forces, unconditionally is clearly an anti-colonial struggle.

  But, the colonial model is not the only feature of Zionist domination. If anything, the “mother country” and the “colony” are now in the same place. Most of the people brought to Palestine by Zionism, and their descendants (“the Israeli Jews”) have no other home. They are not colonial-settlers, as such. They benefit from the ethnic cleansing of 1947-48, and the privileged status, and the IDF, and they have no clear consciousness of human solidarity and human rights. They must be won over to a democratic future that guarantees their legitimate rights. This was not offered to them in the 1947-48 war that was made necessary by Partition. The war of 1947-48 was in large part a civil war, over the future of the country. The issues of that civil war were never clearly defined, and there was ethnic nationalism on both sides, and tendencies toward ethnic cleansing on both sides. The Zionist ethnic nationalists were stronger, and were victorious.

  As has often been stated, the 1948 war is not over. The civil war, over the democratic future of the country, is still raging. The issues are equality versus privilege, or solidarity versus separation, or democracy versus tyranny, or human rights versus racism. The lines have not been clearly drawn, but need to be elaborated by political activists. Within Israeli Jewish society, ending the occupation, and recognition of the refugees’ right to return are essential. Within Arab Palestinian society, recognition that the Israeli Jews are part of the democratic future of the country, is essential.

  Both the anti-colonial struggle and the civil war in Palestine can be resolved by the program of democratic revolution, that incorporates the best traditions of humanity, and that leads to reconciliation and coexistence.

  There is much to learn from Algeria, and South Africa, and from other cases of anti-colonial struggle and democratic revolution.

 28. תגובה לדג האילם הגיב:

  לפני שאתה כותב על דברים שאינך מכיר רצוי להתעדכן בעובדות.

  להלן הקטעים הרלוונטיים מתוכנית ד’ – מרץ 1948.

  ———–

  10.3.48

  1. מבוא

  א. התעודה הנמסרת בתוכנית זו היא השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה, כן גם על גושי ההתישבות והאוכלוסיה העברית שמחוץ לגבולות, נגד אויב סדיר, סדיר למחצה וזעיר – הפועל מבסיסים אשר מחוץ לשטח המדינה או בסיסים הנמצאים בתוכה. …

  ד. המטרות האופרטיביות שלנו

  1. להתגונן נגד פלישת כוחות סדירים למחצה וסדירים ע"י: –

  – מערכת הגנה קבועה- המתבססת על הגנת האזורים – מחד: ועל פעולות חסימה על דרכי הגישה העיקריות של האויב, משטחו לשטח המדינה – מאידך: ואשר תשמור על ישובינו, על המפעלים הכלכליים ההכרחיים , על הרכוש ועל הפעלת השירותים הממשלתיים בתוך שטחה של המדינה.

  – התקפות נגד, ערוכות מראש, נגד בסיסי ודרכי אספקה של האויב בעומק שטחו – הן בתוך גבולות הארץ והן בארצות השכנות.

  2. הבטחת חופש התנועה, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית – בתוך שטח המדינה ושל המרכזים היהודיים מחוצה לה – ע"י כיבוש והחזקת משלטי מפתח על מספר עורקי תחבורה.

  3. למנוע מהאויב את השמוש בבסיסים קדמיים , הנוחים לו ביותר להתקפה, בשטח שלו – ע"י כבושם והחזקתם. …

  ב. ייצוב מערכות ההגנה והחסימות

  על מנת להבטיח פעולה יעילה של מערכות ההגנה הקבועה וכן להבטיח את העורף שלה, תיעשנה הפעולות הבאות:

  תפיסת תחנות המשטרה .
  השתלטות על השירותים הממשלתיים והבטחת השירותים החיוניים, בכל חבל וחבל.
  הבטחת עורקי תחבורה משניים.
  פעולות נגד ישובים של האויב, הנמצאים בתוך או בקרבת מערכת ההגנה שלנו, במטרה למנוע את שימושם כבסיסים לכוח מזוין פעיל. פעולות אלו תתחלקנה לסוגים דלקמן:
  השמדת כפרים (שריפה, פיצוץ ומיקוש החרבות) – בעיקר לגבי יישובים שאין באפשרותנו להשתלט עליהם בקביעות.
  פעולות ביעור והשתלטות שתיעשינה בהתאם לקווים:
  כיתור הכפר ועריכת חיפוש בתוכו. במקרה של התנגדות – השמדת הכוח המזוין וגרוש האוכלוסיה אל מעבר גבול המדינה. [ההדגשה שלנו – מרכז המידע]

  כפרים שפונו בצורה כנ"ל, יכללו בתוך מערכת ההגנה הקבועה ויבוצרו – בהתאם לצרכים.

  במקרה של אי התנגדות – יוכנס חיל מצב לתוך הכפר, אשר יתבצר במקום או במקומות המאפשרים שליטה טקטית מוחלטת. מפקד חיל המצב יחרים את כל כלי הנשק, כל מקלטי א-ט [אלחוט] וכל כלי הרכב הממונעים שיהיו בכפר. כמו כן יאסור את כל האישים החשודים מבחינה פוליטית. בהתייעצות עם הגורמים המדיניים, ימונו מוסדות מבין תושבי הכפר, להנהלת ענייניו הפנימיים. בכל חבל יתמנה אדם שיהיה אחראי לריכוז העניינים המדיניים והמנהלתיים של כל הכפרים והישובים שנתפסו בחבל זה.

  ג. התבססות בערים הגדולות

  התבססות בערים הגדולות תבוצע בהתאם לקווים הבאים:

  תפיסת והשתלטות על המרכזים של שירותי הממשלה ונכסיה (מרכזי הדאר טלפון, רכבת, תחנות משטרה, נמלים וכד’).
  הבטחת כל השרותים והמפעלים הצבוריים ההכרחיים.
  תפיסת והשתלטות על כל השכונות הערביות הבודדות , אשר בין השטח העירוני המרכזי שלנו ובין השטח העירוני המרכזי של הערביים.
  כיתור השטח העירוני- מרכזי הערבי. ניתוק דרכי התחבורה שלו והפסקת השירותים החיוניים עבורו (מים, חשמל, דלק וכיוב’) – במידת האפשרי. …
  ה. מצור על ערי האויב יבוצע לפי הקווים הבאים:

  1. ניתוק עורקי התחבורה המובילים אליהן, ע"י מיקוש, פיצוץ גשרים ומערכת מארבים קבועה.

  2. במקרה הצורך, ע"י תפיסת משלטים השולטים על עורקי התחבורה לערי האויב והתבצרות יחידותינו על משלטים אלה.

  3. ע"י הפסקת שירותים חיוניים – כגון: חשמל, מים ודלק – או ע"י הפעלת גורמים כלכליים שלנו או ע"י חבלה.

  4. ע"י פעולה מהים , נגד ערים העלולות לקבל אספקתן מצד הים – במטרה להשמיד את כלי השיט המובילים את האספקה וחבלה בסידורי הנמלים. …

  ————–

  כדאי שתביא תימוכין לטענותיך:

  "התוכנית לכיבוש 78% משטחה של הארץ נהגתה לפני אישור האו"ם של תוכנית החלוקה."

  כפי שאנחנו רואים, תוכנית ד’ באה במרץ 48′, כלומר 4 חודשים אחרי שהערבים פתחו במלחמה נגד הישוב הערברי כדי למנוע את מימוש תוכנית החלוקה. ובמבוא מוגדרות מטרותיה:

  "השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה, כן גם על גושי ההתישבות והאוכלוסיה העברית שמחוץ לגבולות, נגד אויב סדיר, סדיר למחצה וזעיר – הפועל מבסיסים אשר מחוץ לשטח המדינה או בסיסים הנמצאים בתוכה."

  במילים אחרות: המצאת מטרות שלא כלולות בתוכנית.

  גם שאר הדברים שאתה כותב לא נכונים:

  "זו היתה כאמור תוכנית מסודרת (תוכנית ד’ של בן גוריון). תושבי כפרים שלמים גורשו ובתיהם נמחקו למרות שלא ירו ירייה אחת. וגם אם היו כאלה שירו, הציונות השתמשה בזה תמיד כתירוץ להעניש את כולם."

  תוכנית ד’ עשתה הבחנה ברורה בין ישובים ערביים המשתתפים במלחמה נגד היהודים ובין כאלה שלא. לגבי האחרונים נאמר במפורש:

  "במקרה של אי התנגדות – יוכנס חיל מצב לתוך הכפר, אשר יתבצר במקום או במקומות המאפשרים שליטה טקטית מוחלטת. מפקד חיל המצב יחרים את כל כלי הנשק, כל מקלטי א-ט [אלחוט] וכל כלי הרכב הממונעים שיהיו בכפר. כמו כן יאסור את כל האישים החשודים מבחינה פוליטית. בהתייעצות עם הגורמים המדיניים, ימונו מוסדות מבין תושבי הכפר, להנהלת ענייניו הפנימיים. בכל חבל יתמנה אדם שיהיה אחראי לריכוז העניינים המדיניים והמנהלתיים של כל הכפרים והישובים שנתפסו בחבל זה."

  להוציא חריגים זה היה המצב ברוב הכפרים שלא לחמו. עובדה היא שרוב הכפרים הערביים בגליל ובמשולש נשארו על מכונם.

  אתה ממשיך וכותב דברים מצוצים מהאצבע:

  "כ-100,000 הפלסטינים שנותרו כאן היוו כ-10% מהאוכלוסייה ערב המלחמה. כלומר הציונות גירשה, כ-90%. אם זה לא טיהור אתני, מהו טיהור אתני?"

  המספר של כ-1.3 מיליון ערבים שהיו בא"י ב-48′ כולל את כל שטח א"י, כלומר גם את השטחים שמחוץ לשטח ישראל בעקבות המלחמה.

  המס’ הריאליסטי של הפליטים, שחלקם הגדול ברחו ולא גורשו, הוא כ-600 אלף ולא מה שאתה מספר. ה-90% הם פרי דימיונך.

 29. צביקה הגיב:

  יש משפט מפתח אחד בלהג האינסופי של הנרי לאווי : the 1948 war is not over.

  עוד מעט ימלאו 60 שנה למלחמה הזאת. יש הסכמי שלום בין ישראל לשתי המדינות הערביות העיקריות שלחמו בה אז. עם קצת רצון וקצת תרגולות מותר להניח שבעתיד הלא רחוק ניראה הסכמי שלום עם עם סוריה ולבנון.

  וגם עם הפלסטינים אנחנו מתקרבים להסדרת היחסים – עכשו שההנהגה החדשה שלהם עושה צעדים ראשונים להתנתקות ממורשת המלחמה והשנאה של המופתי ושל ערפאת וגם בישראל יש נכונות להתחיל לצאת מהתסבוכת.

  לאווי מזכיר יותר ויותר חייל שתעה בסיום המלחמה באיזשהו ג’ונגל וכשהוא מגיח ממנו הוא מנסה לשכנע את עצמו שהמלחמה נמשכת ושיש תכלית קיומו.

  אז יש לי חדשות רעות ללאווי: מלחמת 1948 הסתיימה, ולמזלנו בניצחון הציונות. נוצרה מציאות חדשה, ואלה שהפסידו במלחמה ההיא ומנסים כל פעם להפיח אותה מחדש נאלצים לאט לאט להסתגל לתוצאותיה הסופיות.

  אבל לאווי רשאי כמובן להמשיך ולשחק את תפקיד האביר בן דמות היגון המנסה מקנדה הרחוקה להמשיך ולהיחם בטחנות הרוח במזה"ת.

 30. עופר יהלום הגיב:

  הטענה כאילו מדינת ישראל קיימת על 78 אחוז מהארץ היא מגוחכת, מכיוון שמבוסת על ההגדרה שנתנו הקולוניאליסטים הבריטים בשנת 1922 לגבולות הארץ, הגדרה שהם-עצמם שינו באותה שנה חרי שניתקו את עבר הירדן מהמנדט כדי להקים שם מדינת חסות חצי פיאודאלית.אפשר גם להגדיר את גבולות הארץ בכל דרך אחרת. אם תקום מדינה פלסטינית בגדה ורוב הפלסטינים מירדן לא יהגרו אליה, סביר להניח שאחרי תהליכי דמוקרטיזציה בירדן תקום איזו קונפדרציה ירדנית-פלסטינית שתהיה גדולה יותר מישראל.

  הגדרת הציונות ומדינת ישראל כתופעות קולוניאליות מחייבת להגדיר את הקולוניאליזם הגדרה רחבה כל-כך, שהוא כולל גם מדינות ריבוניות שבהן חלה התיישבות של כובשים מאירופה גם אם קיבלו עצמאות, וגם את אלה שחל בהן שינוי אתני כפוי לגבי חלק ניכר של האוכלוסייה, כלומר רוב מדינות אירופה, אמריקה ואוקיאניה. מכאן עולה המסקנה שהקולוניאליזם הוא לא רק תופעה שנלווית למודרניזציה וליצירת מדינות הלאום המודרניות, אלא הוא במידה רבה הלאומיות המודרנית עצמה.

 31. לצחי – מנועה הגיב:

  היה רצוי, שלפני שאתה מתנסח בהתנשאות בתגובותיך לאנשים בסגנון "דע לך" ו"עליך להבין" כדבר אדם אל ילד קטן, תפתח ספר אחד או שניים.

  "1. על איזה קשר היסטורי ורגשי בין העם היהודי לארץ ישראל אתה מדבר ? בתקופת העליה הראשונה והשניה , כלומר בשנים 1881 – 1914 היגרו לפלסטין כחמישים אלף יהודים בעוד שבאותה תקופה היגרו שלושה מיליון מיהודי מזרח אירופה לארה"ב , זה נקרא קשר רגשי ?"

  להלן קשר רגשי:
  יהודי דתי, ואלה רוב רובם של היהודים לאורך כל ההיסטוריה עד המאה ה-20, מברך 3 פעמים ביום, במהלך תפילת 18,
  "תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מהרה מ-4 כנפות הארץ לארצנו. ברוך אתה ה’, מקבץ נדחי עמו ישראל".וכן
  "לירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. ברוך את ה’ בונה ירושלים.
  בתחילת ברכת המזון, אותה מברך יהודי דתי לאחר שאכל לחם (קרי – כמה פעמים ביום), הוא מברך (בימי חול)
  "על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון…איך נשיר את שיר ה’ על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי…"
  ובשבתות ומועדי ישראל
  "שיר המעלות, בשוב ה’ את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא צחוק פינו, ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים הגדיל ה’ לעשות עם אלה. הגדיל ה’ לעשות עימנו היינו שמחים. שובה ה’ את שביתנו כאפיקים בנגב…"
  בהמשך הברכה, בכל ימות השבוע הוא מברך
  "ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. ברוך אתה ה’ בונה ברחמיו ירושלים. אמן".
  "…הרחמן הוא ישבור עולנו מעל צוארנו והוא
  יוליכנו קוממיות לארצנו.
  אכל יהודי עוגה או בורקס או שאר מיני מאפה, שאינם מוגדרים לחם אלא "מיני מזונות" או שתה יין או אכל פרי מ-7 המינים, הוא מברך
  "…ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם נא ה’ אלוהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מזבחך ועל היכליך, ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה".

  מדוע לא היגרו יהודי רוסיה בהמוניהם לארץ אלא לארה"ב?
  כפי שיהודי צרפת ואנגליה, משגורשו מצרפת ומאנגליה בסוף המאה ה-13 (צרפת) ובמאה ה-14 (אנגליה) ומחלקים מסויימים של גרמניה זרמו לפולין. ולא לארץ ישראל.
  וכפי שיהודי ספרד ופורטוגל, משגורשו מספרד ומפורטוגל, הגרו לחלקים אחרים של אירופה (למשל, איטליה וארצות הבלקן, לתורכיה, לארצות ערב ולאמריקה. ומיעוטם – לארץ ישראל.
  וכפי שיהודי פולין, שחלקם היגרו מפולין בעיקבות פרעות ת"ח ות"ט היגרו לתורכיה.
  ומיעוט מבוטל לארץ ישראל.
  מדוע לא עלו כולם בהמוניהם? כי השעה לא היתה כשרה לכך. כי התורכים (זמן העליה הראשונה והשניה), בוודאי שלא היו מוכנים להרשות למיליוני אזרחים זרים להגר לפתע פתאום). כי התנאים בארה"ב היו הרבה יותר קורצים, כי ארה"ב היתה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הרבה יותר מתחום המושב הרוסי, ומה לעשות – הרבה יותר מארץ האפשרויות המוגבלות שא"י היתה אז. כי רוב האנשים רוצים לחיות והם לא חדורי אידיאלים. כי אף אחד לא חשב שעלייתם של אלו שעלו לארץ אכן תביא להקמת מדינה 60-70 שנה לאחר מכן (ואילו היו יודעים, אולי היו עולים). וכי איש מהם לא שיער ש100-120 שנה לאחר שהיגרו לארה"ב, יקום יהודי אזרח ישראל הקורא לביטול מדינתו שלו, ויטען שמשום שהיגרו לארה"ב ולא לארץ ישראל, אין להם כל קשר רגשי לארץ.
  אילו היית כותב את תגובתך במאה ה-14, למשל היית אומר שהפתרון לבעיותיהם של יהודי צרפת, אנגליה וגרמניה הוא הגירה לפולין.

  הניתוק בין התנועה הציונית לפלגים מסויימים ביהדות החרדית, נובעת בראש וראשונה מכך שהציונות היתה, מראשיתה, תנועה חילונית.
  וכן מפירוש לשיר השירים המופיע בתלמוד במסכת כתובות דף קיא עמ’ א’:
  "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ… ג’ שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי."
  (היתה צריכה להיות כאן עוד שבועה אחת לישראל – שלא ידחקו את הקץ).

  אלא שהציונות הדתית, וכן רבנים חרדים רבים, הסכימו שמאחר ואומות העולם הפרו את התנאי שהשביע אותם ה’ (קרי – שואה, למשל), ממילא 2 התנאים הראשונים בטלים.
  מלבד זאת, עצם זה שרוב אומות העולם ראו בעין יפה את הקמת מדינת ישראל (החלטת האום מכ"ט בנובמבר 1947), עניין המרידה במלכויות אף הוא בטל. ועובדה שאף היום, רוב הממשלות בעולם המותחות ביקורת על ישראל, מותחות ביקורת על מדיניותה בכל הנוגע לשטחים, ומעטים (קרי – גורמים איסלמיים שונים, שונאי ישראל למיניהם, ואף צחי ודומיו) קוראים לביטולה של מדינת ישראל על הרקע הזה.
  רבנים חרדים רבים סבורים שעצם המדינה היא כשרה, ורק חילוניותה היא הבעיה, וככל שעובר הזמן הם מזדהים עימה יותר ויותר.

  לעניין הכוזרים:
  יהודים ישבו באירופה עוד התקופה הרומית.
  היו ריכוזים יהודיים גדולים מאוד
  במאות 10-11 בספרד ובמאות ה-11-13 בארצות אשכנז – קרי גרמניה וצרפת.
  אלה היהודים שכאמור, היגרו מאוחר יותר לפולין.
  ברוב הארצות וברוב הזמנים, היו חוקים שאסרו על גיור נוצרים, ואף שהיו שהתגיירו, מספרם ללא ספק מועט.
  הכוזרים היו עם שחי ברוסיה במאות 7-12/13.
  אם אכן התגיירותם היתה המונית, עניין זה מוטל בספק, ובטח שלא הם הבסיס ליהדות אירופה הואיל וכאמור, בשנות התקיימותם כעם (לפני ולאחר הגיור הנזכר לעיל) היו ריכוזים יהודיים גדולים בצידה השני של אירופה.

  על כל פנים, מחקרים הוכיחו קרבה גנטית בין יוצאי ארצות המזרח ליוצאי אשכנז – יותר מקרבה בין יוצאי אשכנז לגויי אשכנז.
  היחידים יוצאי הדופן הם יהודי תימן ואתיופיה: לשתי הקבוצות הללו מטען גנטי שונה משל יהודי אשכנז וספרד, אך גם שונה משל סביבתם.
  באורח מעניין, המחקרים הראו גם קרבה גנטית לפלשתינים.

  "עליך להבין שאקט של המרת דת לא מקנה זכויות לאום".
  היהדות היא לאום ודת. היא תמיד היתה לאום ודת, ודי לך לקרוא בכתבים דתיים כמו התנ"ך, המשנה והתלמוד כדי לראות זאת. כשאדם מצטרף לדת היהודית, הוא מצטרף גם ללאום היהודי.
  כשיהיו מדינות יהודיות כמספרן של מדינות נוצריות-קתוליות או של מדינות איסלמיות, אולי יוותרו על זה.

  "אין גם צורך לומר שהציונות לא ייצגה את יהודי ארצות ערב".
  רוב רובם של יוצאי ארצות ערב לא יסכימו איתך, וקיומן של תנועות ציוניות בארצות אלו מפריכה את טענתך.
  כמו גם עלייתם של יהודי תימן ב-1882 (עליה ראשונה), שפירשו את "ואעלה בתמר" כ-אעלה תרמ"ב.

  הגדרת ציוני עפ"י מילון אבן שושן:
  "המאמין ותומך השאיפות הציונות – הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל וכינוס פזורי ישראל".
  על פי הגדרה זו, רוב היהודים לאורך ההיסטוריה היו ציונים בהכרה, גם אם לא במעשה.

 32. לצחי מנועה המשך (התגובה נקטעה) הגיב:

  הניתוק בין התנועה הציונית לפלגים מסויימים ביהדות החרדית, נובעת בראש וראשונה מכך שהציונות היתה, מראשיתה, תנועה חילונית.
  וכן מפירוש לשיר השירים המופיע בתלמוד במסכת כתובות דף קיא עמ’ א’:
  "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ… ג’ שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי."
  (היתה צריכה להיות כאן עוד שבועה אחת לישראל – שלא ידחקו את הקץ, אולי היא מופיעה בהמשך – אין לי מסכת כתובות לידי).

  אלא שהציונות הדתית, וכן רבנים חרדים רבים, הסכימו שמאחר ואומות העולם הפרו את התנאי שהשביע אותם ה’ (קרי – שואה, למשל), ממילא 2 התנאים הראשונים בטלים.
  מלבד זאת, עצם זה שרוב אומות העולם ראו בעין יפה את הקמת מדינת ישראל (החלטת האום מכ"ט בנובמבר 1947), עניין המרידה במלכויות אף הוא בטל. ועובדה שאף היום, רוב הממשלות בעולם המותחות ביקורת על ישראל, מותחות ביקורת על מדיניותה בכל הנוגע לשטחים, ומעטים (קרי – גורמים איסלמיים שונים, שונאי ישראל למיניהם, ואף צחי ודומיו) קוראים לביטולה של מדינת ישראל על הרקע הזה.
  רבנים חרדים רבים סבורים שעצם המדינה היא כשרה, ורק חילוניותה היא הבעיה, וככל שעובר הזמן הם מזדהים עימה יותר ויותר.

  לעניין הכוזרים:
  יהודים ישבו באירופה עוד התקופה הרומית.
  היו ריכוזים יהודיים גדולים מאוד
  במאות 10-11 בספרד ובמאות ה-11-13 בארצות אשכנז – קרי גרמניה וצרפת.
  אלה היהודים שכאמור, היגרו מאוחר יותר לפולין.
  ברוב הארצות וברוב הזמנים, היו חוקים שאסרו על גיור נוצרים, ואף שהיו שהתגיירו, מספרם ללא ספק מועט.
  הכוזרים היו עם שחי ברוסיה במאות 7-12/13.
  אם אכן התגיירותם היתה המונית, עניין זה מוטל בספק, ובטח שלא הם הבסיס ליהדות אירופה הואיל וכאמור, בשנות התקיימותם כעם (לפני ולאחר הגיור הנזכר לעיל) היו ריכוזים יהודיים גדולים בצידה השני של אירופה.

  על כל פנים, מחקרים הוכיחו קרבה גנטית בין יוצאי ארצות המזרח ליוצאי אשכנז – יותר מקרבה בין יוצאי אשכנז לגויי אשכנז.
  היחידים יוצאי הדופן הם יהודי תימן ואתיופיה: לשתי הקבוצות הללו מטען גנטי שונה משל יהודי אשכנז וספרד, אך גם שונה משל סביבתם.
  באורח מעניין, המחקרים הראו גם קרבה גנטית לפלשתינים.

  "עליך להבין שאקט של המרת דת לא מקנה זכויות לאום".
  היהדות היא לאום ודת. היא תמיד היתה לאום ודת, ודי לך לקרוא בכתבים דתיים כמו התנ"ך, המשנה והתלמוד כדי לראות זאת. כשאדם מצטרף לדת היהודית, הוא מצטרף גם ללאום היהודי.
  כשיהיו מדינות יהודיות כמספרן של מדינות נוצריות-קתוליות או של מדינות איסלמיות, אולי יוותרו על זה.

  "אין גם צורך לומר שהציונות לא ייצגה את יהודי ארצות ערב".
  רוב רובם של יוצאי ארצות ערב לא יסכימו איתך, וקיומן של תנועות ציוניות בארצות אלו מפריכה את טענתך.
  כמו גם עלייתם של יהודי תימן ב-1882 (עליה ראשונה), שפירשו את "ואעלה בתמר" כ-אעלה תרמ"ב.

  הגדרת ציוני עפ"י מילון אבן שושן:
  "המאמין ותומך השאיפות הציונות – הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל וכינוס פזורי ישראל".
  על פי הגדרה זו, רוב היהודים לאורך ההיסטוריה היו ציונים בהכרה, גם אם לא במעשה.

 33. אשר פרוליך הגיב:

  לראובן וכל המגיבים:

  הנקודה החסרה במאמר ובתגובות,אגף מענינות,
  חשובות ומעוררות מחשבה,היא נקודת המבט
  המרקסיסטי:
  מרקסיסטים בודקים את ההסטוריה לא כתהליך
  מקרי,בלתי מובן,המתנהל על ידי עצמו ומנותק
  מהצרכים הקונקרטים של השחקנים בה.
  כמובן שהתהליך אינו מכני,ויש בו מרכיבים
  של מקריות,רצונות,דעות ועמדות סוביקטיביות,
  ההסבר הוא דיאלקטי ופועל לכל הכוונים.
  נכון של"עמים" ו"אומות",ו"מדינות",יש סממנים משותפים לאלה המהווים חלק מהן,אבל
  יש גם בתוך תוכן,חלוקי צרכים ואינטרסים על
  פי מקומם בחברה,בתהליכים הכלכליים של אותה
  חברה.
  השאילה החוזרת "למי שייכת הארץ הזו?"היא
  שאילה מטעה.
  הארץ,האוויר,המיים,לא "שייכים" לאף אחד.
  המושג "שייך" מקורו בבעלות פרטית על אוצרות
  הטבע והעושר החברתי.הוויכוח בין הציונים
  לאנטי ציונים לוקה בטעות החמורה המבוססת
  על "זכויות" שאינן קיימות.
  כדי לא להאריך בתגובה,אני חוזר ומציע
  לקרוא את כתבי בר בורוכוב,שפתר מרבית השאילות
  שנשארו פתוחות במאמר הנוכחי ובתגובות אליו.

 34. יעקב הגיב:

  לצחי,

  נועה כבר ענתה לך בדבר הקשר ההיסטורי והריגשי בין העם היהודי לארץ ישראל. אגב, כל היסטוריון שתפנה אליו יאשר לך שאכן הקשר הזה קיים.
  זאב זבוטינסקי כתב את מאמרו "קיר הברזל" בשנת 1923 ומסקנתו אכן אושרה לחלוטין. ללא הצבא לא הייתה קמה מדינת ישראל, ללא הצבא לא יכלה המדינה להתקיים במשך 56 שנה.
  יהודי ערב עלו לארץ, כי רובם רצו לעשות זאת.בעירק, ב – 1941 היה פוגרום נורא, דבר שהיה גורם חשוב ברצונם לעלות.
  "חוטבי העצים ושואבי המים" הפכו בינתים
  לנשיא, שר ביטחון, שר חוץ, שרת תקשורת, שר לביטחון פנים, שר תחבורה, שר לאיכות הסביבה,
  עליך לקרוא את חוקי האפרטהייד ואז תבין שאין בישראל שום אפרטהייד. תופעות גזעניות
  קיימות בכל מדינה בעולם. מבריטניה ועד שוויץ.
  אם אתה חושב שישראל הוקמה בחטא, שהיא
  "גנבה" את ארצם של הפלטינים, נשאלת השאלה למה אתה נשאר בה? הרי אם אתה עובד פה ומשלם מיסים
  למדינה ואולי אפילו (חס וחלילה) משרת במילואים,
  אלה מחזק את המדינה. אני מאד שמח כאשר המדינה
  מתחזקת. אז, מצידי טוב מאד שאתה פה…
  לסיום, מדינת ישראל הוקמה בארץ ישראל ולא באירופה דווקא בגלל אותו קשר היסטןרי וריגשי…

 35. יעקב הגיב:

  לדג אילם,

  לצרפת לא היה כל קשר לאלזיריה לפני כיבושה.
  הצרפתים לא הפכו לעם באלזיריה ולא הייתה להם כל
  נוכחות בה. על כן אין כל השוואה בין צרפת לישראל.
  יהודים עלו לארץ ישראל שנים רבות לפני הקוךוניאליזם המודרני. כבר ב – 1840 היה רוב יהודי בירושלים. בחברון, בצפת, בטבריה, בפקיעין היו יהודים במשל מאות שנים לפני הציונות הפוליטית.
  השחרור הלאומי של העם היהודי הושג עם הקמת מדינת ישראל. להזכירך, מטרת הציונות הייתה להקים מדינה עצמאית וזה התגשם ב – 1948.
  אני חוזר ואומר שהמשפט "ארץ ללא עם לעם ללא
  ארץ" לא ביטא אף פעם את עמדתה של התנועה הציונית. כאשר כתב זבוטינסקי על ערבי שיהיה
  סגנו של ראש הממשלה היהודי, ולהפך, הוא הרי
  התכוון לערבי תושב הארץ. כאשר הוא כתב את "קיר
  הברזל" הוא דיבר על העם הערבי שהוא בעיניו ככל
  עם אחר ולכן הוא לא יסכים למדינה יהודית, הוא דיבר על עם היושב פה. בעיניו הארץ לא הייתה ריקה.
  מישהו כבר ענה לך על דבריך בדבר תוכנית ד.
  זאת עובדה שלא הייתה כל תוכנית לגרש ערבים.
  אם הערבים לא היו פותחים במלחמה לא היה אף
  פליט ערבי והמדינה הערבית הפלשטינית הייתה היום
  בת 56 שנה.

 36. צחי תגובה ליעקב הגיב:

  אני אשאל אותך את השאלה הבאה :
  אם יהודי ארצות ערב נפשם היתה כמהה לארץ ציון וירושלים איך זה שבמשך למעלה מאלף שנה הם לא נקטו שום יוזמה למען תחיה לאומית בארץ ישראל ?

  לגבי הפוגרום בעיראק , שאלת את עצמך בעצם למה פוגרום כזה קרה דווקא בשנת 1941 ? למה בעצם פוגרומים כאלו לא קרו במשך למעלה מאלף שנות היסטוריה של קהילה יהודית בעיראק ? התשובה היא ברורה , הציונות הביאה על יהודי עיראק ועל יהודים אחרים בארצות ערב את הארועים האלה .

  לגבי חוטבי עצים : מה זה משנה למה הם הפכו במרוצת הזמן , מי שבזמנו החליט להביא אותם עשה זאת כדי לספק את הצרכים של המדינה הצעירה , הגדיל לעשות ההיסטוריוגרף של הציונות ארתור רופין שאמר על יהודי תימן : התימנים הם בעלי כושר סיבולת , זריזים ומסתפקים במועט לכן הם יכולים לשמש כמתחרים לפועל הערבי .

  לגבי אפרטהייד : אני מציע לך לבדוק למשל את הנושא של הקצאת קרקעות ותוכניות מיתאר במיגזר הערבי ואז אני מניח שתבין במה מדובר

 37. צחי – תגובה שניה לנועה הגיב:

  למה את מאחזת עיניים ? אני שאלתי מדוע יהודי מזרח אירופה בשנים 1881 – 1914 בחרו להגר לארה"ב ולא לפלסטין כיוון שבתקופה זו כבר קמה התנועה הציונית והתחילה התישבות ציונית בפועל בפלסטין , אז מדוע את מביאה את הדוגמא של יהודי אנגליה וצרפת מהמאה ה 13 שהיגרו לפולין הרי אז לא היתה אופציה של הגירה לפלסטין , הרי הציונות עדיין לא קמה . את מביאה גם את הנימוק "שהשעה לא היתה כשרה" , איזה מן נימוק זה ? איפה הכמיהה לארץ ציון וירושלים , איפה הנכונות להקריב למען ארץ ישראל ? הכי נוח זה להגיד שהשעה לא היתה כשרה , וכאשר הציונים החליטו לבוא אז השעה היתה כן כשרה ?

  את מדברת על "ניתוק שהיה בין הציונים ליהדות החרדית" , אני טוען שהיתה תהום אידאולוגית פעורה ביניהם , מבחינת היהדות החרדית הציונות היתה יציאה לשמד , אם את לא מבינה את השלילה המוחלטת שהיהדות החרדית שללה את הציונות אז את לא מבינה ביהדות לדעתי .

  אני מציע לך לא להתלהב מהממצאים הגנטיים שאת הזכרת בתגובתך , מי בכלל ביצע את הבדיקות הללו ? אני כמעט בטוח שגורם אינטרסנט עומד מאחורי זה

  מילה אחרונה על יהודי תימן : התימנים הובאו כדי לשמש תחליף לפועלים הערבים , על כך מעיד מי שנחשב להיסטוריוגרף של הציונות ארתור רופין , יהודי עיראק הובאו לכאן בכוח , ברמיה ובתחבולות

 38. צחי – לישר הדרך הגיב:

  לגבי קשרים עם המשטר הנאצי בשנות ה 40 של המאה הקודמת ,אני מבין שהנושא מאוד מסקרן אותך ואפילו גורם לך לחשוד ביושרם של ההיסטוריונים החדשים, לכן אני מוצא לנכון להזכיר לך שאירגון הלח"י קיים קשרים עם המשטר הנאצי ( הקשרים התקימו באמצעות שגרירות גרמניה בטורקיה ) , הלח"י יצר את הקשרים הללו עם המשטר הנאצי כחלק ממאבקו בבריטים מתוך תפיסה מעוותת וחולנית האומרת שאם הבריטים הם אויבי העם היהודי והגרמנים הם אויבי הבריטים אז משמע שהגרמנים הם בעלי ברית של היהודים ולכן יש לשתף איתם פעולה .

 39. LEHI: Jewish state on a national and totalitarian basis הגיב:

  The document, entitled Fundamental Features of the Proposal of the National Military Organization In Palestine (Irgun Zvai Leumi) Concerning the Solution of the Jewish Question in Europe and the Participation of the NMO in the War on the Side of Germany,

  "
  It is often stated in the speeches and utterances of the leading statesmen of National Socialist Germany that a prerequisite of the New Order in Europe requires the radical solution of the Jewish question through evacuation (“Jew-free Europe”).

  The evacuation of the Jewish masses from Europe is a precondition for solving the Jewish question; but this can only be made possible and complete through the settlement of these masses in the home of the Jewish people, Palestine, and through the establishment of a Jewish state in its historic boundaries.

  The solving in this manner of the Jewish problem, thus bringing with it once and for all the liberation of the Jewish people, is the objective of the political activity and the years-long struggle of the Israeli freedom movement, the National Military Organization (Irgun Zvai Leumi) in Palestine.

  The NMO, which is well-acquainted with the goodwill of the German Reich government and its authorities towards Zionist activity inside Germany and towards Zionist emigration plans, is of the opinion that:

  Common interests could exist between the establishment of a new order in Europe in conformity with the German concept, and the true national aspirations of the Jewish people as they are embodied by the NMO.
  Cooperation between the new Germany and a renewed folkish-national Hebraium would be possible and,
  The establishment of the historic Jewish state on a national and totalitarian basis, bound by a treaty with the German Reich, would be in the interest of a maintained and strengthened future German position of power in the Near East.
  Proceeding from these considerations, the NMO in Palestine, under the condition the above-mentioned national aspirations of the Israeli freedom movement are recognized on the side of the German Reich, offers to actively take part in the war on Germany’s side.

  This offer by the NMO, covering activity in the military, political and information fields, in Palestine and, according to our determined preparations, outside Palestine, would be connected to the military training and organizing of Jewish manpower in Europe, under the leadership and command of the NMO. These military units would take part in the fight to conquer Palestine, should such a front be decided upon.

  The indirect participation of the Israeli freedom movement in the New Order in Europe, already in the preparatory stage, would be linked with a positive-radical solution of the European Jewish problem in conformity with the above-mentioned national aspirations of the Jewish people. This would extraordinarily strengthen the moral basis of the New Order in the eyes of all humanity.

  The cooperation of the Israeli freedom movement would also be along the lines of one of the last speeches of the German Reich Chancellor, in which Herr Hitler emphasized that he would utilize every combination and coalition in order to isolate and defeat England.

  A brief general view of the formation, essence, and activity of the NMO in Palestine:

  The NMO developed partly out of the Jewish self-defence in Palestine and the Revisionist movement (New Zionist Organization), with which the NMO was loosely connected through the person of Mr V Jabotinsky until his death.

  The pro-English attitude of the Revisionist Organization in Palestine, which prevented the renewal of the personal union, led in the autumn of this year to a complete break between it and the NMO as well as to a thereupon following split in the Revisionist movement.

  The goal of the NMO is the establishment of the Jewish state within its historic borders.

  The NMO, in contrast to all Zionist trends, rejects colonizatory infiltration as the only means of making accessible and gradually taking possession of the fatherland and practices its slogan, the struggle and the sacrifice, as the only true means for the conquest and liberation of Palestine.

  On account of its militant character and its anti-English disposition the NMO is forced, under constant persecutions by the English administration, to exercise its political activity and the military training of its members in Palestine in secret.

  The NMO, whose terrorist activities began as early as the autumn of the year 1936, became, after the publication of the British White Papers, especially prominent in the summer of 1939 through successful intensification of its terroristic activity and sabotage of English property. At that time these activities, as well as daily secret radio broadcasts, were noticed and discussed by virtually the entire world press.

  The NMO maintained independent political offices in Warsaw, Paris, London and New York until the beginning of the war.

  The office in Warsaw was mainly concerned with the military organization and training of the national Zionist youth and was closely connected with the Jewish masses who, especially in Poland, sustained and enthusiastically supported, in every manner, the fight of the NMO in Palestine. Two newspapers were published in Warsaw (The Deed and Liberated Jerusalem): these were organs of the NMO.

  The office in Warsaw maintained close relations with the former Polish government and those military circles, who brought greatest sympathy and understanding towards the aims of the NMO. Thus, in the year 1939 selected groups of NMO members were sent from Palestine to Poland, where their military training was completed in barracks by Polish officers.

  The negotiations, for the purpose of activating and concretizing their aid, took place between the NMO and the Polish government in Warsaw – the evidence of which can easily be found in the archives of the former Polish government – were terminated because of the beginning of the war.

  The NMO is closely related to the totalitarian movements of Europe in its ideology and structure.

  The fighting capacity of the NMO could never be paralyzed or seriously weakened, neither through strong defensive measures by the English administration and the Arabs, nor by those of the Jewish socialists. [14]

  "
  Grundzuege des Vorschlages der Nationalen Militaerischen Organisation in Palastina (Irgun Zewai Leumi) betreffend der Loesung der juedischen Frage Europas und der aktiven Teilnahme der NMO am Kriege an der Seite Deutschlands, David Yisraeli, The Palestine Problem in German Politics 1889-1945, Bar Ilan University (Ramat Gan, Israel), (1974), pp.315-17

 40. שאלה הגיב:

  האם המסמך הזה של לח"י הוא אותנטי ? זה מדהים, כיון שהם פשוט ביצעו את זה….!

 41. שאלה אחרת הגיב:

  בכותרת כתוב לח"י אבל המסמך מדבר על אצ"ל. האם זהו מסמך של אצ"ל או של לח"י בתקופה שבה פרשו וראו עצמם כאצ"ל האמיתיים או משהו כזה ?

 42. Selig הגיב:

  A few remarks are necessary in regard to the so-called ‘Lehi document’.
  The document was composed shortly after Lehi split from Etzel in 1940 mainly over the latter’s support for the British war effort against Germany.
  Lehi counted in that period no more than several dozen members and was absolutely marginal in the ‘Yishuv’. It is unclear till this day who authorized this document which was presented to a German Agent in Beirut.
  Needless to say that the Germans didn’t pay attention to the bizarre people who offered them ‘cooperation’ of this type and didn’t take any action to maintain the contact.
  On the other hand, they cherished very much their strong ties with Arab and Palestinian leaders like the Mufti who was the supreme represetative of the Palestinians and a close ally of Hitler. The Mufti stayed during WWII in Berlin and organized, among others, Arab ‘volunteers’ for the SS.

 43. נועה – לצחי הגיב:

  איני בטוחה שאני מאחזת העיניים שכאן, הואיל ולא התייחסת לרוב הנקודות שהעלתי (אלא אם היתה תגובה קודמת, שלא נכנסה).

  באשר לתגובותך –
  אכן. העליה הראשונה החלה ב-1882 ואתה שואל מדוע לא הגרו יהודי רוסיה בהמוניהם ב-1882, כאשר כבר קמה "התנועה הציונית" והתחילה התיישבות בפועל בארץ. קרא שוב את המשפט ונסה להבין מה פגום בו.
  ניסיתי להסביר את הגירתם של יהודי רוסיה לארה"ב כחלק מהגירה כללית של יהודים ממקום שרע להם למקום שבו כרגע, לא יהיה להם רע ואולי גם טוב, ללא כל אידיאלים או היעדר קשר רגשי לארץ. אני שולחת אותך לטיעוני למעלה, כולל לכוונותי ב"השעה לא היתה כשרה" (רמז: ביאור מופיע במשפט הצמוד לקביעה).

  כנ"ל גם במקרה תהום אידיאולוגית מול ניתוק –
  אני אנסח את הטיעון מחדש:
  התהום האידיאולוגית בין התנועה הציונית לפלגים מסויימים ביהדות החרדית, נובעת בראש וראשונה מכך שהציונות היתה, מראשיתה, תנועה חילונית.
  וכן מפירוש לשיר השירים המופיע בתלמוד במסכת כתובות דף קיא עמ’ א’:
  "השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ… ג’ שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי."
  (היתה צריכה להיות כאן עוד שבועה אחת לישראל – שלא ידחקו את הקץ, אולי היא מופיעה בהמשך – אין לי מסכת כתובות לידי).

  אלא שהציונות הדתית, וכן רבנים חרדים רבים, הסכימו שמאחר ואומות העולם הפרו את התנאי שהשביע אותם ה’ (קרי – שואה, למשל), ממילא 2 התנאים הראשונים בטלים.
  מלבד זאת, עצם זה שרוב אומות העולם ראו בעין יפה את הקמת מדינת ישראל (החלטת האום מכ"ט בנובמבר 1947), עניין המרידה במלכויות אף הוא בטל. ועובדה שאף היום, רוב הממשלות בעולם המותחות ביקורת על ישראל, מותחות ביקורת על מדיניותה בכל הנוגע לשטחים, ומעטים (קרי – גורמים איסלמיים שונים, שונאי ישראל למיניהם, ואף צחי ודומיו) קוראים לביטולה של מדינת ישראל על הרקע הזה.
  רבנים חרדים רבים סבורים שעצם המדינה היא כשרה, ורק חילוניותה היא הבעיה, וככל שעובר הזמן הם מזדהים עימה יותר ויותר.

  מרוצה?
  עכשיו אנחנו מדברים על אותו דבר, ואתה יכול להתייחס לטיעון.
  באשר להבנה שלי ביהדות, לא אחטא לאמת אם אומר שהיא יותר גדולה מרוב הקוראים והכותבים כאן, ואף משלך.

  על המחקר הגנטי קראתי לפני שנתיים ב’הארץ’, בעמוד האחורי של חלק א’ – שמוקדש לעיתים קרובות למדע. הייתי מקשרת למאמר לו הייתי מוצאת אותו, ולו חיפוש בארכיון לא היה עולה כסף. אני מניחה שהם לא היו כותבים על מחקר מגמתי של גורם הקורא לאחדות ישראל.

  יהודי תימן עלו בשנת 1882 – אותה שנה שבה החלה העליה הראשונה. אי לכך ובהתאם לזאת – אני מפקפקת באמיתות טענתך בדבר הבאתם
  כתחליף לפועלים הערבים. או שמא כוונתך לעולי מבצע "מרבד הקסמים"?
  הבאה מכוונת של יהודי עיראק ככוח עבודה זול מוטלת אף היא בספק: יוצאי עיראק היו בורגנים למדי ורבים מהם היו סוחרים, רוקחים, רואי חשבון ובנקאים – לא הבחירה האולטימטיבית באנשים שיהוו כוח עבודה זול.
  בכל מקרה, אודה לך אם תביא מראי מקום לדבריו של רופין.

  בנוגע לתגובתך ליעקב –
  "לגבי הפוגרום בעיראק, שאלת את עצמך בעצם למה פוגרום כזה קרה דווקא בשנת 1941 ? למה בעצם פוגרומים כאלו לא קרו במשך למעלה מאלף שנות היסטוריה של קהילה יהודית בעיראק ? התשובה היא ברורה, הציונות הביאה על יהודי עיראק ועל יהודים אחרים בארצות ערב את הארועים האלה".
  הממ. אולי יש לזה איזה קשר קלוש למהפכת הקצינים של ראשיד עלי אל גילאני, שהיה פרו-נאצי, שהרי במהלך נסיון ההפיכה שלו אירע הפרהוד?
  ןבכלל למלחמת העולם השניה?
  לא. כמובן שלא. בזה אשמה הציונות.
  זהו טיעון ששווה לטיעון "הציונות גרמה לשואה" החביב על גורמים אלו ואחרים.

  "אם יהודי ארצות ערב נפשם היתה כמהה לארץ ציון וירושלים איך זה שבמשך למעלה מאלף שנה הם לא נקטו שום יוזמה למען תחיה לאומית בארץ ישראל ?"
  ראה מסכת כתובות קיא עמ’ א’ – "שלא יעלו בחומה".

 44. לאלמוני/ת מנועה הגיב:

  יפה.
  אז כדאי שתקרא/י את הרשימה כולה לפני שאת/ה מגיב/ה.
  זה נורא נחמד: קראת שורה אחת, ומיד את/ה מסיק/ה כל מיני מסקנות על מי אני, מה אני, מה ברור לי, מכניס/ה תובנות אלוהיות בדברי.
  מתי בדיוק קראתי למישהו נאצי?

  ולא כל מי שמבין ביהדות מתאים להגדרה שלך, כנראה, של מי שמבין ביהדות.
  אולי יש לך תמונה בראש של מתנחלת צדקנית שהכל ברור לה או דוסה לא-מתנחלת צדקנית שהכל ברור לה, רק על סמך המשפט הזה, אז את/ה סופר טועה, ולא יכולת להיות יותר טועה בחייך.
  קרא/י את הרשימה כולה ותבינ/י.

 45. יעקב הגיב:

  לצחי,

  הטענה שהציונים הביאו את הפוגרום בעירק
  ב 1941 היא אווילית וחסרת שחר. הלאומנות העיראקית הרימה את ראשה כבר ב-1933, עם הכרזת העצמאות של עיראק, באותה שנה שטף את הארץ הערבית גל של שנאת זרים, שהגיע לשיאו בטבח בני העדה האשורית. אז החל גם שיתוף הפעולה הנמרץ בין העיראקים לגרמניה הנאצית, שנמשך במלוא עוזו בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בשנות ממשלו של רשיד עלי אל-כילאני. הבריטים, שביקשו לסכל ברית זו ולמנוע אספקת דלק עיראקי למכונת המלחמה הנאצית, נאלצו לכבוש מחדש את עיראק. המתיחות ששררה בעיראק ערב הפלישה הבריטית ב-1941 הגיעה לשיאה בפוגרום שפרץ בבגדאד בחג השבועות. 179 יהודים נטבחו, רבים נפצעו וחנויות ובתים נבזזו. מי שהיה אשם בפוגרום הנורא היו תומכיו של רשיד עלי שהושפעו על ידי הנאצים. אתה יכול לקרוא על כך במאמרו של שלמה הלל: "הסילוף המושלם", במוסף הארץ, 29 באפריל, 1998, לפוגרום זה לא היה כל קשר לתנועה הציונית. רק שנאה עיוורת לציונות ולישראל יכולה להניע אדם להאשים את קורבנות הפוגרום בגרימתו.
  אף יהודי עיראקי לא הובא לארץ "בכוח". זאת עלילה שבינה ובין האמת אין כל קשר.
  לבסוף, אם תרצה ואם לאו, הציונות ניצחה ותוך
  50 שנה הוקמה המדינה היהודית, שאתה אזרח בה, מדבר וכותב בשפתה, ומוכיח כל יום מחדש שעם ישראל חי….

 46. לנועה הגיב:

  1. איזה כיף לך שהכל ברור לך וחד משמעי.
  2. הסתייגות – יהודים שחולקים על התבונה האלוהית במשנתך אינם בשורה אחת עם נאצים. עוד הסתייגות, המתנגדים לציונות מקרב המוסלמים גם הם לא בשורה אחת עם נאצים, וגם לא עם יהודים החולקים על תבונתך האלוהית.

  שיעור קטן בעברית ? אולי. זה יפה שאת מבינה ויודעת הרבה יהדות וציונות, לא כל יהודי שלא מסכים איתך הוא אויב עצמו או היהדות, וגם לא זקוק ל"הוראה מחדש". מילא היחס לשוללי הציונות שאינם יהודים והשלכתם לסל אחד של :"נאצים" (כמה נוח), אבל באמת אני מוחה על השלכת דיסידנטים יהודים לאותו סל הדחקה של כל הספיקות. יש גבול לכל התנצחות לגיטימית, וניראה לי שחצית אותו. לא קראתי את צחי וגם לא את הרשימה כולה, התגובה שלך נראתה לי יותר חשובה משניהם, כיון שהיא "מייצגת" משהו

 47. צחי – ליעקב הגיב:

  שלמה הילל יכול לכתוב ספרים כמה שהוא רוצה , אני טוען שסיפרו "הסילוף המושלם" הוא סילוף "סופר מושלם" . האמת היא שאתה בעצמך נותן את התשובה , הרי המתיחות שנוצרה לפני הפוגרום שהתרחש ב 1941 היתה על רקע כוונת הבריטים לפלוש לעיראק ובכך לנטרל את שיתוף הפעולה בין גרמניה לעיראק , אני טוען שהיות ושיתוף הפעולה בין התנועה הציונית לבין הבריטים היה מן המפורסמות אז העוינות של המשטר העיראקי לבריטים הפכה להיות עוינות גם כלפי הציונות . חוץ מזה בו לא נשכח את העיקר והוא שהציונות שאפה להקים מדינה יהודית על אדמה שעמי ערב ראו אותה כשייכת לאומה הערבית ולכן התנועה הציונית מרגע שהגיחה לאוויר העולם היא כבר נכנסה לעימות קשה עם האומה הערבית-מוסלמית. סביר להניח שבמהלך היסטוריה של אלף שנה נוצרו הרבה עימותים בין קבוצות שונות בתוך עיראק או בין עיראק לעמים שכנים , אני שואל אותך כיצד קרה שעימותים כאלה לא גררו טבח בקהילה היהודית ?
  אתה טוען שיהודי עיראק לא הובאו בכח לכאן ? אז מדוע שליחי הציונים שפעלו בעיראק הטמינו מטעני חבלה בבתי כנסת של הקהילה היהודית בעיראק ?

  כמה נקודות לסיום :
  1.אגב כך שגרמניה הנאצית הוזכרה כאן , יש לי הרושם והתחושה שאדולף היטלר במרוצת הזמן היה הופך למעריץ נלהב של הציונות ומדינת ישראל
  2.אתה נוהג לסיים את דבריך בהערה שהציונות ניצחה , אין זה משנה כרגע אם קביעתך נכונה או לא אנחנו כאן בסך הכל מנסים לנתח את השתלשלות הארועים ההיסטוריים שהביאו את כולנו עד הלום

 48. נועה חביבתי הגיב:

  לא חשדתי לרגע שאת דוסית מתנחלת, זה משהו אחר, שקשה לי לכנות בשם ברור. ביני לביני אני מכנה אותו "חילונים לאומיים נעולים", המאפיין העיקרי הוא נעילות על המטרה, וגיוס נימוקים מכל הבא ליד. כך למשל, נימוקים "דתיים" כאשר הכותב אינו מאמין ואינו שומר מצוות כהוא זה, וכך הלאה. המטרה ? ציונות ! וגם אותה קשה להגדיר בצורה מדוייקת. אבל זה כבר דוגמה ברמה "דתית" שהמצדד בה אינו צריך לראיות או לנימוקים סדורים והגיוניים, והכופר בה, כשמו כן הוא, כופר. קראתי לבסוף גם את הרשימה המקורית וגם את כל שרשור התגובות, ולא מצאתי שם משהו להיפך להיאחז בו, לצערי. את נשמעת סבירה, מחונכת, משכלת למדי, אבל הכל..כזה "למדי" ומגויס לטעמי למטרה שסומנה מראש, והיא לא הגותית או פילוסופית אלא מאד פרקטית. זה סוג השיח שקשה לי להתחבר אליו, הוא מפחיד אותי, הוא יוצר אצלי ניכור וחרדה, כיהודיה דוקא, מפני איזה קבוצת נפילים צחי לשון ומהירי שליפה (מילולית כמו גם פיזית…) שלא מבינים למה מה שהם אומרים לא מחזיק מים, אצלי, ולמה הם מדירים מראש כל אפשרות אחרת לראות את העולם מבלי להיכנס לעימותים יצריים וקמאיים כל כך. כאילו אין שום ריחוק בין הנושא כולו ובין החיים, כאילו זה "באמת" מציאותי והכי חשוב. כאילו כל זה אינו אלא פיקציות חברתיות, מיתיות, פרשניות, שאפשר לשחק איתן ולברוא עולמות, כאילו הכל זה סד"כ ו"הכשרת הלבבות" לקראת משהו…אני פשוט חוששת שהנחרצות הזו, כמו כל הנחרצויות בהיסטוריה, תיגמר רע לא רק למתנגדיה אלא גם למצדדיה.

 49. שלומי בר אדון הגיב:

  מי זה הצחי הזה שחושב שהידע כולו מונח בכיסו.
  האם אנשים ביקורתיים לא אמורים לקרוא גם את ההבלים שהם כותבים בעצמם.
  בוא ותפגש עם אבי דוד שעלה מעיראק כציוני נלהב (והפך להיות ברבות הימים לפרופסור לחינוך ולפעיל חברתי) וספר לו שהוא הובא לכאן בכח.
  כמה שטויות שחצניות המסך יכול לסבול

 50. צחי – לנועה הגיב:

  אם את טוענת שאכן ליהודי רוסיה לא היו אידאלים והם פשוט חיפשו חיים יותר נוחים מבחינה כלכלית אז אין ויכוח ביננו , הרי מה שאני מנסה לטעון כל הזמן הוא שהרעיון של לאומיות יהודית לא דיבר אל מרביתם של יהודי העולם .

  אומות העולם הושבעו ע"י אלוהי ישראל ? על זה אף פעם לא שמעתי !

  לגבי הסכמתם של אומות העולם להקמתה של מדינה יהודית , הרי תכנית החלוקה התקבלה ב 1949 , אז איך הציונים ידעו 70 שנה מראש שצפויה תמיכתם של אומות העולם בהקמתה של מדינה יהודית , בראשית ימי הציונות המעשה הציוני היה אמור להחשב למעשה של התגרות באומות העולם שהרי אף אחד לא היה יכול לחזות באותם ימים של ראשית ימי הציונות את התנהגותם העתידית של אומות העולם , הלא כן נועה ?

  אני חולק לחלוטין על קביעתך שמדינת הלכה יהודית בארץ ישראל היתה מקובלת על היהדות החרדית !!!

  לסיום : את מרבה לצטט טקסטים דתיים יהודיים , האמת היא שכאשר דנים למשל ביהודי רוסיה זה ממש מגוחך , הרי רובם בקושי מודעים ליהדותם , הם חילונים גמורים אז מה להם ולטקסטים הדתיים שאת מביאה כאן

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים