הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-6 ביוני, 2008 15 תגובות

המטרה של הרצאתי זו היא לעמוד על הקשרים בין הפילוסופיה של מרטין היידגר (1889-1976 Heidegger), לבין הוגי הדעות הצרפתיים שניתן לראותם כאבות הפוסט-מודרניזם. חשיבותו של היידגר בזירה הפילוסופית של המאה הקודמת אינה טעונה הוכחה. איש לא ערער על הידע המופלג שלו, על הפריון המדהים של מחקריו, ועל ההיקף האדיר של פרשנותו את היצירות הקנוניות. להיידגר, יסתבר, הייתה מטרה מאוד ברורה שלשם השגתה גייס את כל משאביו האינטלקטואליים.

היידגר קיים קשרים הדוקים מאוד עם המשטר הנאצי, נחשב לאידיאולוג של המשטר והעריץ באופן פומבי את אדולף היטלר. בהרצאה זו לא אטפל בסוגיה המסובכת של היחס בין עמדותיו הפוליטיות של היידגר ובין הפילוסופיה שלו. גם לא אטפל בשאלה האם יש דבר כזה "פילוסופיה פאשיסטית". לעומת זאת, אי אפשר שלא למקם את היידגר בזרם הרעיוני והחברתי של "המהפכה השמרנית". המהפכה השמרנית קמה לפתור את המבוכה של האינטלקטואלים בגרמניה (ובעלי בריתה) שביקשו להתייצב מחד נגד המהפכה הבולשביקית הקומוניסטית ומאידך נגד הערכים הליברליים-דמוקרטיים שייצגו צרפת ואנגליה – הארצות שהנחילו תבוסה לגרמניה במלחמת העולם הראשונה.


הערה על המרקסיזם ופילוסופיה


במאמרו "שלושת המרכיבים העיקריים של המרקסיזם" עמד לנין על הזיקה שבין המרקסיזם ובין הפילוסופיה הגרמנית הקלאסית. ניתן להבין שמרקס, כמו לנין, לא ביקש להתנכר לחלוטין לעיקרי המסורת הפילוסופית המערבית. יחסם למסורת זו מתפרשת במושג aufhaben. הכוונה היא קליטה, עיבוד, זיקוק, וטרנספורמציה. כלומר, תמורה מתוך המשכיות. אך המטרה הפילוסופית של היידגר הייתה הפוכה לחלוטין – במסגרת המהפכה השמרנית ביקש היידגר לערער עד היסוד את אושיות הפילוסופיה המערבית מאפלטון ואילך.


המהפכה האונטולוגית של היידגר


היידגר עמל כדי להוכיח שהפילוסופיה המערבית פנתה פנייה מוטעית כאשר קיבלה את ההוויה (Sein, being) כמובנת מאליה. במבנה המשפט (ואני מתנצל על האנגלית שאין להימנע ממנה) What is this? התחמקו הפילוסופים מהדיון בסוגיה What is is?. היידגר ביקש לחולל מהפכה בראיית סוגיה זו באמצעות אונטולוגיה – תורת הוויה – חדשה לגמרי.


ב-1927 פרסם היידגר את יצירת המופת שלו, Sein und Zeit ("הוויה וזמן"). הספר פתח את המסע הארוך של היידגר לרוויזיה שלמה של ההוויה. רוויזיה זו הייתה מלווה בדחייה מוחלטת של היסודות הנאורים ההומניסטיים והרציונאליים של הפילוסופיה. היידגר שלל את כל ההישגים של המדע והידע שהתבססו על הגישה הרציונאלית. הוא ביקש להוכיח שההוויה אינה ניתנת להבנה בדרכים רציונאליות מקובלות וכי ידע והבנה אמיתיים נוצרים באופן מסתורי. כדוגמה, טען היידגר שהאמת אינה תוצר של תהליך מצטבר של הנחות והסקות אלא תוצאה של התגלות וחשיפה לאמנות גדולה. ועוד הרחיק לכת וביקש למצוא תובנות בפילוסופיות מיסטיות בתזות האלה ואחרות ביקש היידגר לבצע סיסטמזציה של הפילוסופיות הפסימיות של ניטשה וקירקגור לפניו.


הקשר הצרפתי


במשך שנות השלושים עסק ז’ון פול סארטר בניסיון למקם את הפרט בעולם הסוער של כוחות אדירים בלתי פרסונליים. ואכן, עולם המלחמות והמהפכות העמיק את הניכור בין האינטלקטואל ובין החברה.


קשה מאוד היום לעמוד על האופי המוזר של הקשרים בין הפילוסופיה הגרמנית ובין הפילוסופים בצרפת. הפילוסופים בצרפת העריצו את הפילוסופים המובילים במקצוע בגרמניה, אשר נחשבה למרכז הפילוסופיה הקונטיננטלית. נוסף על כך, היו קשיים עצומים בפענוח הטקסטים הגרמניים שהיו מורכבים ומסובכים במקור, בעוד שהתרגומים הקיימים היו ברמה נמוכה. סארטר, מבלי שהיה לו מידע מושלם, סבר שהיידגר מפלס דרך בהבנת הניכור של האדם, נושא שהיה במרכז מפעלו האישי.


היידגר, בדרך לפירוש ההוויה בפני עצמה, אכן ביקש לתאר את מצוקת הפרט האותנטית. הוא ציין רשימה של תכונות ואיכויות כגון קשקוש, אופנה, רכלנות, נפילה בפיתוי, בטלנות וניכור הבאים כולם לפגוע בקיום אותנטי. אך הסתבר במשך השנים שסארטר חיפש הבנה עמוקה יותר של הקיום (existence) האנושי. כלומר, סארטר ביצע את חיפושיו במסגרת ההומניזם שבמרכזו האדם. ב-1949 טרח היידגר להבהיר שאין שום קשר בין האקזיסטנציאליזם של סארטר לבין הפילוסופיה שלו, הבודקת את כלל ההוויה הקודמת ומקיפה יותר מקיומם של בני אדם, שאינם אלא פרט מתוך הכלל.


בעקבות הקשרים שהתהוו בין הפילוסופים בצרפת ובין היידגר, צמח והתחזק מחנה היידגריאני בצרפת. בנסיבות אלה הופיע ובלט זרם פילוסופי שאימץ את העיקרים של היידגר לגבי הפילוסופיה המערבית. הנאורות, ההומניזם והרציונאליזם נתפשו כמכשולים להבנת המציאות או יותר נכון הצגה פשטנית ושטחית שלה. בין אלה שנפלו בקסמו של היידגר אפשר להזכיר את ליוטאר (Lyotard), שהוביל מערכה נגד הגישה המדעית כיסוד של הידע. דרידה פיתח סוג של רלטיביזם חריף הקובע שידע אינו מצטבר והוא תוצר מתחלף של נסיבות חברתיות חולפות. מכאן בא פוקו עם הטענה שידע אינו אלא השתקפות של יחסי כוח בחברה, ללא תשתית אובייקטיבית.


הצטברות התרומות הפוסט-מודרניסטיות הסתכמו בניצחון של אלה שטענו כל הזמן שהעולם אינו תופעה קוהרנטית ושהמקריות שולטת בכל. אותו הקו הפסימי שהתבסס על ניטשה, קירקגור והיידגר הפך לזרם מאוד מרכזי בחוויה הרוחנית של השנים האחרונות.


אין בכוונת הדברים האלה לקבוע שהזרם הפוסט-מודרניסטי לא הניב פירות חשובים בתחומים שונים. יתר על כן, מסיבות שונות אין להתכחש לאפשרות שאנשים בעלי גישה פוסט-מודרניסטית יכולים להתייצב בשמאל הרדיקאלי הפוליטי. ויש אצלנו בארץ דוגמאות מבורכות לכך. יחד עם זאת, ממשיך המרקסיזם לשמש מוצא פילוסופי המקיף והמעמיק ביותר. ועל כך, בהזדמנות אחרת.


קיימת ספרות ענפה ביותר המוקדשת להיידגר. הנה ארבעה ספרים היכולים לשמש מבוא לטיפול הביקורתי במורשת היידגר.


 *כנס מרקס – תל אביב מאי 17, 2008.


Bibliography


Rockmore, Tom, Heidegger and French Philosophy; Routledge 1995


Lowith, Karl, Martin Heidegger and European Nihilism; Columbia University Press 1995


Wolin, Richard, Politics of Being – The Political Thought of Martin Heidegger; Columbia University Press 1990


Bourdieu, Pierre, The Political Ontology of Martin Heidegger, Polity Press, 1991


Collins, Jeff; Introducing Heidegger; Icon Books Ltd. 2006

תגובות
נושאים: מאמרים

15 תגובות

 1. תמרה ברגר הגיב:

  לדעתי נפלו במאמר כמה שיבושים, בעיקרם הסטות-העתקות של השיח המגדרי הפוסט-מודרניסטי בהקשר של התובנות החוצ-מגדריות השוליות, מן הפנים החוצה והחוצה אל הפנים. וכן מן הראוי להביא יותר מראי מקומות מוערים המזקקים ומסעירים את השיח העכשוי.

 2. פילוסוף מומחה הגיב:

  היידגר הוא פשוט הוגה חסר ערך מבחינה מדעית. הקשרים הלוגים שלו לא ברורים (ולא נכונים, סביר להניח), נקודות המוצא שלו מוטעות, וכל הסגנון שלו מהווה ניים-דרופינג אחד גודל.
  בשביל אינטואיציות ילדותיות ("השביל הוא גם התחלה וגם סוף" וכאלה) אני לא צריך את "אחד מגדולים המטאפיזיקאים הגרמנים", מספיק לי לשתות קצת בירה ולשבת בחוץ.

  בנוסף לזאת, הפאשיזם המתרפס שלו פשוט מגעיל.

 3. מה, החיים הם לא אידיאלים?? הגיב:

  כאילו, יכול להיות שכאילו, אין באמת מלאכים, ושדים, ופיות?? לעזאזל! הניטשה הזה מפיל חללים בקירבנו! תיכף הוא עוד יגיד שיש "מטריאליזם" ושצריך להתבונן במציאות דרך המדע!

 4. שי נ. הגיב:

  כמה הערות:

  "פילוסופיות הפסימיות של ניטשה". לא נכון. להגיד את זה על ניטשה זה חוסר הבנה משווע. ניטשה החזיר את החירות לאדם בכך שהציב מולו מראה ואמר, שבסופו של דבר הוא יחסית קטן ורבים מהדברים שמתרחשים הם הלתי ניתנים לצפייה. בכך הוא למעשה שחרר אותו מהעול של להיות אדם. אין הדבר אומר שמדובר בפריקת כל עול ומוסר – ממש לא!
  פרויד אמר פעם שהתפקיד של הפסיכולוג זה להחזיר את האדם מהסבל הנוירוטי שלו לסבל האנושי הרגיל. זו אמרה שכמו שהיא צינית מאוד היא גם צנועה ומלאת חן.
  ייתכן והפירוש ל היידגר היה באמת פירוש ציני ופסימי, ולכן הדבר הוביל אותו למחוזות אפלים, אבל אסור לשכוח שמדובר בפירוש.

  סוקרטס ואפלטון וחבריהם התייחסו לאידאות, לאידיאליים ולאידיאליסטיים. ניטשה בא ואמר שהחיים הם לא אידיאליים. הפילוסופיה שהייתה הבסיס להומניזם הייתה גם במידה רבה מנותקת מהמציאות. הפילוסופיה של ניטשה הייתה הרבה יותר צנועה והרבה יותר חילונית.
  וכמציבים מראה מול חילונים ישנה סכנה שהם לא יאהבו את מה שמראים להם, אפילו אם זו המציאות.

 5. וואו שי הגיב:

  לא רק מבוא לסוציולוגיה עברת, אלא גם מבוא לפילוסופיה מודרנית! רואים שגמרת לפחות שנה א’. כל הכבוד.
  ענה לי על שאלה זו שי: האם אי פעם בחייך היית מעורב במאבק חברתי כלשהו? האם אי פעם דיברת עם אנשים על מה שבאמת מציק להם, על העבודה העושקת שלהם, או שכר הדירה המציק שלהם, או החרא שהם אוכלים בצבא, או מישהו מיקירהם שמת (לא עלינו) בפיגוע? אני משוכנע שלא. ואם כן, אז ממש לא רואים את זה. הכל אצלך זה תיאוריות ופלצפנות ברמה של קורסי מבוא. אתה רואה את האדם במשקפיים של מעשני אופיום מהמאה ה-19, כפי שהם מוצגים על ידי לבנים שבעים מהאקדמיה הישראלית. כאילו, אפילו סמוחה כבר לא מדבר ככה.
  פוסט פה ופוסט שם. הפוסט שלך שווה לקומפוסט.

 6. שי נ. הגיב:

  איש רציני בשם ראובן קמינר פרסם באתר זה מאמר פילוסופי רציני. לא לפני זמן רב הדיון בעקבות מאמר כזה היה גם כן רציני ומצויין. אני לא יודע מי שולט בתכני האתר אבל אין ספק שהוא עושה עבודה גרועה. אז שיבושם לו ושיהנה עם כל הטוקבקיסטים.

  מעניין אם ראובן קמינר היה מסכים שהתגובות שהתפרסמו כאן אכן יתפרסמו ובידיעה זו מעניין אם בכלל היה טורח לפרסם כאן את מאמרו מלכתחילה.

  עוד אתר הצטרף לאסקופה.

  ביי, היה נחמד.

 7. אבי הגיב:

  שי, מכיוון שלפי הפו"מ אין פרשנות נכונה ולא נכונה, האם הפו"מ באמת יכול להתנגד לפרשנות של ניטשה ע"י הנאצים? האם היא לא פרשנות לגיטימית? האם באמת אפשר לטעון "אין הדבר אומר שמדובר בפריקת כל עול ומוסר – ממש לא!" לפי הפו"מ? הרי הטענה שלך היא פוזיטיבית ומציבה ערכי אמת ומוסר, כלומר דרך התנהגות ראויה ודרך הבנה נכונה של הטקסט (אם הייתי פרובוקטיבי, אפילו הייתי טוען שאתה כופה את דעותיך ומדכא פרשנות שונה משלך).

 8. הגבלת חופש הביטוי הגיב:

  אופייני לאליטיסט שכמותך. ביקורתיות אינסופית וחסרת דעות קדומות, עד שזה מופנה כלפיך.

 9. פילוסוף עוד יותר מומחה הגיב:

  להוציא מסקנות פוליטיות מניטשה זה פאתטי.

 10. רותי ר’ הגיב:

  מגוחך להגיב באופן שטחי למאמר כל כך מקצועי (כפי שראינו למעלה) אבל הערה אחת של היידגר (לפי המאמר) היא הארה גדולה. כוונתי לכך שהאמת מתגלה לנחשף ליצירת אמנות גדולה. בכך נוכחתי לא אחת אך לא מצאתי את השם לילד הזה. משהו מטלטל את הנחשף ליצירת אמנות כבירה בכל תחום וסוגה, אם שיר או ספר (דוגמא שחוויתי לאחרונה היא הדיאלוגים של שלומי עם הים בעין ערך אהבה) או סרט (למשל סצנת ההתוודעות של צפלין באורות הכרך) או תמונה או מוזיקה מטלטלת. זה גם מתיישב עם חוסר היכולת להסביר במילים את חשיבות היצירה ותוכנה. אכן, דומה שזו פגישה בלתי אמצעית עם האמת.

 11. מרקוס הגיב:

  היידגר הוא נאצי.

 12. לרותי הגיב:

  יצירות אמנות מוצלחות ללא ספק יכולות להביא לאפקטים רגשיים ותת-סיפיים חזקים. השאלה היא מה לזה ולאמת. יצירת אמנות יכולה להיות רחוקה שנות אור מתיאור המציאות, והיא ברוב המקרים כזו- חשבי על האמנות של הכנסיה הקתולית (או כל דת שהיא), על תעמולה פוליטית ריאקציונרית, על קולנוע הוליוודי ועוד.

 13. אביגדור ליברמן הגיב:

  אז מה, גם אני נאצי ועדיין אוהבים אותי

 14. ASHER FROHLICH הגיב:

  לראובן ידיד:

  ה"מהפכה השמרנית" בפילוסופיה (כמו "המהפכה השמרנית" של הניאו-ליברלים בכלכלה,ועל אף הכביכול ההבדלים בינהן,יש הרבה מן המשותף),לא הייתה מלחמת דיעות או אידיאולוגיות,אלא תוצאה של משבר עמוק של החברה הקפיטליסטית והחשש מהתרחבות מהפכת אוקטובר בכל העולם.
  שלילת הרציאונליזם של "המהפכה השמרנית" ולאחר מכן של ה"פוסט-מודרנה",היא קיראת תיגר לרציונליזם של הבורגנות המבוסס לא רק על קלאסיקה היוונית אלא גם על DECARTES והוא הרציונליזם של הלוגיקה ה"פשוטה",הבלתי דיאלקטיקית והטרום אגלניאנית.
  זו,שוב ושוב,התאמה של המציאות לצרכי השליטים או,לכל היותר,קוו הגנה אידאולוגי אנטי-הסטורי ואנטי דיאלקטי,ובסופו של דבר,ריאקציוני ואנטי מהפכני.

 15. דן תמיר הגיב:

  ראובן,

  תודה על המאמר שהסב את תשומת לבי לנקודה מענינת שלא חשבתי עליה קודם.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים