הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת אלמונית:

פצצה מאה טון

עוד את מיישרת גבות מול ראיאנשים נשים וטף נורים בחצרעוד את מחטבת ישבןמול ראי מלא תחתנשפטים חיילים לשישים ימי מחבושבגין הפקרת ביטחון ישבנךואת לא בעד ולא נגדלך לא אכפתענייך נשואות מערבהשם את אורחת רצויהשם מוחאים לך כפייםפורסים לך שטיחיםשם את פצצה מאה טוןאף אחד לא יודע של מהאף אחד לא שואל

14 בדצמבר, 2002 4 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים