הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת עודד ניר:

האם יש בתל אביב קול חד"ש

ההשג של רשימת "עיר לכולנו" בבחירות המוניציפליות לעיריית תל אביב עורר בחוגי השמאל דיון בנוגע לחשיבות ההשג. השאלות שעומדות במרכז הדיון משקפות, פחות או יותר, את הספקות שהתעוררו בזמן מערכת הבחירות בנוגע להתנהלותה של "עיר לכולנו": האם הוויתור הפוליטי על הדגשת נושאים שנויים במחלוקת, כגון קיפוח ונישול ערביי יפו, הוא כדאי על מנת להגיע לעמדת כוח מוניציפלית? האם העדר ייצוג ...

27 בדצמבר, 2008 24 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים