הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת דוד לסרי:

פסח – על זכות האדם לזמן

בחג הפסח היהודים זוכרים ומזכירים את אירוע יציאת ישראל ממצרים המתואר באריכות ובפירוט בתנ"ך. לחג הפסח ישנם אינספור מובנים, משמעויות ומסרים שכל אחד מהם ראוי לדיון גם בהיבטים רלוונטיים לימינו. אני רציתי להפנות לפירוש יפה שנתן הרב סולובייצ'יק, שהיה מנהיג רוחני יהודי חשוב במאה הקודמת בארה"ב. המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל לאחר יציאת מצרים הייתה ביסוס לוח שנה עברי חדש שיתחיל ...

20 באפריל, 2014 7 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים