הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותיגאל עמיר

rabin2000

מאת רתם זמיר

הרוצח והנרצח הם דבר אחד כעת. קיימים ולא קיימים, מנוכסים, מופשטים ומולבשים שוב ושוב במשמעויות מושאלות לצורך מדי יום.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים