הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותשיתוף פעולה

מאת דב חנין
הוויכוח בעיר לכולנו אכן היה קשה. בעקבותיו יש שכבר מספידים את עצם רעיון התחברות הכוחות על בסיס מצע של שינוי חברתי. לאלה אני רוצה לומר: אל תמהרו.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים