הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמורים

math

מאת אורי וולטמן
אין בתכנית הכנס כל ייצוג למורות ולמורים. כן כן, אפילו לא דובר אחד או דוברת אחת! זאת למרות שמורות ומורים הם אלה העוסקים במלאכת ההוראה והחינוך בפועל, על בסיס יומיומי, ולכן התובנות שלהם, הדעות שלהם, והמחשבות שלהם – בוודאי רלוונטיות הרבה יותר מאשר עמדתו של עיתונאי או סמנכ"ל כזה או אחר.

נושאים: מאמרים
teachers

מאת אפרים דוידי
כתוצאה מההפרטה, תיווצר שכבה של מורים שתנאי ההעסקה שלהם נחותים, הנהנים מפחות זכויות מאשר עמיתיהם המועסקים ישירות בידי משרד החינוך – כפי שקיים כיום באוניברסיטאות עם המרצים השייכים לסגל הזוטר.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים