הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-19 במאי, 2014 8 תגובות

"זה עוד פרה שצריך לשחוט. יש ביזנס בשואה, וטוב שיש ביזנס, כי אחרת לא היו זוכרים אותה". כך אמרה גילה אורן, לשעבר פרסומאית, בריאיון ל"דה מרקר", שפורסם ב-27 באפריל האחרון. מה למוסף כלכלי ולשואה? מאז הקמת המדינה –  שואת יהודי אירופה הפכה לביזנס ציוני ולמכשיר "שנור".  מדינת ישראל  הפכה אלופת העולם בשנור. מקורות חוץ העניקו  למדינה כ- 300 ביליון דולר. חלק קטן מהכספים הגיע במישרין מגרמניה ומרבית הכספים הגיעו מארה"ב תוך שימוש בשואה וניצול הקומפלקס האמריקאי בעניין. כבר בשנת 1952 המדינה  כרתה "הסכם שילומים" עם גרמניה המערבית. איש מן הנושאים והנותנים לא היה ניצול שואה. לאיש מהם לא הייתה סמכות לפעול בשם הנספים ובשם השרידים.

מנחם בגין נואם בהפגנה נגד הסכם השילומים, 1952 Begin_shilumimמנחם בגין נואם בהפגנה נגד הסכם השילומים, 1952 (מקור)

העסקה הייתה פשוטה: כסף למדינה ולגורמים כלכליים המקורבים אליה תמורת מחילה על חשבון שרידי השואה ויורשי הנספים. שרידי השואה ויורשי הנספים, שהיו כפופים לחוק הישראלי, היו מנועים מלתבוע את גרמניה. גרמניה התחייבה לשלם למדינת ישראל פיצוי כספי מתוך הכרה באחריותה לרצח בני העם היהודי. ההסכם כלל הכרה במדינת ישראל כמייצגת את העם היהודי ובפרט את הנרצחים בשואה, וכן כמדינה שנשאה בנטל העיקרי של קליטת הפליטים היהודים ושיקומם.  לעסקה היו מספר מרכיבים: פיצויים אישיים ורנטות בגין סבל ונזק אישי, מענקים והלוואות נוחות למדינת ישראל וגופים קשורים אליה, ויתור על תביעות בגין רצח ששת המיליונים, ויתור על תביעות רכוש ופיצויים לטמפלרים הגרמנים בגין הלאמת רכושם.

לא אתייחס כאן להיבט המוסרי של העסקה הזו. בזמנו, מנחם בגין עשה זאת טוב ממני. אתייחס לצד הלוגי והכלכלי של עסקה שפלה זו. השאלות הן: מי שלח את דוד בן גוריון, משה שרת והחבורה המפוקפקת שהקיפה אותם לסגור עניין? האם היו להם ייפויי כוח כדין מטעם ניצולי השואה ומטעם יורשי ששת המיליונים? האם הייתה סמכות לבן גוריון לפעול? מדוע ויתרו על תביעות בגין רצח ששת המיליונים? מדוע ויתרו על תביעות בגין רכוש? ומדוע הולאם רכוש הטמפלרים?

חייבים לציין שאיש מניצולי השואה ויורשי הנספים לא שלח את בן גוריון וחבריו. ההיפך הוא הנכון. היו הפגנות סוערות נגד ההסכם. כמו כן, לא היו להם ייפויי כח כדין ולא הייתה להם סמכות חוקית לפעול. עקרון החוקיות קובע כי: הרשות מוסמכת לפעול רק מכוח הסמכה מפורשת בחוק או מכוחו, וכל מה שאינו מותר לה על פי הדין – אסור לה. פעולה של הרשות השלטונית ללא הסמכה מפורשת בחוק היא חריגה מסמכות: קרי פעולה לא חוקית. לראש הממשלה אין סמכות לפעול בשם אזרחים ללא ייפויי כח. אפילו  דיקטאטורים לא עשו זאת. קל וחומר, כאשר ניצולי השואה והנספים בשואה לא היו כלל אזרחי מדינת ישראל בעת השואה והמעשים לא בוצעו בשטח בו קמה מדינת ישראל. אין שום זיקה חוקית בין ראש ממשלת ישראל לבין שואת יהודי אירופה. בממשלת ישראל לא הייתה כל הצדקה לוותר על תביעות בגין רצח ששת המיליונים. כפי שלא הייתה כל הצדקה לוותר על תביעות  רכוש.

לגבי רכוש הטמפלרים. לא הייתה כל הצדקה להלאים את רכוש הטמפלרים.  הטמפלרים היו גרמנים שגרו בפלשתינה-א"י שתחת כיבוש קולוניאלי בריטי וגורשו ע"י הבריטים. קנצלר גרמניה קונרד אדנאואר דרש במסגרת "הסכם השילומים" פיצוי כספי בגין רכושם ובן גוריון שילם לטמפלרים פיצויים מכספי "השילומים". צא ולמד, צאצאי הגרמנים שחלקם היו נאצים קבלו כספים שהיו מיועדים לשרידי השואה ואילו אדמותיהם הועברו לבעלות המדינה. רכוש הטמפלרים היה צריך להיות מיועד אך ורק לניצולי השואה ויורשי ששת המיליונים. במדינה מתוקנת היו המתחזים לנציגי היורשים והשרידים מושלכים לבית סוהר. לא כך כאשר מדובר במדינת ישראל. מערכת משפט רקובה חברה למערכת פוליטית מושחתת ורמסו יחדיו את זכויותיהם של יורשי הנספים ושל השרידים.

כעוף החול התעורר הנושא בשנים האחרונות. לאחר הפגנה מתוקשרת של ניצולי שואה בשנת 2007 , דו"ח מבקר המדינה והחלטת הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, הורתה נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש על הקמת ועדת חקירה שכל תפקידה היה לבדוק את הסיוע לניצולי השואה בעתיד.  זו  דרך פעולה מקובלת בישראל כאשר מעוניינים "לקבור" נושא. הפיתרון הנכון היה והינו סילוק ידי מדינת ישראל מכל זכות השייכת ליורשי הנספים ושרידי השואה.  בייניש, אישה בינונית שגדלה על ברכי מפא"י, ידעה כי הקמת "ועדת דורנר"  תביא לקבירת הנושא. היא ידעה כי 65 שנים לאחר השואה מרבית ניצולי השואה הם שוכני עפר. והוועדה במקום לשרש את התרמית – הנציחה את מעשה התרמית שבצעה המדינה. מסקנות הוועד מגוחכות: המלצה (שלא קוימה) להגדלת הקצבאות. כצפוי, התוצאות עלובות ואינן ראויות להתייחסות. אין שום סיכוי שמדינה מושחתת כמדינת ישראל תעשה צדק בעניין תרמית שהייתה אבן יסוד להקמתה והתנהלותה. הדרך היחידה היא הבאת הנושא בפני פורום שיפוטי בינלאומי, כפי שנעשה בעניין הבנקים השוויצרים, בתביעה לסילוק ידי המדינה מכל דבר שקשור לשואת יהודי אירופה.

תגובות
נושאים: מאמרים

8 תגובות

 1. עלי הגיב:

  אני לא יודע מאיפה לקחת את המספר הדמיוני 300 בליון אבל ניחא…
  ברית המועצות שדדה את גרמניה המזרחית והעבירה לתחומה את כל המפעלים שהיו ברי העברה
  האמריקאים גם שדדו את גרמניה המערבית וכך הצרפתים הנורבגים האנגלים והצכים ומי לא !
  לאחר שהשאירו את העם הגרמני לרעוב פתאום התברר שצריכים אותם כנגד האיום הקומוניסטי ואז החלו לשקם את גרמניה המערבית השיקום של גרמניה ואירופה כולה עלה לאמריקאים "300 בליון "
  אבל כידוע האמריקאים לא משקמים ללא תמורה וסביר להניח (אני לא יודע) שהאמריקאים
  גזרו קופונים מהמפעלים הגרמנים ששוקמו.
  אז מה אתה רוצה מהיהודים המסכנים אשר הקימו מדינה לאחר מלחמה קשה ועקובה מדם ??
  באותה תקופה בוצע על ידי מדינות ערב טהור אתני של היהודים ולמעשה 800 אלף יהודי ערב גורשו לתוך ישראל כדי לגרום להתמוטות כלכלית של המדינה הצעירה
  בתנאים האלה פשוט לא היתה ברירה למדינה היהודית והיא נאלצה כדי לשרוד לקבל את עיסקת השילומים מצידו של הממשל האמריקאי (לגרמנים לא היה כסף)
  לבוא עכשו ולעשות הצגה מוסרית בתנאי השפע של 2014 ולטעון שהציונות אינה מוסרית זו רשעות !
  המשך יבוא

 2. ק.א. הגיב:

  האם פרשה זו (לכשתרקום עור וגידים משפטיים) תיכנס להיסטוריה עם הכינוי "פרשת הולינד האמיתית"?
  או שבעצם יש כמה וכמה פרשות קולוסליות נוספות שצפויות להתחרות זו בזו על התואר ההיסטורי?
  הבחירה עלולה להיות קשה.

 3. עלי הגיב:

  המשך
  אני מבקש לעשות סדר (אחת ולתמיד)מתוך מחקר של רוני ברט בשם "הסיוע האמריקאי לישראל
  הערכה מחדש"
  עד שנת 1985 ישראל קיבלה בעקר הלואות מארה"ב וכיום עומד החוב לארה"ב על 12 מליארד דולר
  רק מאז 1985 ישראל מקבלת את המענק של 1.800 מליארד סיוע צבאי ועוד 1.2 מליארד סיוע אזרחי
  בעקבות הסכם בשנת 2000 המענק הכלכלי יצומצם לאפס והמענק הצבאי יעמוד על 2.2 מליארד דולר לשנה כיום ישראל מקבלת מענק צבאי בלבד בערך 2.4 מליארד לשנה כאשר אף דולר לא מגיע לישראל והכל מועבר לחברות נשק אמריקאיות לצורך מימון הסיוע.(ישראל מחויבת לרכוש נשק אמריקאי שהוא יקר פי 3 ממקורות אחרים.. ישראל חייבת לקבל אישור אמריקאי על כל מכירת נשק שישראל עושה)
  סך הכל קיבלה ישראל בסביבות 90 מליארד דולר מענקים אשר רובם הושקעו בכלכלה האמריקאית
  הסיוע האמריקאי מהווה 1.2 אחוז מהתל"ג הישראלי כך שישראל יכולה להתקיים בלעדיו.
  … שרידי השואה גילו שהשכנים השתלטו על בתיהם ורכושם כאשר ניסו היהודים לתבוע את רכושם בחזרה ברוב המקרים נדחו בפולין בוצע פוגרום בקילץ (1946) והיהודים הבינו שהם לא יקבלו כלום
  התקווה היחידה היתה מדינת ישראל ..המשך יבוא

 4. המימד ההיסטורי של ה״שואה ביזנס״ הגיב:

  הציונות נקטה בסלקציה ביחסה ליהודי הגולה עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון.
  *** ב- 17.10.1933 נפגש Arthur Grenfell Wauchope – הנציב העליון הבריטי אוהד "היישוב" והציונות עם הנהלת הסוכנות היהודית והודיע להם: "אתם חופשים לחלק סרטיפיקטים לעלייה למי שאתם רוצים". השיב לו בן-גוריון:"אנו זקוקים לעלייה מובחרת. הציונות אינה מפעל פילנטרופי. אנו זקוקים פה לטיפוס מעולה של יהודים, שיפתחו את הבית הלאומי"… ל"עליה סלקטיבית"… "א"י אינה זקוקה כיום למהגרים סתם, אלא לחלוצים…לנוער ציוני…חלוצי…שכבר עבר הכשרה מתאימה". בכך סתם דויד בן גוריון את הגולל על הגולה.
  *** חיים וייצמן כתב על הנאבקים בנאצים: "מליוני היהודים האלה, אבק אדם הם על גלגלי ההיסטוריה. אפשר שיצטרכו להיזרות ברוח. לא נהפוך את תל-אביב שלנו לעוד גיטו בזוי." (NEW JUDEA, לונדון, סתו, 1937).
  *** יצחק גרינבוים, יו״ר ועדת ההצלה של הסוכנות היהודית כתב: "כששאלו אותי: ´האם תוכלו לתת מכספי קרן היסוד להצלת היהודים בארצות הגולה´ אמרתי: לא! ואני אומר עוד פעם: לא! לדעתי, צריך לעמוד בפני בפני גל זה הדוחה את הפעולות הציוניות לשורה השניה!" אכן, ״שואה ביזנס״ (!!!)

 5. עלי הגיב:

  הפיצויים שישראל נתנה לטמפלרים הסתכמו ב-13 מליון דולר סכום שולי וחסר חשיבות
  ב-1945 פנה ויצמן לבעלות הברית בשם העם היהודי וביקש פיצויים מגרמניה בעלות הברית אמרו לו שרק מדינה יכולה לקבל פיצויים. בתקופה ההיא אף אחד לא התפנה לעסוק ביהודים ואף אחד לא הגן על זכויותיהם משום שכולם עסקו בשיקום ובליקוק פצעי המלחמה.
  ליהודים שתבעו את החזרת בתיהם נאמר שהדבר לא ניתן משום שהממשלה שיכנה בבתים פליטים שגם הם נפגעו מהמלחמה.
  מק"י של אותה תקופה התנגדה לעיסקת השילומים מסיבה אחת לדעת מק"י זה קירב את ישראל למדינות המערב והרחיק את ישראל מברית המועצות האם מק"י חשבה על גורל פליטי השואה? בהחלט לא !!
  המסקנה כאילו ישראל "אינה מיצגת את שרידי השואה" אינה מסקנה מוסרית והיא גם שיקרית.
  המטרה בניגוח ישראל בענין השילומים היא לקעקע את הבסיס המוסרי שעליו נשענת ישראל
  אין כאן טענות תמימות אלא רצון פוליטי שמסתיר כונות זדוניות בדיוק כמו הטענות למען הפליטים הפלסטינים (אף אחד לא באמת דואג לשיקומם)..לסיכום
  ישראל היא המדינה היחידה שראויה לדבר בשם קורבנות השואה זו טענה טיבעית וברורה מעליה שאינה זקוקה להוכחה

 6. אילן שדה הגיב:

  עלי מתקשה בהבנת הנקרא.
  ברור מדוע בן גוריון וחבר מרעיו החליטו לשדוד את ניצולי השואה ואת יורשי הנספים בשואה. הנקודה היא שלא הייתה להם שום זכות חוקית לעשות זאת. הדברים הובהרו במאמר.
  צריך "התנתקות" קרי : סילוקה של מדינת ישראל מנושא השואה. זהו הפיתרון היחיד שעדין אפשרי..
  לגבי המספרים: מיליארד = ביליון. אם ינורמלו למונחי דולר של היום , סך כל התמיכות ותשלומי ההעברה שהושקעו במדינת ישראל אזי הסכום גבוה מ 300 ביליון דולר.

 7. מאיר הגיב:

  אני מבקש הוכחה למשפט הבא:

  "קנצלר גרמניה קונרד אדנאואר דרש במסגרת "הסכם השילומים" פיצוי כספי בגין רכושם ובן גוריון שילם לטמפלרים פיצויים מכספי "השילומים". צא ולמד, צאצאי הגרמנים שחלקם היו נאצים קבלו כספים שהיו מיועדים לשרידי השואה ואילו אדמותיהם הועברו לבעלות המדינה"

 8. אילן שדה הגיב:

  יש חומר רב על הכללת הטמפלרים בהסכם השילומים משנת 1952. זה לא סוד מדינה. תמצית הדברים ויקיפדיה: "עם קום המדינה, כשנכסי המקרקעין של הנציב העליון עברו לידי מדינת ישראל, הפכו אדמותיהם לאדמות מדינה, שכיום הן בבעלות מדינת ישראל ובניהול מינהל מקרקעי ישראל. כחלק מהסכם השילומים בין מדינת ישראל לגרמניה בשנת 1952 הוסכם גם על פיצוי שתשלם ישראל לטמפלרים על הרכוש שהיה להם בישראל."

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים