הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות:

מסמך: החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל

   מבוא  הערבים הפלסטינים בישראל ויחסיהם עם המדינה  המעמד המשפטי של הערבים הפלסטינים בישראל  מדיניות הקרקע התכנון והבנייה לערבים הפלסטינים בישראל  אסטרטגיית הפיתוח הכלכלי של הערבים הפלסטינים בישראל  אסטרטגיית הפיתוח החברתי של הערבים הפלסטינים בישראל  תכנון אסטרטגי וחזון חינוכי למערכת החינוך הערבי בישראל  התרבות הערבית הפלסטינית בישראל  העשייה הציבורית והפוליטית מבוא אנו הערבים הפלסטינים החיים בישראל, ילידי הארץ ואזרחי המדינה, חלק מהעם ...

12 בדצמבר, 2006 34 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים