הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת חררדו לייבנר וגדי אלגזי:

האתגר

בעקבות מסמך "החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל" מקור הלגיטימיות העיקרי שיכול להבטיח עתיד יציב ושלום לקיום היהודי-ישראלי הוא העם הפלסטיני על חלקיו השונים: אזרחי ישראל, תושבי השטחים הכבושים ב-1967 והפליטים בפזורה. פרי של הגירה מנותבת ותהליך התיישבות שהונהג על-ידי תנועה לאומית קולוניאליסטית (הציונות), העם היהודי-ישראלי התבסס חומרית ומדינית על נישולם ושלילת זכויותיהם של התושבים הערבים הפלסטינים. אלה, תוך מאבק בתהליך ההתיישבות ...

25 בדצמבר, 2006 8 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים