הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת ידידיה יצחקי:

לקראת גלובליזציה אחרת

כבר בשנות השישים תיאר הפילוסוף הקנדי מרשל מקלוהן את העולם כ’כפר גלובלי’, כשהוא מתייחס במיוחד לטכנולוגיה המודרנית ולאמצעי התקשורת, ל’מֶדיָה’, שכיווצו כביכול את העולם לממדים של ‘כפר’, אבל הוא מתייחס גם לגורמים אחרים שהשפיעו על היווצרותו של ‘הכפר הגלובלי’, לטוב ולרע, בהם שפה ותרבות, כלכלה, רגשות לאומיים ועוד. אכן, מהבחינה התרבותית משמשים ה’מדיה’ אמצעי קושר ומאחד, שמעביר מארץ לארץ ומתרבות ...

27 במאי, 2006 10 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים