הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת מיה ולנשטין:

בין "שמאלני/ת ספה" ל"שמאלני/ת במעצר" (ולמה לא כדאי שזו תהיה דיכוטומיה)? | מיה ול

יש פער בין מלחמתו הצודקת של השמאל, לבין הדימוי הציבורי השטחי שלו. יחסי הציבור, אם תרצו. אעמוד כאן על הקשר בין הסטריאוטיפ של "הפעיל/ה במעצר", שהינו זהות יציבה ומוחלטת, לבין אפשרות אחרת של זהות, היברידית, לא שלמה, שמאפשרת הרחבה של האפשרויות לפעולה. נסביר זאת דרך שתי דוגמאות: "האישה בהריון" ו"החייל-הרוצח" ואראה את השוני ביניהן לבין "השמאלני/ת במעצר". פרויד דיבר על ...

14 ביוני, 2009 12 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים