הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת עידן חלילי:

מכתב סירוב

הנדון: בקשת פטור משירות ביטחון מטעמים שבמצפון בהתאם לסעיף 39 לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב) תשמ"ו 1986 ברצוני לקבל פטור משירות צבאי לפי סעיף 39(ג) לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב), תשמ"ו-1986. מטעמים שבמצפון, המבוססים על אידיאולוגיה פמיניסטית, אני מתנגדת לשירות צבאי, בכל צבא ובכל מדינה. אבקש להעביר את בקשתי לידי ועדת הפטור המוסמכת. שירות בצבא מאלץ אותי להיות שותפה למערכת ...

19 בנובמבר, 2005 26 תגובות

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים