הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותהגל

hegel

מאת ראובן קמינר
כשסיכם אנגלס את הדיון באמרה "כל מה שהוא ממשי הוא תבוני וכל מה שהוא תבוני הוא ממשי", היה ברור מעל לכל ספק שהוא מצדד במפורש בפירוש המהפכני של המשפט המפורסם של הגל. ודבריו אלה הינם חלק של נכסי צאן הברזל של המחשבה המהפכנית.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים