הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותקדאפי

henrylevi

מאת גדעון ספירו
סילוקו של רודן מכס השלטון ממלאת כל שוחר זכויות אדם סיפוק רב. הסיפוק עולה על גדותיו אם על חורבות הרודנות עולה משטר דמוקרטי, והסיפוק הוא קצר ימים אם הרודנות מתחלפת בעריצות חדשה.

נושאים: מאמרים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים