הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-17 בספטמבר, 2002 אין תגובות

מאת כתב "הגדה השמאלית"


שבעים אחוז מהציבור היהודי בישראל מוכן לתמוך בהקמת מדינה פלסטינית. כך עולה מסקרים שנערכו בחודשים האחרונים על ידי מכון תמי שטיינמיץ לחקר השלום באוניברסיטת תל-אביב ושהוצגו על ידי החוקרת ד"ר תמר הרמן במפגש עם פעילי שלום שהתקיים באחרונה. אך, לדברי ד"ר הרמן "אין פירוש הדבר כי רוב המוכנים לקבל הקמת מדינה פלסטינית סבורים כי זו דרישה לגיטימית, או כי זה ‘טוב ליהודים’. הם מקבלים את המדינה הפלסטינית כתהליך היסטורי בלתי-נמנע".

עוד מסרה ד"ר הרמן שכאשר נוסח השאלה הוא "אם הפלסטינים יוותרו על זכות השיבה, האם תתמוך בהקמת מדינה פלסטינית", 78 אחוז מן הנשאלים השיבו בחיוב. ד"ר הרמן הדגישה כי בשנה וחצי האחרונות חל היפוך ביחס דעת הקהל להתנחלויות. לפני שנה וחצי, 60 אחוז מהנשאלים היהודים סברו כי ההתנחלויות תורמות לביטחון. היום רוב הציבור היהודי רואה בהן כנטל ומוכן לפירוקן, כולן או חלקן. עוד עולה מהסקרים האחרונים כי נרשמה עלייה ברמת האמפטיה שחש הציבור היהודי כלפי סבל הפלסטינים בשטחים.


יחד עם זאת, חלה בחודשים האחרונים עלייה בתמיכה בחלק מעמדות הימין והממשלה בקרב הציבורי היהודי. קיימת הסכמה רחבה ש"יש פתרון צבאי לטרור" ויש ירידה חדה באמון בנכונותם של הפלסטינים להגיע לשלום.

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים