הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-9 בנובמבר, 2002 אין תגובות

תוצאות הבחירות לבית הנבחרים, הסנאט ולמושלי המדינות, שהסתיימו בניצחון הרפובליקאים -הפתיעו, משום מה, את הפרשנים וכותבי המאמרים, שניבאו ניצחון קל לדמוקרטים. הבוחרים חשבו והצביעו אחרת.

יש להבין את שיטת הבחירות האמריקאית, בטרם ננתח את תוצאותיהן: זכות הבחירה ניתנת אמנם לכל אזרחי המדינה שמלאו להם 18, ללא הבדל דת, גזע, צבע או מין – אבל, הרוצה לבחור, חייב להירשם, כדי שיוכל לממש את זכותו. חוק זה, מונע למעשה את השתתפותם של כמחצית הבוחרים בפועל. בבחירות 2000 השתתפו פחות ממחצית בעלי זכות הבחירה ולכן, נבחר הנשיא בוש בקולותיהם של 25 אחוזים מהבוחרים בכוח. החוק נועד להקשות על שכירי-יום, אזרחים עניים ובעלי זכות בחירה שאינם לבנים, לממש את זכותם להצביע. באזורי הבחירה של מיעוטים ופועלים, ממוקמות הלשכות במרחק ניכר מתחבורה ציבורית ולעיתים קרובות הן "זזות" לפתע למיקום אחר, כדי להקשות יותר על אלה הרוצים להירשם.


יש גם אמצעים אחרים לשיבוש תוצאות הבחירות, כדי שתהיינה לרצון המעמד השליט: אזורי הבחירה ממופים בוועדות שהרוב בהן מבטיח מראש את תוצאות הבחירות בהם, ע"י "גזירת" רובע הבחירה לחלקים אחדים, המתפתלים כנקניק קצוץ או שרשרת קטועה, מקפצת על בתים, רחובות ונהרות – מפה כזו יוצרת אזורי בחירה מובטחים למועמדים יהודים, כושים, אספנים או מבודדת אזור של בעלי הכנסות גבוהות משכניהם הקרובים, בעלי אמצעים מצומצמים. יוצרי מפות-הצבעה כאלה, אינם עושים מלאכתם בחשיכה: להיפך, הם דנים בפומבי במטרותיה של מפת אזורי הבחירה, המשתנים משנה לשנה, על פי רצונותיהם של ציר מכהן, שבוחריו עברו לשכונה מבוססת יותר במרחק רב מאזור הבחירה שלו ואז, "עובר" לפתע אזור הבחירה שלו, אל מקום מגוריהם החדש…
 
חוק בחירות אחר, גרם פעמים אחדות בשנים האחרונות לבחירתם של מתים – החוק התקף במדינות רבות ומדינת ניו יורק בתוכן, אוסר החלפת מועמד שמת לפתע לפני הבחירות, במועמד חי. בשנת 2000 ,למשל, נהרג המועמד לסנט במדינת מיסורי בתאונת מטוס.


שמו הושאר על פתקי ההצבעה והמנוח נבחר. החוק הפדראלי, המחייב את כל מדינות ארצות הברית, ממנה מושל המדינה חליפים למשרת צירי בית הנבחרים או הסנאטורים שאינם יכולים לכהן בתפקידיהם, מחמת פטירתם. הרשעתם בפלילים או כל סיבה אחרת – בחירות חדשות, נערכות במרחקי זמן גדולים. מושל מיסורי, מינה את אשת המנוח והיא כיהנה שנתיים כסנאטורית מבלי שנבחרה. גם בבחירות שהסתיימו זה עתה, נבחר בר מינן אחד.


אין בארה"ב איסור על כהונת בני משפחה בקונגרס: בבית הנבחרים היוצא כיהנו אב ובנו ואילו השבוע נבחרו שני אחים ושתי אחיות לבית הנבחרים. יקצר המצע מלהשתרע, כדי להוסיף ולהסביר את שיטות הבחירה הנלוזות ב"דמוקרטיה הגדולה בעולם", בה שורה ארוכה של מיליארדרים, " נבחרו" למשרות רמות של ראשי ערים גדולות, מושלי מדינות, סנאטורים וצירי בית נבחרים – אך ורק בגלל שכיסיהם היו תפוחים מספיק, כדי להבטיח את הבסת מתחריהם..


ההבדלים בין שתי המפלגות הגדולות בארצות הברית, הם זעירים. לעתים קרובות, עוברים המועמדים שנכשלו בבחירות המוקדמות במפלגתם – אל המפלגה המתחרה. לא נדירים המקרים שנבחרי מפלגה אחת, עורקים אל ספסלי המפלגה "היריבה" בבית הנבחרים ובסנאט. לאחר ה-11 בספטמבר 2001 – נעו הדמוקרטים בקונגרס ימינה, כשנכנעו כמעט לכל גחמותיהם האנטי-דמוקרטיות ולעתים טוטליטריות, של הנשיא בוש והמפלגה הרפובליקאית והצביעו יחד אתם, במסווה של "אחדות לאומית" בעד חוקים דרקוניים, השוללים זכויות אזרח מאזרחי ארה"ב ומפקירים לחלוטין את זכויותיהם של אזרחים שאינם אמריקאיים.


שתי המפלגות, נשלטות בידי ההון הגדול ומייצגים בנאמנות את מטרותיו – הרפובליקנים יותר והדמוקרטים קצת פחות. משמאל לדמוקרטים, ניצבים: "הירוקים" שזכו בשלושה מליון קולות בבחירות לנשיאות הביאו במישרין, לניצחונו של בוש על כי, מרבית בוחרי המועמד ה"ירוק" רלף נאדר, היו מצביעים בעד אל גור, אילולא היתה המפלגה מציבה את נאדר במועמדה. גם בבחירות הנוכחיות, הציבו "הירוקים" מועמדים רבים, בעיקר לעיריות ולבתי הנבחרים של מדינות מפתח וגם במישור הארצי וגרמו, ללא ספק, לכישלונם של מועמדים דמוקרטים. מפלגות קטנות אחרות במישור המקומי התמודדו אף הן לעתים, בעצמן ובאזורים שונים, בקואליציה עם "הירוקים".


יש לדעת, שכל צירי בית הנבחרים וכמובן ראשי ערים ומושלי מדינות יחד עם עשרות בעלי תפקידים אחרים, בכל אזור בחירה: שופטים (!), פרקליטי מחוז, מפקדי משטרה, מבקרים פנימיים – כל אלה נבחרים, כדי לקדם את ענייניהם ומטרותיהם של בוחרי האזור: כבישים, ביוב, מערכות החינוך. מסים… – צירי בית הנבחרים הנשלחים לוושינגטון, אמורים לדאוג לבוחריהם בבירה ולכאורה, אינם נבחרים, בגין עמדותיהם בסכסוך הישראלי-פלסטיני או הארכת שירותם של חיילים אמריקאים באפגניסטן. במציאות:, חלק ניכר מהצירים, נבחר בעזרת כספי עמותות פוליטיות בבירה האמריקאית, הרוצות לקדם את סדר היום שלהן, כמו הלובי היהודי-ישראלי שהצליח לסלק שני צירים אפרו- אמריקאיים שחטאו בתמיכה במטרות מחנה השלום הישראלי-פלסטיני.


"הארץ" בגיליון השביעי בנובמבר, הריע בתרועת ניצחון על כי "יותר ידידי ישראל" (משמע: התומכים בשרון וממשלתו) נבחרו לבית הנבחרים. הכתב בארה"ב הדגיש כי "11 סנאטורים יהודים יכהנו מעתה" בהניחו שכל מי שהוא יהודי הוא ידיד-שרון, על פי נוסחת "הפרוטוקלים של זקני ציון". במציאות, מחצית הסנאטורים ממוצא יהודי, מתנגדים לכיבוש הישראלי ותומכים, לפחות, בתוכנית-בוש של "שתי מדינות לשני עמים", למרות לחצי ואיומי הלובי היהודי, המנסה לסכלה ומצליח בהשהיתה.


תוצאות הבחירות בארה"ב תבאנה לשעבוד הקונגרס על שני בתיו לתוכנית המדינית והאנטי-חברתית של בוש וחבורת שריו, השמרנים הקיצוניים תאבי ההשתלטות האמריקאית על העולם כולו. התוצאות הוודאיות תהיינה: החמרת המשבר הכלכלי בארה"ב, ירידת תלולה ברמת החיים של השכירים והמעמד הבינוני, התחזקות כוחן של החברות "הגלובליות", שחיקה נמשכת בזכויות הגמלאים וסכנה ממשית לביטול הביטוח הלאומי הפדראלי, בצידה של התערבות בוטה בענייניהן הפנימיים של מדינות אחרות, כמו: וונצואלה, ברזיל, קולומביה וכמובן, התעצמותו של מסע הצלב של בוש והנצים שמסביבו, נגד עיראק ומדינות ערביות אחרות.ׁשלטון חסר בלמים של בוש והרפובליקאים, עתיד לשנות את איזונם של בתי המשפט הפדראליים אליהם ממונים שופטים בגין השתייכותם המפלגתית והאידיאולוגית – יוצבו בהם שופטים ריאקציוניים, שיפסקו "אמן" לכל חוקיהם ותקנותיהם של בוש וחבורת הנצים תאבת הבצע, שמסביבו והשולטת בו.


ארה"ב ואיתה מרבית מדינות העולם ובוודאי אלו שהן למעשה מושבות-אמריקאיות. כמדינת ישראל – נכנסות עתה לתקופה עצובה וקודרת, שהרע בה יגבר על הטוב.

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים