הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאת כתב "הגדה השמאלית"


בני משפחת סוואעד מהכפר הבלתי-מוכר ראמיה שבתחומי העיר כרמיאל, קיבלו השבוע מכתב מסגן מנהל מחוז הצפון במינהל מקרקעי ישראל המאיים כי "תוך 30 יום ממועד משלוח מכתב זה יבצע המינהל פינוי של המקרקעין". פירושו המעשי של איום זה הוא הריסת בתיהם של התושבים והשלכתם לרחוב, וביטול הסכם הפשרה שנחתם בין נציגי התושבים לבין המינהל ועיריית כרמיאל ב-95′.

הכפר הבלתי-מוכר ראמיה עלה לסדר היום הציבורי בראשית שנות ה-90, כשעיריית כרמיאל ומינהל מקרקעי ישראל ביקשו להתחיל בבנייתה של שכונה חדשה על אדמות הכפר (שהופקעו במסגרת ההפקעה הגדולה במרץ 76′). ב-95′, לאחר מאבק ציבורי ארוך, נחתם הסכם הפשרה שהבטיח לתושבים שכונה משלהם בת 30 מגרשים דו-משפחתיים, בתוך השכונה החדשה העומדת לקום. זאת בנוסף לפיצוי באדמות חקלאיות מחוץ לתחומי העיר, ולפיצוי כספי בגין הריסת בתיהם של התושבים.


במשך כשבע שנים מאז חתימת ההסכם לא נעשה דבר למימושו, אף על פי שבמשך שבע שנים אלו נבנו מסביב לכפר אלפי יחידות דיור במסגרת שכונת רבין החדשה, וכיום הכפר מהווה מעין מובלעת בתוך השכונה. בשנה האחרונה החלו עבודות בשטח המיועד לשכונת ראמיה החדשה, ובמקביל החל המינהל לשכנע חלק משבע המשפחות הגדולות המרכיבות את הכפר לחתום על הסכמים פרטיים עמו.


חלק מהמשפחות המיוצגות על ידי עו"ד רשאד סלים חתמו על הסכם פרטי או נמצאות בהליכי מו"מ עם המינהל, אך בין המשפחה שקיבלה את מכתב האיום לבין המינהל שורר נתק מוחלט. משפחה זו, המונה זוג הורים קשישים ושבעה אחים בעלי משפחות גדולות, מיוצגת יחד עם משפחה גדולה נוספת על ידי עו"ד סלים וקים.


המינהל אינו מוכן להכיר בבחירתן של המשפחות לייצוג נפרד, ומתעלם מבקשותיו החוזרות ונשנות של עו"ד וקים לפתוח במו"מ למימוש ההסכם מ-95′. המשפחות המיוצגות על ידי עו"ד וקים חוששות כי מרבית המגרשים כבר חולקו לשאר המשפחות, וכי לא נותרו להן די מגרשים (על-פי החלוקה המינימלית של מגרש דו-משפחתי לכל שתי משפחות גרעיניות).


במכתב שהתקבל השבוע נכתב כי "המדינה קיימה את חלקה בהסכם, והעמידה לרשות המחזיקים בקרקע את הפיצוי המוסכם", וכי "ניהלנו מו"מ ממושך עם כל מי מהמחזיקים שהביע רצון ועניין להיות מעורב בנושא".


כפי שצוין, דברים אלו אינם נכונים מבחינה עובדתית, מכיוון שהמינהל מוכן לנהל מו"מ רק עם עורך הדין הנוח לו, ומתעלם מפניותיו של עו"ד וקים. באותה שיטה היתה התעלמות גם מפניותיו של עו"ד יאסין שייצג את מיעוט המשפחות בעבר. כעת טוען סגן מנהל המחוז במכתבו כי "לאחר שנים של התדיינויות הגענו לנוסחה מוסכמת לפרשנות ההסכם מ-95′ ומשהוסכם על נוסחה זו אף נסגרה רשימת הזכאים לפיצוי" – בשעה שחלק מן המשפחות אינן נמצאות אפילו בתחילתו של מו"מ עם המינהל.


כעת מבקש המינהל לכפות על התושבים הסכם לפי רוחו כשהוא כותב כי "ניתנת לך ארכה של 14 יום להגיע אל המינהל לחתימת חוזה פינוי ופיצוי ע"פ נוסחת הפיצוי המוסכמת". ומוסיף ומאיים כי "תוך 30 יום ממועד משלוח מכתב זה יבצע המינהל פינוי של המקרקעין בהתאם לזכותו ע"פ החוק… והפיצוי שיינתן למי שיימצא מחזיק בקרקע באותו מועד ייקבע ע"פ החוק (ולא ע"פ נוסחת הפיצוי המיטיב). לא תשלח כל התראה נוספת".


המכתב נשלח באמצעות שליח ב-11 בנובמבר, מה שמותיר לתושבים ימים ספורים כדי להגיע למשרדי המינהל. דבר זה לא יוכל להיעשות בצורה מסודרת עם עורך-דינם עקב החג של סיום צום הרמדאן.

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים