הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-7 באפריל, 2003 אין תגובות

הדיון סביב תוכנית החירום הממשלתית גורם לרבים לחשוב כי ממשלת ישראל שקועה בגירעון כלכלי ולכן מבקשת לקצץ מיליארדים, שיורידו ציבור רחב אל מתחת לקו העוני. אלא שבדיקה מדוקדקת של התוכנית מעלה כי הממשלה מבקשת לבזבז 56 מיליון שקלים על הקמת יחידת משטרה נוספת, להוסיף תקציב לסיירת הירוקה ולהקים עוד מינהלת שתטפל בערבים-הבדואים בנגב. הכסף של הממשלה ישמש על פי התוכנית אפילו למאבק בנזק שהעזים גורמות לצמחיה!!!

בדיקה שערך מרכז ‘מוסאוא’ לזכויות האזרחים הערבים בישראל, באשר לתוכנית הכלכלית והשפעתה על האזרחים הערבים, מעלה כי התוכנית תעמיק את העוני, האבטלה ותביא בטווח הארוך להעמקת הניכור והאפליה.


תוכנית המאבק בבדואים בכפרים הלא מוכרים בנגב תעלה למדינה כסף. למרות המצוקה הכלכלית הנטענת, בכל זאת ימצא תקציב לצורך יישום תיקון בחוק סילוק פולשים, אשר עדיין לא אושר על-ידי הכנסת. למעשה, אזרחי ישראל לא רק שיממנו מכיסם מהלך לא-דמוקרטי לאישור מהיר של הצעת חוק, אלא שמדובר בחוק מיותר אשר השלכותיו, אם יאושר, יהיו חמורות ביותר בכל הנוגע ליחסי המדינה עם תושבי הנגב הערבים-בדואים בפרט והאוכלוסיה הערבית בכלל. בעוד המדינה מבקשת לחלק אדמות לקיבוצים ולהתיישבות יחידים התוכנית החדשה נועדה להילחם בבדואים היושבים על אדמותיהם והמדינה מסרבת להכיר בזכויותיהם.


לפי התוכנית, הממשלה תקצה סכום נוסף של 12.5 מיליון שקל לסיירת הירוקה, אשר למעשה רודפת את הבדואים ומונעת מהם להתפתח על אדמותיהם בטענה שמדובר באדמות מדינה. הממשלה אישרה תקציב זה למרות שמאז הקמתה נכשלה הסיירת בתפקידה להסדיר את בעיית יישובם של תושבי המקום הבדואים, ולמעשה עד היום ממשיכים לחיות 70 אלף בדואים בכפרים לא מוכרים, בתנאים בלתי נסבלים.


במקום לתת חינוך לילדים החיים בתנאים לא אנושיים ובמקום לתכנן את הישובים הלא מוכרים, הממשלה בוחרת, באופן בלתי-מובן, לבזבז כסף על מלחמה נגד אזרחיה היא. יש למנוע מהלך זה, ובמקביל לפעול להבנת צרכיהם של האזרחים הערבים, במיוחד של הערבים בדואים בנגב.


המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים בנגב, הקימה לאחרונה מטה חירום, המורכב מכ-25 ארגונים יהודים וערבים, במטרה להיאבק במדיניות ארוכת השנים של רדיפת הבדואים בנגב.


בין היתר קובעת התוכנית כי ימונו 7 יועצים משפטיים חדשים שיעסקו בהגשת תביעות פליליות ואזרחיות, תוקם יחידת משטרה מיוחדת שתעסוק בביצוע פעולות אכיפה והריסת בתים, ותוקם מינהלת חדשה לפיקוח ואכיפה של דיני תכנון ובנייה.


צריך להזכיר כי כבר היום לא חסרות יחידות המטפלות בנושא זה, לפחות שלוש יחידות עוסקות כיום בפיקוח על הבנייה ללא היתר: היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים (הסיירת הירוקה), ואגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל. לשלוש היחידות יש תקציבים ופקחים ורכבים ועכשיו יוסיפו להן יחידת על.


על פי התוכנית היחידה תפעל בשטחים גליליים ובשטחים פתוחים שבתחומי רשויות מקומיות. במקרים מסוימים, בהם לדעת היועץ המשפטי לממשלה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה אינן מטפלות בעבירות על דיני התכנון והבנייה וחוקי המקרקעין, או לחלופין במקרים אשר לדעתו הינם בעלי חשיבות, ינחה היועץ המשפטי את היחידה לפעול לאכיפת החוק. בין היתר תילחם היחידה בעזים ותיישם חוק מיושן שנקרא: חוק הגנת הצומח (נזק עזים), אשר חוקק בשנת 1950.


היחידה תקבל סמכויות אדירות. בין היתר יהיו לעובדיה הסמכויות הנתונות למוסדות התכנון, לרבות יו"ר הוועדה המחוזית ומתכנן הוועדה המחוזית, הסמכויות הנתונות למוציא לפועל, הסמכויות הנתונות לראש ראשות מקומית ולמנהל המינהל מכוח חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), הסמכויות הנתונות למפקח מכוח חוק להגנת הצומח (נזקי עזים), הסמכויות הנתונות לשוטר מכוח סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי כולל מעצר וחיפוש ואפילו סמכויות הנתונות מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום משנת 1946.


ואם כל זה לא מספיק הרי שלמשרד הפנים תהיה משטרה מיוחדת. יחידת הפיקוח תקבל יחידת משטרה שתמנה 50 שוטרים. היחידה המשטרתית תהיה כפופה מקצועית – לרבות סדרי העדיפויות להפעלתה, אופן ההפעלה, לוחות זמנים וכיוצ"ב – למנהל יחידת הסמך במשרד הפנים. כלומר תהיה משטרה של המשרד לביטחון פנים ומשטרה של משרד הפנים.


על פי התוכנית השוטרים ילוו ויסייעו לפיקחים בביצוע פעולות אכיפה ובכלל זה: ביצוע צווים מינהליים וצווים שיפוטיים, "הדבקת" צווים וכיוצ"ב וכן במתן מענה מבצעי לפעולות יחידת הסמך לרבות תיאום עם גורמים נוספים במשטרה".


ואם חשבתם שלאחר הקמת היחידה הזו תתפנה המשטרה לעיסוקים אחרים הרי ההצעה קובעת כי "למען הסר ספק, יודגש כי הקמת היחידה המשטרתית לא תמנע הקצאת סדר כוחות נוסף לצורך ביצוע פעילויות נקודתיות הדורשות ליווי משטרתי בהיקף רחב במיוחד".


במשטרים מסוימים מוסיפים שוטרים ומפטרים מורים, הורסים בתים במקום לתכנן לרווחת האזרחים, ישראל מתעקשת להיות חלק מאותם משטרים. עכשיו זה יעשה גם במסגרת תוכנית החירום הכלכלית. נשאר להזכיר כי ישראל ביקשה סיוע כספי מיוחד מארצות הברית. 56 מיליון השקלים שיינתנו למשטרת המלחמה בבדואים יגיעו ממשלם המסים הישראלי או האמריקאי.

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים