הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-15 ביולי, 2003 10 תגובות

ההצעה שאני עומד להציע כאן אולי אינה כל-כך מקורית. קדם לי ג’ונתן סוויפט שבכותרת דומה הציע לפתור את בעיית הרעב באירלנד – לגדל ילדים למאכל. אבל יישומה לפתרון בעיית שירותי הבריאות הוא כולו שלי. היא עלתה במוחי למשמע הצעותיהם החצופות של ראשי האוצר הקוראים למנהלי בתי החולים לפתור את בעיית המחסור בכסף לתרופות ולמכשירים רפואיים באמצעות התייעלות. הצעות חצופות אמרתי, שכן אפילו מומחי האוצר יודעים שהתייעלות (מי יכול להתנגד להתייעלות?) היא תהליך העשוי להניב פירות רק במרוצת הזמן, אבל לתרופות זקוקים המאושפזים עוד הערב. ובכל זאת, כששמעתי את הצעתם של האוצריסטים אמרתי לעצמי: שום אדם אינו פטור מלחשוב על השאלה איך מייעלים את שירותי האשפוז.

חשבתי וחשבתי, ויש לי הצעה מקורית. כידוע הבעיה של שירותי האישפוז היא בעיקרה, אם לא כולה, החולים. אילו כולם היו בריאים היו שירותי האשפוז פועלים ביעילות סופר-מרבית ואפילו נושאים רווחים, כמו שתובע מהם מאן-דהו מראשי האוצר. לצער כולנו, זו עובדה סוציו-ביו-היסטורית שזקנים חולים יותר (לפעמים הרבה יותר!) מצעירים. ידוע הפתגם העממי: מי שהגיע לגיל שישים והוא קם בבוקר ושום דבר לא כואב לו – יודע שהוא כבר מת. זקנים שילמו אמנם דמי-חבר לקופ"ח ומס בריאות תקופה ארוכה יותר מששילמו הצעירים, וכל עוד היו צעירים הם השתמשו בשירותי הבריאות פחות או יותר בצמצום. אבל היום הם משתמשים בשירותים אלה הרבה יותר מהצעירים ולהם חלק גדול יותר באשמת הקשיים במערכות האשפוז. אי אפשר להתחמק מהעובדה שצעירים הם נכס למערכת הבריאות וזקנים הם נטל עליה.


אז לבעיה כזו יש שני פתרונות. אחד רדיקלי: לא נוכל לאסור על צעירים להזדקן בבוא יומם, אבל אפשר בהחלט לקבוע כי כל מי שעובר את גיל השישים – טוב, נעשה הנחה, את גיל השבעים – יוצא פשוט להורג. בדרך הומנית כמובן, בדרך הומנית. קשה לתאר עד כמה תייעל פעולה כזו את מערכת הבריאות ותגדיל את רווחיותם של בתי החולים. אבל בהתחשב בכך שעשויים להיות מערערים לבג"ץ על קביעה אדמיניסטרטיבית זו, והוא עשוי לסכל הגשמתה של תוכנית ייעול כזו, הנה הפתרון השני, היותר שמרני. אפשר לקבוע בתקנות שמגיל שישים יתחיל כל משתמש בשירותי הבריאות לשלם, בתוספת למס הבריאות, אגרה מיוחדת בשיעור של חמישה אחוז מעלות השימוש שהוא משתמש בפועל בשירותי הבריאות. תשלום זה יועלה בשיעור של חמישה אחוז נוספים בכל שנה, עד שיגיע – בהגיעו של המשתמש שלנו לגבורות – לכיסוי מלוא ההוצאות שהזקן הזה, שיש לו החוצפה להיות חולה ולצפות שמערכת הבריאות הציבורית תטפל בו ללא תשלום נוסף, עולה למערכת: רופאים, אחיות, מיטות, תרופות, אוכל, כביסת סדינים, פיג’מות ומגבות בלאי של המכשור האלקטרוני והגרעיני, שירותי ניקיון, ואולי גם החלק היחסי משכרם של שר הבריאות ושל פקידי האוצר הממונים על תקציב הבריאות. שכחתי משהו? זה יהיה הייעול האולטימטיבי. בסוף יתחילו בתי החולים להיות רווחיים ואפילו להחזיר לממשלה ריבית על ההשקעות שהשקיעה בהם, ומי יודע, אולי אפילו תשלומים על חשבון הקרן.


הדדיות


אני עוד יכול לזכור את התווים של האינטונציה השובבה, הכמעט נרקיסיסטית, של נתניהו, כשהיה ראש ממשלה והיה מדבר על הדדיות. הוא נשמע ממש מאוהב במלה ובעצמו. "הדדיות", היה מכה בלשונו על החיך. "יתנו – יקבלו; לא יתנו – לא יקבלו". והמבט הממזרי שהיה לו אז בעיניים: אנחנו, ורק אנחנו, נקבע אם הם נותנים או לא נותנים; אנחנו ורק אנחנו נקבע אם מגיע להם לקבל או לא מגיע להם לקבל. אנחנו ורק אנחנו נקבע מה מגיע להם לקבל. קשה שלא לשים לב לכך שזה ההיפך הגמור ממושג ההדדיות.


אומרים עליו שהוא אדם נבון, שיש בו אפילו יסוד אינטלקטואלי. אם זה אכן כך, הרי הפוליטיקאי הרדוד, השטחי, המחפש רווח מילולי בכל משפט שהוא פולט מפיו, גובר על האינטלקטואל שבו. שהרי אינטלקטואל אינו יכול שלא להבחין שיש הדדיות במונח הדדיות, שהוא מייצג זכויות וחובות של שני הצדדים ולא של צד אחד. ואולי זה עוד סימן לאוטיזם של השיח הציבורי הישראלי שהתביעה להדדיות מופנית רק כלפי הצד האחר.


הנה למשל, מוצגים בשיח הציבורי שלנו הצעדים שהפלסטינים צריכים לנקוט על פי מפת הדרכים כ"התחייבויות" המוטלות עליהם ואילו הצעדים שאנחנו קיבלנו על עצמנו לבצע מוצגים כ"מחוות". במקרה הטוב מציגים את הצעדים שלנו כגמול או פרס לצעדים פלסטינים, משהו שנעניק לפלסטינים אחרי שהם יבצעו את חלקם. בזמן שבמפת הדרכים (זו שכאילו קיבלנו אותה) מדובר על "צעדים בו-זמניים" ו"הדדיים".


נציץ לדוגמה בסוגיה של "מניעת הסתה" או "הפסקת ההסתה". לקורא עיתון ישראלי ולצופה בטלוויזיה ישראלית נדמה שתביעה זו אין בה שום הדדיות, שהיא מופנית כלפי הצד הפלסטיני, שרק בו יש "הסתה". אכן, יש שם הרבה הסתה, אבל גם הצד שלנו נגוע בה. מה נאמר על אותו ח"כ שהכריז כי ברגע שאבו-מאזן יציג את כף רגלו בכנסת (אם ירצה להציגה שם) ישלח בו את המשטרה? מה נאמר על אותו שר שהבטיח לשלוח אוטובוסים להסיע את האסירים הפלסטינים שבישראל אל תוך הים, או לכל מקום אחר שממנו לא ישובו? מה נאמר על כל הרבנים המציגים את הפלסטינים, ולפעמים כל "גוי", כתת-אדם, ומצטטים אמרות נשכחות ונידחות כמו "הטוב שבגויים – הרוג"?


מה נאמר? זה לא יפה. זה אפילו פויה. אבל הסתה? חלילה. הסתה יש רק אצל הפלסטינים.


סקופ קטן על הבנת הנקרא


הנה תרומה קטנה משלי לדיון על הישגיה של מערכת החינוך בתחום הבנת הנקרא. לפני שבועות אחדים נשלחה אלי פנייה להרשות שימוש בקטעים מספר ציטטות שאספתי ופרסמתי ב"כתר". הפנייה היתה לצורך שילובם של קטעים אלה בספר לימוד הלשון לתלמידי תיכון. היו שם עשרים ושניים משפטים מתוך הספר, וליד כל אחד מהם התבקשו התלמידים לציין לאיזה סוג משפט הוא שייך, מתוך אחד הסוגים שסיווגו חכמי הסינטקס בשנים האחרונות. לא היתה שם שאלה אחת (אף לא אחת!) שביקשה מן התלמיד להוכיח שהוא מבין את הכתוב. הנשאלים/ות התבקשו רק להוכיח שהם/ן יודעים/ות לאיזה סוג משפט שייך כל אחד מן המשפטים. ואחר כך, במה שקרוי "משפט מאוחה" נתבקשו "לתחום את האיברים" ו"במשפט מורכב" "לתחום את הפסוקיות". את הדברים האלה ניתן לעשות, אולי אפילו היטב ולהוציא 100 במבחן, בלי להבין את הנאמר במשפט עצמו ובלא להבין את כוונת מחברו.


ועכשיו ל"סקופ" שאני מנדב כאן: אני יכול להעיד בפה מלא שאני עצמי הייתי מוציא במבחן הזה ציון שלילי. כלומר, אני כתבתי את המשפטים האלה, ואני מבין אותם מן הסתם, אבל לא הייתי יודע לסווג אותם לפי הסוגים שתלמידי תיכון נדרשים לסווג אותם וגם הייתי מתקשה ב"תחימת" האיברים או הפסוקיות. אחרי שקראתי את הדפים שנשלחו אלי הבינותי שתלמידים שזה כל מה שנדרש מהם, לומר לאיזה סוג משפט שייך כל אחד מהמשפטים שלפניהם ואיפה מתחילות ונגמרות הפסוקיות, לא למדו, ומן הסתם אינם יודעים, להבין את הנאמר בו. אין צורך לומר שאינם יודעים לכתוב טקסט שיש בו טעם כלשהו.


לשאלה הבאה.

תגובות
נושאים: מאמרים

10 תגובות

 1. אלמוג שבתאי הגיב:

  והנה עוד הצעה: בואו נייעל את משרד האוצר. יוכיח נא השר, ויוכיחו כל פקידיו, שהם רוחיים, ומי שלא רוחי – יפוטר לאלתר.

 2. קומי הגיב:

  הלימודים שדיברת עליהם, למידת סוגי המשפטים וכו’, אינם קשורים להבנת הנקרא ישירות. לשון היא מקצוע נפרד מהבנת הנקרא והבעה, הם נלמדים בשיעורים שונים והבחינות עליהם שונות.

 3. דובר אמת הגיב:

  אכן שיטת שלטון הזקוקה לתיקון .
  כל שר נעשה נציג משרדו לא רואה את התמונה הכללית .
  כאדם ששהה לאחרונה בבית חולים , יכול לציין שיש בזבוז נורא בבתי החולים . לדוגמא – בפתח תקוה יש 3 בתי חולים . חולים רבים נשארים ימים רבים בבית החולים כי הוא מקבל "לפי ימים" . בבתי חולים פרטיים רב החולים שוהים כ24 שעות .
  הכוונה ליעל את המערכת ומה רע בכך ?
  כנציג הערבים עליך להיות ישר ולהבדיל בין הצהרות שגויות ובין חינוך שיטתי לשנאה המתחיל מגיל צעיר , נמשך בבתי ספר בספרי הלימוד במסגדים ובעיתונים באוניורסיטאות ומפי המנהיגים .
  שחם תשתחרר מהדוגמה ותודה אין להשוות . עומד מולנו אויב אכזר המתיחס לכל יהודי בצורה שווה . ליהודים בעלי דעה כשלך אין כל פריווליגיות בבוא העת אם יזדמן להם ישתמשו בך או בי או בנהג מונית תמים כדי להשיג את מטרתם .

 4. גיא אברהמי הגיב:

  אני ממש לא מבין מה הזעקה כנגד הממשלה. בעולם כוחות השוק ועל-פי תפיסת לפיד-נתניהו הרי ש: 1- קיצוץ בקצבאות יביא לכך שאנשים לא ירצו להוליד ילדים (גם ללא השקעה בחינוך ובתעסוקה והשכלה לנשים) ולקיצוץ בילודה.
  2- קיצוץ בהבטחת הכנסה יוריד את האבטלה (גם ללא יצירת מקומות עבודה חדשים) מאחר והנפגעים יאלצו לצאת לעבודה.
  3- על-פי אותו היגיון קיצוץ בבריאות יביא לכך שאנשים לא יוכלו להרשות לעצמם לחלות ותהיה ירידה במספר החולים.

 5. אמנון הגיב:

  לגיא – אכן בעיה . 150000 משפחות חד הוריות מבקשות משכורת מהמדינה . מי יממן משכורות אלה ? גיא ( אם הוא עובד ) ואחרים .
  עושים עוול למושג משפחות חד הוריות .
  יש אלמנות שיורשות את משכורת או פנסית הבעל . יש גרושות המקבלות השתתפות מהבעל . יש משפחה חד הורית של אשה המחליטה להביא ילד או ילדים לעולם ואר כך דורשת משכורת מהמדינה . בתוך קבוצות אלה יש יוצאים מן הכלל כגון נשים חולות נכות ילדים נכים וכד’ .
  במו אוזני שמעתי היום ברדיו בעל מלון המספר על אם חד הורית בת 25 שעובדת אצלו ודורשת להרויח רק 1200 שח כך תשמור על הבטחת הכנסה של 3400 שח . את הדבר הנורא הזה רוצים לבטל ומה הרע בזה ?

 6. לאמנון הגיב:

  אתה לא מבין שכל השיטה מחורבנת? אתה לא מבין את זה או שאתה עושה את עצמך. אם היית צריך לצייר גרף של הכלכלה הישראלית הוא היה בירידה – חינוך, בריאות, תחבורה, איכות חיים – הכל בירידה. והחלוקה החברתית מוקצנת.

  מדהים שיש לימין תומכים. מדהים שהם כאלו לא חכמים. מדהים שהם הרוב.

  אולי בכל זאת צדקו האנטי ציונים לפני הקמת המדינה. לרכז יהודים ביחד זה יביא לאסון.

  חמלה יהודים חמלה.

 7. אלמוג שבתאי הגיב:

  77% מהאמהות החד-הוריות עובדות. אחוז דומה מאד לשיעור הנשים העובדות בכלל. נכון שהן נאלצות להגביל עצמן למשכורת נמוכה כדי לקבל הבטחת הכנסה, וזה מעוות ואת זה צריך לשנות וזו אחת הדרישות שלהן.

 8. אמנון הגיב:

  תגובה "לאמנון" . אל תחשוב שבכיסך נמצאת כל החכמה . אכן " השיטה " בעייתית אבל אין אלטרנטיבה . יש לשפר את השיטה הקיימת . כלכלה לא נעשית מהיום למחר . הכשלים בכלכלה הם משנות דור . הבעיות לא נוצרו על ידי הליכוד . כבר הייתה לנו כלכלה שנשלטה על ידי העובדים שפשטה את הרגל . היה לנו ניסוי יחיד במינו של מיני קומוניזם – קיבוצים והוא כיום פושט רגל ויד . אולי תתן לי דגם קיים של "שיטה " בארץ כלשהיא שצריך לחקותה .
  בכל ארצות העולם החופשי ה"שיטה" זהה ההבדלים הם בביצוע . אל תהיה כל כך מיואש תוך חמישים שנה מספר היהודים גדל פי עשר כולל עליה מבורכת של מעל מיליון יהודים מברית המועצות ז"ל . אין מדינה בעולם שעשתה זאת .אכן יש בעיות , הן יתוקנו . המגיב , אם עשה משהו בחייו בודאי יודע כי הביצוע לא תמיד לפי התכנון . אם רע לך בארץ זכותך לעזוב אף אחד לא עוצר בעדך . מבקש ממך כמוכר חמוצים ימני לא חכם לתרום משהו לשיפור המצב מלבד התבכיינות .

 9. אמנוניזציה הגיב:

  הפשטנות הימנית של אמנון ("דובר אמת","ציוני")- קרקע הגידול של מצביעי הליכוד האוכלים עתה את מה שבישלו לעצמם -מביאה אותו לפזר הבלים ושקרים,באין-סוף "תגובות" שהוא משפריץ עלינו: "מליון יהודים מברית המועצות". הוא יודע כמובן שרק
  כחצי מהמהגרים הם יהודים (הסוכנות היהודית
  פרסמה ש40 אחוזים אינם יהודים) וש"קליטתם"
  מומנה מכיסי משלם המיסים האמריקאי.

 10. אמנון הגיב:

  לאמנוניזציה – אם הרגזתי אותך – אני שמח !
  לא ענית על שאלתי הרטורית בדבר השיטה הטובה .
  היהודים מברית המועצות נקלטו בארץ כישראלים .
  אל תזלזל בעליה הזאת . קבלנו מתנה אלפי מדענים רופאים מהנדסים וטכנאים , כל המדינה עלתה דרגה .מה זה כל כך מרגיז אותך ? אגב עליה זו גם היא פשטנית כי היא חושבת בדומה לי .( הם כבר היו שם ).
  אם אתה מייצג את העיתון אמור זאת ואם לא כתוב בברור כי אתה מיצג את עצמך .
  לא כל מי שלא חושב כמוך ( כמוכם ) הוא פשוט , טיפש או מוכר חמוצים , מזרחי וכו’
  החכמה לא נמצאת בכיסו של אף אחד . מה שנשאר וישאר הוא שכולנו יהודים בין אם נרצה בכך ובין אם לא !

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים