הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-22 בינואר, 2004 37 תגובות

מסתבר שלתורת שחרור החיות יש תומכים בישראל בכלל ובשמאל בפרט. פעילות תנועת אנונימוס מתרכזת כולה בנושא זה. המושג "מאבק אחד" בקבוצה האנרכיסטית הישראלית, הנושאת את השם הזה, מבטא את דעתה שמאבקם של בני אנוש ובנות אנוש לחופש ולשוויון והמאבק על זכויות החיות הם מאבק אחד. הסטודנט הקומוניסטי א.ו. פירסם לאחרונה בעיתון של הנוער הקומוניסטי מאמר המאמץ ללא הסתייגות את רעיון "ההגנה על זכויות בעלי חיים כחלק אינטגרלי של המאבק של השמאל". הנושא הזה אף עורר דיון בארגון תעאיוש, כשהתעוררה התנגדות רצינית להצעה לקיים פעולת סולידריות עם איכרים פלסטינים, כדי לשקם את הלולים שלהם, שנהרסו על ידי צה"ל.

בעולם הגדול עושה התנועה לשחרור בעלי חיים חייל מבחינה מספרית ומבחינת היוקרה המיוחסת לטענותיה. יש יסוד לסברה שבתחום הפילוסופיה של המוסר בעולם האקדמי אסכולה זו היא הגמונית. מייסדה המודרני הוא פרופ’ פיטר סינגר, המכהן בקתדרה חשובה באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית שבארה"ב.


הטענה המרכזית היא שיש אנלוגיה בין שחרור של שחורים, נשים ועוד קבוצות אנושיות ובין הצורך בשחרור החיות.


בספרו "שחרור החיות", שפורסם בשנת 1975, מבסס סינגר את היסוד החשוב ביותר של התורה כולה על האנלוגיה בין תנועות השחרור של התקופה המודרנית בארה"ב, כגון התנועה לשחרור השחורים והתנועה לשחרור האשה, ובין מצב החיות: "תנועת שחרור מחייבת את הרחבתם של האופקים המוסריים שלנו. מעשים שנראו פעם כטבעיים ובלתי נמנעים נראים כיום כתוצאה של דעות קדומות שאין להן הצדקה… אני טוען שלא יכולה להיות שום סיבה – מלבד הרצון האנוכי לשמר את זכויות היתר של קבוצה נצלנית – לסירוב להחיל את העיקרון הבסיסי של שוויון גם על מינים אחרים" (עמ’ XI).


משום כך הדעה השוללת מהחיות את השוויון או הזכות להתחשבות שווה לזו של בני אנוש תיקרא אצל התומכים בשחרור החיות סוגנות (speciesism). סינגר מנמק את הגישה תוך זיקה הדוקה לאסכולה האוטיליטריאנזם (Utilitarianism) של ג’רמי בנתם, פילוסוף אנגלי בן המאה ה-19. נחזור בהמשך הדיון לשורשים הרעיוניים של תורת בנתם ויישומה בקידום הרעיון של שחרור החיות.


עמדותיו של סינגר מחייבות התייחסות לנושא מרכזי נוסף בתורה של שחרור החיות: היות שלחיות יש היכולת לסבול וליהנות והיות שהאינטרס שלהן הוא לא לסבול, הן זכאיות להתחשבות באינטרס הזה, ומכאן שיש להן זכויות. אך בשלב זה של הדיון עלינו לשאול את עצמנו, מהם בעצם ההבדלים בין בני אדם לבין חיות. ההבדלים האלה, יסתבר, הם חשובים ביותר.


בכל זאת, במה מותר האדם מן הבהמה?


מרקס נדרש לנושא תוך בדיקת האופי המיוחד של העבודה האנושית. עבודה זו, לפי מרקס, שונה מעבודתן של חיות מסוימות שגם הן עובדות ויוצרות. בשלב הראשון נועדה העבודה אצל האדם רק לשם "סיפוק צורך, הצורך להישאר בחיים". אך עם הזמן חל שינוי איכותי, והעבודה קיבלה אופי שונה בתכלית.


"אולם החיים היוצרים הם חיי אדם כבן-מינו. הם החיים היוצרים חיים. באופניה של פעילות החיים טמון אופיו של המין האנושי בכללו, והפעילות המודעת החופשית היא אופיו של האדם בתורת יצור בן-מינו. החיים עצמם מופיעים אך כאמצעי מחיה". (מרקס, "כתבי יד כלכליים-פילוסופיים, כתבי שחרות", תרגום, מבוא והערות: שלמה אבינרי, ע’ 124, ספריית פועלים, 1965).


על כן, פעילות מודעת חופשית היא תופעה בלעדית לאדם, והיא שיוצרת את העולם החומרי והרוחני שבו אנו חיים. ההבדל הזה בין האדם מצד אחד ובעלי החיים מצד שני רק הלך והעמיק. כמובן, יש אין-ספור תוצאות להתפתחות יחסי הגומלין בין האדם בעל התודעה החופשית ובין הטבע. העיקרית שבהן היא הפיכת הייצור למפעל חברתי קולקטיבי. מכאן, שכל ניתוח של האדם שאינו ניתוח של אדם בחברה מסוימת אינו יכול לקלוע למטרה.


המין הזה (species) שנקרא אדם מחונן, בתוקף יכולתו התודעתית, בכישורים אדירים בפועל ובכוח. הכישורים הפוטנציאליים הם בעיקר תודעתיים, והם משותפים לכלל בני המין הזה – ההומו סאפיינס. מניעת כאב וסיפוק הנאה – המטרות הנעלות ביותר של התנועה לשחרור בעלי החיים – אינם משנים דבר לגבי התנהגותם או התפתחותם של בעלי החיים. רמת ההתפתחות אצל הפרט ובתת-הקבוצה הביולוגית היא קבועה ובלתי משתנה. חיות אינן נושא לשחרור, כיוון שהתפתחותן אינה נחסמת על ידי שעבוד או דיכוי.


התנועות לשחרור השחורים והנשים, ולמעשה, של כלל האנושות, עוסקות במימוש הפוטנציאל החומרי והרוחני של האדם. השחרור אינו נועד רק למניעת פגיעה זו או אחרת באדם, אלא למימוש מהותו. שחרור – אם יש לו משמעות כלשהי – פירושו הסרת הכבלים שמונעים התפתחות חופשית. אצל חיות אין התפתחות, בוודאי לא התפתחות חופשית.


המשמעות המעשית של הדרישה לשוויון בין האדם לבין בעלי החיים


חסידי שחרור החיות אינם מעסיקים את עצמם בסוגיה של שינוי יסודות החברה. הם אמנם מתריעים על העוולות שנגרמות לחיות ודורשים שמאבקם לביטול הסבל הזה יתפוס את המקום הראוי לו בסדר היום הציבורי. הטיעון שלהם הוא מוסרי, והמטרות נראות נעלות לכאורה. אך מה הקשר בין המאבק לשחרור החיות ובין מערכות חברתיות אחרות? שחרור החיות ניצב לבדו כציווי מוסרי, והוא מתבסס על תורת המוסר. אך תורות המוסר למיניהן אינן מדריך לשינוי חברתי, ויש להן נטייה חזקה מאוד לקבוע קביעות מוסריות, המשתלבות יפה במשטר החברתי הקיים. בקיצור, תורות המוסר עוסקות בצדק תוך כדי התעלמות מהשאלה המוסרית הקובעת: מהי חברה צודקת ואיך מגיעים אליה.


לא, איננו טוענים שזה עניין פשוט לנתח חברה ולקבוע את צירי התפתחותה. אך כל מי שנוקט עמדות פוליטיות וקובע סדר עדיפויות, בוחר בעמדה לגבי סוגיה זו של היחס למשטר, בין במודע ובין שלא במודע. המרקסיזם אינו מייחס חשיבות שווה לכל בני האדם. הוא רואה אותם בזיקה להשתייכותם המעמדית והחברתית ובכל הנוגע לתפקודם החברתי. אין בכך התנכרות לאידיאל של שוויון מלא, אלא הבנה שלקבוצות חברתיות שונות יש פוטנציאל פוליטי-מהפכני ברמה שונה. מכאן החשיבות המרכזית של מעמד הפועלים, אפילו כשהוא אינו מהווה רוב בחברה, של העמים המדוכאים במאבקם נגד האימפריאליזם וכו’. המרקסיזם הוא עדיין – למרות מגבלותיו שלו והשמצות של יריביו – הכלי המוצלח ביותר לניתוח ולשינוי חברתי.


דברי ההוקרה של מייסד תורת שחרור החיות, פטר סינגר, לג’רמי בנטם, מייסד אסכולה האוטיליטריאניזם, אינם מקריים כלל וכלל. קיימת זיקה הדוקה בין שתי התפיסות. התפיסה של אסכולת האוטיליטריאניזם מבוססת על ההנחה שאפשר וצריך לחשב בדיוק מתימטי את סך התועלת ואת סך הנזק הנגרמים לכלל היצורים החיים (אנשים וחיות) כתוצאה מפעולה זו או אחרת. חישוב כזה יוצר מצפן מוסרי, שמאפשר לבחור בין חלופות של מדיניות, שנועדות להגדיל באופן מרבי את ההנאות ולמזער את הכאב. תורה זו רואה, כמובן, את החברה כאוסף של יחידים בודדים הזהים בזכויות ובחובות מוסריות.


בנתם ביקש להקטין את הנזקים העצומים שגרם הקפיטליזם הפרוע, ותבע התחשבות שווה בכולם. הגישה הליברלית הזו מתעלמת באופן עקבי משאלת המשטר, החלוקה המעמדית והמאבק המעמדי. היא אינה מתייחסת למשברים חברתיים ולמהפכות חברתיות, והיא מבקשת לחלק את הסבל ואת הכאב בקפיטליזם בצורה יותר יעילה. תורה זו, שהיתה ליברלית בשעתה, הפכה להיות שמרנית. הדינמיקה החברתית על סיכוייה ועל סכנותיה היא שקובעת את המאזן ההיסטורי של "כאב והנאה", והדרך להשיג את מרב האושר למרב הציבור קשורה בסופו של דבר בשאלת המעבר למשטר סוציאליסטי, משטר צודק.


בסיכומו של דבר, העולם אינו מורכב מיחידים שווים במעמדם, ושאלת הזכויות אינה שאלה מופשטת של מוסר. הגדרת המוסר, כלומר מושגי הצדק והעוול, משקפת מציאות חברתית נתונה, ועל כן בפילוסופיה של המוסר מוכרות, למשל, הזכות לקניין, הזכות לחופש, הזכות לביטחון אישי וכו’. אבל הזכות המופשטת לקניין אינה מבטיחה דבר באשר להגשמתה. הגשמת הזכות לקניין פירושה קניין למעטים וחוסר קניין לרוב.


יש להודות שגילוי חוקי הדינמיקה בחברה הוא עניין מורכב יותר משחשבו טרוצקי ושאר המרקסיסטים. מצד שני, התורה שקבעה שניתן לתקן את הקפיטליזם באמצעות מדידת תוצאותיו הקשות והטפת מוסר התיישנה לחלוטין.


תרגיל בזכויות מוסריות


אין זה פשוט כלל וכלל לקבוע למי יש זכויות מוסריות ולמי אין זכויות כאלה.


יש יסוד לדעה הצינית, שהוכחת קיומן של זכויות כאלה אצל ישות זו או אחרת היא תוצאה של דעה מוקדמת בסוגיה הנדונה ולא שיטה אובייקטיבית לפתרון שאלות של צדק ועוול. והנה דוגמה: הלוחמים נגד ההפלות טוענים שלעובר יש זכויות. במקרה זה מדובר בזכות להתפתח וליהנות מהחיים, וזו עשויה להיחשב כזכות ראשונית ביותר. מצד שני, התנועה הפמיניסטית ועימה ציבור אדיר של תומכים בעמדותיה טוענים שלאשה יש זכות על גופה, וזכות זו כוללת את הזכות להפלה. ובכן, איזו זכות מוסרית עדיפה? איך קובעים את העדיפות הזאת? התשובה היא שקובעים את העדיפות על סמך המשמעות הפוליטית והחברתית של הדרישה. האם זו דרישה מתקדמת המקדמת את כלל החברה? האם המאבק נגד הדיכוי מגביר את התודעה על האופי הנצלני של החברה הקיימת? וכו’. על פי מבחנים אלה, הדרישה של האשה לזכות על גופה היא מתקדמת והדרישה לאסור הפלות היא דרישה ריאקציונרית. מסתבר ששאלות "מוסר" והכרעות לגבי זכויות מוסריות אינן פשוטות. העמדה שלנו לגבי הדרישה לזכויות מוסריות היא שאלה פוליטית וחברתית, ולשאלות כאלה יש גם ממד מעמדי שהוא כמעט תמיד רלבנטי.


בין חמלה ובין שחרור


לא אנו מעניקים את הזכות לשחרור לשחורים או לנשים. אנו לומדים להכיר בזכויות אלה, כאשר מתברר שהגורמים החוסמים את הגשמת הדרך לשחרור הם אותם הגורמים המבצרים את הניצול כשיטה שלטת, וחוסמים את הדרך לתמורה חברתית יסודית. אך חשוב מכל: השחורים והנשים ושאר חלקי האנושות המנוצלים והמדוכאים הם נושאים, כלומר, סוכני שינוי, שאנו כציבור נאור רוצים בו. המדוכאים למיניהם הם נושאי שחרור, כלומר, השתחררותם היא חלק מהגשמת הפוטנציאל שלהם כציבור וכיחידים. מטרתו של המאבק על משטר חברתי צודק היא בדיוק זאת: לאפשר להמוני המדוכאים והמנוכרים להגשים את הפוטנציאל האדיר שלהם, פוטנציאל הגלום בהם על יסוד של תודעה חופשית, היכולת לבחור בין אלטרנטיבות, כלומר, על יסוד התודעה האנושית.


החיות, וזה עיקרו של הדבר, הן מושאים של התנהגותם של בני האדם לטוב ולרע. ככל שהאנושות מתקדמת בדרך להגשמת הפוטנציאל הפיזי והרוחני הגלום בה, עולה ומתפתחת הרגישות לטבע ולסביבה וכל החי בה. אדם הנאבק על פרוסת לחם ומחסה רעוע אינו יכול לראות בטבע אלא אמצעי לסיפוק צרכיו. אדם שסיפק את צרכיו הבסיסיים ביותר יכול לחשב את התוצאות של פעילות הגומלין בינו ובין הטבע כך שייטב לשני הצדדים – האדם והעולם הסובב אותו. האדם הנאור לומד להעריך את הטבע ולהחשיב את הסביבה, והוא מפתח, בהתאם לתודעתו המתקדמת, רגישות לחי ולצומח. אהבת הטבע וחמלה לבעלי חיים הן תכונות חיוביות, העשויות להפוך יותר ויותר לנחלת הכלל.


התודעה האנושית המתפתחת תתבטא, ללא ספק, בנטייה גוברת להתחשב בכל דבר חי , אך ראיית הטבע לא רק כאמצעי לרווח פרטי, בלא התחשבות בנזק חברתי, מחייבת את שינוי פני המשטר. משטר ללא ניצול יחולל עליית דרגה בהתחשבות בצורכי הטבע והאדם. התחשבות זו היא הגורם המרכזי העשוי להיטיב עם בעלי החיים. הטבה זו לא תבוא כתוצאה מצווים מוסריים הקובעים שלבעלי חיים זכויות "להשתחרר" וכי חייבים לנהוג בהם כך ואסור לנהוג בהם כך. האנושות החופשית מניצול וממצוקה, המורכבת מבני אדם הרוחשים כבוד לסביבתם החומרית על כל מרכיביה, תעמיק את רגשי החמלה של בני האדם ובנות האדם. שחרור החיות הוא מקסם שווא. חמלה והתחשבות בכל דבר חי שבטבע ראויים לשבח ולעידוד, ותכונות אלה יאפיינו חברה חופשית, שבה ההתפתחות החופשית של כל פרט הוא תנאי להתפתחות של החברה כולה.

תגובות
נושאים: מאמרים

37 תגובות

 1. שי הגיב:

  איזה מאמר משובח. כמה טוב שיש גדה שמאלית.

 2. יורם בר-חיים | במילים פשוטות הגיב:

  ההבדל בין "זכויות אדם" ל"זכויות בעלי חיים" אינו בפריבילגיה שאמורה להינתן לאדם בהיותו נבון יותר, נבחר לנהל את העולם ושאר קלישאות דתיות במקורן אשר חילחלו אל התרבויות המודרניות ולתורות הרציונליסטיות.

  ההבדל הוא שמי שמשחרר מדוכאים אנושיים זה קודם כל אותם מדוכאים עצמם, המתארגנים, נאבקים, מגייסים לצידם שכבות וקבוצות אחרות ובסוף (אינשאללה) מנצחים. חיות אינן מסוגלות לעשות זאת. לכן, כדי לשחרר חיות מההתעללות וההרג ההמוני שהם מנת חלקם כל יום צריך לארגן ולשכנע בני אדם ולמעשה "לשדרג" את האנושות.

  איך עושים את זה ? אין לי תיאוריה או ניתוח מלא אבל אפשר להעלות שני עקרונות מרכזיים :
  1. מרקסיזם אינו מנותק ממוסר, הוא רק קובע את מקומו הנכון בהיסטוריה, ולהביט על הרג והתעללות סיטוניים, למשוך כתפיים ולומר, "אבל המאבק בזה לא מקדם את השחרור המעמדי" זה פשוט לא מוסרי (וגם לא בהכרח נכון עובדתית).
  2. כדי לדרוש מבני אדם לשחרר, צריך גם לעזור להם להשתחרר, זה פשוט עד כדי דמגוגיה, אבל עדיין נכון.

 3. תרנגולת הגיב:

  ראובן קמינר, באמת אין לך בעייה להיות חלק מההתעללות הקיצונית בבעלות החיים? אולי אתה פשוט לא מכיר את הפרקטיקות המזעזעות במשקים המתועשים?

  ככה מייצרים את הדברים שאתה אוכל:
  http://www.anonymous.org.il/abuse.htm
  מי שקורא את החומר שלעיל ואחר כך כותב מאמר מלומד על מרקסיזם… תסלח לי. אני עוצרת את המשפט כאן.

  לחיות יש זכות שלא יגרמו להן סבל משום שהן יכולות לחוש סבל. נקודה.

  אולי מפחידה אותך המסקנה שתיאלץ לוותר על מאכלים אכזריים שאתה אוהב? אל דאגה – המעבר לטבעונות הוא קל אם עושים אותו הדרגתי. אני מאד ממליצה על העצות והחומר באתר הזה:
  http://www.veg.co.il

  הויכוח הוא בכלל לא על "מימוש פוטנציאל" או אם ה"אדם" נעלה מה"חיה" או לא. הויכוח הוא האם אתה, ראובן קמינר הסוציאליסט, רשאי לפגוע פגיעה כל כך איומה, כל כך רחבת היקף ועמוקה ביצורים המסוגלים לחוש סבל רק כדי שיהיה לך טעים!? רק בשביל שיהיה לך טעים!!! ר-ק ב-ש-ב-י-ל ש-י-ה-י-ה ל-ך ט-ע-י-ם…

  הרבה פעמים קשה לוותר על הפריבילגיות הכוחניות שמקנה לך המעמד שלך. יש לי חברות שקשה להן לוותר על ניצול בעלות החיים ולעבור לתזונה צמחית – אבל הן משתדלות ככל יכולתן ולא מתרצות תרוצים אקדמיים שמכשירים באופן מרקסיסטי את העינויים והרצח.

  אני מושיטה לך יד טבעונית לעזרה בכל שתצטרך אם תרצה לעשות את הצעד הפשוט והמוסרי הזה. אתה מוזמן לכתוב לי לאימייל שלעיל ולקבל מתכונים, עצות, הזמנה לארוחה, אם תרצה. רק בלי תירוצים אקדמיים בבקשה.

 4. פרה הגיב:

  קראתי שוב (ונשמתי, וניסיתי להבין ולא לכעוס).

  בסיסית אתה טוען משהו שסוציאליסטים עוד חוטאים בו כלפי הפמיניזם: "באוטופיה הסוציאליסטית שתגיע (בקרוב, נכון?) ייפתרו כל הבעיות מעצם השינוי במבנה המעמדי של החברה"

  כך אמרו הסוציאליסטים שמאבק שחרור הנשים לא ראוי לו להיעשות בנפרד מהמהפיכה ושעל הנשים בעצם "לשבת ולשתוק" עד בוא הגאולה. בעצם לא לשבת ולשתוק אלא לקחת חלק במאבק הסוציאליסטי מתוך הכרה בזה שעד שתושג המטרה הן יהיו מופלות.

  אתה טוען אותו דבר עכשיו אל מול החיות. לעולם לא תביא ככה מהפיכה, ממי. אף אחת לא רוצה לחכות לאיזה סוף חלומי ולא ברור כדי לזכות בחירות בסיסית. על המאבק להתרחש כאן ועכשיו ולהיות רלוונטי לכל הסובלות באשר הן (א/נשים ובעלות חיים אחרות) ולא רק לפועלים גברים.

  אתה מבסס את הטיעונים שלך על איזה ספר ליברלי שקראת וקובע "חסידי שחרור החיות אינם מעסיקים את עצמם בסוגיה של שינוי יסודות החברה" – אתה בטוח? מנין השטויות האלה?! "חסידי" שחרור החיות (אני פרה אבל אם אתה רוצה חסידה, שיהיה חסידה) נמצאות בכל החזיתות והמאבקים בארץ ובעולם.

  לנוכח השואה המתרחשת יום יום: 300,000,000 שלוש מאות מיליון בעלות חיים מעונות עינויי תופת ונרצחות כל שנה כדי לספק לישראל בלבד את מנת הדם בצלחת, אני לא מרגישה צורך להתנצל על כך שאני בוחרת להעדיף את המעמד המדוכא ביותר.

 5. פמיניזם של בעלי חיים הגיב:

  הן כותבות "בעלות חיים" במקום "בעלי חיים" – השפה העברית אינה חשובה בעיניהם רק בעלי (סליחה, בעלות) החיים. חיים ןמוות ביד הלשון
  (שהיא נקבה, לשמחתכן).

 6. צבי לביא הגיב:

  רק לחיות בית יש זכויות? רק לחיות שמגיעות לשולחננו? מה עם נחשי רעל, עקרבים, ג’וקים ויתושים?

 7. שי הגיב:

  למה להיות ציניים. מי שלא רוצה לאכול או לפגוע בבעלי חיים – שיבושם לו. מי שרוצה שיחיה עם זה. רק שידע שבגללו מיליוני בעלי חיים סובלים.

  ולמגיב שדן בשפה במקום בגוף המאמר והתגובות – יש לי יסוד סביר להניח מי אתה – אבל אני לא לא יכול לפרט. אני לא משמיץ. אבל דווקא השפה הנכונה היא לומר בעלות חיים. ומה לעשות ורובן הן אלו שעוברות עינויים קשים בשל העובדה שהן ממליטות ומטילות. הזכרים פשוט מומתים קודם לכן. ובעברית הרוב קובע.

 8. האקדמיה ללשון הגיב:

  יש לומר בעלי חיים ואין כל קשר אם יש יותר פרות או פרים וכו’ – יתכן ויביאו לנו הוכחות ואסמכתאות מרקסיסטיות לנושא עצמו אבל, המרקסיזם לא פירש עדיין את השפה העברית.

 9. אייל הגיב:

  אם מנפים מהמאמר את כל הדיונים במרקסיסזם, נשארים בעצם עם טענה אחת: לבעלי חיים אין זכויות כי אין להם פוטנציאל להתפתחות חופשית (התפתחות מעמדית או רוחנית, לא הבנתי בדיוק).
  לפי גישה כזו גם למפגרים אין זכויות ואפשר להוציא אותם להורג כדי לחסוך בהוצאות ולהפנות את המשאבים לבנייתה של חברה צודקת יותר מבחינה מעמדית.
  הנקודה היא כמובן, שלבעלי חיים יש אינטרסים שראויים להתחשבות (למשל, אינטרס לחיות חיים נטולי סבל) ולכן יש להם זכויות.
  קמינר, אולי כדאי שתנסה ליישם את הכלל המרקסיסטי הידוע "את השנוא עליך אל תעשה לחברך" (גם אם אין לו "פוטנציאל להתפתחות חופשית").

 10. נאיבי הגיב:

  השמאל תמיד מוכן לעזור לחיות ותרנגולות ולרוצחים שונאי ישראל..
  מה עם קצת עזרה לבני אדם רגילים קשיי יום שכל עונשם זה שהם יהודים וגרים בדימונה.

  כנראה ששם אין כותרות.

 11. ד"ש מדימונה הגיב:

  להזכירך הממשלה שאתה כנראה בעדה מנשלת ומרוששת את תושבות דימונה יותר מכל ממשלה אחרת לפניה (וגם הממשלות ההן לא טמנו ידן בצלחת)

 12. תסביך הסרוס הגיב:

  הן מסרסות את השפה העברית:יש לומר ולכתוב:תושבי דימונה ולא "תושבות דימונה" – אם מתייחסים לכלל התןשבים.

 13. לא נכון ולא רלוונטי הגיב:

  ישנה החלטה של האקדמיה ללשון המבטלת את כלל "בטל בששים" וקובעת כי יש לנקוט בלשון ג’נדר לפי ג’נדר הרוב, אשר במקרה של דימונה הוא נשים. ההחלטה גם קובעת כי במקרה של מספר שווה מותר להשתמש בשתי הצורות.
  הפמיניסטית הנפלאה שכותבת פה לא מתעיינית כמובן בהחלטות האקדמיה ללשון אלא בכללי הצדק והשיוויון, שהם אכן חשובים יותר. היא משתמשת בלשון "נקבה" בדיוק כדי להתנגד למנהג המייל-שוביניסטי להשתמש בצורת ה"זכר" כצורה הכללית, מנהג אשר מנציח את הגבר כ"אדם" ואת האשה כ"מקרה יוצא דופן".
  ההזדעקות של גברים (אני מנחש מי) להגנה על השפה העברית דווקא באספקט המגעיל ביותר שלה מראה כי הפמיניסטית צודקת. במקום להגן על השפה תחשבו מהי ההרגשה כאשר הצורה ה"כללית" אינה מייצגת את הג’נדר שלכם. מה שהרגיז אותכם בכמה שורות תגובה עוברת כל אשה דוברת עברית כל יום.

  יורם בר-חיים

 14. יובל הלפרין הגיב:

  הפעם אני, הקומוניסט ה"שמרן", נאלץ ליישר קו (חלקית אמנם) עם דבר המזוהה כ"ניו-לאפט".
  כבולשביק הדוגל באופן עקרוני בסוציאליזם הריאלי, כלומר על פי עיצובו במדינות הסוציאליסטיות (להוציא גילויים קיצוניים כמו מהפכת התרבות הסין או הקולקטיוויזציה הסטליניסטית הכפויה), אני מתנגד ללגליזציה של סמים, למיסוד הזנות, לביטול מעמדו הדיסקרטי של המין בתרבות האנושית, תומך במפלגה מהפכנית בעלת מבנה צנטרליסטי-דמוקרטי (המחשבה אינדיווידואלית, הפעולה משותפת), מתנגד לטשטוש האבחנות בין גבוה לנמוך בתרבות ובאמנות, לטשטוש האבחנה בין מיסטיקה למדע, לחינוך "פתוח" ולדברים רבים המזוהים כיום, למרבה הצער, עם המושג שמאל, וחודרים לצערי גם למפלגות קומוניסטיות.

  זכויות בעלי החיים זה משהו קצת אחר. אני מקבל באופן בסיסי את מה שראובן טען ויורם חידד, ואני אנסח שוב: זכויות לוקחים ולא מקבלים. מרכסיזם מבוסס על יחסי כוחות ולא על חמלה.
  אבל חברה אנושית תהיה טובה יותר עם תנהג באיפוק בתוך עצמה וכלפי הסובב אותה. האתוס הנאו-ליברלי, או הפוסט מודרני, מקדש את הדחפים המיידיים. "לך על זה", "זרום עם זה", "תהיה עצמך" וכל ושאר בבל"ת שנותן לגיטימציה לאסקפיזם במקרה הפחות גרוע, ולמעשים נוראים במקרה הגרוע.
  קידוש הספונטניות מושך, למרבה הצער, גם יחידים וקבוצות בעלות פוטנציאל מהפכני (החל מפאנק ועד הבלאק בלוק), וכך לדעתי מנטרל אותם ובעצם גורם להם להיות דומים יותר ויותר לתרבות הצריכה שהם כל כך מתנגדים לה.
  ובזאת אני רואה את החשיבות בזכויות מעוגנות לבעלי חיים, הן בנורמות מוסכמות והן בחוקים כתובים. מאותה סיבה שיש לכבד ערכי טבע ונוף (לתשומת לבך, חיטה) ואתרים ארכיאולוגיים,ואני מוסיף לכך להיאבק במין (מעשי או מילולי) שאינו במקומו המוצנע, בעסקי בילוי רבים מדי בשעות הלילה, או בסמים שונים שגורמים להתרופפות ה"בלאנס".

  כששואלים אותי עם אני צמחוני מטעני מוסר או מטעמי בריאות, אני עונה: לא זה ולא זה. מטעמי אתיקה.

 15. מיכל: סביבה ולא "איכות סביבה" הגיב:

  תגובה למגיב:

  הביקורת שלי על אנונימוס לא מובנת, משום שקיימת נטייה להתייחס לערך של "סביבה" במשמעות מצומצמת: זיהום אוויר, מקורות מים וכו’.

  עבורי היחס לסביבה כולל את כל מה שחיצוני לעור שלי: שכנים, משפחה, קרקע, בע"ח, לאומים אחרים וכו’, והוא למעשה שיקוף של היחס שלי לעצמי. לכן נדרש יחס של כבוד, וזהו שיקול מוסרי לכל דבר.

  גם הדרישה לצמצם בצריכה היא דרישה מוסרית, אלא שאני מבחינה בין מוסר לבין מוסרניות. מוסר מספק לנו מערכת יחסים כוללת, שבה גם אנחנו והצרכים שלנו מיוצגים כלגיטימיים, בעוד שמוסרנות מציגה את הצרכים של ה"אחר" כנעלים על אלה שלי. אז מתחיל תהליך של הקרבה נוצרית, הטפה לצדיקות יתר, וכל מיני דברים שמדיפים את הריח הלא משכנע הזה.

 16. אינדיאני הגיב:

  ליורם את חושבת לא נכון.נראה לי שכמה מהמגיבות עושים שגיאה.אי אפשר לקחת את כל הנושאים ולהעבירם דרך פריזמה של תיאוריה כלשהיא.אני רואה שלוקחים את בעיית הנשים השחורים החיות והשפה העברית בכריכה אחת.הדיון על החיות כמוהו כדיון על מזג האויר מדברים עליו הרבה אולם לא ניתן לשנות אותו.אין אף מדינה בעולם שמשחררת בעלי חיים.ומה על חוסר הצדק שחיה טורפת את חברתה?מה יהיה גורלן של החיות הניזונות מטרף חיות אחרות . הויכוח מצחיק אותי.

 17. מיכל: מותר האדם הגיב:

  לידיעת כותב המאמר, הציטוט המלא להלן:
  "מותר האדם מן הבהמה אין – דע בפני מי אתה עומד".

  בלשון פשוטה, היכולת היחידה להתעלות מעל המצב הבהמי הוא להכיר אלוהים (אין כאן שלילה של הבהמות עצמן, אלא של המצב הבהמי בהשאלה).

  אחד הביטויים של הכרת אלוהים הוא היכולת לפתח מנגנוני ריסון פנימיים, גבולות. אני אישית לא בעד צימחונות. ההתבהמות שלנו באה לידי ביטוי לא בעצם הצריכה של בשר/דגים וכו’, אלא בצריכה המוגזמת שלהם, הרבה מעבר לצרכים הביולוגיים שלנו, הרבה מעבר למה שהפלנטה הזו יכולה לשאת.

  התוצאה היא נזקים בריאותיים לנו, התרוששות של מדינות המספקות לנו בשר במקום לגדל לתושביה אורז, התרוששות של משאבי כדור הארץ (גידול קילו בשר צורך ים של משאבי קרקע ומים, ומשחרר גז מתאן לאטמוספירה), סבל מיותר להמוני בעלי חיים, ורגשות אשמה גלויים או מודחקים, שגם הם בתורם מייצרים מחלות.

  מי שיש לו אלוהים, יודע ומכיר את הכדאיות בצימצום הצריכה, ובפיתוח יחס של כבוד גם כלפי המזון שאנחנו צורכים.

 18. מיכל: תגובה לאייל הגיב:

  להלן ציטוט מהמקום אליו הפנית אותי:

  "את כל המרכיבים התזונתיים החיוניים לבריאותו של האדם ניתן להשיג – וללא קושי רב – בתזונה צמחית. שילוב של דגנים (כגון: לחם, אורז או תירס) עם קטניות (כגון: חומוס, סויה או עדשים) מספק חלבון באותה איכות כמו חלבון מהחי. כמויות מספיקות של ברזל וסידן ניתן להשיג מטחינה, ירקות ירוקים, אגוזים ומקורות צמחיים שונים. מוצרים צמחיים רבים מעושרים בתוספות של ויטמין B12, וביניהם שניצל טופו, דגני בוקר ואפילו במבה. B12, ברזל, חומצות אמינו ועוד, ניתן גם לקבל בצורת כמוסות, שמקורן אינו מן החי."

  אז לידיעתך:
  1) קטניות הן מזון שקשה לי לעכל
  2) אינני מוכנה לבלוע כמוסות בשום אופן

  עצם זה שצריך לבלוע כמוסות בכדי להשלים אן המאזן התזונתי מהווה הוכחה לכך שאכן יש לנו צורך ביולוגי לצרוך מזון מן החי.

  לדעתי, אנונימוס עושה נזק לבעלי החיים בכך שהיא מציגה פיתרון קיצוני, ובכך מרחיקה את הציבור מהנזק המיותר שנגרם לסביבה מצריכת יתר, ומקיום ניסויים בבעלי חיים.

  הרבה יותר קל לשלול בצורה גורפת, מאשר לפתח גבולות, אלא שהנזק בשלילה גורפת הוא עצום. מי שרוצה להיות צימחוני, שיהיה, אבל להתנות את המאבק למען יחס של כבוד לסביבה (וכבוד עצמי) בצימחונות, זו התניה שיקרית, שמובילה לתוצאות הפוכות. הצגה מוסרנית של הנושא מדיפה ריח שמרחיק, בצדק, את מי שחושב על טובת עצמו, כחלק מהטבע האנושי.

 19. אייל הגיב:

  למיכל: לבני אדם אין "צורך ביולוגי" לאכול בשר. להפך, תזונה צמחית היא הרבה יותר בריאה.
  http://www.anonymous.org.il/faq27.htm

  לאינדיאני: תשובות לטענות שהעלית תוכל למצוא בלינקים הבאים. http://www.anonymous.org.il/faq9.htm
  http://www.anonymous.org.il/faq22.htm

  דרך אגב, דווקא בתור אינדיאני אתה צריך לגלות יותר אמפתיה לבעלי חיים. ראשית, האמריקאים השמידו (ומשמידים) בעלי חיים כפי שהם השמידו את חבריך האינדיאנים. שנית, היחס של האינדיאנים לבעלי חיים היה לאין ערוך מוסרי יותר מזה של רוב בני האדם היום.
  ראה למשל את הפסקה השלישית במכתבו המפורסם של הצ’יף סיאטל:
  http://www.barefootsworld.net/seattle.html

 20. נתניהו מגן על בעלות החיים הגיב:

  ראינו בליל ששי.רשת 10 בתוכניתו של צרור,שעשבי-שדה הם המאכל הנפוץ עתה אצל עובדי הרשויות המקומיות,שלא קיבלו את שכרם כבר חודשים רבים.הם מלקטים עשבים,מבשלים ואוכלים-כך מצטרפים נתניהן ופורז אל המרקסיסטיות,מגינות בעלות החיים.

 21. להוא מעלי הגיב:

  מדוע ישנה סתירה בין השניים? מדוע לא ניתן להיות צמחוני ודאוג לרווחת הפרט. העניין הזה לא מוזכר במאמר כראוי וגם לא בתגובותיך הציניות.

 22. מותר בהחלט הגיב:

  להיות צמחוני ולראוג גם להאבק לרווח הפרט והציבור כולו – המאמר אינו עוסק בכך אלא בנסיונות "מתקדמים" של מי שהוא צמחוני או טבעוני להשליט את דעתו(ה)- כמו חברי "תעיוש" שהתנגדו לפעולה לעזרת הפלסתינאים שאיבדו את לולי התרנגולות שלהם בגלל החומה.

 23. שי הגיב:

  למגיב האחרון ולראובן קמינר – מה סותר מאבק זה עם מאבק זה. מדוע פשוט לא לאכול בשר ולהילחם על זכות לחיות בכבוד כבני אדם. למה הסתירה? למה או או?

 24. למיכל הגיב:

  כפי שנאמר בציטוט שהבאת, ויטמין B12 נמצא במוצרי מזון צמחיים ולא חייבים לקחת טבליות של הויטמין. אבל נניח שצריך, ליתר בטחון, לקחת טבליה מדי כמה ימים. מה הבעיה בזה? את כן מוכנה לאכול גוויה של בעל חיים (שחי חיים קצרים ומלאי סבל), אבל לא מוכנה לבלוע טבליה של B12? (דרך אגב, זו טבליה מאד קטנה ואין שום בעיה לבלוע אותה, אם זאת הבעיה.)
  בענין הקטניות שקשה לך לעכל – אני בטוח שהמשתתפים בפורום "צמחונות וטבעונות" בתפוז ישמחו לייעץ לך. אני מניח שזו בעיה שאפשר לפתור.
  אני לא בטוח שהבנתי את הביקורת שלך על אנונימוס. זה נכון שתעשיית הבשר גורמת גם לנזק משמעותי לסביבה, אבל לא בגלל הסיבה הזו צריך להתנגד לה, אלא בגלל הסבל שהיא גורמת למיליארדים של בעלי חיים בשנה. גם מבחינה טקטית, קשה לי להאמין שמישהו יפסיק לאכול בשר רק בגלל שיקולים של איכות הסביבה.

 25. למגיב מעלי הגיב:

  אני הפסקתי לאכול בשר רק בגלל שיקולים של איכות הסביבה.

 26. קדימות הגיב:

  תאכלו/תאכלנה מה שתרצו/ינה אבל המאבק בחיות-אדם,קודם לשאלות החשובות של תפריטכם/ן.

 27. בי 12 הוא לא לבליעה הגיב:

  B12 הוא ויטמין המיוצר ע"י חיידקים. אם היינו אוכלות ירקות ופירות מהאדמה היינו מקבלות B12.
  בגלל תנאי ההגיינה אין יותר B12 במזון שלנו. ל-שליש מהאוכלוסייה בישראל חסר B12 – לא רק לצמחוניות/טבעוניות.

  טבליות B12 הן למציצה מתחת ללשון להגברת הספיגה בגוף ולא לבליעה. מייצרים את הויטמין באמצעות חיידקים.

 28. דגני בוקר הגיב:

  מועשרים בבי-12
  אחד היתרונות של תעשיית המזון המודרנית…

 29. וגם… הגיב:

  וגם במבה. אבל לא כדאי לקחת ויטמינים שלא על סמך בדיקה שמראה שחסר. גם עודף הוא מסוכן.

 30. אין שום הקרבה בטבעונות הגיב:

  הימנעות מאכילת בשר ומוצרים מהחי היא לא הקרבה: הגוף שלך יודה לך על זה. זו בעצם טובה שאת עושה לעצמך. הצרכים של בעלות החיים לא מוצבים פה "מעל" הצרכים שלך: פשוט הצרכים שלך מוגדרים כרגע באופן מטורף ומוגזם: את "צריכה" (נדמה לך שאת צריכה) לאכול את גופן המעונה של בעלות החיים. אז לא. את לא צריכה. למעשה, עדיף לך בלי. וכמובן שעדיף גם לחיות שלא תרצחי אותן סתם מתוך הרגל או בשביל שיהיה לך טעים.

  מדהים איך אנשים חשים מאויימים מרעיונות של שיויון. רק מציעים להם לוותר על פריבילגיות מעמדיות של כח וכבר הם נזעקים "מה, חיות חשובות יותר מאנשים?" "איזה סגפן אתה" וכו’ – ממש תגובה מטורפת ומוגזמת.

  בדיוק כמו גברים שוביניסטים שלא רוצים לוותר על הכח והאלימות שלהם. בישבילם כל אשה שרוצה שיויון רוצה בעיניהם לשלוט עלים ולדכא אותם…

  אתם באמת לא רואים את זה?

 31. גלית הגיב:

  למיכל,
  אם קשה לך לעכל קטניות זה בגלל שאת אוכלת אותן כקטניות מיובשות ומרוכזות ולא טריות בצורתן הטבעית. את רוב הקטניות קשה להשיג היום טריות, אבל קל למצוא נבטים בכל סופר שהן קטניות טריות וקלות לעיכול וקל מאד גם להנביט לבד בבית כל קטניה.
  גם צורות הכנה מסויימות כמו טופו, מיסו או טמפה מקלות מאד על העיכול.

  מזון צמחי מאוזן יכול לספק את כל מה שדרוש לגוף וטוב בהרבה מבשר. רק B12 כדאי לקחת כתוספת, אבל זה לא מיוחד לצמחונים. שליש מהאוכלוסיה בארץ חסר לה B12 ואת זה משרד הבריאות אמר ולא שום ארגון צמחונים. B12 בא רק מחיידקים ובגלל שהיום הכל נקי יותר, אז חסרים לנו גם החיידקים הרעים, אבל גם הטובים. בשר זה לא פתרון וגם למי שאוכל בשר חסר B12.

  אתם יכולים לקרוא על כל זה ברפובליקת בנענע:
  http://forums.nana.co.il/forum.asp?id=2162
  ויש שם גם הרבה מתכונים טובים.

 32. לזה שממציא החלטות של האקדמיה הגיב:

  אין כל החלטה שכזו. אם תכנס לאתר של האקדמיה תמצא אפילו הכחשה לאגדה אורבנית זו.

  התייחסות לקהל מעורב או לקהל שמינו אינו רלבנטי לנושא היא בעברית, בלשון כללי, הזהה בצורתה ללשון זכר.
  אין בעברית צורה נפרדת ללשון זכר. פנייה ללשון זכר זהה ללשון הכללית. יש לשון נפרדת לנקבה שמבוססת לרוב על תוספת או שינוי קל לצורת הכללי.

  הנטייה בלשון העברית, על פי האקדמיה, היא מעבר לצורת כללי והמנעות מצורה נפרדת ללשון נקבה. מגמה זו היא רק בתחילתה. כך למשל כבר לא נהוג לאמר "תלכנה" ושימוש מבחין בלשון נקבה ברבים פוחת והולך.

  מגמה זו היא חיובית מבחינה תקנית. ברוב המקרים, מינם של המדוברים אינו רלבנטי והשימוש בצורה הכללית הוא הנכון ביותר. משוןם מה אנשים שמתיימרים להאבק בהבחנה מיותרת על בסיס ג’נדרי, דווקא מקדמים הבחנה שכזו במקום לקדם את התהליך המבורך שקיים בשפה.

 33. כללי = גבר | אשה = אחר הגיב:

  בדיוק בגלל זה אני מדברת בלשון רבות ולא רבים. ה"כללי" הזה הוא בכלל לא נייטרלי וכללי אלא גברי. אתה בעצמך אמרת. חרא לי עם גברי – ולא רק לי אז אני משנה.

  השפה העברית היא שלי ושלך ולא של חבורת שוביניסטים אנכרוניסטים באקדמיה זו או אחרת. הלשון שלי תעצב את העברית ותשנה אותה לפי צרכיי (הפוליטים למשל). זו זכותי ודי כבר עם משטרת השפה פה.

  זה לא כיף כשאיזה שוטר-אקדמיה מיישר לך את העברית – למה שלא תוציא את המקל מה… ותשתחרר קצת? יהיה מאד משעשע ונחמד, לא?

 34. שיאל הגיב:

  speciesm
  זה מיננות, לא סוגנות

 35. האגודה למען שחרור היתושה הגיב:

  חברות, עם כל הדיבורות עם שחרורות של החיות והאנשות, אנו שוכחות דברה חשובה לא פחות המונחת מתחת לאפותינו, והיא זכויותיהן של היתושות!
  כל שנה נהרגות מאות-אלפי יתושות בנסיון לשמר את הממסד הפטריארכלית של אספקת הדם לצאצאות היתושה ועל ידי כך שימור שרשרת הניצולה והדיכויה של היתושה. כשאתן מורידות כאפות על יתושות אשר הדברה היחידה שהן רצו היה להמשיך במעגל הניצולה והדיכויה, אתן תורמות לדיכוי האוניברסלי של הג’נדרית הנשית, על כל הסוגיות שבו, וזה כולל גם את הפרה, התרנגולת, הכלבה, הבורגנית והפועלת.
  אם ברצונותינו להשתחרר באמת מן הדיכויה של חיה בידי אדם (איכס), עלינו להתחיל מן הקטנה ביותר – היתושה המדוכאת!

 36. השואל (הציני אך החד) הגיב:

  האם ההשוואה של החיות לבני האדם בכל המובנים לא יכולה להוביל, בעצם, לקאניבליזם? אחרי הכל, אם באמת מסתכלים על זה כך ששום דבר לא מייחד את הרוח האנושית על זו החייתית, למה לא לאכול תינוקות?

 37. נועה הגיב:

  מעניין ביותר, נהניתי לקרוא.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים