הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-17 באפריל, 2004 13 תגובות

"הארץ" שוב הוכיח, בפעם המי יודע כמה, כמה כזב טמון בדימויו כעיתון שמאלי, בעיקר מאז פרוץ אינתיפאדת אל-אקצא. דימוי מהוגן זה, אשר הארץ מטפח בקביעות, יוצר נזק אשר מבחינות רבות רב מזה שגורמים "ידיעות" הפופוליסטי-המזגזג או "מעריב" הלאומני. כפי שהראה כבר דניאל דור בספרו המצוין "מאחורי חומת מגן" (הוצאת בבל), הארץ נתפס בציבור כעיתון ביקורתי ביחס לממסד, אך למעשה נוקט בדרך כלל עמדות קונסנזואליות ביותר. הבעיה טמונה בתודעה הכוזבת הנוצרת אצל קוראים רבים לפיה הארץ מציע אלטרנטיבה לחשיבה הפוליטית והחברתית של הזרם המרכזי, ולפיה הזדהות עם תכניו מהווה סוג של אופוזיציה. תחושה זו מונעת מאותם קוראים מלחפש אלטרנטיבות אמיתיות להבניית המציאות הדומיננטית, וגורמת להם לאמץ מבלי משים את האידיאולוגיה הפוליטית הרווחת.

את הדינמיקה הזו של ללכת עם (הממסד השלטוני) ולהרגיש בלי, ניתן להדגים על כתבות המתפרסמות בכל יום בהארץ, ובכל זאת יש כאלה המתאימות יותר מאחרות. שתיים כאלה היו כתבותיהם של הכתבים הצבאיים של הארץ, ארנון רגולר ועמוס הראל, מן ה-14 באפריל בנוגע להתנהגותם של הצבא ושל המפגינים במהלך ההפגנות נגד בניית חומת ההפרדה. שתי הרשימות תפסו כמעט את כל עמוד 4 של העיתון באותו יום, ותחילת כתבתו הארוכה של רגולר אף שובצה בעמוד הראשון.


התחושה הראשונית שליוותה את קורא העיתון באותו יום היא, ובדין, כי מדובר בסיקור מרשים בהיקפו. בעידן שבו אין ערך לאירועים שאינם מגיעים לתקשורת, עצם העלאת נושא ההפגנות לסדר היום בהארץ הוא חשוב, על אחת כמה וכמה כאשר הוא זוכה לכותרת בעמוד הראשון ולטיפול נרחב בהמשך. המקום המרכזי שהוקצה לנושא כה רגיש באותו גיליון יצר רושם מיידי כי הארץ אכן מצדיק את דימויו כמי שנבדל באופן מהותי משני עמיתיו הצהבהבים. תחושה זו התחזקה לנוכח קריאת הכותרות, שנדמה כי מצויה בהן ביקורת כלפי התנהלות הצבא: כותרת כתבתו של רגולר מדברת על כך ש"החיילים שרויים באנרכיה מול האנרכיסטים", ואילו זו של רשימת הפרשנות של הראל קובעת כי "הפיקוח לקוי והחייל המתוסכל מחליט בעצמו". עם זאת, שתי הכותרות, בעיקר זו שבעמוד הראשון, אינן מבהירות היכן בדיוק טמונה ה"בעיה" בהתנהגות הצבא. כדי להבינה נדרש הקורא לפנות לטקסט עצמו. אף על פי כן, כבר בשלב זה – ברמת הכותרות בלבד – זוכה הקורא לכמה רמזים מטרימים המסייעים לו לפענח את המסר של שני הטקסטים.


כותרת הגג של כתבתו של רגולר בעמוד הראשון – הממוקמת מעל הכותרת הראשית, כאילו הצהירה על עצמה כמפתח לפתרון החידה שיצרה הכותרת – אומרת: "המאבק על הגדר / מפגינים מתגרים, חיילים מבולבלים". כעת, משאנו יודעים את חלוקת העבודה בין המפגינים לבין החיילים, אפשר להעיף מבט נוסף על הכותרת הראשית שניתנה לכתבתו של רגולר: "החיילים שרויים באנרכיה מול האנרכיסטים". לפתע, תחת שהכותרת תיראה כביקורת על עבודת הצבא, היא נראית כביקורת על המפגינים: כיוון שאלה האחרונים מתגרים, החיילים הופכים מבולבלים ואינם יודעים כיצד להגיב. הם היו רוצים לפזר את ההפגנות בשקט, אבל האנרכיסטים פשוט אינם מאפשרים זאת. אי לכך, החיילים חשים אובדי עצות, "באנרכיה". תגובת החיילים, כפי שעולה מהכותרת, אינה, למשל, אלימות גוברת או ירי חסר הבחנה, אלא אך ורק בלבול.


אם נפנה כעת לבדוק שוב את כותרת מאמרו של הראל, ניזכר באותו "חייל מתוסכל". שתי אסוציאציות מתלוות בדרך כלל לתיאור תסכולו של אדם: ראשית, המביט מהצד נוטה להזדהות איתו. שנית, תסכול נובע בדרך כלל מאי התממשות: של רצון, של מעשה, של פעולה כלשהי. נוצרת, אם כן, התחושה שהחייל נדרש להישאר פאסיבי, וזאת בשעה שהמפגינים, כזכור מן העמוד הראשון, "מתגרים". למען ההגינות יש לציין כי הכותרת למאמרו של הראל מרמזת לכך שהחייל מתוסכל בשל העובדה שאינו מקבל הוראות ברורות ולא משום שאינו מבצע פעולה כלשהי. אלא שנדמה כי לאור כותרת הגג בעמוד הראשון (שאותה קרא מן הסתם מי שעיין אחר כך בפרשנותו של הראל) זוכה לחיזוק בעיקר דימויו של החייל הסובל, זה הנאלץ לגלות איפוק מול התגרות המפגינים.


עד כאן בעניין הכותרות. הענקתי להן משקל רב מכיוון שרוב הקוראים מסתפקים בעיון בהן ואינם פונים לטקסטים עצמם. זאת ועוד, גם אלה שכן טורחים לקרוא את הכתבות, מסכמים לעצמם את המסר הניבט מהן במידה רבה תוך הסתמכות על הכותרות. כעת ניתן לעבור לסקירה מהירה של הרשימות עצמן.


הטקסט של רגולר ממשיך את הקו שבבנייתו החלו הכותרות: לכאורה ביקורת על הצבא, למעשה התמקדות בקעקוע דמותם של האנרכיסטים המפגינים. רגולר שם דגש גדול על כך שההפגנות נראות במקרים רבים "כמין הצגה, ‘מגרש משחקים’ מוסכם בין שוטרים מיומנים למפגינים מיומנים לא פחות" (עמ’ 1). מחזקת אותו כותרת הביניים המשובצת במהלך הכתבה והמבשרת על "‘משחק מתואם’: הכללים של בידו". אם ניקח בחשבון שלצבא, מטעמים ברורים, אין שום עניין בקיום ההפגנות הללו, יוצא מכך שמי שיוזם את אותם "משחקים" הם המפגינים עצמם. מכיוון של"משחקים" אין בדרך כלל ערך פוליטי ממשי, יכול הקורא הסביר להסיק שההפגנות נעשות על מנת לזכות בסיקור תקשורתי ותו לא (ומכאן הגדרתן כהצגה). התזה הזו תחוזק בהמשך ברשימתו של הראל. אלא שכאשר פונה רגולר לתאר את אותו משחק קבוע הנערך בין החתולים לעכברים, מתקבלת תמונה הרחוקה למדי מהגדרה קלאסית של המונח משחק. מסתבר שהמפגינים מיידים אבנים, ואילו מג"ב עושים שימוש בגז מדמיע ובכדורי גומי. "מדי פעם, בערך כל חצי שעה, נפצע אחד המפגינים", מתאר רגולר את ההצגה. לא ממש מזכיר את מה שמתרחש בערב רגיל בהבימה.


אמנם, מסביר רגולר, מדי פעם המשחק הולך לכיוונים פחות צפויים. כך קרה ב-26 בפברואר, כאשר במהלך ההפגנות בבידו נהרגו שלושה פלסטינים. שוד ושבר! חשבנו שהכל מתואם וההצגה ידועה מראש: מותר לפצוע, אסור להרוג. כיצד קרתה סטייה שכזו מנהלי המנהל התקין? רגולר ממהר להרגיע את כל הנזעקים: בעקבות אירוע זה "הפיקו הצדדים לקחים, ולעימותים המתוקשרים האחרונים כבר הגיעו מאורגנים יותר, כשאנשי כוחות הביטחון זכו לתדרוכים טובים יותר, ובחודש וחצי שחלפו מאז לא נרשמו פגיעות קשות".


שלוש הנחות מובלעות בקטע הקצר הזה: הראשונה היא שהרג המפגינים נבע מתדרוכים לא טובים. כאשר יש סדר והוראות ברורות, לא נהרגים מפגינים. המאות הרבות של המפגינים הפלסטינים שנהרגו בשלוש וחצי השנים האחרונות לא עושות על רגולר שום רושם. ההנחה השנייה היא שמפגינים שחבריהם נורו למוות צריכים להפיק לקחים לא פחות מכוחות הביטחון שגרמו למותם. זהו עוד ביטוי, אחד מני רבים, לשיח על הכיבוש המדגיש את הסימטריה בין הכובשים לנכבשים, ההורגים לנהרגים. אדם אשם במותו לא פחות ממי שירה בו למוות. ההנחה השלישית המובלעת בטקסט היא שפציעת מפגינים אינה כלולה בהגדרה של "פגיעות קשות". טבעי לרגולר שאנשים היוצאים להפגין בישראל-פלסטין של שנת 2004 ישובו לביתם כשהם פצועים מכדורי מתכת מצופים גומי. פציעות נחשבות רק כשהן קורות לחיילים או לשוטרים, כפי שמעידה התמונה הגדולה המעטרת את ראש עמוד 4 והמציגה חיילים ה"מפנים חבר שנפצע ברגלו בעת נסיגה" מהפגנה.


הטקסט של הראל מקומם, לטעמי, אף יותר. ייתכן שהוא גם משמעותי יותר, בהיותו טקסט בעל גוון פרשני. הראל ממשיך את התזה של רגולר לפיה האלימות המיותרת מצד צה"ל בהפגנות מקורה במידה רבה בהיעדר הוראות אחידות וברורות המגיעות מן הדרג הפיקודי. גם רוב הנחות המוצא שלו דומות. לא אוכל להתעכב על הרשימה כולה, ולכן אסתפק בבחינת השורות הבאות, המופיעות בחלקה הראשון של הכתבה והמתייחסות לא לצבא כי אם למפגינים:


"‘האנרכיסטים נגד הגדר’ באמת לא נחמדים. הם בוטים, גסים ואינם בוחלים באלימות כלפי חיילים… מתקבל הרושם שפולק וחבריו אינם חוששים – ואולי אפילו מעוניינים – להיפגע, כדי לקבל יותר סיקור עיתונאי… כל זה שולל מהאנרכיסטים שבחים על גילוי אזרחות טובה, אבל אינו ‘מזכה’ אותם בסכנת חיים מוחשית".


הדבר המדהים ביותר בקטע הזה, לטעמי, הוא שמבחינת מבנה הטיעון, ברור שהראל סבור שהוא מחבר כתב-הגנה על זכותם של האנרכיסטים לחיים. על אף שהם "לא נחמדים"; על אף שהם "אלימים" (הם מנענעים גדרות, מקללים את החיילים, ופעם אחת אף קפץ פעיל שלהם על ג’יפ צה"לי כשזה נסע לעברו באופן פרובוקטיבי וסיכן… את חייו שלו); ועל אף שלעתים הם ממש "מעוניינים להיפגע כדי לקבל יותר סיקור עיתונאי" – לא צריך להרוג אותם. כמה מתחשב וסובלני מצד הראל. נאורות נוסח "הארץ".


"האנרכיסטים נגד הגדר" – טוען אם כן הראל – "באמת לא נחמדים". אפשר להבין לליבו: עד שבנינו כאן חברה מלבבת ומסבירת-פנים, באים האנרכיסטים ומקלקלים את השורה. שהרי להיכן שלא נפנה, הנחמדות מתפרצת מכל עבר: המתנחלים על הגבעות נחמדים, החיילים במחסומים נחמדים, המג"בניקים מפזרי ההפגנות נחמדים, השרים המחליטים על מדיניות הדיכוי נחמדים, אפילו הבולדוזרים הבונים את חומת האפרטהייד בשטחים נחמדים. רק האנרכיסטים, ממש כמו המזרחים בעיני ראש ממשלה אחת בשנות ה-70, רק הם באמת לא נחמדים. בעיקר כשהם מתעקשים להעיק על כולנו עם השטויות שלהם: הפגנות, זכויות אדם, מוסר, סולידריות חוצה לאומים. התנהגות כה לא נחמדה שוללת מהם, כפי שמסביר הראל, את הזכות ל"שבחים על גילוי אזרחות טובה".


יש עם זאת לציין למען ההגינות כי בניגוד לגולדה, שלא סלחה לערבים על "שהכריחו אותנו להרוג אותם", הראל מוכן לסלוח לאנרכיסטים על כך שהם משתדלים להיפגע. בכל זאת התרחשה התקדמות מאז שנות ה-70: דומה שהראל מאמין כי אפילו לחיילים נחמדים בעליל אסור בעיקרון לירות במפגינים – יהיו אלה "באמת לא נחמדים" כאשר יהיו – למוות. פציעת מפגינים היא כבר סיפור אחר: אם שומרים על "סדר האמצעים הנכון לפיזור", עולה מהטקסט, אין פגם בירי כדורי מתכת מצופים גומי כלפי מפגינים לא חמושים. על פי ההיגיון שמתווה הראל, ייתכן שניתן אף לראות בכך גילוי של אזרחות טובה, מה עוד שהאנרכיסטים מעוניינים להיפצע מלכתחילה.


אם מישהו עוד נזקק להוכחה שהדמוקרטיה הישראלית – לא רק הפורמלית, אלא הרבה לפניה, זו המהותית-ערכית – נמצאת במצב סופני, באות לעזרתו רשימותיהם של עמוס הראל ושל ארנון רגולר. דווקא משום שאין בהן משהו חריג, הן מוכיחות את ההידרדרות הנורמטיבית הקשה של החברה הישראלית, כולל חלקיה הנחשבים "שמאליים" ו"ביקורתיים". כאשר בעיתון המתיימר לייצג את האופציה השפויה, "אזרחות טובה" הופכת לשם קוד להליכה עם ממסד רומס, כובש והורג, והפגנה נגד עוולות כלפי חלשים מפורשת כאי-נחמדות וכאלימות, נותר רק להביט מזועזעים בכרוניקה של מוות ידוע מראש – זה של המוסר הבסיסי ושל כללי המשחק הדמוקרטיים בחברה הישראלית – המתרגשת מול עינינו. כאשר ייעשה יום אחד הניתוח שלאחר אותו מוות, יתפוס בו הארץ מקום של אי-כבוד, לא פחות ואולי יותר משאר כלי התקשורת.

תגובות
נושאים: מאמרים

13 תגובות

 1. מגיב הגיב:

  כל הכבוד על הרצון לבקר כלי תקשורת, אבל למעשה הכתבה הזו מבקרת סמנטיקה ודעה סוביקטיבית של אדם\כתב שאינו יכול ליהיות אוביקטיבי!
  אם אתה מעוניין לקרוא דברים המשקפים את חבריך באור חיובי אז תמשיך לקרוא פה באתר, אבל יש אנשים שחושבים אחרת, גם אם אתה לא מסכים.
  מה שכן חמור ולא זכה להתייחסות כלל בקטע הזה הוא היעדר עימות העובדות של "הארץ" כמו כל כלי תקשורת אחר בישראל, אפילו לגבי דברים בסיסיים כמו שמות של אנשים!.
  עלו והצילחו

 2. אגב הארץ הגיב:

  קראתי שלנדאו החליף את מרמרי, נקווה שקו העתון יסטה שמאלה.

 3. ווחני הגיב:

  לא הצלחתי לסיים לקרוא את החפירה של מר יובל בנבכי הטקסט של כתבות הארץ, מפני שזה נהייה עמוק מהבנתי. לא צריך לחפור כל כך עמוק בשביל להבין שהארץ הוא עיתון לאו דוקא בעל אג’נדה שמאלית רדיקלית. כל שיש לעשות זה לקרוא את מדור הכלכלה. אין שום אפשרות להיות אובייקטיבי לחלוטין, בטח לא כשאדם בא לסקר את המציאות. עם זאת, הארץ הוא העיתון המועדף עלי משום שהוא היחיד שמשתדל לבצע נאמנה את עבודתו כעיתון, משמע דיווח רחב, ועם כל ההתלהמות שיש בעיתונים האחרים אין ממש אופציה חלופית.

 4. גלילי הגיב:

  הארץ הוא עיתון פלורליסטי בו כותבים עשרות עיתונאים. חלקם נוטים ימינה וחלקם שמאלה . כמות אלה שנוטים שמאלה גדולה יותר מביתר העיתונים. אלא מאי , השמאליים בעיני נראים בעיני אמנון ימניים. אגב מול שני העיתונאים המבוקרים ניתן להעמיד את גדעון לוי ועמירה הס שאיתם אמנון ודאי מסכים.

 5. נתן. הגיב:

  "הארץ" הוא עיתון פרטי ומשלם מחיר כלכלי כבד על העובדה שאינו נגרר לרמה הצהובה-נמוכה-לאומנית-פטריוטית של שאר העיתונים.
  אילו כל אדם במדינה שרואה את עצמו כשמאל היה עושה מנוי לעיתון, "הארץ" היה יכול להכפיל את תפוצתו.

 6. עוד משהו על הארץ הגיב:

  כל ידיעות החוץ של הארץ לקוחות מעיתונות אמריקאית וסובלות מהטיה פרו-אמריקאית קשה. בסכסוכים בעולם השלישי הצד הפרו-אמריקאי תמיד מתואר שם כדמוקרטי והצד השני כרצחני. עם מישהו מחליף צדדים התיאור שלו מתחלף בהתאם…

 7. אהוד הגיב:

  בתור אחד שקרא את "מאחורי חומת מגן" ואת "עיתונות תחת השפעה" (היותר טוב, לדעתי) אני חייב להסתייג.
  ההתקפה הזו אגרסיבית מאוד, בהתחשב בעובדה ש"הארץ", לפחות מבחינה מדינית, מבטא לרוב דעות שמאליות, גם בפני עצמו ובעיקר מול אמצעי התקשורת האחרים (עיתונים וטלוויזיה). אמנם הוא לא שמאל-קיצוני, אבל מטבעו של הקיצון שהוא קטן יותר מהמרכז. ארנון רגולר נוטה בד"כ להיות דיווחי וקורקטי, ועמוס הראל הוא מרכז-ימין שחושב שהוא שמאל. קורה. גם שמעון פרס חושב שהוא שמאל.
  רוב המאמרים המדיניים המתפרסמים ב"הארץ", אם להזכיר את עקיבא אלדר, אביב לביא, עוזי בנזימן, (לפעמים גם ליואל מרקוס יוצא משהו שמאלני), נוטים שמאלה מספיק בכדי להיות הגונים, ועם זאת מתונים מספיק כדי לדבר לחלק האוכלוסיה (הגדול) שאולי אינו רואה את הדברים כך.
  צריך לזכור: בלילה חשוך (וניתן לומר: חשוך מאוד), גם נר קטן הוא משהו טוב.

 8. דבר אחד הגיב:

  כמי שהפעילות הפוליטית היחידה בה הוא נוקט היא קריאה קפדנית של "הארץ", אני חייב להודות בצמרמורת של מבוכה שעברה בי למקרא הרשימה, ובמיוחד הטענה שהעיתון מטפח את האשליה כאילו הוא "מציע אלטרנטיבה לחשיבה הפוליטית והחברתית של הזרם המרכזי, ולפיה הזדהות עם תכניו מהווה סוג של אופוזיציה." זה מה-זה נכון.
  גם הניתוח המאלף של שתי הכתבות ושל "תסכולם" של החיילים, שבאין להם מוצא אחר הם, נבעך, יורים, נכון בעיקרו וכן המסקנה כי הן משקפות את המדרון המוסרי החלקלק שבו אנו מתדרדרים לתהום של ניתוץ (ולמעשה וויתור מודע על) הדמוקרטיה.
  רק דבר אחד: בכתבתו של רגולר נעשית הבחנה (בעזרת המילה "ואולם") בין "העימותים המתוקשרים בכפר בידו," שאמנם נראים "כמין הצגה, ‘מגרש משחקים’ מוסכם בין שוטרים מיומנים למפגינים מיומנים לא פחות," לבין "הפגנות במקומות אחרים," עליהן מתייחס עיקר הכתבה ובהן "נראו חיילי סדיר ומילואים מבולבלים" ומתוסכלים וכו’. על כל פנים, זאת הבנת הנקרא שלי.

 9. שחר הגיב:

  הבעייה עם המאמרים שניתח יובל (באופן חד ומעמיק), היא שבניגוד למאמרים מתורגמים הבוטים בחד צדדיותם, כתבות אלו הן לכאורה נייטרליות ורק מתארות את המתרחש. כך, הקורא מחליש את מנגנוני הביקורת בבואו לקרוא ובעת שהוא חושב שמובאות בפניו העובדות בלבד הוא מקבל ערך מוסף של הטייה ערכית מאד מסויימת.

  אכן, הארץ עתון עדיף בהרבה על הצהובונים ‘מעריב’ ו’ידיעות’ אך עדיין יש לבחון בביקורתיות רבה את העובדות המובאות בו, ובייחוד בכל האמור בענייני כלכלה. בעניינים אלו הוא מציג קו ימני אפילו יותר מאחיו הרדודים.

  — שחר

 10. רפי אשכנזי הגיב:

  אמנון יובל היקר מטיל על כתפיו הצרות של "הארץ" משימות שאינן מכוחו למלא.
  הארץ הוא עיתון זעיר בורגני שמייצג את "מדינת תל-אביב" תוך העמדת פנים של "עיתון לאנשים חושבים". עתון לאנשים חושבים לא היה מתגדר בקוו מערכתי נוקשה כמו במציג העיתון. אמנם כותבים בו פה ושם יאיר שלג וישראל הראל כנציגי "ציונות הכיפות הסרוגות" ודניאל בן-סימון כ "נציג- הפריפריה", אך אין בכוחם לשנות את המנה העיקרית.
  אינני מצליח להיות קורא הארץ באופן קבוע. נסינותי לחתום עליו לסופי שבוע עלו בתוהו. הקוו המערכתי המנוכר על העיתון כלפי כל הקורא בארצנו הקטנטונת, מעלה בי הרהורים כי העיתון עדיין לא הכיר במדינת ישראל.

 11. אריק הגיב:

  יופי של מאמר, באמת!
  אולי במקום להתעסק ולהתחשבן עם העיתון הגדול השפוי היחיד שקיים במדינה, תמצא דבר יותר טוב!
  אז אולי הוא לא מושלם, ויכול להיות שבימים כתיקונם דעותינו לא מתיישבות עם דעות מערכת "הארץ". אבל בימינו כאשר שני העיתונים האחרים הם מתלהמים, לאומניים ופופוליסטיים אין מקום לביקורת נוקבת כנגד "הארץ". אז אולי במקום לחפש את החסרונות בפלגים היותר מתונים בחברה הישראלית, כדאי למצוא גורמים משותפים איתם.

 12. נועה הגיב:

  דוקא הצורך של הקוראים לגונן על "הארץ", כפי שמתגלה ברבות מן התגובות, מעיד על תפקידו כסמן שמאל לכאורה. קריאת הארץ מאשרת את תחושת קוראיו לגבי עצמם כשמאלנים טובים. אולם, המסרים הסמויים שבכתבות קריטיים לעיצוב התודעה הרבה יותר ממה שהוא ימני ומתלהם במובהק, כי את הראשון קשה מאוד לזהות ולכן קל כל-כך לאמץ כדיעה אישית.
  מוטב לכל קוראי העיתון ומגיניו (אני בינהם) להפוך את תהליך הקריאה ליותר מודע וביקורתי, גם בעיתון "הנקי" שלנו.

 13. שירלי הגיב:

  תודה רבה על כתבה מצויינת

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים