הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-11 באוגוסט, 2004 22 תגובות

במאמרו של אנדרה דרזנין שהתפרסם באתר הגדה השמאלית, "זכות השיבה – אשליית מחנה השלום הישראלי" (ב-5 וב-15 ביולי), הציג הכותב תזה מרכזית אחת, הקובעת שההנהגה הפלסטינית לא ויתרה על זכות השיבה במובן של חזרתם של מיליוני פליטים לתחום מדינת ישראל, והיא גם לא תוותר עליה. לכן לדעת דרזנין, אין כל אפשרות לגשר על חילוקי הדעות הקיימים בין הקונסנסוס הישראלי, השולל את זכות השיבה של כלל הפליטים הפלסטינים, לבין דרישת הציבור הפלסטיני להגשמת זכות השיבה, כתנאי לשלום בין ישראל ובין המדינה הפלסטינית שתקום. דרזנין משוכנע שיש עמדה פלסטינית נחרצת ובלתי מתפשרת בעניין זה, ומאחר שאין שום אפשרות ששלטון כלשהו בישראל יקבל בעתיד הנראה לעין את הדרישה האולטימטיבית הזאת, אין סיכוי להסכם שלום בין מדינת ישראל – זו הקיימת, ובין מדינה פלסטינית – האמורה לקום.

לביסוס טענתו וכהוכחה בלעדית לתזה, מביא דרזנין מספר ציטטות מנאומים של מנהיגים פלסטינים. רובם ככולם הושמעו בעקבות כישלון שיחות קמפ דיוויד וכתגובה על הנסיבות שנוצרו אז. לעומת "נאומי האכזבה" משנת 2000, שמהם מצטט דרזנין, התייחס יאסר ערפאת במאמר מפורט שהופיע בניו יורק טיימס בתחילת פברואר 2002, לכל הנושאים הקשורים להסכם, ובהם גם סוגיית הפליטים. אך בטרם נפנה לשאלת הפליטים רצוי מאוד לצטט קביעה חשובה בראשית המאמר שבו מוצגות בפירוט רב עמדות הרשות הפלסטינית.


ערפאת קובע: "כבר יותר מ-16 חודשים לכודים הישראלים והפלסטינים במעגל אלימות קטסטרופלי. מצב זה הביא רבים למסקנה ששלום בין העמים אינו אפשרי. ואולם, זהו מיתוס שנולד על רקע אי-ידיעת העמדה הפלסטינית" (ניו יורק טיימס, 3 בפברואר 2002).


ומה היא העמדה הפלסטינית בסוגיית הפליטים? ערפאת מסביר: "בנוסף לכך, אנו מבקשים פתרון הוגן וצודק למצוקת הפליטים הפלסטינים, שלא הורשו לחזור לבתיהם במשך 54 שנים. אנו מבינים את דאגותיה הדמוגרפיות של ישראל ומבינים שיש לממש את זכות השיבה, זכות המובטחת על פי החוק הבינלאומי ובהחלטה מספר 194 של האו"ם, באופן המתחשב בעניינים אלה…" (שם). מכיוון שתמיד יימצאו מי שאינם רוצים להבין את הנאמר, הוסיף ערפאת והרחיב את דבריו בנקודה זו גם בסוף המאמר: "סוף הסכסוך יכלול, בין היתר: פתרונות יצירתיים למצוקת הפליטים, תוך כיבוד הדאגות הדמוגרפיות הישראליות" (שם). מכאן, הגשמת זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים בעיני הנהגת הרשות והמנהלים מו"מ מטעמה, כרוכה בחבילה חשובה של הטבות. מהדיונים שנתקיימו אנו יודעים שמדבור בשיפור חומרי של מצב הפלסטינים ופתיחת אלטרנטיבות חדשות בפניהם, אך לא מדובר על חזרה מסיבית לישראל. זה הפירוש של התחשבות בדאגה הישראלית הדמוגרפית ואין פירוש אחר. אני חושש שדרזנין מתלהב ממה שנראה לו כעמדת הרשות אף שהיא אינה קיימת במציאות. נשאיר בינתיים במגירה של "צריך עיון" את העמדה הרצויה של ההנהגה הפלסטינית. הרי עוסקים אנו בעמדה המצויה.


אפשר להבין בכמה אופנים את הצהרות הנאמנות לזכות השיבה, אותן מביא דרזנין בשם מנהיגים פלסטינים, שנאמרו בשלהי הימים מיד אחרי כישלון קמפ דיוויד. ראשית, אחרי כישלון כל משא ומתן, תמיד קיימת נטייה מוכרת לחזור לעמדות הפתיחה. יתר על כן, לאחר שיחות קמפ דיוויד ניתן היה להצהיר על נאמנות לעיקרון של "זכות השיבה", מבלי להניח שהגשמתו כרוכה בהכרח בחזרת מיליוני פליטים פלסטינים לתחום ישראל. בקמפ דיוויד, כפי שעוד נראה, התנהל משא ומתן מעשי על אלטרנטיבות אפשריות למימוש זכות זו.


לפי התזה של דרזנין, עמדו המגעים הישראלים-פלסטיניים בסימן התקרבות בכל המישורים, פרט לשאלת הפליטים. אך הוא אינו מביא שום אסמכתא לקביעה זאת ואינו מצביע על שום מקרה קונקרטי התומך בגרסתו. אינני מכיר שום ראייה ל"תיאוריה" של דרזנין, לפיה בכל העניינים הגיעו להסדר פחות או יותר מוסכם, עד אשר "נתקע" הדיון באשר לזכות השיבה. הפלסטינים על כל פנים הכחישו טענה זו וחזרו על ההכחשה גם באחרונה (ראיון עם ערפאת – "הארץ", 18 ביוני 2004).


קמפ דיוויד, טאבה ושאלת הפליטים


עיון במסמך המפורסם והמפורט של קלינטון, שהוגש לשני הצדדים בסוף 2000, מלמד הרבה על הדיונים שנתקיימו בקמפ דיוויד בנושא הפליטים. כמו לגבי כל הסעיפים, קלינטון סיכם כיווני מחשבה גם לפתרון בעיית הפליטים, על סמך דיוני קמפ דיוויד. יש לזכור שמסמך זה, המנוסח בלשון מאוד מעשית, נתקבל על ידי שני הצדדים ושימש בסיס לשיחות בטאבה. הסיכום ממצה. אביא רק מספר מובאות אופייניות למסמך בנושא שאנו דנים בו:


"ההסכם יגדיר את יישום הזכות הכללית הזו בדרך המתאימה לפתרון של שתי מדינות. הפתרון יכלול חמש אפשרויות לקליטת הפליטים: במדינת פלסטין, בשטחים שישראל תעביר לפלסטין במסגרת חילופי שטחים, בשיקום במדינות המארחות, ביישוב מחדש במדינה שלישית, או בקבלתם לישראל… ישראל יכולה להבהיר בהסכם כי חלק מהפליטים ייקלטו בשטחה, בהתאם לזכות החלטתה הריבונית… הצדדים יסכימו שזהו מימוש החלטת האו"ם 194″ ("הארץ", 31 בדצמבר 2000).


כאמור, דברי קלינטון, שלהם הסכימו שני הצדדים, שימשו יסוד לדיוני טאבה. ושוב, כדי לאשש את התיאוריה שלו בדבר חוסר כל סיכוי להסכם, דרזנין טוען שלא היתה שום התקרבות לקראת הסכם בטאבה. אך נוסח מסמך קלינטון מוכיח שלא נדונה (או נדחתה בהסכמת הצדדים) הדרישה הפלסטינית לחזרה מסיבית של פליטים למדינת ישראל, ולעומת זאת כן דנו במימוש עקרונות מסמך קלינטון. אגב אורחא, מסמך קלינטון כלל הישגים חשובים לצד הפלסטיני, לעומת המצב בעת התמוטטות שיחות קמפ דיוויד – הישגים ששימשו יסוד להתקדמות לקראת הסכם. כיצד לאור מציאות זו מתיישבת הטענה של דרזנין עם ההיגיון, לפיה כל השמועות על התקדמות בשיחות טאבה היו פרי התעמולה האינטרסנטית של השמאל הציוני?


רוברט מאלי, חבר משלחת ארה"ב לשיחות קמפ דיוויד, התפלמס עם אהוד ברק במאמר שהופיע בכתב העת החשוב New York Review of Books בארה"ב: "ברק מתעלם מההערכה החיובית של השיחות, כפי שהתבטאה בהצהרה מטעם המשלחת הישראלית הרשמית. להלן ההערכה שברק מתעלם ממנה וראוי לחזור עליה כאן: ‘שני הצדדים מצהירים שמעולם לא היו כה קרובים להסכם ועל כן שני הצדדים שותפים לדעה שניתן לגשר על הפערים הקיימים, עם חידוש השיחות אחרי הבחירות בישראל" (New York Review of Books, 27.6.02).


ההתקדמות שחלה בטאבה היתה ברורה לפלסטינים. בראיון עם עקיבא אלדר הצהיר ערפאת: "עשינו שגיאות [בקמפ דיוויד], אך עליך לזכור שהמשכנו בשארם א-שייך, בפאריס ובטאבה. בטאבה התקרבנו מאוד והצהרנו על כך במסיבת העיתונאים, ולנציגי האיחוד האירופי ולנציג המצרי יש מידע על מה שהוסכם בטאבה. הכול התנהל אז בצורה חיובית… אך מה שקרה אחר כך ביטל את כל זאת" ("הארץ", 23 ביוני 2002). כיצד לאור מציאות זאת, מתיישבת הטענה של דרזנין עם ההיגיון לפיה כל השמועות על התקדמות בשיחות בטאבה היו פרי התעמולה האינטרסנטית של השמאל הציוני?


אחת מהשתיים: או שבטאבה דבקו הפלסטינים בגרסה לפיה פירוש זכות השיבה הוא אך ורק החזרת כלל הפליטים לתחום ישראל (וביטול האופי היהודי של ישראל), וזו הסיבה שלא התקיים משא ומתן רציני בנושא, או שהפלסטינים אכן הגמישו את עמדתם ודנו בתוכנית אלטרנטיבית, שהבטיחה הישגים אחרים לפליטים. לפי דרזנין, מי שקובע, בהתאם לעובדות, שחלה התקרבות גם בתחום הרגיש של הפליטים אינו אלא קורבן של סילוף והטעייה מבית היוצר של השמאל הציוני. המסלפים הללו הצליחו, כנראה, לגייס לשורותיהם את הפלסטינים, את רוברט מאלי מאנשי קלינטון, את המשלחת הישראלית הרשמית לשיחות טאבה, את האירופאים, את המצרים ואת מי לא…


קרה לו, לדרזנין, דבר לא נעים. בשעה שעמל קשות על מחקרו, שמסקנתו הפטאלית היא כי אין הפלסטינים יכולים להסכים לשלום עם מדינה יהודית, התראיין ערפאת ל"הארץ". הרקע המיידי לראיון שהתקיים לא מזמן, מאוד שייך לענייננו. ערפאת ביקש להפריך את הטענה הישראלית השקרית שאין פרטנר לשלום. לדאבון, קיים דמיון מדהים בין התזה של דרזנין ובין התזה של האסכולה השלטת במודיעין, בממסד הביטחוני ובממסד המדיני בישראל. תזה שלטונית זו קובעת אף היא, שהפלסטינים לא יסתפקו בפחות מהחזרתם של מיליוני פליטים לישראל וביטול המדינה היהודית הלכה למעשה.


בפתח הראיון מיום 18 ביוני שנה זו (שבועיים לפני פרסום חלקו הראשון של המאמר של דרזנין), מובאים הדברים הבאים: "בהחלט" אומר יאסר ערפאת, תוך שהוא מניף את ידיו לשם הדגשה, הוא בהחלט מקבל זאת ומבין שישראל חייבת להישאר מדינה יהודית. הפלסטינים קיבלו זאת במועצה הלאומית הפלסטינית ב-1988 ואנו מחויבים לעמדה זו. כך שבעיית הפליטים צריכה להיפתר בדרך שלא תשנה את האופי היהודי של המדינה. הדבר ברור ומובן מאליו".


העובדה שהתזה של דרזנין זהה לחלוטין לזו של החוגים הגרועים ביותר בממסד הביטחוני-פוליטי של ישראל, אינה פוסלת אותה כשלעצמה. אך דרזנין אינו רשאי להתעלם מראיות למכביר, על קיומה של עמדה פלסטינית שונה מזו שהציג "כתגלית" משלו, עמדה פלסטינית המקובלת גם על דעת הקהל הנאורה בכל העולם. כמו כן דרזנין אינו רשאי, לעניות דעתי, להתעלם מהראיון(ות) עם ערפאת, הסותר(ים) את עמדתו, כאשר הוא מתבסס על נאומו של ערפאת, שנישא מיד אחרי פיצוץ שיחות קמפ דיוויד.


שתי מדינות לשני עמים – סיסמה שעבר זמנה ובטל תוקפה?


מחקרו של דרזנין משתלב עם תופעות אחרות בשמאל הישראלי, לפיהן השלום במסגרת שתי מדינות עצמאיות, אינו יעד ריאלי ויש לעסוק בנושאים אחרים. עוד נחזור וננתח את הכניעה הרעיונית המבישה והפרובינציאלית הזאת, אם גם יש סיבות מקומיות הגורמות לתופעות של ייאוש ועייפות, אך אין לייאוש זה סימוכין במציאות האובייקטיבית. היפוכו של דבר. נצא ונראה.


שרון – מה הוא אומר?


ערב חג הפסח קיימו שניים מהכתבים הבכירים של "ידיעות אחרונות" ראיון חשוב עם אריאל שרון. מטרת הראיון היתה לחשוף את המניעים שהביאו את ראש הממשלה להציג את תוכנית ההתנתקות וכל הכרוך בשינוי זה בעמדותיו. שרון הסביר את חיוניות יוזמתו באופן גלוי:


"אני לא חושב שאני טעיתי… אני חושב שהמצב השתנה. איני מאמין במצב של ואקום, במצב שבו כאילו שום דבר לא קורה. כשיש ואקום עולות תוכניות חמורות מבחינת ישראל: התוכנית הסעודית, התוכנית של הליגה הערבית, המפקד הלאומי, תוכנית ז’נבה, תוכניות אירופיות. גם שר החוץ הגרמני, יושקה פישר, יצא בתוכנית, ואיש אינו יכול לטעון שפישר הוא שונא ישראל. הוא ידיד ישראל. הוא עזר לנו בהרבה דברים. התוכניות צצות כפטריות אחרי הגשם, מבול של תוכניות. גם ארה"ב. אינני יודע כמה זמן היתה עומדת מול הלחצים. יש לה אינטרסים באירופה, במדינות ערב. לא לקיים תהליך מדיני זה דבר מסוכן ביותר. יהיה חמור מאוד אם ישראל תיכנס לתהליך כלשהו תחת לחץ" ("ידיעות אחרונות", 5 באפריל 2004).


שרון לא היה מסתבך בהתנתקות, בעימות חריף עם המתנחלים ובמשבר במפלגה שלו – בלי סיבה. וראה זה פלא, הוא מעריך שתוכניות כגון תוכנית ז’נבה, לא ירדו מסדר היום. אין זאת אלא ש"תוכנית ז’נבה" היתה למלת קוד להסכם שלום ישראלי-פלסטיני. הסכם שלום, כזה המוכר בקווים הכלליים שלנו, הוא האלטרנטיבה הריאלית היחידה להמשך הכיבוש וכל הכרוך בו. התוכנית של הליגה הערבית, התוכנית הסעודית, התוכנית האירופית, תוכנית קלינטון והסכמי ז’נבה – כל אלה מאפשרים כיום לשרטט את קווי ההסדר לשלום בין שתי המדינות, מדינת ישראל ומדינה פלסטינית ריבונית. הכוחות הנערכים כנגד אלטרנטיבה זו, קרי ממשלת ישראל של שרון והמדיניות החד-צדדית של ממשל בוש, מבקשים לשמר את הסטאטוס-קוו תוך שינויים קוסמטיים. מבלי להקל ראש בקשיים, יש לראות ולהדגיש שקיימת חזית בינלאומית רחבה, התומכת בדרישת הפלסטינים להקים מדינה ריבונית משלהם. בתנאים מסוימים, ולא מדובר במהפכה, אלא בתפנית, יכולה החזית הזאת להבקיע את הדרך לבידוד שרון ובוש ולהגשמת הסכם שלום, על סמך העיקרון של שתי מדינות ריבוניות.


לאחרונה נחשפו מהלכי שרון, מופז וגלעד, והמאמצים העצומים שהם השקיעו בשכנוע העם בישראל שאין פרטנר לשלום. לשם כך הם סובבו את הממשלה ואת הכנסת בכחש, סילפו דו"חות מודיעין. ככל הנראה, הם העריכו בצדק שבאמת יש צורך במאמצים תקשורתיים ותעמולתיים אינטנסיביים, כדי לשכנע את הציבור שאין ברירה, כיוון ש"אין פרטנר".


עיתון ציוני, לאו דווקא של השמאל, התייחס לאחרונה לשערורייה זאת של הטיה ודיווחי שקר, שנועדו לבסס את התזה שערפאת אינו פרטנר לשלום מכיוון שלא ויתר על חזון השמדת ישראל כמדינה יהודית, על ידי החזרתם של מיליוני פליטים למדינת ישראל. "הארץ" הוא שהוביל את המערכה נגד תפקידו המפוקפק של אלוף עמוס גלעד בעניין זה. העיתון וכתביו הבכירים השיגו הישג עיתונאי וציבורי, כאשר הביאו את דברי עמוס מלכא, ראש אמ"ן לשעבר, מי שהיה אמור להיות המפקד של גלבוע:


"ראש אמ"ן לשעבר, האלוף (במיל’) עמוס מלכא הצהיר שאם ישראל היתה מציעה לערפאת מדינה על 97% של השטח, שבירתה ירושלים, עם החלפת שטחים והחזרתם של 20-30 אלף פליטים, היה ערפאת חותם על עסקה כזאת ומורה לבני ארצו להניח את הנשק" ("הארץ", 14 ביוני 2004).


אם כן, יש פרטנר לשלום. הפסקת השיחות והמשא ומתן היא תוצאה ישירה של המדיניות הישראלית ולא של גורם ערבי או פלסטיני כלשהו.


הספקנות המובנת לגבי הסכם ז’נבה בציבור הפלסטיני

במעקב אחרי התגובות בציבור הפלסטיני, להצעות כמו הסכם ז’נבה, אין להתעלם מהמציאות המשפיעה עליהן. הסכם ז’נבה אינו אלא ביטוי הצהרתי וחינוכי, לתמיכה בפתרון של שתי מדינות. אך טבעי שאלה המתנגדים לפשרה היסטורית עם ישראל יסתייגו ויגנו מהלכים, שנועדו לתמוך בקונספציה של שלום במסגרת שתי מדינות. אפשר להבין ואפילו להעריך את כנותם של שוללי הפתרון של שלום בין שתי מדינות, המתנגדים להסכם ז’נבה. במציאות הכיבוש ובהעדר משא ומתן רציני על פתרון הסכסוך, ירגישו פלסטינים רבים שוויתרו ויתורים עקרוניים, במסגרת צעד שהוא וירטואלי במהותו.


לדעתי, אין ללמוד מהיחס הביקורתי להסכם ז’נבה, הקיים ללא ספק בציבור הפלסטיני, דבר וחצי דבר על יחס הפלסטינים להסכם אפשרי, שיהיה ממשי, מפורט ומלא, על בסיס הפרמטרים המוכרים היטב בפוליטיקה הבינלאומית. כלומר, נסיגת ישראל לגבולות 67′ תוך החלפת שטחים, קביעת בירת פלסטין בירושלים, מימוש זכויותיהם האזרחיות והדתיות של הפלסטינים בירושלים ופתרון הוגן לשאלת הפליטים, שיבטיח שיפור ניכר בעתיד הנראה לעין, במצבם של המוני הפליטים, אם גם רק מיעוט שבמיעוט יחזור לישראל גופה. הסכם כזה, שיושג תוך תמיכה בינלאומית מאסיבית והעומד להתממש בפועל, יתקבל על ידי רוב הציבור הפלסטיני כהישג היסטורי. הוא יהיה כזה. יהיה זה הישג גדול לפלסטינים אף כי גם בהסכם זה לא יהיה תיקון לעוולות רבות וחמורות.


כפי שהראיתי, במציאות הבינלאומית והאזורית הנתונה, פתרון כזה הוא האלטרנטיבה היחידה לכיבוש. הוא אינו, כפי שטוען דרזנין, תוצר של השמאל הציוני, אלא יעד ממשי לכוחות אדירים, המתנגדים לשליטת "ציר בוש-שרון" במזרח התיכון והשואפים לעיצוב מחדש של המציאות האזורית, שלא בסימן השליטה האמריקאית המוחלטת.


האמריקאים נעצרו בפלוג’ה ונתקעים בנג’אף


קיים קשר מהותי בין האירועים סביב המלחמה התוקפנית של ארה"ב בעיראק, לבין ההתפתחויות העתידיות באזורנו. הכישלון הצורב של ארה"ב עשוי לחולל שידוד מערכות באזור ובדיפלומטיה הבינלאומית. בעקבות מפלותיהם בעיראק, גברה אפילו בחוגי ממשל בוש ההכרה שאין ארה"ב יכולה לנהל את העניינים בעיראק ובאזור על פי המדיניות הקודמת שלה, של "אני ואפסי עוד". אותה מדיניות חד צדדית השולטת באסטרטגיה של ואשינגטון והיא שהביאה לתקיפה בעיראק.


ממדי התסבוכת בעיראק אדירים. האמריקאים נאלצו לחזר על פתחיה של "אירופה הישנה", וגם זה סייע רק בקושי להחזיק מעמד בעיראק. אם לא תרצה ארה"ב לשקוע עמוק עוד יותר בבוץ העיראקי, היא תזדקק לבחון מחדש את מערכת יחסיה עם אירופה ועם גורמים בינלאומיים חזקים אחרים. נסיבות אלה הביאו לאחרונה לשיפור סיכויי ההתקדמות בעניין הפלסטיני-ישראלי.


דווקא, כאשר מדיניות הכיבוש במשבר, כאשר ארה"ב עוברת לדפנסיבה ביחסים הבינלאומיים והאזוריים, כאשר ישראל נמצאת בעיצומו של משבר שלטוני ושרון מתקשה להקים קואליציה, יש כאלה בשמאל המבקשים לנטוש את ספינת השלום. אך ספינה זו אינה תקועה. הזעזועים אצל השותף הבכיר, בוש, יורגשו אצל השותף הזוטר, שרון. יש פרטנר לשלום בצד הפלסטיני, צריך להמשיך במאבק כדי שיהיה גם פרטנר בצד הישראלי.

תגובות
נושאים: מאמרים

22 תגובות

 1. נחום הגיב:

  מאמר מצוין

 2. Henry Lowi הגיב:

  Reuven Kaminer thinks of "peace" as the product of a diplomatic deal between the Palestinian elite and the Israeli elite. Like Avnery, Kaminer thinks that there is a "partner" among the Palestinian elite, and that the Israeli elite should be more cooperative as its partner. The vagaries of Palestinian diplomacy do not concern Kaminer. Despite the vagaries of Palestinian diplomacy, the refugee issue is the heart of the conflict. If the Israeli "left" would raise clearly the demand to let the refugees return, there would be a "partner" for peace: the Palestine refugees. Not a partner for diplomacy, but a partner for building a new society. Without going so far, Andre Draznin has pointed in this direction. Reuven Kaminer points in the direction of the same old same old sterile and pointless diplomacy, that provides a cover for Israeli military domination, and prolongs the suffering of the people, Arabs and Jews.

 3. יורם בר-חיים הגיב:

  הטעות הראשונה של רואבן קמינר היא שהוא יוצר זהות בין "פרטנר לשלום" לבין פרטנר לדרישות הישראליות להקמת בנטוסטאן פלסטינית ומניעת זכות השיבה בפועל. שגיאה זו היא גיבוי לעמדה הישראלית לפיה כניעה פלסטינית היא השלום היחיד.
  הטעות השניה של ראובן קמינר היא שהוא מכנה את נטישת הקו של שתי מדינות "כניעה רעיונית". מדוע זו כניעה רעיונית ? מה, שתי מדינות זה קו רעיוני עקרוני ? בויכוחים שלי עם אנשי מק"י אני תמיד שומע שזהו דווקא קו טקטי, אז הוא טקטי או רעיוני ? אם שתי מדינות זהו קו רעיוני, מהם הערכים שעומדים מאוחריו, רה-הביליטציה לקיום הציוני מ-48 ועד היום ? "זכות הגדרה עצמית" למנשלים על 80אחוז מפלסטין ? דבקות חסרת פשרות בעמדת עבר ?

  תומכי ה"שתי מדינות" סותרים את עצמם שוב ושב בנושא הזה. כשמעלים את רעיון המדינה המשותפת (לא נכנס כרגע לשאלה באיזו נוסחא בדיוק) כביטוי לזכותההגדרה עצמית של העם הפלסטיני *בכל ארצו* שאמור גם לאפשר חיים שווים ודמוקרטיים ליהודי בפלסטין, אז מסבירים לנו שזה רעיון יפה אבל שתי מדינות זה הפיתרון הפרקטי. אבל אחר כך, כשמסבירים ששתי מדינות זה לא פרקטי אז קמינר אומר "כניעה רעיונית" מבלי לבדוק מי בכלל מחויב ל"שתי מדינות" כרעיון ומדוע.
  אם שתי מדינות זהו קו רעיוני ולא קו טקטי, פירוש הדבר שמק"י מאמינה באותם רעיונות כמו שמעון פרס וג’ורג’ בוש. אני רוצה לקוות שזה לא כך…

 4. חיים ברעם הגיב:

  מאמר באמת מעולה, חלקו נכון אבל הוא מעודכן עד ספטמבר 2000. מאז בכל זאת התרחשו כמה מאורעות בעלי חשיבות היסטורית. העם הפלסטיני נרמס בידי כוחות הכיבוש בחסות אמריקאית, ובמידה ידועה גם בידי הנהגתו המסתאבת והולכת. אין מנוס מהמסקנה שהארץ הופכת לחזית מאבק אחת, גם אם אנחנו לא רצינו בתהליך הזה.
  אני מציע לקמינר ולדומיו להימנע מגינויים פתטיים. אין בשמאל הרדיקלי אדמו"רים וגם לא מועצת גדולי התורה. מי שמתפתח והולך עם המהלך המהיר של ההיסטוריה בתחילת המאה ה-21 איננו בהכרח סוטה,ואני דוחה את הסיגנון על נסיגה מבישה או פרובינציאליות. אף אחד מאיתנו לא המציא את השמאל. גם אם הניתוח של קמינר אודות המצב הבינלאומי הוא נכון בחלקו, זה לא אומר שהשמאל לא יתקומם נגד האסכולה ההגמונית כאן, עם ארצות הברית בראש. אני דווקא מסכים לשתי מדינות, אבל לא מתלהב מהפתרון הזה. זהו בעיני רק אמצעי בדרך למדינה אחת, ולא חזות הכל. זה לא התפקיד העיקרי של השמאל בימינו, שחייב להיות ביקורתי נגד כל המימסדים, כל הזמן.

 5. דניאל – זכות השיבה עניין סמלי הגיב:

  לדעתי מנהלי המשא ומתן מצד הישראלי טעו. הם היוקשוחים בנוגע לאי הסכמה להודות בעוול שישראל ביצעה, אך היו פרגמטים יותר בנוגע לענין המעשי.
  חלק גדול מבעיית הפלסטינים בענין הפליטים הוא סמלי-רגשי. הם רוצים הכרה בעוול שנעשה להם.
  לדעתי ישראל צריכה להכיר באחריותה בהכרזה דרמטית ולהודיע כי כל מי שעזב או גורש בשנת 1948 זכאי לשוב (לא כולל צאצאיו- רק הפליטים בפועל). להערכתי המדובר בכמאתיים אלף איש בלבד, וזה מספר שדעת הקהל הישראלית תוכל להסכים עליו.
  זה יכול להיות מפתח לפתרון הסכסוך

 6. ישראל פוטרמן הגיב:

  אחרי התגובות של Henry Lowi ודוד שאיששו את המאמרים המבוססים שכתב דרזנין, והעמדה העקרונית של בר חיים, כל מילה נוספת בנושא מיותרת.
  רק הערה אחת ארשה לעצמי: ראובן קמינר וחבריו, למרות כל האזהרות’ מעדיפים להשאר על העץ עד שזה קורס ממש. כך היה בענין ברה"מ ועכשיו על "העץ האחרון". למזלם (ולמזלנו, כי אין אנו רוצים ברעתם דוקא), תמיד הם נופלים על הרגלים וממשיכים באותן נוסחאות מפותלות המלאות בסתירות פנימיות. אז נאחל צניחה נעימה ושיהיה לבריאות.

 7. לדניאל הגיב:

  אולי נכיל סמליות שכזו גם עליך ? נכריז שזכותך לחיות כאן היא עניין סמלי, שרק מאתיים אלף מבין היהודים החיים כיום בפלסטין ימשיכו לחיות בה והשאר ילכו מפה לעזאזל ?
  מתי הפכה זכותו של אדם לחיות בארצו לסמלית ?

 8. דניאל-תשובה הגיב:

  יש להבחין בין המימד האנושי לבין הנושא הלאומי. הסבל האנושי של פליט שנעקר מביתו ומסביבתו בשנת 1948 מחייב התחייסות וטיפול. אלו הם למעשה הפליטים האמיתיים ורק להם צריך להתיר לשוב. הרי בניהם ובני בניהם לא עברו חויה דומה.
  בנוגע לנושא הלאומי כמובן שמדינה פלסטינית עצמאית תכונן חוק שבות משלה, וכל פלסטיני שירצה יוכל לגור בה.

 9. סרחיו יאני הגיב:

  כתמיד הניתוח הפוליטי של ראובן קמינר מצטיין באופטימיות. הוא אופטימי שעוד ניתן להחזיר את הגלגל לאחור, לימים הרעים ההם בהם היה מי שיגביל את המדיניות החד-צדדית של ארה"ב, הימים בהם היה שמאל ציוני, ומחנה בשלום מעד מניצחון למיצחון אל התבוסה הגדולה.

  האמריקאים לא נעצרו בפלוג’ה. הם רק משתמשים ביותר אלימות, בעיקר מיכוון שהמלחמה שם משתלמת מאוד לחוגים כלכליים מסויימים בארה"ב. נכון, הקולות נגד המלחמה גוברים, אבל הזכויות הדמוקרטיות מצטצמות. החל מדיכוי ההפגנות נגד אירגון הסחר העולמי המיאמי, דרך איסור ההפגנות נגד הג’י 8 בג’אורג’יה ועד הניסיון של ראש עיריית ניו יורק למנוע את ההפגנות נגד המפלגה הרפובליקאית בעירו.

  אין ספק שבסופו של דבר ההתקוממות בעירק תנצח, אבל יעברו עוד ימים ומתים רבים.

  ארה"ב מגבה את מדיניותו החד-צדדית של שרון כי ארה"ב נמצאת במלחמה נגד העולם הערבי. במלחמה זו ההון הקשור התעשיה הצבאית ובתעשיית הנפט מרוויחים, ומרוויחים האינטרסים הפיננסיים המושקעים בהם. למפלגה הדמוקראטית אין אלטרנטיבה כי אם לאמץ את הגישה של בוש, בגמגום מסויים, אבל בבטחה.

  צודק חיים ברעם, השאלה היא שאלה של זכויות ולא על מספר המדינות שיהיו בעתיד. במציאות הזו נמחקו האסטרטגיות ההן של המאבק מדיני, של דיונים החמימים. חזרנו אל מצב בראשיתי, אל המצב בו אנו צריכים להגן, בישראל ומחוצה לה, על זכויות האדם האלמנטריות ביותר: על הזכות שלא להיטבח, על הזכות לפרסם, על הזכות להתנגד.

 10. יושבו הפליטים הערבים לישראל! הגיב:

  מייד לאחר שישובו הגרמנים לחבל הסודטים, לוורוצלב-ברסלאו ולדנציג-גדאנסק, הפולנים לאיזורים שהועברו לבבריה"מ (כיום אוקראינה), היוונים לאיזמיר, הטורקים לסלוניקי…

 11. "ההבדל הקטן" הגיב:

  רק שהנ"ל לא יושבים במחנות פליטים (56 שנים) "ההבדל הקטן"

 12. an outside observer הגיב:

  the last comment about the germans, poles, grreks and turks not remaining in refugee camps is exactly the crux of the problem
  all those (and other displaced people who had no country, e.g. czech and slovakia, armenia etc, were allowed and encouraged to resettle and NOT remain in refugee camps) which is why there was eventual peace
  if there was any effort among arabs to resettle their fellow arabs (who never even demanded a seperate state pre 1967 showing they are not a totaly seperate nation from the others just as arafat’s family themselves are originaly egyptian) similar to the efforts of the newborn jewish state in 1948-55 we would have virtually no refugee problem (especially with all the funds the palestinians recieved from the unwra which were not matched anywhere close to that even from jews)

 13. תגובה ל"ההבדל הקטן" הגיב:

  מדוע הם במחנות פליטים 56 שנים?

  עם כל הכבוד לעצם הגירוש ב 48, הטרגדיה העיקרית של הפליטים הפלשתינים היא שהם לא מצאו את מקומם במקומות אליהם ברחו, שניני הפליטים מחזיקים מעצמם פליטים. ככל שידוע לי זוהי תופעה יוצאת דופן. לדוגמא, הפליטים וצאצאי הפליטים היהודים שברחו מאירופה ומארצות ערב לכאן אינם מרגישים עצמם פליטים, ואינם חיים חיי פליטים.

 14. "ההבדל הקטן" עדיין קיים הגיב:

  ובכל זאת הם נשארו פליטים עד היום בין השאר משום שאינם משלימים עם גרושם מאדמתם וממולדתם (וזו זכותם) וגם משום שהמדינות בהם הם שוהים לא החליטו לתמוך בשאיפות הציוניות. הנסיון להפוך אותם למצרים או לחסרי שאיפות לאומיות אינה כלל מסוג הבעיה והיא תירוץ שקוף של מי שמעונין להמשיך את העוול.

 15. יעקב הגיב:

  הדיון הזה עקר, כי מה שקובע הוא בסופו של דבר הוא ה"ריאל פוליטיק" ואין דבר כזה בין ישראל לפלסטינים ולדעתי מעולם לא היה.

  השאלה היא פשוטה: האם יש באופן תיאורטי פתרון שיהיה מוסכם הן על ישראל והן על הפלסטינים?

  לצערי אין פתרון לסכסוך גם ברמה התיאורטית ולכן ניתוח אנכרוניסטי של דברי מנהיג זה או אחר ביום זה או אחר אינו מעלה ואינו מוריד.

  דיון על זכויות בא לחזק ולקבע עוד יותר את עמדות הצדדים ולכן דינו להביא לחורבן בדיוק כפי שמתרחש לנגד עינינו.

  די לבחון את רמת השנאה הגואה בשני המחנות כדי להבין למה מוביל העדר הפוליטיקה המעשית.

  אך הדברים אבודים.

 16. an outside observer הגיב:

  the last comment about the germans, poles, grreks and turks not remaining in refugee camps is exactly the crux of the problem
  all those (and other displaced people who had no country, e.g. czech and slovakia, armenia etc, were allowed and encouraged to resettle and NOT remain in refugee camps) which is why there was eventual peace
  if there was any effort among arabs to resettle their fellow arabs (who never even demanded a seperate state pre 1967 showing they are not a totaly seperate nation from the others just as arafat’s family themselves are originaly egyptian) similar to the efforts of the newborn jewish state in 1948-55 we would have virtually no refugee problem (especially with all the funds the palestinians recieved from the unwra which were not matched anywhere close to that even from jews)

 17. an outside observer הגיב:

  you seem to be seliberately missing the point;
  no one is saying they have no right to be upset about an injustice that may or may have nor been done to them in 1948 (the jury is still out weather they were sent away by israel or by their fellow arabsin which case thosze arabs are the one who would have to compensate by any just rule) the point being made is that even if they have nationalistic aspirations, if an effort would be made to rehabilatate them than even than nationalistic aspirations would have more of a chance of happening. the problem is as u so correclty stated that other arab countries do not want to support the zionist aspirations and so are using them as political pawns in their game against israel. that makes their claim to repatriation even weaker than the german, pole and all other nationalities.
  and definitely not the reverse, a reason why israel -which unlike al those other countries is still under existential threat -(though we may have the strongest army in the region) should act more generoulsy towards these refugees than all other nations. when again the fault for these refugees still being in refugee camps is by and large not their choice but their being used as political pawns.

 18. "ההבדל הקטן" עדיין קיים (2) הגיב:

  to: an outside observer
  הבעייה אצלך שאת/ה מעמיד/ה את הנושא על הראש:
  בעיית הפליטים היא אחת הסיבות המרכזיות לסכסוך של ישראל עם המדינות השכנות החל מ-1948 הטענה שהפליטים הם קלף פוליטי בידי הנ"ל היא תעמולה ישראלית כדי להתחמק מאחריותה.לאיזו מטרה "הקלף" משמש? הקמת מדינה פלסטינית במקום מדינת ישראל זה לא בדיוק מה שהם מחפשים.
  לו לכל הפחות הפליטים עצמם היו דורשים ישובם מחדש במדינות השכנות כי אז היה אפשר להניח שיש משהו בטענתך. אבל זה לא קורה. המחשבה שהם "קלף" חסר דיעה שייכת לדיון אחר שאני לא משתתף

 19. Reuven Kaminer הגיב:

  ראובן קמינר מתאמץ להשיב למבקרים

  ליורם בן חיים יש חיים לא קלים. הוא קורא מאמר של אנדרה דרזנין שמנסה
  להוכיח שיאסר ערפאת נאמן לחלוטין לזכות השיבה. יורם בן חיים לא מאמין בכך. הוא יודע שזה לא נכון. אל מי צריך לכוון את האש? לעבר ראובן קמינר. מדוע כיוון שהוא מסכים עמו לגבי העובדות? יורם בן חיים נגד ערפאת והנהגת הרשות שהיא לדעתו מתנכרת לזכות השיבה. זאת זכותו. אולי יעזוב אותי בעניין זה ויתווכח עם דרזנין שטוען שערפאת נאמן לזכות השיבה. יש לי ויכוח עם יורם בן חיים על שאלות יסוד. מדוע הוא לוהט לגרור אותי לויכוח על שאלות משניות?

  הנרי לוי מאשים אותי שאני בעד הסכם שלום נין האליטות הישראלית והאליטה הפלסטינית. אני מודה בכך. אך אם לא אוכל להשיג מטרה בזויה זו, אשקול הסתפקות בשלום אמת בין שלטון מהפכני דמוקרטי משותף לשני העמים.

  הקשקשנים מצד ימין הטוענים שערפאת משקר להם ואינו מוכן לויתורים יכולים להוכיח את צדקתם.
  ינצלו נא את קירבתם לשלטון למען חידוש מהר של מו"מ עם הפלסטינים. לא נראה לי שהם מאמינים עד כדי כך בעמדתם המוצהרת.

  דניאל מתמודד בבעיית הפליטים בכנות וביושר. מבלי להיכנס לפרטים גישתו החיובית היא תרומה למחשבה בנושא.

  ישראל פוטרמן שאינו כמדומני מסכים לתזה המוזרה של דרזנין שערפאת נושא את דגל זכות השיבה לשביעת רצונם של שוללי "שתי מדינות" ‘מוותר’ לדרזנין. אך אין בכך כל חשיבות כי ן שהוא חושב שמצא הזדמנות לחשוף את הטעויות ראובן קמינר לגבי ברה"מ. וכראייה לכך הוא מביא את תמיכתי הבלתי מסויגת, כביכול, בברה"מ עד יום ההתמוטטות שלה. חוששני שפוטרמן אינו מכיר את הביוגרפיה הפוליטית שלי. משנת 1965איני חבר באף מסגרת המחייבת תמיכה במשטר הפנימי של ברה"מ. יתר על כן, בראשית שנות ה-80, חברי ואני בשס"י ניסחנו מצע פוליטי שקבע שאם ברה"מ לא תתגבר על הביורוקרטיה, זו תחסל את הישגי המהפכה.

  סרחיו יאני מפליא אותי. הוא קובע: "ארה"ב מגבה את מדיניות החד-צדדית של שרון כי ארה"ב נמצאת במלחמה נגד העולם הערבי." שום דבר כאן אינו מדויק וזה לדאבון הלב נכון כמעט בכל שורה של "תרומתו" של סרחיו שהעניק לנו סקירה על המצב בעיראק, המצב הפנימי בארה"ב, המצב במזרח התיכון והמצב בפוליטיקה הישראלית בכמה פיסקאות קצרות. נעסוק רק בבעיה מרכזית אחת.

  ארה"ב אינה נמצאת במלחמה עם העולם הערבי. היא שולטת כלכלית, פוליטית ואסטרטגית בתנאי שלום סבירים יחסית בעזרת החוגים השליטים בארצות אלה. המשטרים הערבים משתפים פעולה עם האימפיריאליזם האמריקאי. אם זה מלחמה, סרחיו, מה יש בעירק?

  אצל סרחיו העולם מקום פשוט ואפשר להנפיק אמרות שפר ללא ניתוח . בארה"ב יודעים שהסתבכו בעיראק ומחפשים דרך החוצה מבלי מפלה מוחלטת בכל הבחינות. סרחיו שמע שישנם חוגים שמרוויחים מהמלחמה. זה נכון. אך יש גם נציגים של ההון שהם עושים מאזנים – עבור השיטה הקפיטליסטית-אימפריאליסטית כולה והם מבינים שעוד כמה נצחונות כאלה ו…. ראובן קמינר מצביע על הכישלונות והסתירות שמכות את האימפריאליסטים האמריקאים בעיראק ומביא את עצירת האמריקאים פלוג’ה כמשל וכסמל. סרחיו אומר לא נכון: האמריקאים אוהבים את המלחמה, כי הם מרוויחים. סרחיו, מאחלים אנו לאמריקאים הרבה רווחים כפי שהם מרווחים היום בעיראק.

  בוש מגבה את שרון וזאת דווקא סיבה שעלינו לצאת נגד שניהם! החזית הפוליטית הרחבה ביותר למטרה זאת היא חזית הדורשים ביטול הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית. סרחיו מסביר לנו: חבל על הזמן. אין לנו סיכוי להצליח. הרי בוש מגבה את שרון כיוון שהוא במלחמה עם העולם הערבי. לא המלחמה הבלתי קיימת עם העולם הערבי הוא סוד הגיבוי של בוש בשרון אלא העדר עימות וההתנגדות לשלטון האימפריאליזם בעולם הערבי. אין מלחמה, יש שליטה נהדרת ללא צורך במלחמה. האם האמריקאים שולטים בעולם הערבי באיום של הפעלת שרון? שטויות. אם כך היה הדבר, היו האמריקאים שולחים את צה"ל חיש מהר לעיראק. ארה"ב מגבה את שרון כיוון שאין לחץ ממשי בעולם הערבי נגד הכיבוש. האמריקאים, במצבם, אינם זקוקים למלחמה נגד העולם הערבי. אנו, מצדנו זקוקים ל"קצת" מלחמה מצד העמים הערבים באזור נגד בוש והאימפריאליזם האמריקאי…גם זה יבוא.

 20. לראובן קמינר הגיב:

  איפה ראיתי במה שכתבתי ויכוח בשאלת הנאמנות של הנהגת הרשות לזכות השיבה ? לא התייחסתי בכלל לנקודה הזו. התייחסתי לשתי נקודות. הראשונה היא השימוש שלך, לא של ערפאת, במונח "פרטנר לשלום" כשאתה, לא אני, מתווכח עם אנדריי דרזדין הטוען ובצדק שאין פרטנר פלסטיני לכניעה פלסטינית. הנקודה השניה אליה היתייחסתי היא המונח "כניעה רעיונית" המניח שעמדת ה"שתי מדינות" היא רעיונית ולא טקטית, בניגוד למה ששומעים מדי פעם מאנשי מק"י וחד"ש. מה לזה ולהתקפה שלי על הנהגת הרשות ?

  יורם בר-חיים

 21. לראובן קמינר הגיב:

  נניח שאיני מכיר את הביאוגרפיה הפוליטית שלך משנת 1965, אם כי זכור לי הויכוח שהיה לכם בשס"י עם מצפן ועם מחובר בשאלה הזאת (משנים קצת יותר מאוחרות) ושם דוקא נראה שדי הגנת על המשטר בברה"מ, אם כי מצאת בו פגמים (שזו עמדה המשתמעת כאפולוגטית בנסיבות ויכוח על ברה"מ בשנים ההן).המשפט ממצע שס"י לאותו ענין, "שאם ברה"מ לא תתגבר על הביורוקרטיה, זו תחסל את הישגי המהפכה". גם הוא בעייתי.
  אלא שלמרות הנ"ל אני יכול לקבל שלא ירדתי לסוף דעתך ואתה צודק, כי לא על העבר באתי להתווכח ולא התכוונתי לנצל "הזדמנות לחשוף את הטעויות של ראובן קמינר לגבי ברה"מ".
  הענין הוא אחר: העובדה שמק"י לא מצאה לנכון עד היום לבקר את עמדתה בשנים ההם (ולא בצורה שטחית), עושה את עמדתה בעייתית גם בשאלת הסכסוך והפתרון של שתי מדינות, הנתפשת כעמדה מקובעת, במפלגה שאינה מסוגלת להתרענן.
  בעניו התזה של דרזנין (שלא נראית לי דוקא מוזרה), איני בטוח שכוונתו היא "שערפאת נושא את דגל זכות השיבה" במובן שהוא מזדהה איתה פוליטית (כי לא בנבכי נשמתו אנחנו עוסקים). הענין הוא שערפאת כבול לענין הזה בכוחות שחזקים ממנו לפחות בשלב זה ולכן עמדתו המוצהרת כפי שציטט דרזנין.

  ישראל פוטרמן

 22. Henry Lowi הגיב:

  The “peace agreement”, of which the Palestinian elite and the Israeli elite have proved capable, is the Oslo agreement, which is the diplomatic source of the current bloodbath. Everyone will agree that relations between Arabs and Jews took a turn for the worse with Oslo, as compared with the years of “enlightened occupation”, of 1967-1993.

  The current “peace agreement”, subscribed to by both the Israeli elite and the Palestinian elite, is Bush’s “Road Map”. Everyone now recognizes that the “Road Map” is a diplomatic cover for Israeli brutality against the Palestinians, and a recipe for continued Israeli domination of all of Palestine.

  So, the struggle to “end the occupation now” requires a new set of forces and a new action program. The hardline settler-colonialists have to be confronted and crushed. The unbridled militarism and supremacism of both major wings of Zionism must be defeated. The Palestinian workers and refugees must see a political goal for all their struggle and sacrifice. The Jewish soldiers and youth — those who serve in the IDF and those who don’t — must work toward a future of reconciliation and integration under conditions of equality.

  Fundamentally, the effort to build and sustain an exclusivist Jewish state in Arab Palestine is the cause of the conflict. The fight for peace has to address this cause. Appropriate slogans and forms of struggle must be formulated. But, there are no shortcuts.

  Andre Draznin, and his co-authors of the Olga Appeal, are beginning to confront the fundamental strategic challenge of the fight for peace.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים