הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-24 בספטמבר, 2004 11 תגובות

בימים אלה שוחררו מבתי הסוהר ומהצבא חמשת סרבני המצפון, שסירבו להתגייס לצבא בגלל הכיבוש: חגי מטר, מתן קמינר, שמרי צמרת, נעם בהט ואדם מאור. כך הסתיימה מערכה משפטית וציבורית חסרת תקדים, אותה ליוויתי מקרוב כעורך דינם של החמישה. זו היתה מערכה ממושכת. היא התמשכה על פני קרוב לשנתיים. בראשית התקופה הזו ריצו חמשת הסרבנים עונשי מחבוש חוזרים בבתי סוהר צבאיים. בסופה הם ריצו תקופת מאסר ממושכת בבתי סהר אזרחיים. פרספקטיבה מספקת על הפרשה הזו תושג עם הזמן. אבל בדבר אחד כבר לא יכול להיות ספק. המאמץ העצום שהצבא עשה בנסיון לשבור את החמישה לא צלח. החמישה שילמו מחיר אישי כבד אך הם יוצאים מהכלא ומהצבא בראש מורם. הם לא חזרו בהם מעמדתם המצפונית. הם לא התכופפו ולא "התגמשו".

הפרשה עוררה תשומת לב רבה בארץ ובעולם. סרט על המשפט הוקרן בערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. סרטים אחרים הוכנו על ידי רשתות טלוויזיה זרות. קטעים מפרוטוקול המשפט הוקראו מעל במת התיאטרון. חלקים נרחבים יותר פורסמו בספר "משפטי הסרבנים" בהוצאת "בבל". מאמרי תמיכה רבים בחמישה פורסמו בעיתונות הישראלית והעולמית. אישי רוח ידועים ובהם במאי הקולנוע ברטולוצ’י, גודאר וקן לואץ’, השחקניות ג’יין פונדה ואמה תומפסון והסופרים פול אוסטר וסוזאן זונטאג פירסמו הודעות הזדהות. אלפים רבים, בארץ ומחוצה לה, חתמו על עצומת התמיכה בחמישה. הצבא אכן שילם מחיר תדמיתי ממשי על עמדתו הנוקשה ביחס לסרבנים. אפשר רק לקוות שהוא ילמד את הלקח מכך.


משפט הסרבנים עצמו היה בוודאי משפט פוליטי. ההקשר הפוליטי יצר את המשפט הזה, הכתיב את אופיו ובמידה רבה גם את תוצאותיו. ההקשר הפוליטי התבטא גם, באופן בלתי צפוי מבחינת הצבא, בדיונים עצמם: במשך ימים ארוכים בית הדין הצבאי שמע, באופן חסר תקדים, את עדויותיהם הקשות של חמשת הסרבנים על הכיבוש ועל עוולותיו. איך התאפשר מצב זה? איך נוצר מצב שחייב בית דין צבאי לשמוע דברים קשים כאלה? כדי לענות על שאלה זו יש להבין שגם משפט פוליטי הוא משפט. ובמשפט מוכנסת הפוליטיקה לתוך מגרש עם כללי משחק מוגדרים. את אלה היה זה תפקידה של ההגנה המשפטית למצות.


מטרתו הראשונה של הצבא, בהעמדתם של הסרבנים בפני בית דין צבאי, היתה לשבור אותם. מטרתו השנייה היתה להעלות בצורה ניכרת את רף הענישה ביחס לסרבנים, מעבר לתקדים שנת-המאסר שהוטלה בשעתו על גדי אלגזי. הסרבנים הועברו לידי בית הדין הצבאי לאחר שהצבא הגיע למסקנה ששיטת הכליאה המשמעתית החוזרת ונשנית, בה נקטו כלפיהם קודם לכן, אינה נושאת כל פרי. גם לאחר כליאה חוזרת ונשנית, שבו חמשת הסרבנים והודיעו שהם מסרבים לשרת בצבא מטעמים מצפוניים. על כן הם הועמדו לדין בבית דין צבאי, בכדי להשיג ענישה קיצונית ומרתיעה "למען יראו וייראו". מבחינתו של הצבא, החמישה היו אמצעי להעביר דרכו מסר נוקשה נוכח התרחבות הסרבנות בישראל.


קביעת קו ההגנה היא שאלת יסוד בכל משפט. הגנה משפטית מתנהלת בתוך שדה של עובדות נתונות. קו ההגנה מיוצר על ידי הדגשים הנעשים בתוך השדה הנתון הזה. ועובדות היסוד של העניין כאן היו אלה: החמישה הינם סרבני מצפון. הם סרבני כיבוש מטעמי מצפון. הם אינם פציפיסטים, ובכך הם שונים מיוני בן ארצי. הסירוב שלהם לשרת בצבא בא מטעם מצפוני מובהק, אבל טעם מצפוני כזה שהצבא לא היה מוכן להכיר בו, שכן הוא כרוך בכיבוש ובכל מה שנובע ממנו. סירובם של החמישה ערער על קיומה של הפרדה בין מצפון לבין פוליטיקה. החמישה גם לא הסתפקו במאבק מצפוני אישי אלא תפשו אותו כבעל תוקף מוסרי כללי. הם הציגו את הסירוב שלהם לא כבעיה אישית של רגישות מצפונית יתרה, אלא כתולדה של מציאות בלתי נסבלת מבחינה מוסרית כללית. ולכן, לחמישה היה חשוב להסביר בגלוי את הטעם לסירובם. היה להם חשוב להציג, מעל במת בית הדין, את עמדתם המצפונית, אותה עמדה שבגינה הם היו מוכנים לשלם את המחיר הכבד. קו ההגנה היה צריך לאפשר לחמישה להביא את דברם – לחייב משפטית את בית הדין לשמוע את הדברים, נוקבים וקשים ככל שיהיו.


גם משפט פוליטי צריך להתנהל בכלים משפטיים. קו ההגנה במשפט היה צריך לאפשר לסרבנים להביע את עמדתם, אבל לעשות זאת כחלק מתחייב ממהלך בעל רציונל משפטי. לכן נבחר קו הגנה שהסבר אישי לסירוב המצפוני הוא חלק אינטגרלי שלו: כך נוצרה מסגרת משפטית שחייבה כל אחד מהחמישה להסביר את הסירוב המצפוני שלו, מדוע – נוכח התנהגות הצבא – הוא איננו יכול להסכים להצטרף אליו. הטענה המשפטית היתה, שאם אכן מוכיחים עובדתית שמדובר כאן בסירוב מצפוני, בהחלטה שיסודותיה בגרעין הפנימי, העמוק, של האישיות – החמישה נכנסים לתחום הנהנה, כבר כיום, מהגנה חוקתית במשפט הישראלי.


גרעין הטיעון החוקתי הוא פשוט: כאשר ישראל חוקקה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, היא קבעה הגנה חוקתית על המצפון. שהרי המצפון הוא בוודאי בליבה של החירות, בליבו של הכבוד האישי. אם לא מגינים על המצפון – אין שום משמעות להגנה על החירות ועל הכבוד. והגנה על המצפון היא אמיתית רק אם היא ניתנת גם במצבי מחלוקת.


ברמה המשפטית הפורמלית הטיעון החוקתי הוא חזק ונכון. אך ראיה פורמלית של המשפט איננה באמת מספקת. לכן חשוב להבהיר שהטיעון החוקתי לא נבחר מתוך תמימות. כולנו יודעים שקיים פער עצום בין הדיבור החוקתי הליברלי לבין המציאות הישראלית בכלל והמציאות הצבאית בפרט. אבל בדיוק את המתח הפנימי הבלתי-אפשרי הזה, שהחברה הישראלית כל כך אוהבת להחליק אותו, ניסינו לחדד במשפט. קו ההגנה שלנו נועד להציג את הבחירה החדה המתחייבת בין הנאמנות לפרקטיקה הדכאנית, לבין יישום העקרונות הליברליים. המתח בין השניים היה מרכזו האמיתי של המשפט והוא ניכר גם בהכרעת הדין ובגזר הדין.


במשך ימים ארוכים בית הדין שמע את עדויותיהם הקשות והמרגשות של הסרבנים (העדויות מובאות בספר "משפטי הסרבנים"). העדויות אכן היו קשות, אבל הן גם איפשרו לשלושת השופטים הצבאיים להיחשף באופן בלתי אמצעי לאישיותם הכובשת של החמישה, ליושר, לאומץ ולכנות שלהם. כל אחד מהחמישה עמד בכבוד בחקירה הנגדית הממושכת של התובע הצבאי. נאום הסיכום של ההגנה לפני פסק הדין נמשך יום שלם (גם נאום זה מובא כלשונו בספר).


לאחר פסק הדין הוקדש יום ארוך נוסף לטיעון המקיף לעונש בו חזרנו לשאלות חוקתיות בטענה שגם אחרי ההרשעה, אורן של ההגנות החוקתיות איננו כבה. טענו כי להתעלמות הצבא ממצפונם של החמישה חייבות להיות השלכות גם שעה שבוחנים את שאלת העונש, גם להתעלמות הצבא ממצפונם של החמישה וגם אפלייתם הזועקת לרעה לעומת מגוון של אנשים אחרים. בפרט הקדשנו מקום נרחב לרף הענישה הנמוך במיוחד שבתי הדין הצבאיים קבעו, לאורך השנים, ביחס לעבירות של אטימות מצפונית. טענו שאטימות מצפונית – התעללות בחסרי הגנה בשטחים, ירי חסר הבחנה ופוגעני, השפלות ואלימות – צריכה להיתפש כסכנה חברתית גדולה בהרבה מרגישות מצפונית (ואפילו אם זו, לדעת בית הדין, רגישות-יתר בלתי מוצדקת). הקושי שטענות אלה יצרו ניכר דווקא בכך שהן לא זכו להתייחסות אמיתית בגזר הדין שניתן. אך הצלחה מסוימת ניכרה במחלוקת המהותית – חסרת תקדים בסוגייה כזו – שהתגלתה בין שופטי בית הדין הצבאי בשאלת העונש.


תחנה משמעותית בהמשך הדרך היתה החלטת ועדת העיון בעונש לדחות את עמדת הצבא ולהורות על שחרור מוקדם של החמישה, תוך התייחסות חיובית לאופיים ולתרומתם לחברה הישראלית.


סיפורו של המצפון, והמאבק המשפטי להגנתו, איננו מסתיים עם שחרור חמשת אסירי המצפון מהכלא. אבל במאבק הגדול על נפשה של החברה הישראלית, החמישה כתבו פרק חשוב.

תגובות
נושאים: מאמרים

11 תגובות

 1. עמרי הגיב:

  מעניין אם הפצ"ר התקשר לבקש סליחה מהסרבנים בשם הצבא לקראת יום כיפור.

  ודב, למה אתה לא כותב כאן יותר?

 2. ע.ג. הגיב:

  הצבא לא הקדיש כל מאמץ לשבור אותם מהסיבה הפשוטה שמערכות ביורוקרטיות כמו הצבא אדישות לחלוטין לסוגי התנהגות כמו זו של הסרבנים. המערכת פשוט נהגה באטימות שיגרתית ולכן הם ישבו כל כך הרבה בבית סהר. עובדה היא שבסוף שחררו אותם, כמו עוד אלפים כל שנה, על אי – התאמה. זה תמיד נחמד לחשוב כמה אנחנו גיבורים וכמה צודקים, אבל לפעמים זה סתם טפשות של המערכת ולא החוכמה שלנו שהופכת את הארוע למשהו ששמים אליו לב בכלל.

 3. גלילי הגיב:

  שוב אני מוצא את עצמי מסכים לכתוב במאמרו של חנין.אך מסקנתי שונה המערכת הצבאית המטומטמת לא מבינה כי לא רק צודק צריך להיות אלא גם חכם . מלכתחילה לא היתה המערכת להכנס למלכודת שפרסו לה אלה ששלחו את הסרבנים ( ודאי חנין לא יתכחש כי אלה דור שני של אנשי שמאל ).היו צריכים לשחרר אותם מייד ולא לאפשר להם במה פוליטית בחינם . מה לעשות שכל לא קונים במכולת.

 4. לגלילי הגיב:

  "אלה ששלחו את הסרבנים"???
  מי בדיוק שלח אותם???
  האם עקבת אחרי המשפט? האם טרחת בכלל לקרוא את העדויות שלהם?
  כל אחד מהחמישה גיבש השקפת עולם מוצקה על סמך ערכיו, נסיונו בפעילות בשטח וניתוח המציאות המוכרת לכולנו.
  לא ברור לך שכל אחד מהם הגיע למסקנתו לסרב בכוחות עצמו? נראה לך שאחרת הם היו מחזיקים מעמד בכלא ובכל תקופת המעצרים והמשפט?
  (ואחרי שנה בכלא הולכים לבקו"ם, מישירים מבט אל קצין הגיוס, ואומרים לו שהם לא מוכנים להתגייס לצבא הכיבוש?)
  של נעליך, גלילי, כשאתה מדבר על הסרבנים!
  קוטנו של כל אחד מהם עבה ממתניך!

 5. גלילי הגיב:

  למגיב מעלי . נוכח המחשב אני של את נעלי . בניגוד לך אני מעריך אנשים שנלחמים על דעותיהם ומוכנים לשלם על כך . כל זה לא עושה אותם קדושים . סך הכל המשפט שרת אותם כבמה פוליטית וזה לגיטימי . המערכת הבטחונית יכלה להמנע מההצגה הטפשית הזאת.אגב כל ההפקות שבוצעו כגון הסרבנים הטייסים ויקי כנפו מסמך גבעת אולגה וכד’ אכן עשו כותרות אולם השפעתם אפסית . בסופו של דבר הכל נקבע ויקבע בקלפי .

 6. הגרמני הגיב:

  כמו הטייסים ולוחמי סיירת מטכל גם הסרבנים כותבים הסטוריה חליפית. כזאת שבעוד כמה שנים נוכל להתגאות בה.
  שנוכל להגיד: אבל היו גם אחרים, שלא הלכו עם העדר. ששמרו על המצפון: שלהם ,ושל העם היהודי.
  מאז מלחמת ששת הימים כותבת מדינת ישראל פרק שחור בתולדותיה. כיבוש עם זר, והגרוע מכול: שנאת הזר!!!
  בואו נעשה מבחן קטן: מהן האסוסיאציות העולות בראשינו עם שמיעת המונחים הבאים:
  1. ערבי
  2. מוסלמי
  3. פלשתינאי
  לצערי הרב אני יכול להגיד שמנסיוני מה שנאמר באוזניי קשה יותר מדברים שנאמרים בגרמניה על ידי המפלגות הנאציות המודרניות!!!
  גאוותי היחידה כמעט(בימים אלו) כישראלי, הינה להצביע על אנשים אלו, ולהגיד: אבל תראו יש גם אחרים!

 7. עופר הגיב:

  הבעייה היא הרבה יותר רחבה מזו של סרבני המצפון. אתה יכול לסרב רק אם מורים לך לעשות משהו, כמו להתגייס לצבא ולמלא את הפקודות שנותנים לך שם.

  אבל במדינת ישראל לא מספיק שיש אזרחים המחוייבים להפוך לעבדי המימשל במשך שנתיים-שלוש ועוד שנים רבות במילואים, לסכן את חייהם ולחיות בתנאים קשים ללא שכר, אלא שיש גם אפלייה רבה דווקא נגד מי שנחשב כשייך לקבוצות "חזקות", כלומר ערבים, חרדים, יוצאי שכבות נמוכות ונשים רבות פטורים מן הגיוס.

  בחשבון גס, אם השנתון של לפני 18 שנה מונה בערך 100,000 נפש (ילידי הארץ ועולים), צבא ה"חובה" אמור היה להיות כיום בסביבות רבע מיליון איש, וגודלו אינו אפילו שליש מזה.

  ושלא יספרו לי כאילו מדובר בהגנה על המדינה או המולדת. בחור צעיר שמתגייס לצבא מגן על חיי כולם חוץ מאשר על חייו-שלו. טיעון זה דומה בערך לנסיון לשלם שכר מינימום רק מגיל 30, מכיוון שכמעט כולם מגיעים לגיל זה.

  אמנם בכל צבא – ומכאן בכל מדינה – יש יסודות מיליטריסטיים. אבל במדינות בעלות צבא מקצועי היסודות האלה לפחות מוסתרים במידה רבה, ולפני כל יציאה למלחמה נעשה חשבון אמיתי של כדאיות ונזק מוראלי, מאשר במסגרת "צבא העם" כמו אצלנו.

 8. לגלילי הגיב:

  גלילי, אנה גלה לי:
  איך בדיוק הבנת מהתגובה הראשונה שלי, שאני לא מעריך "אנשים שנלחמים על דיעותיהם ומוכנים לשלם על כך"?
  ההתייחסות שלך אל פרשת הסרבנים כ"הפקה" מעידה על כך, שאתה הוא זה שלא מעריך אנשים שנלחמים על דיעותיהם ומוכנים לשלם על כך.
  על זה שכרכת יחד את הסרבנים, הטייסים, ויקי כנפו (לפני או אחרי הסרט?) ומסמך גבעת-אולגה(?!) אין לי מה להגיד. (ליתר דיוק, יש לי הרבה מה להגיד, אך אני חושש שהנהלת האתר תמחק את דברי.)

 9. אורי הגיב:

  דב יקר, תודה על תרומתך הנדיבה לכתיבת הפרק הזה.

 10. לגלילי הגיב:

  אם אני לא טועה וזכור לי נכון, אתה התבטאת
  בעבר שהסרבנים פשוט רוצים להשתמט משירות צבאי.

 11. ישראל פוטרמן הגיב:

  הצגת הסירוב כענין מצפוני מעמידה אותו בשורה אחת למשל, עם רופא שמסרב לתת טיפול רפואי לערבי מטעמי "מצפון" (גזעני). לענין הסירוב לא צריך "לגייס" את המצפון. מספיק הגיון והכרה בגבולות הדמוקרטיה:
  א. חייב אדם להתנגד למסור את חייו (החד פעמיים) או לקחת את חייו (החד פעמיים גם כן) של אדם אחר, בשביל מטרה שהוא מתנגד לה בכל מאודו מטעמים פוליטיים, מוסריים או אחרים (עדיף לו לקפוץ מהגג, שאז הוא מאבד את חייו סתם כך ללא סיבה, מאשר לאבד את חייו לענין שהוא מתנגד לו).
  ב. הסירוב גם נכון מבחינה דמוקרטית. הדמוקרטיה יכולה להטיל את מרותה ומחייבת רק את האזרחים הלוקחים בה חלק. אינה יכולה לחייב ולהטיל מרות על בני אדם תחת כיבוש ולכן השתתפות בכיבוש אינה דמוקרטית מעיקרה.
  ג. הנובע מהנ"ל, שבדמוקרטיה מותרת רק מלחמת מגן (הכוללת גם טקטיקה של מלחמה מנע התקפית). אבל, מאחר שהשלטון עושה מניפולציה ושימוש ציני בנימוק הזה (ראה מלחמת לבנון, מלחמת ההתנחלויות, המלחמה בעירק, וויטנאם וכו’), חיב כל אדם לעצמו להחליט אם אכן מדובר במלחמת מגן או מלחמה תוקפנית.
  ודבר אחרון, עדיף סירוב אפור על סירוב ישיר: הסירוב האפור יעיל יותר ויכולים להשתתף בו הרבה מאוד בני אדם (ברה"מ לא התמוטטה מה"סירובניקים" אלא מהאזרחים שסירבו סירוב אפור לשתף פעולה עם המשטר), ואין שום סיבה שהסרבן ישלם מחיר על פשעי המשטר.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים