הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-23 באפריל, 2006 33 תגובות

לאחר כל מערכת בחירות אנשי שמאל מנסים להעריך אם כוחנו גדל או נחלש ביחס לבחירות הקודמות. לעתים אנו אף מנסים לנתח מה הן הסיבות לשינויים אלה. הדיון הזה חשוב על מנת לנסות ולהעריך מה נעשה נכון, מה נעשה לא נכון ואיך להמשיך. מדי תקופה אנחנו מתעוררים ואומרים: צריך לעשות דיון מעמיק בנושא "השמאל לאן?" "חד"ש לאן?" וחברי מק"י אולי עושים דיון בנוסח "מק"י לאן?".

מבט היסטורי* מראה שעד 1961 הלכה מק"י והתחזקה. למרות הפילוג ב-1965, רק"ח וחד"ש הגבירו את כוחו של השמאל עד לבחירות 1977 שנערכו לאחר יום האדמה. שנות ה-80 היו שנים שבהן חד"ש לא התפתחה למרות התפתחות משמעותית של תנועות המחאה נגד הכיבוש ונגד מלחמת לבנון. בשנת 1992 חלה נסיגה רבה בתמיכה בחד"ש, אולי עקב השינויים שחלו בברה"מ ובגוש הסוציאליסטי. מאז חד"ש נאבקת על קיומה וזוכה לייצוג של בין 2.4% ל-2.7% בבחירות לכנסת.


אין בכוונת מאמר זה לטעון שהניתוח המספרי של תוצאות הבחירות צריך להנחות את הקו הפוליטי ואת בחירת השותפים לחזיתות ולמאבקים פוליטיים. בכוונת מאמר זה להציג חומר רקע להנחת יסודות משותפים להמשך ניתוח פוליטי על דרכה של חד"ש בפרט, והשמאל בישראל בכלל.


בבחירות האחרונות חד"ש שינתה את סיסמתה המרכזית ל"שמאל חד"ש אדום – ירוק". סיסמא זו יתכן והיא מבשרת שינוי קו ויתכן שלא – מכל מקום דיון על משמעות הסיסמא החדשה לא נערך בסניפים, ועד כמה שידוע לי לא נערך במוסדות המובילים של חד"ש (מועצה או מזכירות).


לקראת הבחירות האחרונות (2006) היו בחד"ש שני ויכוחים מרכזיים: האחד הערכת השותפות עם אחמד טיבי והאחר הצורך בהרחבת החזית והליכה משותפת עם גופים אחרים. נושאים אלה נדונו בצורה מקוטעת במועצה ובמזכירות חד"ש, אך לכלל דיון ממצה בחד"ש הם לא הגיעו. במאמר זה אגע על קצה המזלג בנושאים אלה.


א. חד"ש כביטוי לשמאל הישראלי


נראה שלכאורה כוחו של השמאל הלא-ציוני בישראל בהנהגת מק"י וחד"ש עלה משנות ה-50 עד 1977 והגיע לשיא של 4.6%. מבחירות 1981 ועד היום החזית נמצאת בנסיגה. בשני מקרים הנסיגה נבלמה או הוסוותה (תלוי בנקודת המבט) ב-1996 החזית יחד עם בל"ד הגיעה ל-4.4% וב-2003 החזית עם אחמד טיבי הגיעה ל-3%. בשנת 2006 יש אמנם עלייה של עשירית האחוז במשקלה של חד"ש (2.7%) לעומת הבחירות ב-1999 (2.6%), אך בפועל זו ירידה של כ-1,000 קולות (בשל אחוז ההצבעה הנמוך ב-2006). להלן גרף המראה את כוחה של מק"י וחד"ש בבחירות לכנסת (באחוזים).לנוחות הקוראים מובאת בזאת טבלה של כל הכנסות לפי שנים:
כנסת 1 2 3 4 5 6 7 8
שנה 1949 1951 1955 1959 1961 1965 1969 1973


כנסת 9 10 11 12 13 14 15 16 17
שנה 1977 1981 1984 1988 1992 1996 1999 2003 2006


בתקופות מסוימות לא היתה חד"ש הכוח הלא-ציוני היחיד. לפיכך בתקופות מסוימות חד"ש היוותה מרכיב מרכזי אך לא בלעדי בשמאל הלא-ציוני. בבחירות 1965 ו-1969 היתה זו רשימת "העולם הזה כוח חדש". בבחירות 1984 ו-1988 "הרשימה המתקדמת לשלום" ובבחירות 1999, 2003 ו-2006 היתה זו בל"ד. שלוש הרשימות האלה נכללות בהגדרת מחנה השלום, דהיינו שמאל בישראל. על מידת היותם שמאל חברתי יכולים להיות חילוקי דעות.


ב. חד"ש וההגמוניה באוכלוסייה הערבית


נדמה לי שאין מי שיחלוק על כך שמק"י וחד"ש היוו עד לבחירות ב-1984 את הגוף הפוליטי האוטנטי היחיד שנלחם על זכויות האוכלוסייה הערבית בישראל.


ב-1984 "הרשימה המתקדמת לשלום" קראה תיגר על ההגמוניה של מק"י. בבחירות 1992 הופיעה "המפלגה הדמוקרטית הערבית" (מד"ע) ואח"כ ב-1996 "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"ם). בבחירות 1999 נוספה בל"ד.


מאז נראה שהאוכלוסייה הערבית מתגבשת סביב 3 גושים: 1- חד"ש; 2 – בל"ד ו-3 – רע"ם. תע"ל של אחמד טיבי עדיין לא מצאה את מקומה הקבוע בין הגושים הללו.מהגרף שלמעלה אפשר לראות שחד"ש מאבדת את ההגמוניה שהיתה לה עד לבחירות לכנסת ה-13 שנערכו ב-1992. כמו כן אפשר ללמוד מהנתונים הללו שחד"ש ובל"ד יכולות להפוך לכוח המוביל באוכלוסייה הערבית בישראל. וכוח זה יכול להיות הכוח החילוני היוני והשמאלי המוביל בישראל.


הכוח הזה באחוזים נראה כך (מכלל הבוחרים בישראל):מה אנחנו יכולים ללמוד על בריתות או חזיתות בין חד"ש לבל"ד או עם תע"ל? 1. חד"ש + בל"ד השיגו בבחירות לכנסת ה-14 שנערכו ב-1996 130,000 קולות או 4.4% מכלל הבוחרים.


 2. צירוף מספר המצביעים לחד"ש ובל"ד (כשרצו בנפרד), מראה שבבחירות לכנסת ה-15 שנערכו ב-1999 שתי הרשימות השיגו 153,000 קולות או 4.5% מכלל קולות הבוחרים, ובבחירות לכנסת ה-17 שנערכו ב-2006 הן השיגו 158,000 קולות או 5% מכלל קולות הבוחרים. הציניקנים יגידו שזו הוכחה שטוב ללכת בנפרד. אחרים עשויים לטעון שבניית כוח שמאלי מאוחד יאפשר להשיג הרבה יותר. נשאלת השאלה האם ניתן וצריך לבנות כוח פוליטי פרלמנטרי של חד"ש, בל"ד ותע"ל (ודע"ם?) שיוכל להגיע ל-6% ואולי אף ל-7%?


 3. רשימת תע"ל הוסיפה לחד"ש בבחירות לכנסת ה-16 שנערכו ב-2003 0.4% שהיו אז כ-12,500 קולות או חצי מנדט. חד"ש היתה במרחק של 500 קולות מהמנדט הרביעי. מק"י כידוע, לפני הבחירות ב-2003 לא התנגדה לריצה משותפת עם תע"ל. מק"י רק טענה נגד מתן המקום השלישי לאחמד טיבי מתע"ל. בדיעבד, כאשר מועצת חד"ש לא קיבלה את עמדת מק"י ומשלא נכנס ח"כ רביעי של חד"ש לכנסת, רבים במק"י הפכו את אחמד טיבי לאשם בכל "צרות" חד"ש. אחמד טיבי סומן כגורם המרכזי לכשלון חד"ש להכניס לכנסת סיעה יהודית ערבית. בניגוד לעובדות, נשמעה הטענה כאילו צירופו של אחמד טיבי לרשימה הסב לה נזק אלקטורלי – במיוחד בציבור היהודי. אולם כיום ניתן להעריך שתע"ל יכולה לגייס בין 7,000 ל-20 אלף קולות (השילוב של רע"ם ותע"ל הוסיף לרע"ם כ-29 אלף קולות בהשוואה לבחירות שנערכו ב-2003). ולבסוף, עם יציאתה של תע"ל מהברית עם חד"ש אנו רואים כי חד"ש הפסידה ב-2006 כ-7,500 קולות והשיבה רק כמה מאות קולות ברחוב היהודי.


 4. בריתות בעתיד יוכלו להבטיח נציגות בכנסת. העלאת אחוז החסימה ל-2.5% מסכנת את חד"ש ואת בל"ד.

ג. סיכום


מצבה של חד"ש לאחר בחירות 2006 אינו טוב. חד"ש מאבדת קולות ומאבדת ממעמדה המוביל בשמאל בישראל. אלה הן העובדות. כיצד יש להתמודד עם העובדות הללו? כיצד חד"ש יכולה לשבור את הקרח ברחוב היהודי? האם שבירת הקרח ברחוב היהודי צריכה להיות המשימה הראשונה במעלה של השמאל הישראלי? אולי נחוצה אסטרטגיה אחרת? על שאלות אלה ואחרות מן הראוי שיתרחש דיון מעמיק.


* הנתונים למאמר זה נסמכים על פרסומי הכנסת שבקישור הזה.
לצפייה בנתונים עליהם מתבססים כל הגרפים כקובץ אקסל, הקישו כאן.

תגובות
נושאים: מאמרים

33 תגובות

 1. גונן הגיב:

  אני מצביע שמאל ציוני, בדרך כלל מרצ (אם כי הפעם הצבעתי לעבודה, אך ורק בגלל פרץ).
  עם זאת, אני מכבד מאוד את עמדות חד"ש בנושאים רבים ויתכן שבקונסטלציה מסויימת הייתי שוקל להצביע לחד"ש (וכמוני גם מצביעי שמאל ציוני מסורתיים אחרים).
  הבעייה ?
  חד"ש, למרבה הצער, ובניגוד לצורך החשוב שלה להיבדל, שקעה כמו אחיותיה המפלגות הערביות האחרות בלאומנות מנוונת.
  ולאומנות ערבית אינה טובה במאום מלאומנות יהודית שאנו כה נלחמים בה.
  אם מחבר המאמר חושב שהשתתפות ראשי חד"ש בכנסי תמיכה במשטר הסורי, משטר שהוא אחד ממדכאי החופש הגדולים בעולם הערבי אם לא הגדול בהם – ואני מדבר גם על דיכוי תנועות ומפלגות קומוניסטיות למינהן, היא הדרך הנכונה לפרוץ את גטו ההצבעה המסורתי של המפלגה, יש לו כמובן טעות מרה.
  דווקא הדרך של דב חנין – מועמד מצויין ד"א, של הרפייה קמעה מהקבעון הלאומני מרקסיסטי של המפלגה ונסיון לטפל גם בנושאי איכות הסביבה לדוגמא, הוא פתח לתקווה והתחדשות.
  מי ייתן ומישהו שם בחד"ש יערוך דיון רציני בנושא.

 2. גל- לגונן הגיב:

  כמה הערות:
  הכנס היה כנס תמיכה בעם הסורי ולא בשלטון הסורי, באותו נאום העכבישים המפורסם של ברכה הוא דיבר גם על האופוזיציה החיובית למשטר הסורי.

  דב חנין בשל יהדותו(כמוהו גם תמר ג’וזנסקי) גורם לאסוסיאציות נעימות בהרבה מאשר כשאתה חושב על ברכה שעובר לינץ תקשורתי.
  דברים רבים פשוט מוציאים מהקשרם כי זה פשוט מתאים לתדמית ומושך את העין ואת הלב.
  מוחמד ברכה היה חבר בשדולה לאיכות הסביבה בכנסת ה-16.
  חנא סוויד(מספר 2) הוא גם פעיל סביבתי רציני ולזכותו בין השאר המאבק באנטנות הסלולריות.
  איכות הסביבה זה לא סתם קטע של המועמד היהודי אלא עמדה עקבית של החזית וחבריה.

 3. תגובה לסתם ידע כללי הגיב:

  נו באמת … עד כמה אפשר להיות נאיבי.
  האם אתה באמת חושב שבשתי המדינות שהזכרת יש משמעות כלשהי ל"השתתפות המפלגות הקומוניסטיות בשלטון" ?
  בשתי המדינות הרי מדובר בפרלמנטים שלמים שהם לא יותר מחותמות גומי וקישוט לשליטים האמיתיים.
  אם היו ולו אינטגריטי מינימלי לאותן מפלגות קומוניסטיות "בשלטון" הן היו כמובן מסרבות לשמש עלה תאנה מגוכח למשטר מדכא חופש שהינו רחוק שנות אור מסוציאליזם שלא לדבר קומוניזם.

 4. סתם לידע כללי הגיב:

  סוריה היא אחת משתי המדינות היחידות במזרח התיכון שבה המפלגה הקומוניסטית היא חלק מהשלטון. השניה היא מרוקו, שבה המ"ק היא המפלגה הראשית בממשלה של משטר מלוכני…

 5. סתם לידע כללי הגיב:

  עץ הפיקוס הוא מין ממשפחת התותיים, המונה כ-1,000 מיני צמחים הגדלים באזורים טרופיים וסוב-טרופיים.

  במלחמת העצמאות נהרגו כ-1000 סורים.

  אף לא אחד מהם היה פיקוס.

 6. אור הגיב:

  אלוהים ישמור.
  בעצם על כופרים חד"שניקים הוא לא שומר.

  חשבתי שאחרי הבחירות תיפסק החנוונות האבסורדית הזאת, אך מסתבר שלא. זאת התשובה לירידה במספר המצביעים? רשימות משותפות?! בימים הלחוצים שלפני הבחירות זה היה מובן, היום זה כבר טורדני.

  מה לליברלים ולקומוניסטים ביחד?
  לחד"ש יש קול חזק במגזר הערבי גם בזכות האידאולוגיה הכלכלית הסוציאליסטית שלה, שמשרתת את המעמדות המוחלשים שרבים מבני המגזר הערבי נמנים עליהם. אז הפתרון שלך להיחלשות של חד"ש הוא לוותר על הטיקט האידאולוגי הזה בשביל להתאחד עם בשארה?!

  המאבק שלנו עכשיו צריך להיות להביא את האידאולוגיה הזאת לכל בית בישראל גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, ע"י השתלבות במאבקים החברתיים ויוזמות חדשות של כאלו. רק אם נעשה את זה במרץ הראוי, והיום יש הרבה יותר פוטנציאל בגלל ההתרסקות של שינוי והליכוד, נוכל לצמוח.

  ה"בריתנות" היא ספורט כושל שמשום מה נפוץ בחד"ש, והגיע הזמן להפסיק עם זה. צריך לשאוף לחזק את חד"ש, לא לבטל אותה ולהפוך אותה לחלק מכח סקטוריאלי ערבי, במקום תנועה סוציאליסטית יהודית-ערבית.

 7. גיא לגונן הגיב:

  דב חנין אינו "מרפה מהקיבעון המרקסיסטי לאומני" – הפעילות שלו למען איכות הסביבה היא חלק מהשקפת העולם המרקסיסטית שלו (מכאן גם הסיסמה אדום-ירוק). רק פעילות למען הסוציאליזם ונגד הקפיטליזם והגלובליזציה של ההון יכולה לקדם עניינים של איכות סביבה.

 8. אבידן הגיב:

  כאשר אתה שומע את אנחת הכאב שהמפלגות הערביות הן לאומניות או אף שהערבים בחדש הם לאומנים ערבים, תדע שפגשת לאומן יהודי "מתקדם".

 9. גונן הגיב:

  אתם חסרי תקנה חברים.
  תמשיכו לתמוך בקו הלאומני של חדש ונראה לאן תגיעו. בלד ורעם עושים את זה יותר טוב ממכם.

 10. בקשר לברית עם טיבי הגיב:

  אם בחשבונאות עסקינן- טיבי לקח את המנדט למרות שהביא בפועל הרבה פחות ממנדט. בלי טיבי גדל הייצוג של חד"ש במנדט ואילו הירידה במספר הקולות היתה מזערית (מה גם שביחס לירידה באחוז ההצבעה זה מתקזז…)
  בקיצור- ברית לא מביאה יותר קולות, אלא פוגעת גם מבחינת עמעום המסר של חד"ש וגם בייצוג על כל מה שמשתמע מכך.
  צריך לוודא שבעבודה בכנסת יהיה שיתוף פעולה הדוק עם בל"ד בגלל הקירבה בחלק מהאינטרסים (בתקווה שזה יעזור הפעם והם לא יחברו לימין הקיצוני כנגד חד"ש בכל מיני מערכות בחירות באוניברסיטאות…)

 11. ישר דרך הגיב:

  אני לא כ"כ מתמצא בהבדלים בין המפלגות באזור הזה של המפה הפולטית, איכשהו נדמה לי שכולם אותו דבר….
  או אם יש למישהו הבדל מהותי הוא מוזמן להראות לי…

 12. יורם בר-חיים הגיב:

  אוף-טופיק : סביר להניח שההשתתפות של המ"ק (שתים למען האמת) בשלטון בסוריה אכן מעידה על האינטגריטי שלהם, כנ"ל לגבי המ"ק הנפאלית (שהיתה מפלגה ראשית או שניה בקואליציה המלוכנית ועד לפני כמה חדשים תמכה במלוכה נגד מורדים המאואיסטים), העראקית שתומכת בכיבוש האמריקאי, מפלגת העם הפלסטינית שתמכה בשלטון פתח והסכמי אוסלו, והישראלית שתמכה בהקמת ישראל כמדינה ציונית ובממשלות רבין, ברק ופרס.

  אבל הנקודה כאן היא אחרת, לטעון שהמשטר בסוירה מדכא במיוחד את הקומוניסטים זה פשוט לא מדויק בלשון המעטה. לא שהוא לא מדכא בכלל, אבל עיקר הדיכוי הוא נגד האסלאמים ואילו שתי מפלגות קומוניסטיות (יש גם ארגון קומוניסטי קטן יותר שמתנגד לזה) משתתפות בבחירות לפרלמנט, עושות תעמולה, מקבלות קולות ומהוות חלק מהקואליציה השלטת (המורכבת מכמה מפלגות), זה מצב פחות חמור ממצבן בכמה מקומות אחרים…

 13. אורי ברייטמן הגיב:

  למפלגות הערביות (חד"ש, בל"ד, רע"ם-תע"ל) בהחלט כדאי להתאחד. אם מישהו רוצה להיכנס לקואליציה הוא צריך כוח. אם המפלגות מפורקות ומפוררות (כל אחת 2-4 מנדטים), אין להן כוח להיכנס לממשלה.

  אם הערבים היו מתאחדים למפלגה אחת, כוחם היה עולה והנוכחות שלהם בכנסת היתה משתפרת. הבעיה היא יריבות אישית בין מנהיגים (ברכה, טיבי, בשארה, צרצור) – היא זו שמונעת איחוד אפשרי כזה. ואם האיחוד לא קרה עד עכשיו, אין שום סיבה שהוא יקרה בעתיד הקרוב.

 14. מרדכי בלייוייס הגיב:

  יב"ח יב"ח, לא תחמיץ הזדמנות להחמיא למשטר הדכאני של דמשק. אתה חושב שהבחירות לפרלמנט הסורי חפשיות והוגנות? שהן משפיעות על מדיניות המשטר?

 15. אור הגיב:

  אורי ברייטמן יקר,
  חד"ש אינה "מפלגה ערבית" אלא תנועה שחרטה על דגלה את האידאולוגיה הסוציאליסטית ואת השותפות המעמדית היהודית-ערבית.

  חד"ש שמה לה למטרה לקדם את השוויון בישראל, ובכלל זה גם את זכויות המיעוט הערבי בכלל והעובדים הערבים בפרט. זה לא עושה אותה גוף סקטוריאלי ערבי, שכן יש לה מטרות שהן לטובת כלל החברה הישראלית ולא קשורות רק בסקטור הערבי (ביטול חברות כח-אדם, הפסקת ההפרטה, מאבק בכביש חוצה ישראל וכו’).

  זה השוני בין חד"ש ובין בל"ד ורע"מ שרואות את עצמן כנציגות המיעוט הערבי בכלל (לגיטימי לחלוטין). סיעה משותפת או רשימה משותפת לכנסת של חד"ש עם בל"ד או רע"מ פירושה אופורטוניזם מוחלט, ויתור על המרכיב הכלכלי באידאולוגיה של חד"ש לטובת תיק בממשלה.

  אגב, גם שותפות בין בל"ד החילונית ורע"מ הדתית המוסלמית היא בחזקת אופורטוניזם, אבל יותר מתקבל על הדעת.

 16. שי הגיב:

  תוהה אני על הצורך בשימוש בגרפים וטבלאות ובסגנון ארכני כדי לתמוך בתזה פשוטה בתכלית שהושמעה לעייפה לפני הבחירות ונסתרה על ידי תוצאותיהן. אם יעלה אחוז החסימה ל-2.5 אחוז, אפשר יהיה לערוך דיון מחודש בבריתנות ובסדר, טיבי הוא לא האשם היחיד בשפל שחוותה החזית בכנסת האחרונה, אבל הוא בפירוש לא הוסיף, כמו שהליכתו לא גרעה. בל"ד בכנסת, בניגוד לאיומים האפוקליפטיים שקמינר את קמינר את קמינר השמיעו בלי הרף, ואני אישית שמח על כך והיכן שאפשר יהיה לשתף עם כל מפלגה בורגנית פעולה, ובל"ד בפרט, כדי להגן על האזרחים הערבים בישראל ועל אלה החיים תחת כיבוש, יש לעשות זאת. מה שלא נוח לי הוא מה שנראה כל הזמן כאג’נדה דו מפלסית, כשבקומה אחת ממליצים לנו "אישים" שונים על בריתות ובקומה אחרת הם מבקשים לכונן שמאליות חדשה, סטרילית וא-כלכלית.

 17. יורם בר-חיים הגיב:

  מרדכי היקר.
  כמובן שאתה צודק ומדובר פה בצורך לחלק מחמאות ותו לא.
  כדי להבהיר :
  אין בסוריה בחירות
  בבחירות לא נחברות כמה מפלגות לפרלמנט
  קואליציה של רוב (אולי כל ?) המפלגות האלו לא שולטת בסוריה
  לקואליציה הזו לא קוראים "החזית הפטריוטית".
  הקואליציה הזו לא כוללת שתי מפלגות קומוניסטיות.
  שתי המפלגות האלו לא היו בעבר מפלגה אחת שהתפלגה.
  המשטר הסורי לא מדכא את האופזוציה האסלאמית.
  אין איסור בסוריה על מפלגות דתיות ועדתיות.

  אסד פויה ופיכסא ואנחנו נגיד אותו לגננת בוש.
  וכמובן ששכחנו כבר איך בשאר אסד היה פעם הרפומטור הגדול והתקווה הדמוקרטית כשהוא התקרב לארצות הברית ודאג ששירותי הבטחון שלו יעבדו בשיתוף פעולה עם אלו של האמריקאים…

 18. אשר פרוליך הגיב:

  מה שחסר במאמר הוא הקונטקסט ההסטורי שלווה
  את ההתפתחויות שתוארו במאמר=
  באותה תקופה של החלשת השמאל המתוארת במאמר,
  קרו דברים בישראל ובאיזור.מילה אחת לא נאמרה
  על כך,כאילו % הצבעה נקבעים בחלל ריק וסטרילי.
  באותה תקופה,בין היתר,חלה השתלטות מוחלטת של האימפריות המערביות על האיזור,המשך הכבוש
  ובנוסף,פשיטת רגל של מדינת הרווחה בישראל,
  התרחבות פערי ההכנסות לרמה של מדינות דרום
  אמריקה והעמקת העוני.
  בתקופה זו היה צריך לצפות להגדלת כוחה של
  השמאל הרדיקלי ולא להחלשתה.
  ובכל זאת,למה???
  ההסבר(אולי לא היחידי)הוא אובדן דרכה של השמאל וטשטוש בין הדרך של מאבקים פרלמנטרים
  בתוך כללי המדינה הבורגנית ובין הדרך של
  מאבק בחזית מעמד הפועלים והעובדים בישראל.
  אובדן הדרך לא מסתכם בהחלפת הדגל האדום
  בדגל אדום-ירוק(אפשר להלחם לטובת איכות
  הסביבה גם בדגל אדום,אין צורך בהחלפת הדגל)
  ולא בנאומים על "צדק חברתי" או "הקטנת
  הפערים",המתאימים יותר לסוציאל דמוקרטים,
  או בהצעות להחיית "מדינת הרווחה" המתה
  מיתת צדיקים,אלא בניתוק ובניכור של השמאל
  מההמונים,מאלה הנמצאים מאחורי הסטטיסטיקות,מאלה ש,בסופו של דבר,יקבעו את
  גורל לא רק של מדינת ישראל,אלא מהאיזור כולו.

  (שאילה לגונו:אולי תסביר מה זה "קבעון לאומני מרקסיסטי" ?.מדהימה כוח המצאת הדימיון,היא ממש אין-סופית !!)

 19. רמי הגיב:

  אני מאמין שהחברה הישראלית, על שני לאומיה, זכאית וראוייה למפלגה סוציאליסטית חזקה. אני סבור שקיומה של חד"ש כמפלגה קומוניסטית מרתיע רבים וטובים. אני יודע שאין זה קל לוותר על סנטימנט יקר, אבל אם רצוננו למלא את חובתנו כלפי החברה הישראלית – עלינו להפוך את חדש למפלגת שמאל סוציאליסטית ולהדגיש את האופי הדו לאומי שלה באמצעות הצהרה כי למשך זמן קצוב מראש, נניח 12 שנים, יישמר – באופן מלאכותי ועל מנת להוכיח את רצינות הכוונות – עקרון הפריטטיות הלאומית בייצוג הפרלמנטרי.

 20. חררדו לייבנר הגיב:

  אור,
  שאלת, מה לליברלים ולקומוניסטים ביחד.
  ובכן, יכולים להיות להם הרבה דברים משותפים. למשל, אם הליברלים הם אכן ליברלים עקביים אז ביחד עם הקומוניסטים הם באים בחשבון לברית אנטי-פשיסטית להצלת הדמוקרטיה הפוליטית בימי פורענות. לא נראה לך? לא מספיק חשוב? לא יכול להיות רלבנטי למציאות שלנו? אינני טוען שזה צו השעה כרגע, אבל נא לא לבטל אופציה כזאת מראש.
  שנית, ליברלים עקביים כמו גם סוציאל דמוקרטים עקביים, כמו גם סוג מסוים של אנשי דת הומאניסטים וכל בני המיעוטים המופלים לרעה, כל אלה הם בעלי ברית טבעיים במאבק נגד גזענות. לא רלבנטי עבורנו?, האם זה צריך להתבטא בברית אלקטורלית? אולי כן, אולי לא, תלוי בהקשר. אינני מתיימר לטעון לכאן או לכאן כרגע, אבל זה חומר למחשבה, לא? ברית אלקטוראלית אנטי-גזענית מול סכנת התעצמות נוספת של ליברמן, נראה לך הזוי?
  שלישית, אני מכיר ליברלים בלתי נסבלים, בורגנים אגואיסטים, בעלי חשיבה שטוחה וחד ממדית, שכל מה שהם רוצים בליברליותם זה החירות להתעשר וליהנות מהפריבילגיות שמיקומם החברתי העניק להם. בוא נעזוב את אלה. אני גם מכיר ליברלים, לא רבים אמנם, יהודים וערבים, שהם שותפים פעילים ומכובדים מאוד במאבקים נגד התהליך הקולוניאלי בגדה המערבית. אנרכיסטים, שמאלנים רדיקלים, קומוניסטים, סוציאליסטים, ליברלים עקביים, יהודים רפורמים וקונסרבטיביים, מוסלמים מאמינים, צמחונים אדוקים, אקולוגיסטים, ומה לא – נמצאים בין חוטפי המכות, הגז וכדורי הגומי בהפגנות בבלעין ובמקומות אחרים. הנה עוד משהו משותף לקומוניסטים ולליברלים. ולא דבר של מה בכך. הנה ברית מלמטה, ללא חישובים אלקטוראליים שכל כך מפריעים לך. המאבק האנטי-קולוניאלי, הן נגד גושי ההתנחלויות המתרחבים והן נגד הקולוניאליזם הפנימי בישראל (הדוד הבוגר של הגזענות), איננו עניין לשותפות בין קומוניסטים, ליברלים והרבה אחרים באמצע? בכל ההפגנות הגדולות נגד הכיבוש ומלחמת שלום ההתנחלויות בשנים האחרונות (ולא רק בהן), בנוסף לשמאל הרדיקלי לגווניו ולחד"ש מי היה שם: בצד אחד אורי אבנרי הליברל היהודי ובצד השני עזמי בשארה הליברל הערבי. לוותר עליהם? אתה יודע כמה אנחנו ואיפה אנחנו חיים?
  עכשיו לכמה הנחות מוטעות שמשתמעות מדבריך.
  1) "לחד"ש אידיאולוגיה סוציאליסטית". ממתי? חד"ש הוקמה ב- 1976 כחזית משותפת לרק"ח (כך נקראה אז מק"י של היום), מספר גופים קטנים (חזית נצרת הדמוקרטית, פלג מהפנתרים השחורים, שס"י, וועד היוזמה הדרוזי) ולא מעט אנשי שמאל עצמאיים. לא כל הגופים ולא כל העצמאיים היו בהכרח סוציאליסטים, אפילו לא סוציאל דמוקרטים. בששת העקרונות המכוננים יש בהחלט מרכיבים של תביעות חברתיות וכלכליות שמאליות, אך בפירוש לא נקבעו הלכות אידיאולוגיות. למה? גם כדי לכבד את השותפים בעלי ההשקפות הרעיוניות השונות וגם כדי להשאיר את הדלתות פתוחות לבעלי ברית נוספים. מאז, אבדו רוב השותפים המאורגנים (לא כולם), חד"ש הפכה מחזית לתנועה ואבדה חלק מהפלורליזם שלה. בחלקו הלא מבוטל יש אחריות להתנהגות הסקטנטית של מק"י שלא ידעה כיצד לכבד שותפים ובעלי ברית שהיו גם אתגר אידיאולוגי ויריבים פוליטיים בתוך הביצה הקטנה של השמאל הלא ציוני (תתעניין אצל קמינר או אצל דוידי מה קרה לשותפות של שס"י בחזית – היסטוריה רחוקה שאיננה רלבנטית לחשבונאות אלא להבנת תהליכים שיצרו את המציאות העכשווית). בינתיים, העקרונות במצע של חד"ש גם התרחבו והתעדכנו. אבל, עד עכשיו חד"ש לא הגדירה עצמה כסוציאליסטית. ועובדתית יש בתוכה מספר ליברלים, בעיקר ליברלים פלסטיניים בעלי זיקה שמאלית. אני מקווה שאין כוונה לסלקם.
  2) "בל"ד ליברלים". גם כאן הטענה לא מדויקת. נכון שעזמי בשארה מכריז על עצמו כליברל והוא בהחלט יודע מה הוא אומר בתחום הזה. אבל, כדאי לדעת שבבל"ד התמזגו שלושה זרמים פוליטיים-רעיוניים: אנשי התנועה המתקדמת שניתן לראותם בהכללה כלאומיים-ליברליים, קבוצה משמעותית מאנשי אבנאא אל-בלד (בני הארץ או בני הכפר בתרגום לא נכון אך נפוץ) שניתן לראותם כשמאל-לאומי רדיקלי, קבוצה משמעותית של פורשי מק"י וחד"ש, הטרוגנית מבחינה אידיאולוגית, אבל שחלק מהם נשארו בפירוש אנשי שמאל מבחינה אידיאולוגית (סוציאליסטים וסוציאל דמוקרטים, פמיניסטיות) עם דגשים לאומיים. המשותף המאחד את בל"ד הוא כמובן הלאומיות של המיעוט המדוכא. אבל, לאחוז ניכר מאנשי בל"ד יש עמדות שמאליות בכל מיני נושאים אחרים. כלומר, לא כל בל"ד ליברלים. מה המסקנה המעשית? אינני יודע כרגע, הרי בבל"ד גם לא התלהבו מהאפשרות של ברית אלקטוראלית. גם שם היו כל מיני דעות. אולי הם מתחרטים עכשיו (אם הם קוראים את התוצאות בקולות ולא במנדטים), אולי לא. אבל, כדאי לדעת שהמציאות הרבה יותר מורכבת וככזאת צריך להתייחס אליה.
  שמאל, מרכז וימין אינן עמדות עקרוניות מופשטות המתקיימות ללא הקשר. את הדברים יש לבחון בהקשר הקונקרטי. בחברה הפלסטינית בישראל להתנגד לכפייה דתית ולעדתיות, לפעול למעורבות נשים בעבודה ובפוליטיקה זה לנקוט בעמדה חברתית שמאלית. המציאות של הקולוניאליזם הפנימי, כלומר האפליה הלאומית המובנית ושל המתקפה האימפריאליסטית של ארה"ב על המזרח התיכון הופכת בהכרח כל זרם ליברלי-לאומי עקבי (להבדיל מליברלים כתחפושת למשת"פים עם המעצמות המערביות) בעולם הערבי וביו הערבים בישראל, לזרם אנטי-קולוניאלי ואנטי-אימפריאליסטי. מדובר בזרמים דקיקים עד ייאוש. אבל, בראייה אנטי-קולוניאלית ואנטי-אימפריאליסטית, כפי שמתחייב מקומוניסטים ומסוציאליסטים עקביים, אפשר לוותר על בעלי הברית הרזים האלה?
  3) "לוותר על הטיקט האידיאולוגי". האם זה מה שהציע אבו מתן? לא. אבל, כאמור הטיקט האידיאולוגי של חד"ש איננו בדיוק מה שאתה חושב שהוא. בכל מקרה, לא נראה לי שתפקידה של חד"ש הוא להביא אידיאולוגיה לכל בית בישראל כמי שמביא בשורה משמיים. נראה לי יותר שעל סמך מספר עקרונות ועמדות שמאליים שמוסכמים עלינו ושמתייחסים למציאות הקיימת כאן על כל רבדיה (ותסלח לי שלא אפרט) על חד"ש ופעיליה להתחבר, כפי שאתה מציע, למאבקים העממיים המתקיימים בחברה ובפוליטיקה, לקדם אותם היכן שאפשר ויש כלים לכך. תהליך בניית התודעה האלטרנטיבית לסדר הקיים (הסדר הקונקרטי זה שבתוכו אנחנו חיים בו ולא בהכרח זה שבספרים שנכתבו במקומות אחרים בזמנים אחרים – ואני מכבד את הספרים האלה), תהליך הבניית התודעה הוא תהליך שמתרחש תוך כדי מאבק ולא מתוך הטפות של מוארים על ידי אמיתות אידיאולוגיות. הוא גם תהליך דיאלקטי, יש לנו (הפעילים הכאילו מודעים) המון מה ללמוד מקבוצות מדוכאות שנאבקות ברגעים אלה ממש.
  4) "לוותר של בריתנות" – מה הקשר? האם הברית עם טיבי מנעה מאנשי חד"ש להיות מעורבים במאבקים חברתיים?, זו טענה לא רצינית, בלי קשר לשאלת הנכונות או אי הנכונות של אותה ברית. האם אתה יודע, למשל, שאנשי בל"ד וקבוצות אחרות נקטו בעמדות הרבה יותר תקיפות נגד תוכנית ויסקונסין בנצרת מאשר חלק מאנשי חד"ש? כפי שבמקרים אחרים, בהקשרים שונים, הם נקטו בעמדות יותר ימיניות ואופורטוניסטיות, בעניין הזה הם עקפו את חד"ש משמאל. והקונקרטי הוא הקובע, הרבה יותר מצבעי הדגל המתנופפים ברוח. יש מקום לבריתות אלקטוראליות כמו שצריך להיות מקום לבריתות הרחבות ביותר האפשריות בכל נושא, בתנאי שזה לא מחייב לוותר על עמדות קונקרטיות שנראות לנו עקרוניות. האם ייתכנו מצבים של סתירה בין ברית לבין עמדה ומעשה שנראים לנו חשובים? בטח. אבל, אז צריך לשבור את הראש ולהחליט באופן קונקרטי מול בעיות קונקרטיות ומול אסטרטגיה קונקרטית ולא לפסול מראש בריתות. עד עכשיו לא למק"י ולא לחד"ש אין אסטרטגיה, אפילו לא שברי אסטרטגיה. אז מה אתה מציע לחד"ש, להסתגר סביב סמלים זהותיים (ג’בהה, דגל אדום) שאינם אסטרטגיה, לא של העמקה ולא של הרחבה? חוץ מזה, למה אתה וגם שי מניחים שברית עם בל"ד משמעותה לוותר על אג’נדה כלכלית שמאלית? כאשר הייתה ברית כזאת באמצע שנות ה- 90, תמר גוז’נסקי הייתה בכנסת ולא זכור לי שהיא נאלצה לוותר על עמדותיה הכלכליות החדות.
  שוב אינני חושב שיש להסיק כעת מסקנות כאלה או אחרות על בריתות. אבל, בבקשה כדאי לדון מתוך ראיית המציאות המורכבת ולא לבטל בשמות תואר גרפים וחישובים שמשקפים מציאות אלקטוראלית מדאיגה מאוד, שסותרת לחלוטין את הטון המבסוט מעצמו של הודעת מק"י על תוצאות הבחירות. עוד הישגים מפוארים כאלה ו……

 21. איל – מאבק סוציאליסטי הגיב:

  מתי המפלגה הקומוניסטית הגיעה לשיא כוחה?
  1.ב-55 כשמרבית המצביעים היו יהודים, מהם תושבי מעבורות שבחלקן שיעור ההצבעה למפלגה היה מעל 10 אחוזים…
  2. להישג קרוב היא הגיעה ב-77 כשהייתה בשיא כוחה כגוף האקטיבי ביותר במגזר הערבי שהוביל את הפגנות יום האדמה ב-76.

  מאז המפלגה שוקעת ומתננוונת לא מובילה אלא מובלת. מיני חזיתות משונות הוקמו על פי המתכונים המשונים של בריתות עם ליברלים שמאליים, רעיונות שהומצאו במעבדה הסטליניסטית בשנות ה30 והוכיחו את חוסר יכולתן כבר אז.

  החיבור עם הממסד מנכר את המפלגה מהפעילים הצעירים שזורמים לגופים בעלי יכולת אקטיביסטית יותר כמו התנועה האיסלאמית.
  מי שלא יכול לקרוא לשביתה כי הוא נמצא בקשרים פוליטיים עם סוחרים מאבד את העצמאות המעמדית שלו – ואת התוצאות רואים בקלפי.

 22. חררדו לייבנר – המשך הגיב:

  המשך התגובה שנקטעה:
  שמאל, מרכז וימין אינן עמדות עקרוניות מופשטות המתקיימות ללא הקשר. את הדברים יש לבחון בהקשר הקונקרטי. בחברה הפלסטינית בישראל להתנגד לכפייה דתית ולעדתיות, לפעול למעורבות נשים בעבודה ובפוליטיקה זה לנקוט בעמדה חברתית שמאלית. המציאות של הקולוניאליזם הפנימי, כלומר האפליה הלאומית המובנית ושל המתקפה האימפריאליסטית של ארה"ב על המזרח התיכון הופכת בהכרח כל זרם ליברלי-לאומי עקבי (להבדיל מליברלים כתחפושת למשת"פים עם המעצמות המערביות) בעולם הערבי וביו הערבים בישראל, לזרם אנטי-קולוניאלי ואנטי-אימפריאליסטי. מדובר בזרמים דקיקים עד ייאוש. אבל, בראייה אנטי-קולוניאלית ואנטי-אימפריאליסטית, כפי שמתחייב מקומוניסטים ומסוציאליסטים עקביים, אפשר לוותר על בעלי הברית הרזים האלה?
  3) "לוותר על הטיקט האידיאולוגי". האם זה מה שהציע אבו מתן? לא. אבל, כאמור הטיקט האידיאולוגי של חד"ש איננו בדיוק מה שאתה חושב שהוא. בכל מקרה, לא נראה לי שתפקידה של חד"ש הוא להביא אידיאולוגיה לכל בית בישראל כמי שמביא בשורה משמיים. נראה לי יותר שעל סמך מספר עקרונות ועמדות שמאליים שמוסכמים עלינו ושמתייחסים למציאות הקיימת כאן על כל רבדיה (ותסלח לי שלא אפרט) על חד"ש ופעיליה להתחבר, כפי שאתה מציע, למאבקים העממיים המתקיימים בחברה ובפוליטיקה, לקדם אותם, להוביל היכן שאפשר ויש כלים לכך. תהליך בניית התודעה האלטרנטיבית לסדר הקיים (הסדר הקונקרטי זה שבתוכו אנחנו חיים בו ולא בהכרח זה שבספרים שנכתבו במקומות אחרים בזמנים אחרים – ואני אחד האחרונים לזלזל בספרים האלה), תהליך הבניית התודעה הוא תהליך שמתרחש תוך כדי מאבק ולא מתוך הטפות של מוארים על ידי אמיתות אידיאולוגיות. הוא גם תהליך דיאלקטי, יש לנו (הפעילים הכאילו מודעים) המון מה ללמוד מקבוצות מדוכאות שנאבקות ברגעים אלה ממש.
  4) "לוותר של בריתנות" – מה הקשר? האם הברית עם טיבי מנעה מאנשי חד"ש להיות מעורבים במאבקים חברתיים?, זו טענה לא רצינית, בלי קשר לשאלת הנכונות או אי הנכונות של אותה ברית. האם אתה יודע, למשל, שאנשי בל"ד וקבוצות אחרות נקטו בעמדות הרבה יותר תקיפות נגד תוכנית ויסקונסין בנצרת מאשר חלק מאנשי חד"ש? כפי שבמקרים אחרים, בהקשרים שונים, הם נקטו בעמדות יותר ימיניות ואופורטוניסטיות, בעניין הזה הם עקפו את חד"ש משמאל. והקונקרטי הוא הקובע, הרבה יותר מצבעי הדגל המתנופפים ברוח. יש מקום לבריתות אלקטוראליות כמו שצריך להיות מקום לבריתות הרחבות ביותר האפשריות בכל נושא, בתנאי שזה לא מחייב לוותר על עמדות קונקרטיות שנראות לנו עקרוניות. האם ייתכנו מצבים של סתירה בין ברית לבין עמדה ומעשה שנראים לנו חשובים? בטח. אבל, אז צריך לשבור את הראש ולהחליט באופן קונקרטי מול בעיות קונקרטיות ומול אסטרטגיה קונקרטית ולא לפסול מראש בריתות. עד עכשיו לא למק"י ולא לחד"ש אין אסטרטגיה, אפילו לא שברי אסטרטגיה. אז מה אתה מציע לחד"ש, להסתגר סביב סמלים זהותיים (ג’בהה, דגל אדום) שאינם אסטרטגיה, לא של העמקה ולא של הרחבה? חוץ מזה, למה אתה וגם שי מניחים שברית עם בל"ד משמעותה לוותר על אג’נדה כלכלית שמאלית? כאשר הייתה ברית כזאת באמצע שנות ה- 90, תמר גוז’נסקי הייתה בכנסת ולא זכור לי שהיא נאלצה לוותר על עמדותיה הכלכליות החדות.
  שוב, אינני חושב שיש להסיק כעת מסקנות כאלה או אחרות על בריתות. אבל, בבקשה כדאי לדון מתוך ראיית המציאות המורכבת ולא לבטל בשמות תואר גרפים וחישובים שמשקפים מציאות אלקטוראלית מדאיגה מאוד, שסותרת לחלוטין את הטון המבסוט מעצמו של הודעת מק"י על תוצאות הבחירות. עוד הישגים מפוארים כאלה ו……

 23. אשר פרוליך הגיב:

  לחררדו:

  אני מסכים שהדרך נתווית תוך כדי הליכה,
  טעויות ותקונים ולא על ידי נוסחאות כתובות
  מראש.
  אבל אתה גלשתה לכוון השני,והעלתה את האופורטוניזם קצר הראייה לראש סדר העדיפויות.
  בלימודי ניהול מודרניים מסבירים שבתהליך
  הניהול השלב הראשון הוא לקבוע באופן ברור
  את המטרות.
  אך לא מספיק לקבוע מטרות כלליות ועקרוניות,
  חייבים להגדיר מטרות אופרטיביות ואת סדר
  העדיפות שלהן,גם כמותית וגם במימד הזמן.
  וכאן הבעייה המרכזית=
  בהגדרות כלליות כמו "שמירת איכות הסביבה"
  או "הקטנת פערים",או "צדק חברתי",כולם מסכימים,אפילו חלקים גדולים של הימין,אבל כשיורדים לפרטים וקובעים עדיפויות,אז כולם
  מתפזרים לכוונים שונים.
  ומילה לגבי "החזית הרחבה"(el frente amplio)
  מבדיקה של מספר ניסיונות בתחום זה,כולם נכשלו.והסיבה לא היתה מקרית=
  הכשלון הגיעה כשהיה צריך להכנס לפרטים.
  אל תצפה מהסוציאל-דמוקרטים ללכת כל הדרך
  לסוציאליזם.ככל הנראה,הם יעצרו באמצע.

 24. שי הגיב:

  הערה לחררדו: אני לא סבור שברית עם בל"ד משמעה ויתור על כלכלה שמאלית. אני התייחסתי לעמדה של כותב המאמר ותומכים אחרים בעמדתו, שעל פי השגתי מכוונים את חיציהם לשני עברים: מק"י והדגש הכלכלי-חברתי, כאשר שני העברים סמוכים וההאשמה העיקרית כלפי מי שטוען את מה שאני טוען היא גזענות סמויה. השיח הזה תועל דרך ההתנגדות או התמיכה בבריתות ולמעשה, התנגדות או תמיכה בעמדה ששלושת המקומות הראשונים ברשימה לכנסת יהיו אלה שייבחרו על ידי מועצת חד"ש (כמה יפה, מתעתע ו"בולשביקי" לא לדון בדברים באופן ישיר). היו קולות של מעטים שביקשו להימנע מבריתות באופן עקרוני וקולות אחרים שרצו ליצור קואליציה על בסיס טקטי בתנאים שלא התקבלו אבל בתוך הוויכוח מעט מדי נאמר על הלגיטימיות של מק"י כגוף מוביל בתוך חד"ש, למשל בעיניו של כותב המאמר.
  הצורך בשיתוף פעולה עם גורמים אנטי פשיסטיים הוא ברור ומכובד ובעניין זה אני חושב שאתה צודק לגמרי. השאלה היא באיזו מידה האנשים שאני הולך איתם שכם אל שכם, המילייה שלי, באמת שייכים אליו לפי הכרתם, זה דבר שאני רוצה לדעת, או שהם שייכים לכלל מי שאני צריך לשתף איתו פעולה לעת מצוא. שאלה נוספת היא מה בעניין שיתוף פעולה עם כוחות אנטי קפיטליסטים, בעייתיים מבחינתי כמו אורי אבנרי ובל"ד. יש כאן עוד דברים שיש לבחון כדי לראות היכן עובר קו פרשת המים אבל הוא בפירוש לא עובר דרך צדקנות או קוצר רואי, או גזענות סמויה. מן הראוי היה שחד"ש, ללא בריתות, הייתה יכולה לגייס אלקטורט כשל זה של מפלגת הגימלאים לפחות. איזה סוג של אמוציות מעורר הרעיון של חד"ש בנפח של 15 מנדטים? בלי להקריב ולו עיקרון אחד?

 25. יוסי ונטורה / זה לא עציץ הגיב:

  אני חושש שמחבר הרשימה, נועם אבו-מתן, מתייחס אל חד"ש כאל עציץ. בכל רגע נתון: העציץ נמצא ברגע בתוך החדר. אבל תנועה פוליטית איננה עציץ ויש לבדוק מהם ההצלחות ומהם הכשלונות בכל עת. העובדה שחד"ש לבדה השיגה שלושה מושבים בכנסת זהו הישג. העובדה שחד"ש השיגה רק שלושה מושבים זהו גם כישלון. לצערי, אין ברשימה תשובה לשאלות אלה.

 26. יורם בר-חיים הגיב:

  חררדו, אתה צודק מאד, אבל אני חושש שרק מעטים מאד באמת מתווכחים בשאלה האם לעשות בריתות או לא.
  דומני שרוב התוקפים את הבריתות שעושה חד"ש לא מתנגדים לבריתות עם ליבראלים אלא לבריתות עם ערבים, כלומר עם התארגנויות שלא כופפות את המאבק של הציבור הערבי לצרכי ה"דו-קיום".

  בויכוחים על בריתות צד אחד קורא לאחר "אופורטוניסט" והשני קורא לו "סקטנט", בפועל השאלה היא כלפי מי אתה "אופורטוניסט" וכלפי מי אתה "סקטנט". במילים אחרות, ערבי או יהודי בחד"ש יכול להיחשב "אינטרנציונליסט" רק אם הוא תומך בבריתות עם ציונים (ועם בריונים אלימים משת"פים כמו אברהים נימר…) ולא עם התארגנויות פוליטיות ערביות. רק בודדים מבין הפעילים היהודים מוכנים למתוח ביקרות על הדפוס הזה.

 27. אשר פרוליך הגיב:

  ליוסי ונטורה:

  מרוב יחסיות מאבדים את הצפון.אולי שני
  מנדטים זה השג? אולי אחד ?
  התשובה חייבת להיות ביחס למשהו
  .קנה המידה הוא המציאות היום
  בהשוואה למציאות שלפני,
  ובמציאות של החרפת מאבקי המעמדות בישראל,
  3 מנדטים זה בהחלט כשלון,לא רק פרלמנטרי,
  אלא גם מהותי ועקרוני.

 28. אין זה משנה הגיב:

  כמה תקשקשו על עלייה או/ו ירידה של מנדטים, המפלגות הנ"ל לעולם לא יהיו מפלגת שלטון ולכן אין סיבה להצביע עבורם.
  אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על עמיר פץ, אבל הוא יכול להעלות את שכר המינימום וחד"ש לא.
  מפלגת חד"ש יכולה להחמיץ פנים או למחוא כפיים במקרה הטוב.

 29. גיא לאשר הגיב:

  סלח לי חבר אבל אתה הוזה. בקנה מידה של מציאות שבה צריך כסף וחשיפה תקשורתית חד"ש פועלת בתנאים מאוד קשים. גם מסמוס השמאל הרך לא עוזרת. האם אתה מאמין שהמוני הנפגעים היהודים מהחרפת המאבקים המעמדיים בישראל יצביעו לרשימה שרובה ערבית?! האם הם בכלל במצב תודעתי שמאפשר להם להצביע עבור רשימת שמאל רדיקלית (מבחינת הסכסוך והאבק בגזענות)?

 30. דג אילם הגיב:

  בעבר הצבעתי חד"ש אבל חדלתי. במפלגה אנשים טובים, אבל הכיוון הוא שגוי. מעבר לבעיה שבמשטר נציגים, שזהו בלוף ואשליה של דמוקרטיה ובחירה, התנועה הקומוניסטית בישראל (ואולי בעולם כולו) במשבר. היא כבר לא אוונגרד, חלוץ, כוח מוביל, אלא קיפאון וקיבעון מחשבתי התקוע אי שם בין המהפכה הרוסית לנפילת מסך הברזל.

  במאבקים החשובים קולה של חד"ש נשמע בלחישה: במאבקים נגד חומת האפרטהייד, נגד אפליית הפלסטינים אזרחי ישראל, במאבק נגד אפליית המזרחיים, במאבק נגד נשק גרעיני – בכל אלה חד"ש מגמגמת מאחור.

  לא הובלה, לא חדשנות, לא להט מהפכני לשנות עוולות מן היסוד. כלום.

  התנועה הקומוניסטית בישראל בהכללה (וסליחה מראש) נצמדת למאבקים הקלאסיים של העובדים, הפועלים, הפרולטריון. מאבקי אחד במאי והדגל האדום. זה לא רלוונטי, זה לא אקטואלי, זה אפור ומשעמם. זה אנכרוניסטי ולא מאתגר.

  אי אפשר לראות את כל העולם רק בפריזמה של עובדים מול מעסיקים, רק בפריזמה של מעמדות.

  השאלה הגדולה היא מי מחליט? הפועלים לא טובים יותר ולא טובים פחות מכל שכבת מנהלים זו או אחרת לקבל החלטות. הם צריכים להיות שווים בכל החלטה שהם אמורים לבצע. הדבר נכון בכל מסגרת, לא רק במפעלי התעשייה עליהם דיבר מארקס. הדבר נכון בכל מסגרת אנושית המורכבת מיותר מאדם אחד. כל חברה צריכה להכיר בזה. המפלגה הקומוניסטית עדיין מתנהלת בשיטה הירארכית מיושנת ולא צודקת.

  מהפכה טוב אם תתרחש קודם כל בביתם של "המהפכנים", ומשם אפשר יהיה להוביל מהפכה חברתית שתקיף הכל.

 31. אין זה משנה הגיב:

  גיא לאשר, התכוונת אליי? מכיוון שאם כן אז אתה הוא ההוזה.
  לא אכפת לי כלל באילו תנאים פועלת חד"ש. אכפת לי מהמציאות. השאלות שלך תלושות. אבל בכל מקרה, התשובות לשאלות הרטוריות שלך הן:
  לא, לא.

  לדג האילם, המהפיכה החברתית לא תקרה. פשוט לא.
  במקרה הטוב יהיה צמצום נזקים.

 32. אבי הגיב:

  מישהו יודע מהי עמדתו של בשארה בנוגע להעלאת שכר המינימום? מדוע ברכה בתשדירי הבחירות דיבר רק על הבעייה הפוליטית ולא על נושאים כגון פנסיה, שכר מינימום וכו’?
  מדוע כרגע ברכה וסוויד לא יוצאים בהצהרות שהעלאת שכר המינימום נמוכה מדי?
  בקשר ללייבנר – אין מה להתייחס אליו, אכפת לו רק מההקשר הפוליטי. בתור פרופסור הוא לא מרוויח שכר מינימום, הפנסיה שלו מובטחת והוא בטח לא נמצא מתחת לקו העוני, לכן הוא חושב שדברים אלו לא ממש חשובים ועיקר התמקדותו בתחום הפוליטי

 33. אשר פרוליך הגיב:

  לגיא=

  אם כל משיש לך לתרום לדיון זה "לא,לא",
  או "השאילות תלושות" או פנינים אחרים מאותו
  סוג,עדיף שתשטוק.
  (במילה לדעתך אתה כותב ל"דגים אילמים")
  דבר אחד בטוח,המהפכה תיעשה בלעדך.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים