הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-3 בספטמבר, 2007 5 תגובות

מרכז אדוה פנה אל שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, בבקשה לשקול מחדש את תמיכתו, בעת הדיון בממשלה, בהעברת גמלת הסיעוד לקשישים הנזקקים להשגחה מתמדת, בכסף במקום באמצעות שירותים בעין. מרכז אדוה חושש כי שינוי זה עלול להוביל בהדרגה להתמוטטות מערך שירותי הסיעוד אשר מיום שהוקם, איפשר לעשרות אלפי קשישים להמשיך לתפקד בכבוד בעודם ממשיכים להתגורר באופן עצמאי בביתם. להלן נוסח המכתב שכתב ד"ר שלמה סבירסקי לשר הרצוג:

אני פונה אליך בעקבות פגישתנו ב-14 ביוני 2007. באותה פגישה שאלת לדעתנו על השינוי המוצע בחוק סיעוד (העברת הגמלה בכסף ולא בעין). הסתפקנו אז בהבעת חשש מפני השינוי. כיום, בעקבות בדיקה רחבה יותר של מערך שירותי הרווחה האישיים בישראל – בדיקה שהיא עדיין בעיצומה – החשש שלנו התגבר.


עתה, לאחר שהממשלה החליטה לאמץ את ההצעה בישיבתה מיום 12.8.2007, ולהחיל אותה על קשישים הזקוקים להשגחה מתמדת, ברצוני להתריע בפניך על ההשלכות ארוכות הטווח של ההצעה. חוששני שהצעה זו עלולה להוביל למיטוט מערך שירותי הסיעוד שאיפשר לעשרות אלפי קשישים להמשיך לתפקד בכבוד בעודם ממשיכים להתגורר באופן עצמאי בביתם.


החשש מבוסס על יסודות מספר:


ראשית, סביר להניח כי אם תיושם ההצעה, שיעור המיצוי של גמלת הסיעוד יקטן, שכן כיום, שיעור ניכר מקרב הקשישים למד על אודות הגמלה מפי חברות הסיעוד.


שנית, ההצעה תרע עוד יותר את מצבן של המטפלות. כיום, עקב אכילס של מערך שירותי הסיעוד הוא שכרן הנמוך של המטפלות הזרות. אין כל ספק שבתחום זה נדרשת רפורמה יסודית, שתאפשר להשתית את מערך שירותי הסיעוד על כוח עבודה ישראלי שיקבל שכר ותנאי עבודה התואמים את חוקי העבודה הישראליים, ולא על מטפלות זרות, המועסקות בתנאים שאינם תואמים את חקיקת העבודה הישראלית. במבט ראשון, הצעת הממשלה מכוונת לשיפור שכר המטפלות. אלא שלא כך הדבר: משרד האוצר כבר הודיע על רצונו לקצץ את הגמלה לקשישים הזקוקים להשגחה מתמדת ב-20% – אותם 20% הנותרים כיום בידי חברות הסיעוד. אמנם, הממשלה רשמה לפניה את ההודעה שלך ושל שר האוצר, כי תקיימו ביניכם דיון בדבר גובה הגמלה, אולם סביר להניח כי הדיון יסתיים בפשרה ולא בביטול מוחלט של הקיצוץ. במקרה שכזה, במקום שחלק מדמי התיווך יגיעו לידי המטפלות, הוא יישאר בקופת המדינה.


אציין כאן, כי השכר הנמוך ותנאי העבודה הירודים של המטפלות הזרות עומדים מאחורי התמיכה של ארגונים קרובים אלינו, שייעודם הגנה על זכויות עובדים, כדוגמת קו לעובד, בשינוי המוצע. כמוהם גם אנו סבורים כאמור, שיש להיטיב את השכר ואת תנאי העבודה של המטפלות, אלא שהדרך שמציעה הממשלה היא לא הדרך להשיג זאת: הן בגלל הקיצוץ מלכתחילה של הגמלה והן בגלל חוסר הביטחון שהגמלה המקוצצת, כאשר תגיע לידי הקשיש או הקשישה, או לידי בני ובנות הבית, תועבר במלואה לידי המטפלת.


שלישית, במצב שבו הגמלה תועבר בכסף לידי הקשיש/ה, לא תהיה כל אפשרות לפקח על התשלום לעובדות הזרות. כיום, התשלום מתבצע על ידי חברות הסיעוד.


רביעית, ובמבט לטווח ארוך, אני חושש מפני חזרה לתקופה שקדמה לחקיקת חוק הסיעוד, כאשר הפתרון העיקרי שהוצע לקשישים שהחלו להתקשות בתפקוד היה, לעבור לבית אבות. יש לזכור כי אחד הנימוקים העיקריים לחקיקת החוק היה, שעלותו של סיעוד ביתי נמוכה בהרבה מעלות אשפוז בבית אבות. אם אכן יתממש החשש ושיעור המיצוי יצטמק, לא יהיה מנוס מחזרה לשיטת בתי האבות, על עלותה הגבוהה.


חמישית, אם תועבר הגמלה בכסף ישירות לקשיש/ה, תיתכן אפשרות שקשישים בכל זאת יפנו לחברות סיעוד. אזי, לאחר שאלה ינכו את 20% הנהוגים כיום (מן הגמלה המצומקת ב-20%), שכר המטפלות יהיה קטן עוד יותר משהוא כיום. אלא אם כן יתבקשו הקשישים להשלים מכיסם סכום הגבוה מן הסכום שהם מתבקשים להשלים כיום. במלים אחרות, במצב שכזה עלות שירות הסיעוד תהיה גבוהה יותר.


לבסוף עלי לציין את חששי, שהחלטת הממשלה איננה אלא צעד ראשון במהלך ארוך טווח, העלול לפגוע לא רק בקשישים הנזקקים להשגחה מתמדת, אלא גם באלה הנעזרים במספר שעות סיעוד בשבוע, דהיינו, באלה המסתייעים במטפלות ישראליות. זאת, משום שהמהלך כולו, המוצג כאילו הוא בא להיטיב את מצב הקשישים הזכאים, לא נועד אלא לחסוך בחלקו של אוצר המדינה במימון מערך הסיעוד, המגיע כיום לכ-600 מיליון שקל.


לאור הטיעונים הללו, אני מקווה שתיאות לשקול מחדש את תמיכתך במהלך.

תגובות
נושאים: מאמרים

5 תגובות

 1. מור הגיב:

  סבירסקי צודק – התוצאה תהא פגיעה נוספת גם בעובדים וגם במקבלי קצבת הסיעוד.

 2. זכריה / עוד שר חברתי מתוצרת "העבודה" הגיב:

  בוג’י הרצוג הוא עוד שר חברתי מתוצרת מפלגת העבודה. הוא התואם ה"חברתי" של ברק בביטחון: ימיני, בורגני, יהיר.

 3. אשר פרוליך הגיב:

  זה צעד נוסף שלמדיניות ניאוליברלי קצוני והרס מדינת הרווחה. "נערי האוצר",ואתם הממשלה הכושלת הזו מאימינים ש"היד הנעלמת" של השוק תפטור את כל הבעיות ולא מבינים שמובילים את המדינה לכאוס ולאבדון.
  האחריות הגדולה לכך נופלת על מפלגת העבודה הבוגדת ללא בושה בכל ההבטחות של הבחירות האחרונות.

 4. קורינה הסופרת הגיב:

  אינני מסכימה כהוא זה עם המסקנה, וגם לא עם ההנחות המנחות אותה. אני כותבת על כך רשימה שתתפרסם כאן בקרוב – אך בניגוד למרכז אדווה ולשלמה סבירסקי – שאותו ואת ברברה רעייתו אני מוקירה ומכבדת – דעתי יוצאת מתוך המציאות בפועל והקשבה לה, משמע, ג ם אמפירית.

  שינוי חייב לבוא, שישבור את הדפוס הפטרנלי הקיים במימסד וינהג כבוד באישה ובגבר הבאים בימים.

  אין שום סיבה לקבל מראש וכהסכמה שהתקציבים יוקטנו וירוששו.
  גם אם השר לא שאל על כך – זהו הנושא שעליו יש להיאבק!

  בתוך שבוע אשלים את הרשימה. אצלי היא באה בהמשך להתכתבות עם קירות משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, משרד הפנים (מנפיקי הויזות לעובדים זרים).

  אני רק הראי.

 5. רמי הגיב:

  הכל יודעים היטב שבחורה מהפיליפינים או נפאל או רומניה המבקשת לבוא לישראל כעובדת זרה נדרשת לשלם כחמשת אלפים דולר "בשחור", כסף שמתחלק בין גנבי אסיה דשם ובין גנבי ישראל
  דכאן, לרבות שגריריהם במסדרונות השלטון ומרכזי המפלגות ולרבות נציגיהם בממשלת ישראל בעצמה, כגון בניזרי העומד על כך לדין.

  אם לעומת זאת היו משלמים ביד נדיבה ובעין פתוחה לבחורות ובחורים ישראלים מהפריפריה שיטפלו בקשישי הארץ בכבוד ויקר ויחסכו כספים (זו עבודה מאוד קשה להרים נכה כבד גוף ולרחוץ את בשרו או לעזור לו בשירותים ומדוע לא ישולם שכר הוגן?! רק כי זה לא הייטק? אני סבור שההיטק יוריד אותנו מטה) – כי אז היו צעירים אלו חוסכים כספים ונקלטים כעבור זמן באוניברסיטאות ובמכללות וכך משדרגים את דורם ואת דור ילדיהם לקראת חברה יותר שוויונית וצודקת ופחות מפולגת כלכלית וקפיטלית והשכלתית. אבל יש כאן אבל גדול: זו הרי מדינה שנחזתה על יסוד תזה שקרית ("ארץ ללא עם לעם ללא ארץ") והוקמה על יסוד גנבה ענקית (כמיליון בני אדם "טוהרו" מבתיהם) ולא רק שלא עצרה מעולם לבחון את עצמה, בבחינת רוויזיוניזם אמיתי וכן, אלא שהיא טימטמה ומטמטמת את אזרחיה ואת מנהיגיה בצדקנות ואנוכיות לאומנית וחסרת גבולות בבחינת אני ואפסי עוד. הן על זה כבר אמר הנביא (יח"ב) כי מצד ההגיון אין כאן שום תקווה.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים