הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-10 באוגוסט, 2010 אין תגובות

יום שישי, 3 בספטמבר 2010, 12:00, בגדה השמאלית


אחד העם 70, תל-אביב.


בהשתתפות:
שרה בנינגה, פעילה בסולידריות שייח ג’ארח


עו"ד חסן ג’בארין, מנכ"ל עדאלה


הדס זיו, מנכ"ל רופאים לזכויות אדם


אהוד שם טוב, יוזם ומנהל הטלוויזיה החברתית


יונתן שפירא, יוזם מכתב הטייסים


מנחה: ד"ר ישי מנוחין, פעיל ביש גבול ומנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל


בסיום המפגש יוקרנו סרטים על פעילויות מחאה מארכיון הטלוויזיה החברתית


על הספר:


ספר חדש – אקטיביזם ושינוי חברתי


השינויים החברתיים שחוללו ההמונים והארגונים שארגנו אותם, ההימנעות של רבים מנטילת חלק ב"פוליטיקה ממוסדת", המאבק הכלל-עולמי נגד הגלובליזציה של ההון ונגד מלחמות – כל אלה הפכו את המונחים "חברה אזרחית" ו"אקטיביזם" למונחי מפתח בשיח הפוליטי ובדיון הפילוסופי. חיבור זה מתמקד בהבהרה של מונחים אלה ובהתפתחות השיח הפוליטי במרחב הציבורי בחברות הדמוקרטיות. בין השאר, החיבור עוסק במהפכת ההתארגנויות הלא-ממשלתיות כאחד השינויים המרכזיים שחלו במחצית השנייה של המאה העשרים בחברות הדמוקרטיות; בוחן את רעיון "החברה האזרחית", המקיף את כלל הפעילות של ארגונים ופרטים במרחב הציבורי; ודן בארגונים לשינוי חברתי ובתפקידם כמקדמי אקטיביזם, התנדבות ושיתוף הציבור בקבלת ההחלטות החברתיות. הדיון המושגי בסוגיות תאורטיות אלה מלווה בעדויות ובמחקרים המבהירים את הסוגיות ומדגימים מהם "אקטיביזם", "חברה אזרחית" בכלל ו"חברה אזרחית ישראלית" בפרט.


הספר נכתב על ידי ד"ר ישי מנוחין, חתן "פרס אוסקר רומרו למחויבות לאמת וחירות" לשנת 2003. מנוחין הוא פעיל למען זכויות אדם מאז שנת 1981 והיה אחד מראשוני הסרבנים של מלחמת לבנון הראשונה. כיום הוא מכהן כמנכ"ל "הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל" ופעיל בתנועת "יש גבול". הוא מלמד במחלקות לעבודה סוציאלית ולפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון וכמו כן הוא העורך האקדמי של הוצאת ספרי נובמבר. בין הספרים שערך: כיבוש וסירוב (2006), האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון (עם פרופ’ ירמיהו יובל) (2005), מי מפחד מחופש (מידע)? (1999), על דמוקרטיה וציות (1990), גבול הציות (עם דינה מנוחין) (1985).


הספר הופיע בחודש יולי 2010.


מחירו של הספר 70 ₪.


לכבוד ספרי נובמבר בע"מ


ת.ד. 4620


ירושלים 91046


אני מעוניינ/ת לרכוש _____ עותקים של הספר אקטיביזם ושינוי חברתי.


כל עותק מחירו 70 ₪, לכן לטופס זה מצורפת המחאה על סה"כ _______ ש"ח (אנא ציינו על גבי ההמחאה למוטב בלבד). (ההמחאה תגבה רק לאחר משלוח הספר).
        חתימה:_____________________
שם:_____________________________.


כתובת למשלוח הספר:
רחוב מספר בית:__________________________.
תיבת דואר:_________________________________.
ישוב:______________________________________.
מיקוד:_____________________________________.


להודעות:
דואל:

תגובות
נושאים: מאמרים

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים