הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-21 באפריל, 2013 19 תגובות

קוראי הגדה השמאלית מכירים את סדרת המאמרים ואת התגובות הכוללים ויכוח חריף בקשר לדמותו ופועלו של יוסף סטאלין. היו שביקשו להכיר בתרומתו ובהישגיו על אף שגיאותיו וחטאיו, היו כאלה שדנו אותו לכף חובה והיו אף כאלה שביקשו להשוותו עם היטלר.

Stalin-Hitler היטלר וסטלין (מקור)

חברה טובה שאלה אותי מדוע אני מתאמץ להלבין את פשעיו של סטאלין. שאלה זו מבוססת, לדידי, על חוסר הבנה. הרוב המכריע של השמאל הרדיקלי, ובראש ובראשונה התנועה הקומוניסטית עצמה, הכירו בכך שסטאלין אחראי לפשעים חמורים שהתרחשו בימי שלטונו. אך במשך הזמן התפתחה מחלוקת שונה לגמרי. האם מעליליו של סטאלין שינו את האופי ואת המהות של המשטר הסובייטי? האם לא היו לסטאלין כמנהיג ברית המועצות חלק חשוב בהישגים של ברה"מ? רק בור ועם הארץ ידחה את האפשרות שמנהיג יכול להיות אחראי להישגים גדולים ובאותו זמן ישא באחריות לכישלונות חמורים.

נא להכיר את פרופסור נולטה

כדי לעמוד על החשיבות העצומה של סוגיית ההשוואה בין היטלר וסטאלין, רצוי להכיר את ההיסטוריון הגרמני המודרני ארנסט נולטה. נולטה הינו אקדמאי שמרני ידוע שם אשר מילא תפקיד מרכזי בהרבה מחלוקות הקשורות לפירוש ההיסטוריה של הפאשיזם והקומוניזם. הוא דגל בעמדה חד משמעית ומתלהמת: הנאציזם הצליח לעלות לשלטון בגרמניה בגלל… הקומוניזם הסובייטי! אילולא האיום של הקומוניזם במזרח לא היו יכולים הנאצים לרכוש את תמיכתו של הממסד הגרמני. נשמע הגיוני? יש לפנינו עמדה שמשמעותה היא הלבנה גמורה של הפאשיזם ושל היטלר: החברה הגרמנית אינה אשמה בכלום. התאגידים הגרמנים שתמכו בנאצים , אלה שהעלו את היטלר לשלטון, למעשה נותרו ללא ברירה ופעלו מתוך יצר הישרדות מול האיום על החברה החופשית. במילים אחרות, אילולא סטאלין וברית המועצות היינו יכולים למנוע את הסבל של מלחמת העולם השנייה והשואה. על כן, הנאציזם, לפי נולטה, הוא תולדה ישירה והכרחית של איום הקומוניזם הרוסי על גרמניה, תרבותה, ומורשתה.

פרופסור נולטה זכה בהערכה לא מועטה אצל רבים מעמיתיו הגרמנים. אך היסטוריונים במערב, מרקסיסטים וליברלים, לעולם לא קיבלו את גירסתו, שמבקשת לבלבל בין 'הסיבה והתוצאה'. ברית המועצות לא איימה על גרמניה של שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, שנות התחזקותם של היטלר והנאציזם. עצם הרעיון שברית המועצות היוותה סכנה פוליטית-צבאית על גרמניה הוא אבסורדי. עוד יותר מגוכחת הטענה שהגרמנים נזקקו להיטלר והנאציזם כדי לגונן על ארצם. האמת, כפי שנתקבלה על דעת רוב הליברלים והמרקסיסטים במערב, הייתה הפוכה לגמרי: החוגים השליטים בגרמניה ביקשו לפתור משבר כלכלי-חברתי עמוק בארצם, תוך כדי כך שלקחו על עצמם לחסום את דרכו של הקומוניזם, בשם גרמניה ובשם העולם הנאור כולו. על כן, יש לראות את הנאציזם כתוצאה של המשבר הכלכלי-חברתי העמוק בגרמניה וכניסיון לבלום ולחנוק את הקומוניזם הרוסי בשם תרבות המערב הנאור.

אגב אורחא, היהודים ככללם לעולם לא קיבלו את הגרסה של נולטה ונטו ברובם לקבל את הגירסה בדבר אשמת גרמניה ואחריותה. עמדה זו הייתה משותפת למירב הזרמים בעולם היהודי – לבונד, לקומוניסטים ולציונים. גירסה זו הייתה נחלתם של מירב הכוחות הדמוקרטיים בעולם והיא קובעת כי הגזענות והאנטישמיות צמחו בגרמניה וטופחו על ידי כוחות רבי עוצמה בחברה הגרמנית. כל גישה שנועדה לזכות את גרמניה ובמיוחד את החוגים השליטים שלה מאשמת האחריות לנאציזם נדחתה נמרצות אצל כל דמוקרט והומניסט.

האידיאולוגים של המלחמה הקרה ביקשו לפתח תיאוריה שתצדיק את המערב בעימותו עם סטאלין ועם ברית המועצות. תוצאה כזו הושגה על ידי אימוץ מושג המכליל את שתי השיטות – הקומוניזם הרוסי והנאציזם הגרמני. המושג הזה, שהוא בעל חשיבות שאין כמותה (ודורש עיון נפרד), הוא הטוטאליטריזם. תחת דגל הטוטאליטריזם נוח לטפח את הטענה הקיצונית בחומרתה שאין הבדל בין היטלר ובין סטאלין. הקטגוריה המכלילה הזו הינה כיסוי אינטלקטואלי לעמדה אנטי-קומוניסטית קיצונית. זהו גם הכיסוי למומחים מטעם עצמם שיסבירו לכל אחד שאין הבדל בין שני הדיקטטורים היטלר וסטאלין.

הקורא היהודי ימצא עניין בעמדות אחרות של נולטה הקשורות לדיון שלנו. נולטה נחשב על ידי רבים כמכחיש שואה, אך מדובר בהכחשה 'אלגנטית': נולטה אינו אומר כי לא היו דברים מעולם, אלא קובע שהיו דברים רבים הדומים לשואה, כגון התיעוש בחברה המודרנית, ועל כן אין השואה דבר מיוחד במינו. דיעה כזו פגשנו אצל הפילוסוף הגרמני החשוב מרטין היידגר שגם הוא קבע סימן שיוויון בין המהפכה התעשייתית ובין השואה. העיקר היה לטהר את הלאומנות הגרמנית על שורשיה.

אחריות להישגים עצומים ולכישלונות חמורים

הדיון בסוגיה זו על כל צדדיה עדיין נמשך. אחד מאלה הסובלים מהמנטליות של המלחמה הקרה הוא האקדמאי האמריקאי טימותי סניידר שהוזכר על ידי שמואל אמיר במאמרו החשוב "דמוניזציה ומטרתה (סטלין והקרב על הזיכרון)". מעניין לדעת שסניידר פירסם לאחרונה אוסף של מאמרים היסטוריים שכולל בתוכו מאמר של אישיות אקדמאית יוקרתית, פרופסור ג'פרי רוברטס מאוניברסיטת קורק באירלנד. רוברטס מעיד על עצמו שהוא בעל זיקה לאידיאלוגיה ולעמדות של הליברליזם. יחד עם זאת הוא מזהיר מהשפעת המנטליות של המלחמה הקרה על כתיבת ההיסטוריה של התקופה. רוברטס פירסם ספרים רבים על ברית המועצות ועל סטאלין. ויש לו, מסתבר, דברים חשובים להגיד בנושא.

בראיון שנערך עם רוברטס לאחרונה הוא אמר: "…חבל שעבודתו של סניידר קשורה עם ההתחדשות האחרונה של וויכוחים רעיוניים שבהם היטלר וסטאלין והשיטות הסובייטיות והנאציות מתוארות כשוות, ושהאחד גרוע כמו השני. במשך המלחמה, כאשר שדות הקרב היו ספוגים בדם של מיליוני חיילים סובייטים אזי הסיפור היה אחר. הצבא האדום קיבל קרדיט במערב על כך שהציל את הציביליזציה האירופית והיללו את סטאלין כגיבור ומנהיג מלחמה דגול. כפי שטענתי במלחמות סטאלין( …) היו אלה, כמה שהדבר אירוני, סטאלין והסובייטים אשר סייעו להציל את הדמוקרטיה הליברלית ביחד עם השיטה הקומוניסטית מידי הנאצים."

באותו ראיון מגלה רוברטס: "כשהייתי צעיר הייתי מבקר חריף של השיטה הסובייטית ואני דבק באתוס הליברלי והדמוקרטי שהיווה בסיס להתנגדותי למשטר אוטוריטרי. במשך הזמן למדתי להעריך יותר את הצדדים האידיאלים של הניסוי הסובייטי בבניית סוציאליזם, אם כי לא את תוצאותיו. אך דבר לא עיוור את עיני לכישלונות העצומים ולנסיגות. ברית המועצות הייתה אחראית להישגים האדירים ביותר ולחטאים הגסים ביותר של תקופתנו. (…) אך אם הינכם מאמינים שכוח ודיכוי היו הגורמים היחידים שהניעו את ברית המועצות , לעולם לא תבינו מדוע ברית המועצות החזיקה מעמד זמן כה רב והגיעה להישגים כה רבים, ביניהם הניצחון על היטלר. אם לא נכיר בתפקידיהם של האידיאולוגיה והמטרות ביצירת מערכות פוליטיות, לא נהיה מוכנים להתמודד כהלכה עם האתגרים הדינמיים ורבי העוצמה של פוליטיקה רודנית אחרת בעתיד".

ובכן, הטענה שאין הבדל בין הקומוניזם והנאציזם ממקמת את הדוגלים בה במחנה הימין הקיצוני שלא למד את לקח הדור שלנו. האחדות בין המאבק על סוציאליזם, על קידמה ועל דמוקרטיה היא אלטרנטיבה אז וגם היום למלחמה והסתה נגד השמאל.

תגובות
נושאים: מאמרים

19 תגובות

 1. צדוק התקוה הגיב:

  שניהם היו דיקטטורים הם אהבו את פולחן האישיות שהיה סביבם בשני המשטרים לא היתה דמוקרטיה האם לא היו לסטאלין כמנהיג ברית המועצות חלק חשוב בהישגים של ברה"מ?אותה שאלה אתה יכול לשאול על היטלר ואני לא מתכון ל"שואה" אלה לפיתוח המואץ של גרמניה מבחינה כלכלית גם סטאלין דאג לפיתוח המואץ של ברית המועצות על חשבון מי ?ברית המועצות החזיקה מעמד זמן כה רב והגיעה להישגים כה רבים, ביניהם הניצחון על היטלר חלק מזה שהחזיקה מעמד כי זה היה משטר שמי שלא הלך לפי הקו [בדיוק כמו בגרמינה ] נשלח במקרה הטוב לסיבר ובמקרה הרע קיבל כדור בראש במשטרים שאין בהם דמוקרטיה אין הבדל בין מנהיג א למנהיג ב חלק חשוב בנצחון על גרמניה הוא היא העזרה שהושיטה ארצות הברית בנשק ומזון לברית המועצות [וכמובן מזג האויר]ללא העזרה הזו אני לא בטוח שהרוסים היו מנצחים ואני לא מבין מדוע קשה לקבל את התאוריה שלא היה הבדל גדול בין שניהם וזה לא אומר שיש לי חיבה לאחד מהם

  • אנג'לו איידן הגיב:

   אדלג על השאר כי ערבוביה.
   ""פולחן האישיות"? זה אנחנו! אנחנו ההמונים. לנו, להמונים, אמצעים דלים בכדי להתערב בפוליטיקה באופן מכריע. פולחן האישיות זה אמצעי לרשותנו. באמצעותו, אנחנו מעודדים מנהיגות ובלעדיו אנחנו מענישים אותה. בדרגות השונות של פולחן האישיות אנחנו מבטאים את רמת שביעות רצוננו.
   אתה, צדוק התקוה, מתבלבל בגלל שהרבה מן הערכות שלנו חסרות ביסוס ממשי במציאות המשתנה.
   לערכות שלנו על סטלין ביסוס איתן ויציב במציאות הממשית (לא בסיפורים ותעמולות של משוחדי הבורגנות).

 2. נטול חרטא הגיב:

  השאלה היא האם משטר שאסור היה בו להקים ארגון עובדים הוא משטר סוציאליסטי והאם משטר שאין בו דמוקרטיה הוא סוציאליסטי?
  גם להיטלר היו הישגים. הוא חיסל את האבטלה וחייהם של רוב הגרמנים עד סוף המלחמה היו די נוחים. האם זה מתקזז עם נהרות הדם?!

 3. יולו הגיב:

  לראובן
  ההשגים האדירים של ברה"מ כמו הנצחון על היטלר לא נבע מהשג אידאי כל שהוא
  אלא מהכורח להלחם על נפשה של האומה,כמו שארה"ב מהרגע של כניסה למלחמה היא הפכה לאגרוף מלוכד, כך גם הסובייטים, {שלחמו כאריות}
  "כפי שטענתי במלחמות סטאלין( …) היו אלה, כמה שהדבר אירוני, סטאלין והסובייטים אשר סייעו להציל את הדמוקרטיה הליברלית ביחד עם השיטה הקומוניסטית מידי הנאצים."
  הציטוט שמעל יש בוא אמת אך האמת הפשוטה היא שארה"ב שלא הותקפה ולא היתה מעורבת פיזית הצטרפה למלחמה כדי לעזור לרוסים ולצרפתים ולאנגלים לסובב את גלגל המלחמה לכיוון השני,
  ואם לא הם אזי בחלק גדול של ארופה היו אוכלים שטרודל

 4. אכן יש דרגות לרוע: היטלר היה גרוע מסטאלין הגיב:

  אבל סטאלין היה גרוע ממוסוליני. פול פוט היה גרוע מפרנקו וצ'אושסקו ואסד היו גרועים מגומולקה והונקר. והו צ'י מין היה כניראה פחות גרוע מקים איל סונג, אם כי זה לא לגמרי בטוח.

  כל אחד מהם היה עריץ ורוצח בפני עצמו, אבל כולם היו דיקטטורים שדיכאו את העם שלהם ועמים אחרים ושפכו את דמם. סטאלין שפך הרבה יותר את דמם של נתיניו מאשר היטלר שרצח בעיקר בני עמים אחרים, והדיכוי הפנימי בבריה"מ בימיו היה ע"פ כל קנה מידה יותר גרוע מהדיכוי בגרמניה הנאצית לפחות עד לפוטש נגד היטלר ב-1944, שאורגיית הדמים שהתרחשה בה בעקבותיו דמתה לאורגיית הדמים בבריה"מ בשנות ה-30.

  דבריו של קמינר על 'פשעיו החמורים' של סטאלין הם מס שפתיים בלבד שנועד לחפות על התמיכה שלו בדיכוי הקומוניסטי לדורותיו. אבל מי שיוצא נגד פשעי סטאלין לא יכול לשתוק ולתרץ את פשעי לנין וטרוצקי או אפילו ברז'נייב ב'לחץ האימפריאליסטי'. מי שעושה כך נוהג ע"פ 'מתווה נולטה' שמתרץ את פשעי הנאצים ב'איום הקומוניסטי'. בעצם קמינר ונולטה הם אחים תאומים. הם העומדים כביכול משני צידי המתרס בעוד שלמעשה הם באותו הצד, בצד זיוף ועיוות ההיסטוריה וכיבוס הפשעים של הצד 'שלהם'.

 5. יעקב הגיב:

  כמה הערות:
  "מנהיג יכול להיות אחראי להישגים גדולים ובאותו זמן ישא באחריות לכישלונות חמורים."
  הבעייה של סטאלין לא הייתה "כשלונות חמורים" אלה פשעים ממש שנובעים מפרנויות ופסיכוזות, אשר הביאו אותו לחיסול של כל המעגלים המקורבים אליו, ללא שום סיבה.
  ההישג של ברית המועצות בנצחונה על היטלר נובע קודם כל מטבעו ורוחו של העם הרוסי ובא כהמשך ישיר לניצחון על נפוליאון.
  יתכן שסטלין היה האדם הנכון בזמן הנכון. אין לדעת. האם טרוצקי היה נכשל אילו הוא היה זה שמוביל את הצבא הרוסי?
  דווקא אישיותו הפסיכופתית של סטלין, היא הממנפת את ההשוואה שעושים בינו לבין היטלר, וממשם מפליגים להשוואה המופרכת בין הקומוניזם והנאציזם.
  גם לגרמניה של היטלר היו הישגים רבים, בכל התחומים.
  דבר אחרון, חייבים לזכור שאם מתעלמים לרגע מכמה מהצדדים האלימים והמבחילים במשטר הנאצי – הימין השמרני קרוב אליו הרבה יותר מאשר לקומוניזם. לא בכדי היתה לו תמיכה אידאולגית בכל אחת מארצות המערב.

 6. דינו הגיב:

  השיח על אותם "הישגים" אליה הגיעה בריה"מ תחת סאטלין רלוונטי גם לגבי גרמניה של היטלר,
  שהפכה משבר-כלי למעצמה בתחומי התעשיה והמדע.
  הקרב בין בריה"מ לגרמניה לא היה קשור כלל לחופש או אנושיות, מדובר היה בשתי מעצמות אלימות ואימפריאליסטיות שהתקוטטו ביניהם, ולא פלא שהשלב הראשון היה הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ("מצא מין את מינו"). אין פלא גם שבמזרח-אירופה כיבוש ואימפריאליזם אחד החליף את השני, וחוזר חלילה:
  גרמניה החליפה את בריה"מ שהחליפה לאחר המלחמה שוב את גרמניה.

 7. חולי החתול הרעב הגיב:

  סטאלין היה בחור נחמד, זה ידוע. תשאלו את פידל קסטרו !

 8. ק.א. הגיב:

  האם המנטליות של המלחמה הקרה, שמקושרת אל תיאוריה להצדקת המערב, מובנת כאן מבחינת פרטי התיאוריה עצמה? או שמובן המנטליות המדוברת נוגע לטקטיקה המגולמת בפיתוח תיאוריות מסוג זה? אני מניח שהכוונה במאמר היתה לאפשרות הראשונה ואילו בעיני דווקא האפשרות השניה יותר רלוונטית.

  כלומר העמדה (או התיאוריה המקרית) חשובה פחות משיטת העבודה שלהם.
  האימפריה אינה עוסקת בתיאוריות מתוך אהבת התיאוריה. מיבחנה של התיאוריה אינו באיכויות תיאורטיות שיש או אין בה אלא בתיאוריה ככלי נשק בעל תוצאות ברות מדידה, כלומר בשטחי התועלת האימפריאליסטית מתוך הנחות עבודה ומטרות שהן אימפריאלסטיות מראשיתן.

  ה"תיאוריות" הללו מטרתן לקחת התנהגות אימפריאלסטית-קרימינלית מיסודה ולהכניס את כל הבא לשפוט אותה לפלונטר אינסופי שאין לצאת ממנו, ולהעניק על ידי כך לאימפריאליזם מעמד בלתי פגיע שמושג באמצעות היתממות בזויה שתכיל את הסבירות המינימלית הנחוצה. זו אינה התפלפלות לשם התפלפלות אלא זהו כלי נשק מתוחכם שלכל הפחות משחק על זמן. דרשוביזציה של התודעה…

 9. אנג'לו איידן הגיב:

  יש מקום "להכיר בתרומתו ובהישגיו", "על אף" השקעות נמרצות ללא קץ בשטיפת מוח על "שגיאותיו וחטאיו" מצוצים מן האצבע, יש מקום להכרה כזאת לא אצל עדות או יהודים או בעלי אמונות אחרות או כדומה, אלא בקרב מיישמי המרקסיזם המעוניינים ליישם אותו ללא שגיאות וללא חטאים. וזה בדיוק מפני שהבורגנות, שהיא מוכרת כבלתי שובעת, ממתינה לטעות הקטנה ביותר מצידם של המרקסיסטים בכדי לנצל אותה עד שובעה בו בזמן שהיא ממציאה שגיאות וחטאים להדביק עליהם. בשביל זה ובשביל הסתרת הפשעים שהיא מבצעת, לבורגנות הגדולה מחלקות שלמות של מומחים וקופות שוחד שמנות מרוב גזילות וביזות הנוגעות לארצות בעלות משטר שונה מזה שבסוריה העכשווית, למשל.

  • דינו הגיב:

   קוצר הראיה שאתה מפגין רלוונטי בצורה אירונית לעובדה שבשאר אסד הוא רופא עיניים מוסמך.
   קשה להאמין שאתה מכנה את פשעי סאטלין "טעות קטנה" ("הבורגנות … ממתינה לטעות הקטנה ביותר מצידם של המרקסיסטים"). זו "טעות קטנה" שעלתה בחיים של עשרות מליוני איש….
   עוד טעות כזאת ואבדנו.
   הגיע הזמן גם להפסיק עם זריית החול הזו בעניין ה"גזל" שהמערב מתכנן בסוריה ("גזילות וביזות הנוגעות לארצות" וגו'). בשאר אסד וכנופייתו הם מיליארדרים, ושולטים ב-60-70 אחוזית מכל הנכסים בסוריה.
   נראה שהטיעון שלך איחר את הרכבת. סוריה נגזלה כבר מזמן ע"י המומחים וקופות השוחד של משפחת אסד.

   • אנג'לו איידן הגיב:

    במפגש אחרון בינינו, עניתי לתגובה שלך, דינו, אבל תשובתי לא פורסמה. גם עכשיו אחזור עליה: אתה לא מכיר, לא מתמצה, לא מסוגל כרגע להבחין בין ביטוי דיאלקטי לבין זה המתאפיזי, אשר משמש אותך בכל פעם שאתה מגיב. בעד שעל הניתוח הדיאלקטי להתייחס להתפתחויות חברתיות משך השלבים השונים בהם נוצרות התוצאות הנידנות, המתאפיזי מגיע למסקנות דרך צילומים אחדים הנשלפים מתוך אותן ההתפתחויות. בנוסף לכך, מדבריך ניכר שלא בדקת את העובדות הפרוסות בבלוג שלי http://www.financend.wordpress.com. הרי, הצעתי לך לעשות את זאת באחת מהפגישות הראשונות בינינו. בירור העובדות על פי עצתי היה מאלץ אותך לנסח אחרת את תגובתך האחרונה הזאת. מכל מקום, אתה הגבת על מה שכתבתי במפורש רק למרקסיסטים. וזה כי, בזמן הנוכחי, רק למרקסיסט אולי (רוב המרקסיסטים לא יכולים ונישארים מפגרים בהתפתחותם הפוליטית) היכולת לשקול בחיוב את ההזמנה שלי, "להכיר בתרומתו ובהישגיו" של סטלין, בכדי לצמצם בטעויותיו (וזה כי אנחנו רוצים לנצח את כל האויבים של המשטר האנטי-איפריאליסטי של סוריה).

  • צפור בודד הגיב:

   מסכים עם כל מילה.
   אבל…. כתבת "מרקסיסטים" ולא "קומוניסטים", אז גירית אותי להוסיף כמה מילים משלי (שלא באים לסתור דבריך):
   מרקס לא המציא הקומוניזם אלא פתח מושג זה לפי הבנתו והביאו לכלל הצבור בדרכו האישית. יתרה מכך הקומוניזם עצמו אננו איזו המצאה של מישהו אלא פתוח תאורית הסוציאליזם שגם היא לא הומצאה בידי אדם אחד.
   תאורית הסוציאליזם נשענת עלהקומוניזם, האנרכיזם והסוציאל דמוקרטיה…
   לדעתי אישים כמרקס, בקונין, אנגלס, קרופוטקין, לנין, נצייב, טרוצקי, גולדמן, סטאלין ואחרים בני זמננו גם, חיבים להלמד ככל האפשר, אך יש לעשות זאת לאור החזון הפשוט של הסוציאליזם.
   למשל: מי שלא יודע לקיים דמוקרטיה, לעולם לא יוכל לכונן קומוניזם טהור משום שהסוציאל דמוקרטיה שלו תקרוס ואיתה כל המערכת הסוציאליסטית (כולל הקומוניזם שהוא חלק ממנה). אז מה זה כבר חשוב כמה "מרקסיסט" הוא?
   כלומר, מי שמתעמק באחד מיסודות הסוציאליזם בלבד ומתעלם מהשניים האחרים, מכשיל החזון הסוציאליסטי והופך אותו לעבודת אלילים תרתי משמע.

 10. מתי רגב הגיב:

  ראובן, יש לי חדשות בשבילך, סטלין התאסלם. וכל החבורה שתמכה בסטלין, עברה לתמוך באסלם. חוץ מזה הטענה שברית המועצות לא איימה על גרמניה היא איוולת היסטורית ברורה. אולי היא לא איימה במלחמה. אבל תנועות קומוניסטיות למינהן היו איום ברור על גרמניה מבפנים ועזרו להיטלר להתרומם.

 11. צדוק התקוה הגיב:

  אנג'לו תסביר איך זה עובד
  לבורגנות הגדולה מחלקות שלמות של מומחים וקופות שוחד שמנות מרוב גזילות וביזות הנוגעות לארצות בעלות משטר שונה מזה שבסוריה העכשווית, למשל.

  • אנג'לו איידן הגיב:

   מה היא השאלה? מה עובד? היכן? לאיזה מטרה? מתי? או אולי התכוונת ללמוד במסגרת הזאת את כל המהלכים במחלקות ובקשרים איתן, עם קופות השוחד השמנות ועם מקורות השמנתן.

   אני מציע שתנסה ללמוד גם את כל זה וגם עוד הרבה יותר בדרך בה פעילים פוליטית, הן ארגונית והן אידיאולוגית, לומדים: באמצעות חיפושים אחרי חיפושים מבלי להפסיק לחפש וגם לפעול פוליטית בזמן שלומדים (גם מן הפעילות עצמה).

   רמז בנוגע לשאלה שלך: חפש סביב הוועדות

   עוד דבר אחד: אבקשך להודיע לי כאשר תתקע בבלוג שלי.

 12. שלום לכולם הגיב:

  עם קים ג'ונג איל הגיבור נגד בורגנות הדרום
  ועם רוחו של סטאלין מרחפת על פני טרור
  כך נפליגה, בואו עימנו אל האור !
  כי אנו קומוניסטים עשירים וחמודים
  (ובמקרה הצורך נטוס קצת לארה"ב עד שהזעם יעבור)

 13. אנג'לו איידן הגיב:

  תשיעי במאי השנה מסמן את התחלת השנה השישים ותשע מאז הניצחון על הפשיזם כאשר הונף הדגל האדום על גג הפרלמנט של גרמניה הנאצית על-ידי הצבא הסובייטי תחת הפיקוד העליון של סטלין.

  חג שמח ושנה טובה!

 14. כתם דם מכובס הגיב:

  נכון היטלר היה דיקטטור שרצח מיליונים.
  סטלין גם היה דיקטטור אבל הוא לא הוציא להרוג אף אחד הוא רק העלים, הוא לא ביצע טיהורים או תרם לבעיית הצפיפות ברוסיה, הוא לא חיסל חפים מפשע הוא העלים איומים פוטנציאלים, הוא לא שלח אנשים למות בסביר, זה היה חופשה בתשלום בערבות של סביר (באמת יפה שם) , זה לא היה עבודות כפייה במחנות, זה היה שירות לאומי בהתנדבות, לא היה טרור רק ילדים שהדילקו נפצים, לא היו עינויים רק טיפול בצרחות, לא היה רעב המוני זאת הייתה תכנית תזונה המונית לחיטוב האוקראינים , סטלין היה שמש העמים העמים שהפך מדינה מפגרת למתקדמת ותרם לתעשייה, לשיכון, לכלכה, ולצבא צמצם אבטלה ופיתח מאוד את גרמניה אמממ כלומר את ברית המעוצות ….

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים