הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-25 בפברואר, 2015 9 תגובות

גם אם נתאמץ להישאר אופטימיים לקראת הבחירות, די מהר יימחק  החיוך המאומץ אל מול הסחי במשכנות ראש הממשלה, השחיתות בישראל ביתנו, הגזענות של הבית היהודי, קטנות הרוח של "המחנה הציוני", ודעיכתה של מר"צ.  איחוד המפלגות הערביות יש בה כדי לעודד קמעה את הנפש, כי יש כוח במספרים גם לקבוצות מוחלשות, אבל לומר שרשימה "מגזרית" משמחת אותי זו הגזמה. אז כדי לעודד את רוחי החלטתי להמציא לי את המפלגה האידאלית, נקרא לה "הדמוקרטיה החדשה" (דח"ש, אם תרצו).

אוטופיה utopia(מקור)

הרכב המפלגה 

85% נשים.  למה 85%? ככה.  אנחנו כל הזמן בוחרות במפלגות עם רוב מוחלט של גברים.  אם "משריינים" מקום לאיזו אישה ריאלית אנחנו צריכות להגיד תודה ולהתפעל מנדיבות הלב הגברית. למה לא 100%? כי זו לא מפלגת נשים אלא מפלגה בהנהגת נשים. אם גברים רוצים להצטרף, שיבואו.

אבל לפני שאתם מנסים לדמיין את ציפי חוטובלי שרה קוּמֽבָּיָה עם עאידה תומא סלימאן, לא כל אישה מוזמנת. חברות וחברי המפלגה תהיינה כולן פמיניסטיות מהשמאל, עם תפיסת עולם בעלת מודעות חברתית, כלכלית, וסביבתית.

60% לא יהודיות. למה? כי זו המציאות הדמוגרפית  במדינה. הן תהיינה ערביות, בדואיות, דרוזיות, ומהגרות שהתאזרחו.  ובקרב היהודיות – 50% יהיו מי שמזהות את עצמן כמזרחיות.

חזון ומצע המפלגה

המפלגה תעלה על נס את עקרון אי-האלימות, ותראה את מקומה של המדינה כחלק ממרקם  החיים במזה"ת. בעדיפות עליונה היא תפעל להתנתק מההיסטוריה הקולוניאליסטית שהביאה ליצירת גבולות שאינם ברי קיימא ולשתילת הישות הציונית כנטע זר במזה"ת. היא תכבד הן את ההיסטוריה של העם הפלשתיני והן את ההיסטוריה של העם היהודי. תכיר בזכות היהודים, באשר הם, להגנה מפני אנטישמיות כמו גם בזכויות העקורים הפלשתינים.

 • מסיבה זו יבוטל חוק השבות לאלתר, אך תישמר ליהודים ולפלשתינים זכות אוטומטית לקבלת מעמד של מבקשי מקלט.
 • פלשתינים שנעקרו מבתיהם מ-1948 יורשו לחזור ו/או יוכלו לקבל פיצוי על רכוש שאבד.  כמו כן, תוקם קרן שארים מרכוש פלשתיני שהוחרם ואין לו דורשים.
 • המפלגה תכיר בזכותם של הפלשתינים למדינה עצמאית ותפעל למימוש שאיפה לאומית זו. עד להגעה להסדר יוסרו הגבלי התנועה והבנייה. כל השטחים שנכבשו ב-1967 ימסרו לשליטת הפלשתינים, תוך התחייבות שלא תהייה אפליה במכירת בתים, בהנפקת התרי בנייה, בחלוקת משאבי מים, ובשימוש בכבישים, והתחייבות משותפת לשמירת ביטחונם של כל התושבים.
 • המפלגה תפעל לדה-מיליטריזציה של הסביבה המידית, וכצעד ראשון תפעל להפסקת מרוץ החימוש הגרעיני על ידי נטרול הארסנל הגרעיני של ישראל.
 • מערכת החינוך תשקף את הרב-לאומיות המקומית. היסטוריות של המזה"ת ושל העם הפלשתיני והיסטוריה יהודית ילמדו באופן שווה ובכל בתי הספר.  עברית וערבית יילמדו בכל 12 שנות הלימוד. בחינת בגרות בדקדוק ערבי תהייה חובה.
 • יבוטל גיוס החובה, ויוחלף בשירות לאומי חובה.

המפלגה תראה בשמירה על סביבה טבעית בריאה הכרח  לקיום האנושי, וצדק סביבתי כחלק אינטגרלי ומהותי לכינון חברה צודקת, שוויונית, חופשית, ובת  קיימא. אוצרות הטבע המצויים בשטחי המדינה – משאבי האנרגיה, המים, האדמה, והאוויר – הינם רכוש ציבורי, ולציבור זכות לגישה שוויונית אליהם. כדי לקדם זאת:

 

 • המפלגה תפעל ליישום עקרונות של שמירה על בריאות הציבור, זכויות עובדים, ולקבלת תגמולים ראויים  מחברות פרטיות המנצלות משאבים אלה.
 • מתוך הבנה שמצוקת מים היא אחד מסלעי המחלוקת המרכזיים באזור, המפלגה תשים לה ליעד מרכזי להתמודד עם הבעיות החמורות במשק המים הנובעות מפער שנתי של למעלה ממאה מיליון מטר מעוקב בין צריכת המים הכללית לבין המשאבים הטבעיים הקיימים, הגורמים לגירעון מצטבר ברזרבות המים במאגרים. שאיבת יתר של מי תהום גורמת להמלחה וזיהום של מי התהום, דבר המעמיד את עצם החיים באזור בסכנה ממשית.  לטיפול בבעיה המפלגה תפעל:
  • להגברת האכיפה של מניעת מזהמים למי התהום.
  • השקעה בתשתיות למיחזור מי קולחין וניצול מים מליחים.
  • שדרוג התשתיות הקיימות.
 • המפלגה תראה בחומרה את העובדה שמדינת ישראל מפגרת אחרי מרבית מדינות ה-OECD הן בפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים והן במיחזור פסולת. מכאן שיופנו 3% מהתמ"ג (שייגרעו מתקציב הביטחון) לפיתוח תשתיות לאנרגיה מתחדשת, פיתוח מאסיבי של תחבורה ציבורית, ומיחזור פסולת.
  השאיפה שתוך 5 שנים:

  • 80% מהאנרגיה תהייה ממקורות מתחדשים;
  • 80% מהיוממות תהייה בתחבורה ציבורית;
  • ו-100% מהפסולת ימוחזרו.
 • המפלגה תראה בחומרה את צפיפות האוכלוסין הגדולה ביותר במדינות המערב, ותפעל לצמצום גידול האוכלוסין.
 • מתוך הכרה שבריאות, חינוך, ושוויון כלכלי של נשים מפחיתים ילודה, המפלגה:
  • תדאג לחינוך חינם מגיל אפס ועד תואר אקדמי או מקצועי.
  • תפעל לאכיפת חוקי שוויון בשכר.
  • תדאג לכך שהקלות במס וקצבאות נדיבות יינתנו רק לילדה ראשונה למשפחה או הורה.
  • תתמוך במימון מלא של חופשת לידה ובהארכתה לשנה.
  • תסבסד גלולות נגד הריון והפלות ב- 100%, ותבוטל 'הועדה'.

המפלגה תראה בדמוקרטיה אמצעי הנתון בידי  אזרחי המדינה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות שלטוניות. ולכן המפלגה תפעל הן להפחתת ההשפעה של קבוצות אינטרס כלכליות, והן להגברת ההשתתפות והמעורבות של אזרחי ותושבי המדינה בהליכי קבלת החלטות, ולשקיפות מלאה בתהליכים אלה. לשם כך:

 • המפלגה תעודד דיון ציבורי בחקיקה על ידי השתתפות של  נבחרי ציבור בפגישות קהילתיות (TOWN HALL MEETINGSׂ) אשר יציגו לציבור חוקים שעל סדר היום ויקשיבו לתגובותיו.
 • המפלגה תפעל להגדלה משמעותית של תקציב הבחירות ותגביל מקורות מימון אחרים.
 • המפלגה תפעל להגבלת פעילות שדלנים.
 • המפלגה תנהיג תקופת צינון של 5 שנים במעבר מתפקיד ציבורי, לרבות ראשות ועדות, לדירקטוריונים ועמדות ניהול בכירות בחברות בעלות השפעה במשק (קרנות פנסיה, בנקים, וכיוב').

המפלגה תראה בפערים כלכליים ובריכוז משאבי הון איום משמעותי על הדמוקרטיה, ופגיעה בשוויון הזדמנויות של התושבים והאזרחים. המפלגה תפעל להפחתת הריכוזיות וריכוז ההון במשק  על ידי:

 • מיסוי פרוגרסיבי תקיף, תוך הפחתה של המע"מ והגדלת המס על רווחי הון ונדל"ן.
 • סבסוד מועדף לחקלאות ותעשייה מקומית, ושיווק ישיר (כגון שווקי איכרים וקואופרטיבים).
 • חיזוק ההגנות החוקיות על עובדים וארגוני עובדים.
 • יישום תקיף של חוק ההגבלים העסקיים.
 • הגדלת ההשקעה בבריאות ציבורית ואיסור על ניהול שירותי בריאות פרטיים בבתי חולים ציבוריים.
 • הגדלת ההשקעה בחינוך, וסבסוד מלא של ההשכלה הגבוהה.
 • העלאת  שכר המינימום ב-100%.
 • פיקוח על שכירות והגדלת נטל המס על בעלי דירות ריקות.

המפלגה תראה בשוויון מגדרי, אמונתי, ואתני ערך מרכזי לכינון חברה צודקת.  היות שהתרבות של ימינו היא במידה רבה תוצר של תרבות גברית, אירוצנטרית, וסטרייטית, הנוטה להתעלם ואף לאפשר דיכוי ממסדי ואישי של נשים וקבוצות מיעוט, המפלגה תפעל למניעת אפליה וכל ביטוי אלימות, כלפי קבוצות חלשות. לשם כך:

 • המפלגה תפעל לאכיפה מוגברת של חוק איסור הפליה (2000), הרחבתו לתחום התעסוקה והדיור, והגדלה בסדר גודל של ערך הפיצוי.
 • המפלגה תדרוש כי כל מוסד הנהנה מכספי ציבור תנהיג אפליה מתקנת או תדאג לייצוג הולם של קבוצות מיעוט.
 • ברחבי הארץ יוקמו עשרות מקלטים לנשים ולבני נוער הנמצאים במצבי סיכון.
 • תקציב הרווחה יוגדל ב-500%.

ולסיום, המפלגה תכיר בכך שמרקם חברתי הוא דבר חי. עקרונות שוויוניים והומניסטים ככל שיהיו יכולים כהרף עין להפוך דכאנים ומפלים. ולכן, כל אישה ואיש באשר הם רשאים להוסיף, לגרוע, או לשנות מצע זה.

חוץ מזה – יש עוד כל כך הרבה לתקן…

A girl can dream, can’t she?

תגובות
נושאים: מאמרים

9 תגובות

 1. חדוה ישכר הגיב:

  Yes, Ilana, you can!

 2. ע.ג. הגיב:

  בקצור, איזה כיף זה יהיה כשלא תהיה מדינת ישראל הקולוניאליסטית, פשיסטית, רומסת זכויות האדם ותקום במקומה מדינה מוסלמית נאורה, מפותחת, ששומרת על זכויות האדם כמו המדינה האיסלמית להלן, דעא"ש.

 3. שום בצל הגיב:

  אכן חלום….
  חלקו בלהות, חלקו אוטופי. עדיף כבר בלי מדינות בכלל.
  בכל זאת, הערה קטנה – האם תיתכן הכרה פלשתינית בנוכחות היהודית כצורך לאומי?
  האם המדינה תהיה מקלט אמיתי ליהודים?
  מסופקני.
  כל רדוקציה עד כדי ביטול של הציונות והפיכתה של המדינה למדינה דמוקרטית שוויונית 'לכאורה' תסתיים במאבק לאומני רצחני של הפלסטינים בגונבי שטחם היהודים.
  ראוי אם כן, לקדם חזון יותר ריאליסטי ופרגמטי, ולא חזון אוטופי שבסיכוי סביר למדי יסתיים כבמהפיכת אוקטובר או הדה-אורבניזציה המוצלחת של קמבודיה…

 4. אלי אמינוב הגיב:

  במצע האוטופי חסר החלק החשוב ביותר במבנה הדמוקרטי והוא הפרדת הדת מן המדינה, הפיכתה לעניין פרטי שבין המאמין ואלוהיו, ואי התערבות המדינה במימון כהני דת וכלי קודש למיניהם. אלה שילכו להתפרנס מתרומות המאמינים. המדינה לא תממן, רבנים, כמרים קאדים ודומיהם. נישואין גירושין לידות ופטירות יהפכו לרישום אזרחי של הרשויות המקומיות. אי התייחסות זו הופכת את ההצעה באמת לאוטופית ומנתקת אותה מהמציאות לחלוטים. במציאות זו הרשימה המאוחדת איננה רשימה מגזרית במו שטוענת הכותבת אלא רשימת מיעוט מדוכא במדינת אפרטהייד. לדמוקרט אמיתי אין ברירה בסיטואציה זו אלא להצביע עבור המיעוט המתגונן מרדיפות מדינת היהודים.

  • אילנה הגיב:

   אני מסכימה עם מר אמינוב. החסרת עקרון הפרדת דת היא כשל גדול, בהחלט מכה על חטא.
   לגבי הרשימה המשותפת – העובדה שהיא איחוד של מפלגות המייצגות מיעוט מדוכא עולה בקנה אחד עם זה שהיא מגזרית. יש לקוות שהגוש הגדול בכנסת יתרום להפחתת הדיכוי.

 5. דניאל קלטי הגיב:

  נו – זה, אמנם, נראה מעט טוב יותר, מאשר כל המצעים הקיימים בשטח (לא ש*זה* קשה…), אבל עדיין, מספר פגמים:

  1) יפה מאד, שהזכרת את הסביבה; המפלגה, שהאתר הזה שייך לפעיליה, לא עשתה, הפעם, אפילו את זה (וגם כל המפלגות האחרות לא, למעט "הירוקים" הצבועים = הסיבה המרכזית לכך, שאינני מצביע כלל). אבל, עדיין: אף לא מלה אחת, על שמירת השטחים הפתוחים? על הגנה על העצים, על בתי-גידול? על עידוד הצמחו/טבעונות? על איסור-הניסויים? יפה מאד, שאת מדברת נגד "אירוצנטרית" וכיו"ב, אך מצעך, ממש ככל שאר המצעים, הוא אנתרופוצנטרי במידה מחרידה לחלוטין. אשמח מאד לעזור לך בתיקון המצב.

  2) "חינוך חינם מגיל אפס"?!? ומה עוד?! אולי גם קב"סים מעוררי-קבס, לחטיפת-תינוקות למעונות???
  אני נגד!! לחלוטין נגד!! מי, שאינו רוצה/מסוגל/ת/מוכן/נה, להשקיע בתינוקו 24/7, בל יוליד!!
  גם ככה, יש כבר די והותר ויותר מדי שימפנזים זקופים בעולם. אז אם מביאים לעולם, בן-אדם חדש *כלשהו*, חובה לדאוג, קודם-כל, לכך, שיגדל מוקף-אהבה – ולא מושלך, ע"י הוריו, לאיזשהו מעון/גנון/משפחתון/צהרון, העיקר שיהיו חופשיים, לפתח-הקריירה… רוצותים קריירה? חכו עם ההמלטות!!

 6. אסתר הגיב:

  התחלה יפה לחזון יפה.

 7. אלכס מסיס הגיב:

  קראתי את המאמר והתגובות
  האמת היא ש"חבל על הזמן" במובנו האמיתי העברי ולא בשיבוש השוק והרחוב – מתאים מאד
  לביקורת כוונותיה הטובות אך הדמיוניות של הכותבת

 8. חלום לבן הגיב:

  לו היתה קמה רשימה כזאת לא היתי מצביע בשבילה.
  הרשימה הזאת אינה אלא החלום הלבן של הבורגנית (שהרי הפמיניזם בראש הרשימה) הלבנה שאינה אלא בריחה מהחברה האמיתי ומהמאבקים האמיתיים שהם "מגזר"
  אז אני עם המגזר

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים