הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-21 באפריל, 2016 79 תגובות

למאמר שפרסמתי בטורים אלה ("על הציונים הטובים אשר לא טורחים לקרוא את הרצל" 18.2.16) היו הרבה תגובות. בתשובתי לאחד המגיבים כתבתי :

ישראל (שם בדוי) היקר, היום המקום המסוכן ביותר לחיי היהודים בעולם הוא לדאבוני מדינת ישראל. הווילה בג'ונגל שנואה על כל שכנותיה. אם הכיבוש יימשך גם עצם קיומה לא מובטח.

תגובת ישראל לא אחרה לבוא:

"ייתכן שמדינת ישראל הוא המקום המסוכן ביותר ליהודים. אבל ההבדל התהומי מול כול מקום אחר בעולם הוא שזה המקום היחידי בו היהודים יכולים להגן על עצמם כפי שלא היה אפשרי במהלך אלפי  שנים קודם. לצערי הרב, האנטישמיות לא נמחקה מן העולם ומרימה שוב ראשה המכוער במקומות רבים ובמיוחד בגלל המשבר העמוק של הכלכלה והחברה האנושית בו אנחנו חיים. מהות הציונות איננה רק לגבי מדינת ישראל ואלה החיים בה אלא עבור כל יהודי בעולם שיצטרך שוב, חו"ח להתמודד מול אנטישמיות כי זה המקום היחידי בו כיהודייוכל להתגונן.בהחלט הייתי מעדיף אם לא יהיה צורך בכך אבל לצערי לא יכול לזלזל או לשכוח את ניסיון העבר. שוב שלילה גורפת של הציונות הנו ניסיון כושל ופסול לשלול את קיום האנטישמיות אבל זכותו ללא עוררין של העם היהודי לפרוח ולהתקיים."

הצגת דברים שכזו, כך נדמה לי, היא נחלתם של ישראלים רבים (רובם?) וראוי להתייחס אליה. אנסה לבחון את קביעותיו של ישראל בזו אחר זו.

golaיהודים מחו"ל מגיעים לארץ במסגרת "תגלית"

ראשית, יש לשאול האמנם, כפי שכותב ישראל, היהודים שלא חיים בישראל אינם מסוגלים להגן על חייהם? מלחמת העולם השנייה מוכיחה כי זו הנחה שגויה. הנה ציטוט בנושא מוויקיפדיה:

"מיליון וחצי יהודים לחמו בחזיתות במדי צבאות בעלות הברית, עשרות אלפים לחמו במחתרות ובגדודי פרטיזנים. כחצי מילין יהודים נפלו בקרבות. חלק פעיל במאבק נגד הנאצים ובניסיונות הצלת היהודים תפסו ארגונים יהודיים בארצות שונות. הייחודיות של השתתפות היהודים במלחמת  העולם השנייה באה לידי ביטוי בכך  שהיהודים נאבקו בניסיון החיסול של העם היהודי  באזורים שהיו בשליטה והשפעה נאצית."

בהמשך מסופר שם שחוקר השואה יהודה באואר מצא "כי אחוז היהודים בקרב הפרטיזנים היה גבוה מאחוזם באוכלוסייה הכללית. […] חלק מן הפרטיזנים היהודיים השתלבו ביחידות כלליות של פרטיזנים בעוד שבמקרים אחרים היו יחידות של יהודים בלבד]…[ מספר הפרטיזנים היהודים בשטחי מזרח אירופה נאמד בכ-20 – 30אלף. בין העיקריים שבהם'היחידה היהודית על שם ז'וקוב' שמנתה כ-270 איש. בגטו וילנה פעל 'ארגון הפרטיזנים המאוחד'.'הארגון היהודי הלוחם' מילא תפקיד חשוב ביותר במרד גטו ורשה".

כמה מגוחכת ומופרכת נשמעת הטענה שרק בישראל היהודים יכולים להגן על עצמם נוכח עובדות אלה. אלא שאז מועלה הטיעון לפיו הם לא לחמו (ומתו) שם כיהודים! כלומר, מחצית מיליון היהודים שנפלו בקרבות נגד הנאצים לא היו יהודים? ומי נחשב כלוחם יהודי? אפשר להתעלם מ"סתם יהודים" שלחמו נגד הנאצים – ובאמת די מצליחים בכך -אבל מה ביחס לנספים בשואה, גם הם לא ייחשבו כיהודים? ומה באשר ללוחמי גטו ורשה ושאר הגטאות,גם הם לא לחמו ומתו כיהודים? מקומם לחשוב שיש בינינו כאלה שרואים כקורבנות (ולוחמים ) רק את היהודים שהיו ציונים, ואלו שלא היו כאלה, לא מכירים בהם כיהודים "שלמים".

בה בעת, למדינה – מסיבות מובנות – קשה לוותר על היהודים "הלא שלמים" שנספו בשואה. ישראל לא תוותר על הזכות להיות הדוברת שלהם ולקצור בדרך את  היתרונות הכרוכים בכך: עזרה צבאית, כלכלית ודיפלומטית, הדרושה על מנת להבטיח שהשואה לא תחזור על עצמה. הלא השואה משמשת את ישראל להצדקת קיומה ובעיקר את הצדקת מעשיה הנתעבים כלפי הפלסטינים בכלל ובשטחים הכבושים מאז 67' בפרט. לביקורות כלפיה היא משיבה:"שלא יבואו אלינו בטענות, איש לא סבל כמונו!"

השואה משמשת פעמים רבות כעדות לכך שמדינת ישראל היא מקום מפלט ליהודים בשעת צרה. ממשה דיין עד אהוד ברק כמעט כל אישיות ישראלית רשמית המגיעה למחנות ההשמדה מכריזה שם שלו היהודים היו נשמעים לתנועה הציונית ועולים לישראל השואה לא הייתה משיגה אותם. פרט לכך שזה טיעון זול ומטופש (לנסוע לארה"ב ולארצות רבות אחרות היה יותר בטוח(  יש להבין שלא העלייה לישראל היא שהצילה את היהודים במלחמת העולם השנייה. היה זה הניצחון של בנות הברית ובעיקר של הצבא האדום על הנאצים. הישוב בארץ עמד פעמיים בסכנת השמדה ע"י הנאצים. פעם אחת כאשר הגנראל הגרמני רומל וצבאו עמדו כמאה ק"מ לפני אלכסנדריה. בפיקודו היו כ- 6 דיביזיות, מהן שתים גרמניות. הוא ייחל לעזרה של דיביזיות מעטות בלבד כדי לכבוש את המזרח התיכון אךהמפקדה הגרמנית העליונה לא יכלה להיענות לו. הצבא הגרמני בחזית הרוסית מנה אמנם 160 דיביזיות אך לא יכול היה לוותר על אף חייל מול הלחץ של הצבא הסוביייטי. פעם שנייה ניצל היישוב בארץ כאשר הצבא הסובייטי הביס את הגרמנים לפני סטאלינגרד. אלמלא כן הגרמנים היו כובשים את המזרח התיכון כולו. לא צריך דמיון רב כדי לתאר מה היה עולה בגורלו של הישוב היהודי בארץ. לימים ישראל גמלה לצבא האדום בכך שלא שלחה נציג לחגיגות ניצחון הצבא האדום במוסקבה.

אך ברית המועצות לא הצילה רק את הישוב בארץ. סוזן בטלר*, ההיסטוריונית והעיתונאית הידועה הסבירה בספרה האחרון, 'רוזולט וסטאלין, שותפים במלחמה', כי אם הנאצים היו כובשים את רוסיה כאשר אירופה היבשתית כבר עמדה לרשותה גם ארה"ב לא הייתה יכולה לעמוד בפני היטלר.

ניתן לשער כי ההתעלמות החלקית לפחות מהלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה קשורה בתפישה הציונית. הציונות כידוע "שללה את הגולה" ובתוך זאת גם את "היהודי הגלותי". יהודי זה, המתואר בתיאורים הציוניים, ממש לא מלבב. הוא "לופטמנש" (חי מעסקי אויר), כלומר סחר-מאכר. הוא לא פרודוקטיבי, הוא אינו קשור לאדמה ולמקצעות הדורשים עבודה פיזית. הוא חלשלוש  ופחדן וכמובן שאינו מתאים להיות לוחם איש צבא, (במלחמת העולם הראשונה אחוז היהודים בצבא הגרמני עלה על אחוז הלא יהודים. לי עצמי היה  מורה בבית בספר  היהודי בברלין שאיבד ידו בחזית ואת יד העץ הציג בגאווה).

הציונות שאלה את דמות היהודי העלוב  מן האנטישמיות המקובלת אז באירופה. למעשה, גם את הטענה שיהודים לא יכולים להגן על עצמם, שאובה מרוח זו. מכאן גם היחס המחפיר שבתחילה גילה היישוב ליהודים שנרצחו בשואה, "הם הלכו כצאן לטבח" היה  מקובל לומר אז. כאילו הייתה להם ברירה, כאילו המיליונים הלא יהודים שהושמדו במחנות המוות נהגו אחרת מן היהודים.

המיתוסים על יהודי הגולה העלובים הם מיסודות הציונות. הציונות, ביודעין או שלא ביודעין, אימצה מן האנטישמיות את דמות היהודי העלוב שתאמה את מטרתה להשפיע על היהודים לעזוב את "הגולה" ו"לעלות" לארץ המובטחת. פרנץ אופנהיימר, אחד מראשוני מנהיגי הציונות בגרמניה, אמר שהציונות הרדיקלית היא תשליל של האנטישמיות*. אפילו בורוכוב הושפע כנראה מן  המושגים האנטי יהודיים. בתיאוריה שלו על "הפירמידה ההפוכה": אצל העמים הבריאים יש בסיס רחב של עם פרודוקטיבי יוצר ועובד ורק בחוד נמצאים הולכי הבטל- ואילו אצל היהודים הפירמידה הפוכה – בבסיס המוני הולכי בטל לא פרודוקטיביים ורק בחוד אנשים עובדים ויצרניים.

לעומת היהודים הגלותיים אנחנו כאן בישראל, הצברים עם הבלורית, אנו גיבורים רומנטיים. אנו נלחם עד  טיפת דמנו האחרונה. למרות  שלחיות כאן זה אולי יותר מסוכן, למרות שאנו מסכנים עצמנו יותר מאשר יהודי "הגולה". העיקר  שנמות כיהודים.או כפי שאמר טרומפלדור (שבעצם היה יהודי גלותי, קצין רוסי) "טוב למות בעד ארצנו".

כשמישהו טוען, שרק בישראל היהודים בטוחים, הוא צריך לפחות לזכור שאנו מכריזים כאן כמעט מדי יום שאנו בסכנת השמדה וכי נגזר עלינו לחיות על חרבנו. ישראל דומה ליאנוס בעל שני הראשים: ראש אחד אומר אנו חזקים ונוכל לעמוד נגד כל ארצות ערב, זה מרגיע את האוכלוסייה לא לעזוב את הארץ ומציג את הממשלה כמגינה על בטחון אזרחיה. הראש השני אומר שמצבנו לא בטוח והעולם כולו נגדנו. לוי אשכול, ראש הממשלה לשעבר, היה אומר שישראל היא "א נעבעכדיקער שמשון". (שמשון מסכן). התעמולה הישראלית  מדגישה יותר את  הפן של המסכנות. זה בסיס לתביעות בלתי פוסקות מארצות חוץ לנשק ולעזרה  דיפלומטית.  כלפי פנים מודגש הפחד לקיום המדינה "כי ה"ערבים רוצים להשמיד אותנו". והציבור מאמין להסברה זו (המטופחת מן העריסה עד לאוניברסיטה).

"מוות לערבים." ההסתה והשיסוי נגד הפלסטינים הם יסוד מדיניות הכוח של ממשלות ישראל. זה הדבק המחזיק אותן בשלטון על העם המפוחד.

אכן אכן אנו חיים כאן בפחד לקיומנו. איך אין זאת בגלל האנטישמיות "המרימה ראש" בכל העולם. מה שמכונה אנטישמיות הוא ברובו מחאה וזעם נגד ישראל הכובשת ומדכאת את הפלסטינים. אם לא ייפסק הכיבוש אין עתיד לישראל. הנערה הפלסטינית עם המספריים היא לבסוף חזקה יותר מן הטנק והמטוס.


 • Butler, Susan. Roosevelt and Stalin: Portrait of a Partnership. Alfred A. Knopf. 2015
 • רינה רקם-פלד. הציונות בבואה של אנטשמיות. מתוך:האנטישמיות הגרמנית הערכה מחדש . עורכים : יעקוב בורוט, עודד הייילברונר. הוצאת עם עובד.
תגובות
נושאים: מאמרים

79 תגובות

 1. ישראל - מקום בטוח! הגיב:

  ישראל היא מקום בטוח שבו ניתן להחביא כסף בלתי חוקי, על רוויחים שעליהם לא שולם מס זה נכון, כל עוד המדינה הזאת קיימת. ישראל היא מה שנקרא SAFE HAVEN בחסות הון-שלטון. יהודון בעל הון שרוצה להחביא את כספו (הבלתי-חוקי)לא נזקק לשרותי חברת עוה״ד הפנמי Mossack-Fonseca. זה גם מסביר את העובדה שרק מעטים מהרשימה שפירסם העיתון Süd Deutsche Zeitung, ועיתונים רבים אחריו (כולל ״הארץ״), כללה מעט שמות של יהודים. אלא שגם זה ישתנה כאשר החוק הבינלאומי (השנוא בישראל) ידאג לטפל בסרבני המיסים, טוב יותר מאשר הוא מטפל בסרבני השלום.

 2. צדוק התקוה הגיב:

  לקרוא ולצחוק האנטישמיות כמובן היום היא עטופה בצלופן החדש הקורא לעצמו אנטי ציונות כי להגיד היום שאתה אנטישמי זה לא מקובל אז כל אותם אנטישמים הם היום אנטי ציונים מאז נהירת המוסלמים לאירופה רוב התנכלויות והפגיעה ביהודים הם מעשי ידי המוסלמים כל פיגוע הטרור כנגד היהודים בעולם מבוצעים עי ארגוני טרור מוסלמים מדוע היהודים בחול צרכים לשלם את המחיר האם זו לא אנטישמיות תאר לך שהאירופאים היו פוגעים במוסלמים בגלל ש מוסלמים רוצחים נוצרים במצרים בסוריה בעירק בגלל מסע הסתה נגד היהודים שמתנהל היום בעולם כולל בעזרת ארגוני שמאל שזה דבר שלא מובן היהודים דמם מותר יהודי לא יכול ללכת עם כיפה מוסדות יהודים מותקפים בגלל מה ??? בגלל ישראל לא זה חלק מהג'יהאד שהאיסלם הקיצוני מנהל כיום נגד העולם התרבותי וזה לא קשור ל"כיבוש" ולא לשטחים המקום שבו היהודי יכול להגן על עצמו זה כאן לא הבנתי את הקשר בין היהודים שנלחמו במלחמת העולם השנייה להתנכלויות ליהודים בחול אנחנו לא חיים בפחד אנחנו חיים בביטחון באירופה היהודים חיים בפחד

 3. דרור מרמת גן הגיב:

  מעניין למה שמואל אמיר ומשפחתו היגרו לפלשתינה ועוד יותר מעניין למה הוא לא חוזר למולדתו, שכידוע איננה כובשת ומדכאת, וחיי היהודים שם בטוחים כמו בכספת.
  בכוונה השתמשתי במונח "הגרו" ולא "עלו" כי עוכרי ישראל הקומוניסטים בוודאי לא מכירים במושג "עליה" ועל כל האידאולוגיה הציונית המגולמת בו

 4. בטטה הגיב:

  מאמר נכון ונוקב.למרבה הצער זה כמו לדבר ללאמפה . המדינה היום מנוהלת על ידי בוגרי זבולון המר ויורשיו וככה היא גם נראית.

 5. אבנר הגיב:

  שמואל כותב :"מיליון וחצי יהודים לחמו בחזיתות במדי צבאות בעלות הברית" כטענת נגד לכך שיהודים אינם יכולים להגן על עצמם אלה במדינת ישראל.

  אולם היהודים שלחמו במדי בעלות הברית עשו את זה כדי להגן על בעלות הברית ולא על היהודים. לו הגרמנים היו מסתפקים בהשמדת היהודים, לא בעלות הברית ולא אף אחד אחר לא היו נלחם להגנתם, יתרה מזאת , אם בעלות הברית בעצמם היו עוסקות בהשמדת היהודים הרי ש"מיליון וחצי יהודים שלחמו במדי צבאות בעלות הברית " היו מושמדים בעצמם.

  שמואל פשוט ממציא טיעון חדש "יהודים אינם מסוגלים להלחם" שאף אחד אינו טוען ל "יהודים אינם מסוגלים להגן על עצמם אלה במדינת ישראל" שהוא טיעון נכון והגיוני לגבי כל העמים.

  בנוסף טוען שמואל שהניצחון של בעלות הברית הוא שהציל את היהודים ולא העליה לארץ ישראל

  • אבנר הגיב:

   בנוסף טוען שמואל שהניצחון של בעלות הברית הוא שהציל את היהודים ולא העליה לארץ ישראל.
   וכאן יש לו טעות משולשת.
   ראשית הניצחון של בעלות הברית לא הציל את מיליוני היהודים שהושמדו בשואה שנית העליה לארץ ישראל הצילה את אותם יהודים שעלו לארץ ישראל ושלישית באותם שנים כלל לא הייתה מדינת ישראל וממילא לא הייתה אפשרות ליהודים להגן על עצמם.

  • אלי אמינוב הגיב:

   יהודי פלסטין ניצלו לא בשל הנצחון הסופי על גרמניה הנאצית אלא בשל תבוסתו של רומל בפני מונטגומרי באל עלמין. לו היו תוצאות הקרב הפוכות הרי יהודי פלסטין היו מושמדים בידי הנאצים בערך בקלות בה חוסל גטו ורשה.

   • עלי הגיב:

    1 פלסטין זה שם מאוחר שהערבים השמשו בו לאחר 1948 הארץ נקראה פלסתינה או "הולי לנד"
    על ידי הבריטים (הבריטים הרי קיבלו מנדט מחבר הלאומים להקים מדינה יהודית)
    הישוב היהודי בפלסתינה עמד מול 7 צבאות ערביים בשנת 1948 והישוב היהודי הצליח להעמיד
    צבא של יותר מ-100 אלף לוחמים
    לכן המסקנה כאילו היהודים "היו מושמדים.. בערך בקלות בה חוסל גטו ורשה" אינה משכנעת.
    סביר שהבריטים היו מקימים קו הגנה בפלסתינה יחד עם היהודים

 6. ק.א. הגיב:

  ה"אנטישמיות" כיום היא תופעה שהיא יותר יהודית מאשר גויית. כלומר המקור של ה"אנטישמיות" בא ממוחם של יהודים יותר מאשר בא ממוחם של גויים. ה"אנטישמיות" מעניקה ליהודי גושפנקא (שליחותית) להשתולל כאוות נפשו, לאמור: בגלל שכולם שונאים אותי אז כל מעשי הם – התגוננות – וכך בעצם גם מוגדרת ומתגשמת יהדותי…ישראל הפכה, ללא בושה, את ה"אנטישמיות" למקצוע של ממש. להיות יהודי משמעו להתגונן. לגונן על מה? על החופש שלי לעשות כרצוני…

  בנוסף ניתן גם לראות שטריק ה"אנטישמיות" הפך – בעקבות ההצלחה האופרטיבית שלו – גם להתחכמות כללית (לא רק בארץ אלא גם בעולם). תירגול של הדת הזו מלבין את מעשיך – כשם שעבריין השם לפתע כיפה על הראש – כלומר אם אתה חסיד מאמין של דת ה"אנטישמיות" – אתה בעצם משתייך לקבוצה הנאורה והחיובית-לכאורה, לא חסר דוגמאות: בלייר, מרקל, הולנד, הרפר, וכל שאר המרופדים ב"תרומות" יהודיות. נדמה שהארץ המובטחת והכוח המדיני לא הצילו את דמות היהודי שרצו להיפטר ממנה חלק מהוגי הציונות.

 7. דני הגיב:

  אני חושב שרק כדאי לדייק … באותה תקופה היה מדובר אך ורק בציונים ממוצא אשכנזי … ככל שקראתי, ראיתי ושמעתי, הציונים המזרחיים מעולם לא היו שותפים לתפיסות מתנשאות כאלה באותם זמנים. והדבר לא מפליא, ואפילו נחשב לצחוק הגורל, שאותם ציונים שנחנקו באדי אנטישמיות וגזענות, שאפו אותם עמוק עמוק לריאות, והקיאו את הכל בחזרה פה בארץ….תחשבו איזה מדינה הייתה יכולה להיות עם הנהגתה הייתה למשל מעולי עיראק, השפה השלטת בארץ הייתה ערבית-עירקאית-יהודית … בטוח שהדברים היו נראים אחרת לגמרי.

  • צדוק התקוה הגיב:

   הבעיה שבעירק לא קם הרצל ציוני אלה באשכנז ואם היה קם הרצל ציוני בעירק או אז אולי רוב יהודי המזרח היו עולים לארץ אז אולי הדברים היו נראים אחרת

  • אווה חדד הגיב:

   בראוו דני!. אין לך חלאות גדולות יותר,מאוטואנטישמים. מקצת מהשיקוצים באתר המופנים כלפי העם שסבל הכי הרבה בהיסטוריה (על עובדות אין להתווכח !),ועל העם שתרם הכי הרבה לאנושות (על עובדות רק שוטים מתווכחים),יכולים להתחרות על נקלה עם ד'ר אוטו ויינינגר. ובכלל כל הויכוח הזה על צדקת הציונות,פסיכי לגמרי. למי הוא מועיל? אך ורק להגמוניה הגזענית והארורה. שכן הוא מסיט את הגזענות והדיכוי של המזרחים (עיין על כך בכתבה הראשית היום ב-ynet ממה שקורה בחברה הישראלית).
   ועוד זאת, כמעט 100% מהיהודים בארץ,ציונים.רק אווילים משרישים סוברים כי ניתן יהיה להופכם לאנטי ציונים.אשר על כן על איש שמאל אמיתי,חייב לשים לו למטרה,להלחם בגזענות האשכנזית בראש ובראשונה. כל השאר אכן הוא בגדר הבל ורעות רוח.יש לקחת דוגמה מהארגון המזרחי החדש"תור הזהב-עכשו תורנו".

   • "קצת מהשיקוצים באתר" הגיב:

    "העם שסבל הכי הרבה בהיסטוריה"

    מה עם האינדיאנים בשני חלקי אמריקה?
    מה אם האבוריגינים באוסטרליה.
    מה עם השחורים באפריקה?
    מה עם הפלסטינים בפלסטין?

    כל אלה לא נחשבים כי הם לא לבנים

    אוטואנטישמי וגזען אשכנזי.. עאלק…

    • אווה חדד הגיב:

     כל הדוגמאות שהבאת מופרכות מיסודן. האבורגינים דרך משל סבלו "רק" בארבע מאות השנים האחרונות,במפגשים עם הלבנים.כך גם האינדיאנים והשחורים בדרום אפריקה. ואילו כאן מדובר ברדיפות של אלפיים שנה !
     הפלסטינים סבלו וסובלים,אין לכחד,בשל סירובם הגזעני מיסודו שלא להכיר בזכותו של העם היהודי לריבונות משלו.
     שער בנפשך כי היו מסכימים לתוכנית החלוקה תחת לאיים לזרוק את היהודים לים (שוקרי החלאה). הרי יהודי האיסלם כלל לא היו באים לכאן. בתום שבעים שנה, דהיינו בימים אלה ממש,הם היו הרוב,והיו נהנים מהמדע והמודרנה של היהודים המעטים בציון.
     בפעם הבאה שאתה עורך השוואות,תחשוב קצת לפני זה…

     • בורות הגיב:

      ההיסטוריה תמיד מתחילה איפה שנוח…
      למשל אצל הציונית הסכסוך מתחיל בפרעות תרפ"ט בחברון…

      "רדיפות של אלפיים שנה" הם עוד מיתוס ציוני". היהודים דוקא נהנו בד"כ, עד היטלר ממש, מפריבילגיה מצד השליטים שהמעמדות הנמוכים לא זכו לה. תסתכלי היכן נמצא הרובע היהודי העתיק, תמיד ע"י קסרקטין השליט, כך במרוקו וגם בפולין.. היהודים עשו בשבילם את העבודה המלוכלכת ולכן נהנו מעיסוקים שהיו אסורים על אחרים, מסחר והלוואה בריבית. העם הפשוט נפרע מהם בד"כ כחלק מהתקוממות נגד השלטון (חמליניצקי באוקראינה לדוגמא).

      ההתנגדות הפלסטינית לקולוניאליזם הציוני היא גזענות "כמובן" הגב' ודאי היתה מתחלקת ברצון בדירתה עם פולש זר אפילו הוא לבן והיא "מזרחית".

     • דינו הגיב:

      למגיב בכותרת "בורות":
      סילוף כזה של ההיסטוריה לא נראה כבר הרבה זמן כאן.
      פרעות תרפ"ט בחברון הם סימפטום מאוחר של הסכסוך. קדמו להם מאורעות תרפ"א , וכמעט 90 שנה לפני כן ב-1834 פרעו וטבחו ערביי פלשתינה ביהודי צפת , חברון וירושלים שהיו לשיטתך "מעמד גבוה" כלשהו ונהנו כנראה מפריבילגיות עלומות שם.

      "רדיפות של אלפיים שנה הם מיתוס ציוני"?
      כבודו בוודאי ציני, אין הסבר אחר לאמירה ההזויה הנ"ל.
      שאל את החרדים האנטי-ציונים והם כבר יספרו לך.
      בדוק בבקשה לגבי תחום המושב, ההגבלות השונות והמשונות להם זכו היהודים במהלך הדורות באירופה והגירושים למיניהם ("פריבילגיות"? הצחקת אותי). כנ"ל לגבי יהדי תימן (סוף המאה ה-17), מרוקו (סוף המאה ה-18) ועוד קהילות רבות,
      קצרה היריעה , אורכה כ-2000 שנה למעשה.
      ממש קשה לי להאמין שאני כותב ומסביר זאת ליהודי, ואין ספק שבחירתך בכותרת "בורות" היא אירוניה לשמה.

      לגבי הפלסטינים: הגזענות היא השלילה של זכות היהודים למדינה ולהגדרה עצמית.
      כל מי שטוען שליהודים לא מגיע מה שמגיע לכל עם אחר – הוא גזען.

    • ק.א. הגיב:

     כמו המערכון של החמישיה הקאמרית… ג'אסט טו סמולר דה היסטוריק עוול…

     http://www.youtube.com/watch?v=HEedHjsKZJs&t=1m20s

     (הערת אגב למערכת: יש לכם רגישות גבוהה מדי לביקורת על "רגישים" … זו לא הפעם הראשונה, גם לא השנייה…)

     • למגיב "דינו" הגיב:

      הפוך, אין עם אחד שמגיע לו משהו על חשבון עם אחר או בני אדם אחרים..
      קולוניאלים יסדו עמים ומדינות רק אם השמידו את הילידים פיזית ולפחות פןליטית, אחרת נאלצו לעזוב או ויתרו על שליטתם הפוליטית לטובת הרוב, הילידים.
      היהודים לא שונים, גזענות הוא הרעיון שאפשר לסלק את הילידים בשביל "זכותו של העם הנבחר"

      את שטיפת המוח מגיל אפס, על "רדיפות של אלפיים שנה" כמו כל אחד גם אני עברתי.
      "היהדות נשתמרה לא על אפה וחמתה של ההיסטוריה אלא באמצעותה של ההיסטוריה" (מרקס).
      ואידך. מה היה תפקידם בהיסטוריה, זיל גמור ולמד אלא אם ברצונך להשאר בבורותך

     • דינו הגיב:

      למגיב "בורות":
      הפוך! ברוב במקרים כאשר עם מקבל משהו זה על חשבון עם אחר או בני אדם אחרים. ככה זה עובד כאשר משאבים הם סופיים.

      קולוניאלים לא יכול לכלול "השמדת הילידים" מפני שקולוניאליזם בהגדרה זקוק לילידים על-מנת להפעיל את מערכת הניצול והגזל שהיא למעשה מהותו, לכן זה לא קשור כלל ליהודים ולציונות.
      יש יותר שונה מאשר דומה בין המעשה הציוני לבין קולוניאליזם.
      כדאי להיות מדוייקים כאן: אותם "ילידים" תרמו רבות לתדמית שלהם כאוייב בלתי מתפשר גם כאשר היהודים היו מיעוט קטנטן וחלש.
      כפי שהראיתי לך – זה התחיל כבר ב-1834 ורק הלך והחריף תוך כדי שהיהודים לא מגיבים. לכן מה שעומד בבסיס אותו "סילוק" של ילידים (רבים מהם בכלל ברחו בגלל הבטחת מנהיגיהם לשוב לארץ judenrein) הוא לא גזענות אלא פשוט איבה בין עמים שהביאה למלחמה קשה.
      להביא ציטוט של קרל מרקס לגבי יהודים (עם כל הכבוד לפועלו ורעיונותיו) זה בערך כמו להביא ציטוט של חאג' אמין אל-חוסייני.
      אתה באמת מצפה שבזה "תוכיח" לי שהאנטישמיות היא פבריקציה?
      מהי השואה אם כך?

     • בורות הגיב:

      "הפוך! ברוב במקרים כאשר עם מקבל משהו זה על חשבון עם אחר או בני אדם אחרים. ככה זה עובד כאשר משאבים הם סופיים."

      ניסחת יפה את תמצית ההשקפה הנאצית… מעניין מה תגיד "מישהו" יקבל "משהו" על חשבונך … משום "שהמשאבים הם סופיים"…

      "קולוניאלים לא יכול לכלול "השמדת הילידים"".

      מה קרה באוסטרליה?. בניו זילנד? באמריקה הצפונית? או שגם שם לא היתה התיישבות קולוניאלית?

     • דינו הגיב:

      "ניסחת יפה את תמצית ההשקפה הנאצית"??
      או אולי הרוסית, הסינית, האמריקאית, הטורקית, הצרפתית, העיראקית…
      הרי כל סכסוך גבולות או סכסוך על משאב כלשהו כמו מים הוא הוכחת לטענתי. הבחירה (והבריחה) שלך למושג "נאצים" מדברת בעד עצמה..
      אגב, שיא האירוניה היא שזה בא ממי שטוען שאנטישמיות היא פבריקציה..
      הבנתי, לא רק שכתוב ההסטוריה אלא גם שכתוב המציאות ושכתוב המילון.
      אין פלא שאתה מערבב בין "יהודים" לבין המעשה הציוני ("היהודים לא שונים … אפשר לסלק את הילידים בשביל "זכותו של העם הנבחר") וטוען שישראל היא קולוניה. אם כבודו מומחה לקולוניאליזם אז אמור לי בבקשה מי היא המעצמה ששלחה את היהודים לכאן כדי להקים קולוניה לטובתה ובשליטתה (ארה"ב? בריטניה? יש הטוענים גם גרמניה הנאצית??)
      מה היא מרוויחה מזה, ומהם אוצרות הטבע העצומים שנשדדים כאן מהילידים?
      כפי שאמרתי – השונה בין ציונות (שוב: לא "יהודים" אלא "ציונות") לקולוניאליזם רב מהדומה

   • זכי חלטורה הגיב:

    אבל יותר מכולם, שכחת לציין גברת אכלולי שתולי גנבו לי ת'מיסטינג – ככל שידיעותייך בהיסטוריה מגיעות – את סבלם של היהודים המרוקאים; שמונתאלפים (8000) שנות סבל והתעללות עוד מימי האכשדרפנים.

    על הסבל בן 1600 השנה של גויי אירופה תחת ידם של היהודים הואילי וקראי בספרם של צבי אקשטיין ראש החוג לכלכלה בבינתחומי (ומי שהיה מועמד להיות נגיד בנק ישראל) ומריסטלה בוטיצ'יני ראש החוג לכלכלה של אונ' בולוניה – "המיעוט הנבחר" אם תצליחי למצוא את הספר (כי הציונים האשכנזים העלימו אותו מהמדפים). לספר סגולה מיוחדת לבורים גמורים שזקוקים לשטיפה לאחור של המוח.

    שביעי של פסח כשר ושמח

    • אכלולי שתולי הגיב:

     מספיק לקרוא את ספרה של חנה ארנדט הפרקים על האנטישמיות ועל האימפריאליזם כדי ללמוד על התפקיד של היהודים ובראשם בעלי ההון היהודי במימון שליטי אירופה ומלחמותיהם, מלחמות נפוליאון ומלחמת בריטניה נגד נפוליון מלחמות ביסמרק ועוד. ואת תפקידם באיםפריאליזם …

     • זכי חלטורה הגיב:

      אל אכלולי שתולי
      כל מי שתטען בפניו שהספר "המיעוט הנבחר" (אקשטיין ובוטיצ'יני) הוא הספר הראשון שמסביר בעברית את הסיבות לשנאה העמוקה ולמשטמה היוקדת שרחשו כל עמי אירופה ליהודים – יאמר לך שלא הבנת כלום (:

      כי עפ"י היהודים, למעט קנאה בהם, אין שום סיבה לאנטישמיות והעולם כולו מטומטם.

    • אווה חדד הגיב:

     מה פתאום אתה מאחל לגברת אכלולישתולי חג שמח?.יצאת מדעתך?
     ולעצם העניין:עד היטלר היה טוב ליהודים?? מה עם גירוש ספרד,והגירושים והרדיפות באנגליה,ומה עםרדיפות היהודים בידי הנצרות,מיד עם השתלטותה על העולם העתיק למן המאה הרביעית.
     אכלו לי שתו לי תאמר לחבריך האשכנזים הרועדים מפחד מהשיח המזרחי החדש. ולעניין זה ראה את מאמרי הקינה של החוליגנים המקוננים יומם ולילה כי גנבו להם את המדינה. לכך תוכל להוסיף את מה שאומרים אשכנזים בחדרי חדרים:.בבונים,ערסים,פרימיטיביים. על כך תוכל לקרוא גם בעיתון המייצג של הגזענות האשכנזית וטוען כי הוא נועד לאנשים חושבים,אוי לאותה בושה.
     איך אמר לי פעם חברי הטוב,פרו'פ יוסי דהאן,אם הם היו יכולים הם היו מגרשים אותנו מכאן.
     בנוסף קראתי את הספר,ואני טוענת בתוקף כי לא הבנת מאומה ממנו.המיעוט הנבחר היה לכזה בראש ובראשונה בשל התקנה הנפלאה של רבי יהושע בן גמלא,שהורה לכל יהודי באשר הוא ללמד את ילדיו קרוא וכתוב. מה שנתן מקדמה נהדרת ליהודים במהלך מאות שנים. והרי בספר נטען ובצדק,כי עם הכיבוש הערבי במאה השביעית-שמינית,הקפידו השליטים למנות יועצים בענייני כספים אך ורק יהודים,בשל האוריינות

     • אכלולי שתולי הגיב:

      אם קראת את הספר וזה מה שלמדת אז חבל"ז שהקדשת לו"

      משפחת רוטשילד היתה העשירה ביותר באירופה עקב "הייעוץ" או בגלל שמימנו שליטי מדינות במשך המאה התשע עשרה? כך בכל התקופה הפיאודלית וגם בתקופת המעבר יהודים "יהודי החצר" נתנו "ייעוץ" לשליטים כלומד עסקו במסחר בהלוואות בריבית מה שהיה אסור על עמי הארץ.

      "האוריינות" היתה תוצאה של האמידות היהודית ולא שום ר' נחמן – היא כמו הדת הם היהדות של שבת כפי שהתבטא מרקס אבל היהדות של ששת ימי החול היא הסחר מכר עובדה שארנדט פרטה בספרה.

      אנלפבתיות לא נמנעה גם בקרב יהודים במזרח אירופה שמצבם התדרדר. תנועת החסידות נוצרה כדי למנוע את התרחקותם על אף של למדו.

      דויסטויבסקי שנחשב אנטישמי נשאל מדוע אינו מזדהה עם מצבם של היהודים ברוסיה הצארית וענה כי מצבו של היהודי האביון ביותר טוב ממצבו של המוז'יק וזאת היתה המציאות.

      הרדיפות שעברו היהודים היו רק חלק קטן מהקטסטרופות שעברו אחרים.

     • זכי חלטורה הגיב:

      גברת חדד (1),
      על התקנה "הנפלאה" של בן גמלא תוהים מחברי הספר "אין לנו אלא לתהות כיצד ייתכן שאותם מלומדים שישבו בישיבות, התפלפלו ופסקו פסיקות באין ספור נושאים הקשורים לחיי היומיום, כלל לא הוטרדו מתהליך זה של התנצרות או המרה לדתות אחרות" (ראי הערה 54 עמ' 154 במהדורה העברית).

      אכן תמוה ומעורר שאלה שאחת התשובות האפשריות לה היא שאותם מלומדים לא רק שלא הוטרדו מנשירתם של עמי ארצות, לוזרים ומיעוטי יכולת מהעם היהודי, אלא שהם קידמו את התהליך בכוונה וקיבלו את תוצאותיו בברכה; פונקציית המטרה הייתה עם קטן וחכם בעל יתרון יחסי על עמים אחרים ולכן סיכויי הישרדותו טובים יותר.

      לא אתייחס לקישקושים אחרים שהעליית – טוב או רע עד היטלר… גירושים… רדיפות… כולם לקוחים ממערכי השיעורים בהיסטוריה ששהאשכנזים והמזרחיים אנוסים היו ללמוד; מערכי שיעורים שמשרד החינוך ניסח בדבקות ובהתאמה מלאה לספר הצ'יזבטים של ההוא – צבי (היינריך) גרץ ("תולדות עם ישראל" 11 כרכים של בובע מייסס).
      מי שהבריז והלך לים בשיעורי ההיסטוריה של עמ"י – הרוויח.

     • אווה חדד הגיב:

      שמע אתה עקשן ! קבל זאת כמחמאה.
      המחברים של הספר המומלץ יכולים לתהות עד מחר ומחרתיים על התקנה הנפלאה. אין קשר בין תהייתם (הלגיטימית כשלעצמה) לבין היתרון היחסי והאבסולוטי שהעניקה ליהודים במהלך 1700 השנים האחרונות.
      אכן מאות אלפי יהודים המירו את דתם או היו לסתם פאגנים,משום שלא יכלו לעמוד בתשלום למלמד. עובדה זו אין בה משום סתירה לקביעה הקטיגורית בדבר יתרונם של היהודים על כל העמים והעממים הסובבים מאותם.
      זו גם הסיבה שממלאת אותי בתמיהה ובפליאה,כיצד זה יהושע בן גמלא אינו נמנה בשורה אחת עם משה רבנו והנשר הגדול.
      אפשר שאינטלקטואל מזהיר כמותך,יוכל לסבר את אוזניהם של קוראי האתר. הנה לך אתגר!

     • זכי חלטורה לאווה חדד הגיב:

      "…..לקביעה הקטיגורית בדבר יתרונם של היהודים על כל העמים והעממים הסובבים מאותם".

      איזה "יתרון"? האם את מתכוונת לאותו היתרון שיש לעממי הפולני על פני העממי הצפון אפריקאי? כי תחושת היתרון לא מסתיימת במקום שאת מסיימת אותו.
      מי כמוך יודע שתחושת היתרון מחלחלת הלאה ופנימה ומחלקת את היתרון חלוקות משנה לכאלו שמשוכנעים יש להם יתרון על פני עמים אחרים וכאלו שמשוכנעים שיש להם יתרון על פני אלה שחושבים שיש להם יתרון על עמים אחרים.

 8. אילן שדה הגיב:

  מאמר טוב. די דומה לדברים שכתבתי במגזין זה אודות ניצול השואה ע"י הציונות.

  • צדוק התקוה הגיב:

   אילן הערבים מנצלים את " הנכבה" עד היום

   • אילן שדה הגיב:

    גם אם דבריך נכונים- אז מה?

    • עלי הגיב:

     לאילן שדה
     אם מדינת ישראל לא היתה קימת אף אחד לא היה מזכיר את השואה.
     מכחישי השואה היו נהפכים להיסטוריונים מכובדים
     היהודים לא היו מקבלים פיצויים והקורבנות היו נשכחים.
     (ויצמן ב-1945 הופיע בועידת יאלטה כנציג היהודים כדי לדרוש פיצויים, כמו כל המדינות
     שתבעו פיצוי, אבל נופפו אותו בטענה שרק מדינות זכאיות לפיצוי).
     מה שמגוחך בענין הנכבה היא התביעה לשילומים שתבעו הערבים מגרמניה המערבית
     כאשר נחתם הסכם השילומים עם ישראל בשנת 1964..(לדבריהם הנכבה היא תוצאה
     של השואה )

     • אילן שדה הגיב:

      עלי
      הדברים שאתה כותב- ממש לא רציניים. קרא בעיון את המאמרים שלי ותבין. בקרוב מאמר חדש.
      פרופ' אילן שדה

  • אווה חדד הגיב:

   שמע אתה אינטלקטואל שזה משהו…
   והרי שם הספר הוא "המיעוט הנבחר" !!
   כל כולו בא להסביר מדוע העם היהודי המונה פחות מפרומיל מאוכלוסיית העולם,הגיע להישגיו הנפלאים.
   לא רוטשילד ולא נעליים. אוריינות,קרוא וכתוב,זה היתרון הענק למן המאה השלישית. מה קפצת לי למאה התשע עשרה?
   הגינוי של היהודים על כי עסקו בהלוואות בריבית,הינו נלעג לכל היותר. העיסוק היה כפוי עליהם!
   את מקורות הטוטליטריות קראתי לפניך. אף שאני סבורה כי מדובר באישה חכמה מאין כמותה,היה בה יותר משמץ של שנאה עצמית. תופעה ידועה בקרב יהודי אשכנז.
   . בנוסף גם יותר משמץ של גזענות. עיין במה שהיא כותבת על השוטר התימני בכניסה לבית העם בספרה "אייכמן בירושלים ". אמירה שאינה מטיבה איתה. ואולם אין בכך כל פלא. שהרי מי שסבלו הכי הרבה,ונחשבו לייצורים שצריך להשמידם,לא עלינו,נזדמנה להם ההזדמנות להתנשא,להדיר ולהתגזען על המזרחים.
   הרי לך אירוניה של ההיסטוריה.
   מדוע אינך מארגן כנס של האכלולישתולי האקטואליים,קרי חבריך האשכנזים?

  • אווה חדד הגיב:

   איזה רבי נחמן. חבוב,אני מזרחית ומה לי ולכל הנחמן מאומן הזה..
   הרי לכם טיעון לוגי שכמו לקוח מספרו הקלאסי של הלוגיקן הדגול,קופי "מבוא ללוגיקה"…
   האוריינות נובעת מן האמידות ??? הפוך גוטה הפוך…

   • אכלולי הגיב:

    ר' נחמן ר' יהושע – יהודים של שבת ללא הבדל… "אם אין קמח אין תורה" – מי אמר? חז"ל אשכנזים או מזרחיים? אז האוריינות בכל זאת נובעת מן האמידות, אלא אם כן הנ"ל חז"ל אשכנזים….

    הזלזול של אשכנזים במזרחיים נובעת משום שהם מקלקלים לאשכנזים מסויימים את הטיעון (הגזעני) "שהישגיו הנפלאים" של העם היהודי נובעים מעליונות הגניוס היהודי, שהרי המזרחיים לא הצטיינו במיוחד במאות האחרונות "בהישגים נפלאים" בתחומי המדע והרוח.

    זלזול ולא גזענות כי הרי הציונים (אשכנזים במקור) זקוקים לכל "האחים" כבשר תותחים ציוני…

    גדולתה של יהדות ספרד (אבותיהם של "המזרחיים") התפתחה בצמוד לגדולתה של תרבות האיסלם ושקעה יחד איתה. כך התרבות האשכנזית שהתפתחה בצמוד לעלייתה של התרבות האירופית. כלומר "האוריינות" במובנה הרחב היתה קשורה לסביבה "הגויית ובתוכה התפתחה.

    כמו אצל "הגויים" ההשכלה היתה נחלת האמידים. היהודים בכל התקופה הפיאודלית ואף בתקופה הרומית היו מעמד אמיד, (למרות הגב' חדד) הם נהנו מתפקיד חשוב ומיוחד בוואקום שנוצר, נישה, בקשיחות המעמדית של הפאודליזם. כך הפרבילגיה וכך המהלומות שספגו כשפטרונם נחלש עקב כיבוש או התמרדות.

    • אווה חדד הגיב:

     המושג הנתעב גניוס יהודי כלל אינו נזכר בתגובותי. הגניוס היהודי היחיד שאני מכירה,זה גן הטיי זקס של האשכנזים,ושל רגישות לפול אצל מקצת מן העירקים.
     תוציא אותי מהוויכוח הפסיכי בדבר ציונות או אנטי ציונות. אני לא שם. עניין לי במאבק המזרחי בתור שכזה, וכל השאר הוא הבל הבלים.
     רק כסילים שאינם יודעים היסטוריה ידחו את הטענה בדבר האוריינות של היהודים.
     בזה תם הוויכוח מצידי על הסיבות לפנומן המכונה העם היהודי. אין טעם בדיאלוג עם פאנטים.

     • ליב דוידוביץ הגיב:

      "תוציא אותי מהוויכוח הפסיכי בדבר ציונות או אנטי ציונות"

      אכן, השיטה המפלה לא מעניינת אותה, עניין לה:
      : "במאבק המזרחי בתור שכזה, וכל השאר הוא הבל הבלים".

      כלומר המאבק הוא לא לא בשיטה המפלה עצמה אלא בעיוותים שבתוך השיטה שאמורה להכיל את כל היהודים ומפלה מזרחיים. אבל ההפליה העיקרית היא כלפי אלה שהשיטה עצמה מפלה אותם, אלה שאינם יהודים.

      כך הוא שהופכים מאבקים משניים למאבק העיקרי ומחזקים ע"י כך את השיטה המפלה עצמה.

      אבל העניין של איש שמאל הוא המאבק באפלייה, בניצול ובדיכוי של בני אדם, בתור שכאלה, לכן המאבק העיקרי הוא בשיטה עצמה.

      את המסקנה מכך אפשר להגדיר בפרפרזה על דברי מרכס:
      השחרור של הערבים, והיהודים (המזרחיים והאשכנזים) הוא השחרור של היהודים מן הציונות.

      (נסיון שני)

 9. אשר פרוליך הגיב:

  לשמואל שלום

  כפי שעניתי לך במארמך הקודם ,יתכן שישראל הוא לא המקום הבטוח ביותר בעולם. אולי בקוסטה ריקה
  שם בטוח יותר. העניין לא רק "טכני" איכן יותר בטוח (וגם זה ויכוח סרק כוון שבעולם של היום הכל יכול
  לקרוא כל רגע). הנושא הוא ערכי: ערך החופש.
  האם לכל עם הזכות להיות חופשי? האם לכל אדם זכות שכזו? ומה זה להיות חופשי?לשאילות חשובות
  אלה לא התייחסתה ומפליא אותי בגלל שכאיש שמאל אתה יודע שהביטחון האשי הוא מחיר שכל איש שמאל אמיתי מוכן לשלם עבור האידאלים שהוא מחזיק,וההסטוריה רצופה מדןגמאות כאלה.

  שיהיה חג חרות שמח !.

  • דני הגיב:

   האם לא הגיע הזמן לערער על המושג של ״עם״? לאן הביא אותנו מושג זה? רק לחשכה גדולה שנפלה על האנושות … אנחנו צריכים לחיות בקהילות קטנות, שמתאימות למידות שלנו – של בני האדם, כמו שאר החיות, ולא ב״עמים״ … כאנשים שמאל אנחנו צריכים לחתור לביטול המושג המדכא, המפלה, ובאופן בלתי-נמנע נופל לפשיזם של ״עם״…

  • אידיאלים של איש שמאל: הגיב:

   "עם המדכא עם אחר איננו יכול להיות חופשי"
   הסטוריה רצופה מדוגמאות כאלה

   "המרכסיסט" שכח או שהוא ציוני…

 10. לא צריך כ"כ להתפלסף הגיב:

  ישראל הציונית היא המקום הכי לא בטוח בשביל יהודים ועוד, כפי שאנחנו רואים היא מסכנת במדיניותה ובאופיה גם יהודים שלא חיים כאן.

  איך שלא מסתכלים, מדינה ליהודים בפלסטין היא על חשבון הילידים שלצורך זה סולקו למחנות פליטים ומהנשארים החיים תחת כיבוש נשללות זכויות בסיסיות..

  כדי להצליח במלחמה הזאת שבה יהודים יהודים "יכולים להגן על עצמם" או ליתר דיוק יכולים לשמור על פירות תוקפנותם, הם זקוקים לתמיכה ממעצמות אימפריאליסטיות. תמיכה זו לא ניתנת "מאהבת מרדכי" אלא מהיותה של ישראל בסיס קדמי במערך האימפריאליסטי באזור.. בכך ישראל יצרה לעצמה אויבי נצח בשני מעגלים הפנימי, הפלסטינים והחיצוני העמים הערביים ותומכיהם.

  אין מדינה שתוכל לעמוד בכך לאורך זמן וגם הסתמכות על גורם זר שתמיד יעמוד לצידה היא אשלייה.
  ישראל אם לא תתנער מהציונות הכובשת, המתנחלת והמדכא היא סכנה מוחשית ליהודים. אם לא תלך בדרך דרא"פ תגיע למקום שהגיעו המתנחלים באלגיר.

 11. ב.ל הגיב:

  ישראל הייתה המקום הבטוח ביותר ליהודים עד אסון אוסלו

 12. ב.ל הגיב:

  מיליון וחצי יהודים נלחמו נגד גרמניה ואף אחד לא נשלח לכבות או להפציץ את הכבשנים
  ולזה הוא קורא הגנה יהודית

 13. ישראל - מקום בטוח (המשך) הגיב:

  אם רוצים למנוע אסון — חייבים להחליף את שלטון-ההון — בשלטון הגון !
  לפני פחות משנתיים הודה בנק לאומי לישראל [בבעלות הממשלה] שסייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס מהרשויות בארה״ב, בשנים בהן נוהל הבנק על ידי גליה מאור. במסגרת ההסכם שילם קנס בסך 270 מיליון $ לאוצר ארה״ב.‏ ** ובכן הגברת מאור היא עד היום דירקטורית בחברת שטראוס.
  *** אז, לפני כשנתיים, התנהלו גם חקירות נגד בנק הפועלים ומזרחי-טפחות, אבל על תוצאות החקירות יהן לא דווח מאומה לציבור. **** כך הבין הציבור שעיסוק בהלבנת הון הוא ״חצי חוקי״ במדינת ישראל, שאינה מכירה בחוק הבינלאומי. ***** ב-2014 שילמנו, אנו האזרחים, את החוב שלא התגלה למי שתפקידו היה לבדוק ולגלות. . . כי הפיקוח של בנק ישראל היה למעשה כסת״ח [כיסוי תחת] לרמאות הגדולה שאינה נתונה לפיקוח תחת שלטון ההון. ****** לכן צודק מי שמאשים גם את בנק ישראל, ואת הממשלה בשותפות לפשעי הלבנת ההון.

 14. זכי חלטורה הגיב:

  שכחת את 150 (מאה חמישים) אלף היהודים "החיילים של היטלר" (בריאן מארק ריג) שלחמו לצד גרמניה בכוחות הבטחון (וורמאכט בעיקר) של הרייך השלישי. גם זו דרך להיחלץ ותמיד אפשר היה לחבור לכנופיות הקאפו (עוד 120 אלף מושתנים).

  הטענה לפיה חלק העם היהודי שבישראל (40%) מסוגל להגן על עצמו הופרכה ב 2006 כאשר 100 אלף חיילי צה"ל ניגפו לפני 3 אלף חיזבלונים. איש אינו יודע עד מתי יעמוד לישראל היתרון האווירי (היחיד) שיש לצה"ל על פני האויבים המקיפים את המדינה.

  מי שמאמין שאוסטרליה (למשל) פחות בטוחה ליהודים מאשר ישראל משקר לעצמו (בליית ברירה).

  הערה: מדינת היהודים היא המדינה היחידה בעולם שחלק הארי של בני עמה (60%) לא חי במדינתו. לא בכדי; הרוב סבור שבטוח יותר בתפוצות וגם נוח יותר בכל מבחן של עלות/תועלת.

 15. אשר פרוליך הגיב:

  ל"לא צריך": הטענה שהציונות חייבת ולא יכולה להיות שלא על חשבון הילידים נכונה בעולם הקפיטליסטי-לאומני-דתי-בלתי רציונאלי ובלתי צודק, המנוהל על ידי מיעוטים מטורפים ובלתי אנושיים.אבל זה לא העולם היחידי האפשרי.המנהיגות של שני העמים,ובמיוחד של העם הפלסטינאי,אלה הן מנהיגות לאומניות-דתיות-מיסטיות וריאקציוניות המובילות את שני העמים מאסון לאסון. אבל בהחלט יכול להיות אחרת.
  בארץ הזו,במאה ה21 ולהמשך,יש מקום לשני העמים,אבל אלה שעדיין תקועים בעבר,באחיזת הקרקע כהדבר שקובע את הכול,מונעים זאת. אם המציאות גרועה בגלל מנהיגות שכזו,פשוט צריך להחליף את המנהיגות וכך(אולי)תשתנה המציאות.
  ל"ק.א.": להאשים את הקורבן במקום הפושע זו הטקטיקה האנטישמית הקלאסית.גם הנאצים האשימו את היהודים וגם לפני כן וגם לפני כן וגם לפני כן.תמיד היהודים אשמים כי…הם יהודים. הוכחה מושלמת!
  ל"ישראל מקום…": המונח "יהודון" ששורבב בתגובה שלך אינה פליטת פה: זה הסגנון הברור והשקוף של האנטישמי המדבר על "יהודון" ולא יהודי.ומה הייתם אומרים אם מגיב היה כותב בתגובתו "ערבוש"?

  • לפרויליך - מדוע ״יהודון״ הגיב:

   כתבתי: ״יהודון (זה) בעל הון שרוצה להחביא את כספו״. לא מוצא חן בעיניך? מצא לאינשי ההון-שלטון שם יותר מתאים!
   ואשר לאתר המכובד שלנו ״הגדה השמאלית״: כאן קשה לנהל ויכוח ממשי, בשל איטיות האתר, שנובעת מכך שהאתר מופעל על-ידי מתנדבים. לדעתי הגיע הזמן שחד״ש תשקיע קצת באתר שמייצג את דעותיה. כך תגיע לאלפים רבים של מצביעים פוטנציאלים!

  • לא צריך הגיב:

   מעניין שהמרכסיסט חי בדואליזם של שני עולמות, העולם הריאלי "הקפיטליסטי…ובלתי צודק", ו"מיעוטים מטורפים ובלתי אנושיים". והעולם "שיכול להיות אחרת"…

   "העולם האחר" מתנהל עפ"י מנהיגים שרק צריך להחליף אתם. מלבד זה הציונות היא תנועת שחרור, אין קולוניאליזם אין התנגדות בסיסית-מובנת של הילידים והקורבן הם תמיד היהודים.
   בקיצור "מטריאליזם היסטורי ודיאלקטי".
   בראוו על החידושים…

 16. אלכס מסיס הגיב:

  לאחר שקראתי בעיון את מאמרו המצויין של שמואל אמיר ואת כל התגובות עד צהרי חג הפסח –
  הגעתי למסקנה שהגדה השמאלית איננה המקום הבטוח ביותר למגיבי-שמאל המוצאים עצמם
  במעוט אל נוכח המגיבים מהמרכז המדיני וימינה ממנו.
  הוויכוח בין המגיבים לשמואל חסרה נקודת מוצא משותפת שלא תיפתר במדור התגובות של האתר:
  מי הוא יהודי – דת ? עם ? מעוט אתני נרדף ? ישראלי שאיננו בן דת אחרת ?
  המאמר קובע שכנראה ישראל היא המקום הבטוח ל"יהודים" – מדוע מסווג שמואל והמגיבים גם יחד
  את מי שאמו יהודייה לבדם, ב"מקום הבטוח ביותר" לזן זה של בני אדם ?
  לדעתי, לאחר 25 שנים בארהב, ישראל איננה מקום בטוח לאף קבוצה של מי המהלך בשתי רגליו
  ומוחו פועל כהלכה – זו היא מדינה מסוכנת אף יותר מתחנות הרכבת התחתית בניו יורק בשנות ה50
  וה60 – מסוכנת לבני כל הדתות ואתאיסטים כאחת כפי שנוכחנו בהפגזות הטילים של החיזבאללה
  במלחמת אולמרט בלבנון בעשור הקודם – מספר הנפגעים הערבים, נוצרים ומוסלמים, שנפגעו יותר מ"יהודים" — מוכיחה קביעה זו.
  אשר לאנטישמיות (גם הערבים הם שמיים) בה נאחזו המגיבים שאינם בשמאל המדיני – היא
  מופנית גם נגד מוסלמים וכל מי שהוא ערבי.

 17. אלי אמינוב הגיב:

  התוצאה של מה שמכונה בלכסיקון הציוני "הסכסוך" בין המיעוט ההתנחלותי לבין הרוב היליד יצרה ליהודי גורל של תושב גטו. זהו גטו המוקף בחומת השנאה הלוהטת ביותר שידעו האוכלוסיות היהודיות מעולם אי פעם. זהו הגטו המאוים ביותר שהתקיים אי פעם. זהו גטו החי דרך קבע על חרבו, אשר מנהל מלחמות אחת אחר השנייה מרגע היווסדו. אין מקום בעולם שבו מאוימים בקיומם היהודים, כיהודים, כמו במדינת ישראל. הציונות לא פתרה את השאלה היהודית, היא העצימה אותה בסדרי גודל שאין דומים להם היום.

  הלקח העקרוני שיש להפיק מחידוש השאלה היהודית דווקא בתוך המעטפת של המפעל הציוני הוא כי גם הציבור היהודי בארץ מתמודד עם מציאות של שאלה לאומית. היא תוקפת אותו שוב ושוב. אבל, הניסיון שלו עצמו כאן מוכיח כאלף עדים שאין בו היכולת לפתור אותה לבדו, במבודד מהציבור הפלסטיני הערבי, הקורבן של אותו מפעל ציוני. מכך נובע כי הציבור היהודי יפתור את השאלה הלאומית רק בתוך תהליך פתרונה של השאלה הלאומית בפלסטין בכללה.

  • לאלי אמינוב - מסכים ולא בטוח הגיב:

   אתה צודק בכך שהמיעוט ההתנחלותי מביא עלינו קטסטרופה של שנאה כמעט כלל-עולמית. ממדיה עוד אינה ברורים, אבל היא דומה בעוצמתה לשנאת האפרטהייד בדרום-אפריקה, שהביאה לשינוי המשטר שם. שינוי במשטר בדרום-אפריקה לא פתר את כל הבעיות, וטרם נמצא הפתרון לעוני הנרחב של האוכלוסיה השחורה. אך דבר אחד נפתר: בינתיים מתנהל המאבק לשיוויון בדרכים של שלום. אם נקיש מכל על הבעיה הלאומית/לאומנית כאן, כאשר ההציונות לא מציעה שום פתרון, וממשלתה מסרבת לפתרון של שלום צודק עם ארצות ערב — ובמיוחד עם שותפינו הפלסטינים לארץ ולגורל — הרי ברור שכאן יתפתח משבר א ל י ם אם לא תסכים ממשלת מסיתיהו / שקרניהו לפתרון של שלום צודק. אלא שהבעיה היא ארה״ב שבמקום לכפות פשרה כזאת על ישראל הסרבנית, הממשל בחר לספק לה נשק חינם והגנה באו״ם.

 18. אשר פרוליך הגיב:

  לאלכס:

  אפשר להגדיר יהודי כל אחד שמגדיר עצמו שכזה מהטעמים שלו. ובמקרה שהוא לא בוחר
  בעצמו הגדרה שכזו, יתכן מאוד שאחרים יגדירו אותו כך,אפילו נגד רצונו.
  זה מצב דומה מאוד לאומוסקסואלים,מסובך מאוד להסביר אבל פשוט יותר להגדיר.

  • מסובך מאוד? הגיב:

   בכלל לא

   יהודי הוא מי שהוא פוטנציאל אנטי ערבי וחומר אנושי מתאים לשרת בצבא הכיבוש הקולוניאלי.

   פשוט מאוד.

 19. מה שבטוח הוא שישראל היא המקום הכי בטוח לערבים הגיב:

  הנרדפים ונטבחים בכל מקום באזור ע"י אחיהם – ורק תחת אקיבוש אסהיוני הם פורחים ומשגשגים, ילדיהם ממלאים את האוניברסיטאות והמכוניות החדשות את מגרשי החנייה שליד בתיהם החדשים על כל גבעה ותחת כל עץ רענן…

  אייה הערבי – חוץ מקומץ מטורפים איסלאמיים אוהדי דאעש – שיסכים להחליף את ישראל הבטוחה והמשגשגת באחת ממדינותיו מסביב ליישות הציונית השנואה? איזה ערבי שפוי יסכים מרצונו לתת ל'אחיו' להפריד את ראשו מכתפיו?

  • צדוק התקוה הגיב:

   למען הסדר עם הפלסטינאים הסדר שלום העלה ח"כ ליברמן הצעה נעשה תיקוני שטחים והרשות תקבל את המשולש
   בהסכם שביתת הנשק עם ירדן שנחתם ב-3 באפריל 1949 חל על כל קו הפסקת האש בחזית הירדנית. במסגרת ההסכם סופחו ב-20 במאי 1949 יישובי ואדי ערה לשטח מדינת ישראל. כמו כן, ניתן לישראל אזור "המשולש" וכן אזורים נרחבים בין אזור ראש העין וכפר קאסם בצפון,
   מיד נזעקו ערבי 48 [ערבי ישראל]כך הם קוראים עצמם לא מה פתאום אנחנו אזרחי ישראל מה פתאום שנעבור לחיות תחת שלטון פלסטינאי כנראה שהם יודעים כמה דברים על הדמוקרטיה הישראלית …………….

 20. אשר פרוליך הגיב:

  הבנו היטב: כוונתך היא ש"יהודון" (זה) בעל הון שרוצה להחביא את כספו".
  אם זאת לא אנטישמיות טהורה ולמהדרין, אתר זה הוא נמצא בירח.
  למנהלי האתר:
  מציע לא לפרסם תגובות אנטישמיות מהסוג הזה,(אנטישמיות נגד יהודים או ערבים באותה מידה) או גזעניות מכל סוג כדוגמת זו של המגיב שלא מזדה.
  יש גבול ל"חופש הדיבור" ואני מגנה בחריפות הסתה נפשעת זו.

  • למנהלי האתר הגיב:

   מציע לא לפרסם תגובות גזעניות מהסוג הזה:

   "כשההנהגה הפלסטינאית מגדירה ומקדשת רוצחי חפים מפשע,ילדים ונשים או זקנים כ"לוחמי התנגדות" ושהידים. כל אדם ישר חייב לגנות פושעים מטורפים אלה ולא להכליל
   אותם ברישמת ה"אסירים" ללא הבחנה.
   האם רוצחים ואנסים יהודים שנכלאו בישראל הם גם רק "אסירים" ? .זאת דמגוגיה ועיוות האמת"

 21. גד דרום הגיב:

  ארץ ישראל היא הבית של העם היהודי.

  • צדוק התקוה הגיב:

   למרות כל הנבואות השחורות ומסעות הסתה נגד המדינה
   ערב יום העצמאות ה-68 למדינת ישראל : אוכלוסיית ישראל מונה יותר מ-8.5 מיליון איש

   הלמ"ס פרסם נתונים לקראת יום העצמאות שמהם עולה כי האוכלוסייה גדלה מאז 1948 פי עשרה, אז היא מנתה רק 806 אלף תושבים. ב-2035 צפויים לחיות במדינה 11.3 מיליון נפש.

 22. יובל הלפרין הגיב:

  אתנוקרטיה יהודית כפי שקימת כיום היא המקום הכי פחות בטוח ליהודים. כי שם הם עומדים על לא שלהם. עצם הגשמת הציונות מחייבת אפליות קשות בהקצאת קרקעות – והקצאת קרקעות היא הכול. זכות בחירה כשאדמת הציבור נועדה ל"יישוב יהודים" בלבד לא מבטלת את עצם קיומה של המשטר כאתנוקרטיה.
  במקרים אחרים, מצבם של היהודים שונה ממקום למקום ומתקופה לתקופה. גם הניגודים בתוכם תמיד היו עצומים. לאנטישמיות תמיד היו שותפים בשכבה השלטת היהודית.
  הפתרון לאנטישמיות הוא פוליטי. כשמדובר באיבה מקומית ודאי שהמצב זוכה עקב מערכה פוליטית פנימית בין שמאל לימין (ר' זיכוי דרייפוס).
  וכשמדובר ברדיפת יהודים בקנה מידה כלל עולמי – כמו זו שאירעה בשואה – המערכה היא ממילא כלל עולמית. הנאצים כבשו מדינות שלמות, ופלסטינה-א"י – יהודית או לא – ניצלה עקב מערכה אנטי-נאצית בינלאומית. כלומר – בכל מקרה קיומם של היהודים תלוי בכך שחלק ניכר של העולם יתנגד לאנטישמיות, או לפחות יתנגד לאנטישמים מסיבותיו שלו. בעוד שבאתנוקרטיה יהודית הם לא בטוחים מעצם היותה אתנוקרטיה יהודית.

 23. זכי חלטורה הגיב:

  לעם היהודי היו אלפיים הזדמנויות להגר מהתפוצות ולהקים בית יהודי בארץ ישראל, אבל זה לא קרה עד 48 משיקולי עלות/תועלת כלכליים של יהודי התפוצות. אחרי השואה הובן שהמוח היהודי לא יספיק כדי לשרוד את העוינות שהעם היהודי הרוויח ביושר ומדינת ישראל הוקמה כזרוע הצבאית של היהדות הבינלאומית שבסיסה בארץ ישראל. וכך זה גם נראה; כל ה"מדינה" זרועה מקלטים, מרחבים מוגנים, בסיסים צבאיים ומפעלים לייצור נשק ורכיבי נשק. ב-40 השנים הראשונות מאז 48 – למי שזוכר, כי לצעירי הארץ אין מושג על כך – אי אפשר היה לצאת את הארץ בלי לקבל "פס" (אישור יציאה מהבסיס) – זה ה"תלוש הירוק" שכל אזרח המבקש לצאת לחול חייב היה להציג בביקורת דרכונים. את הפס הזה קיבלו חיילי המילאוים ביחידה המילואים הצבאית. הייטיב לבטא מציאות זו במילים שטבע דב"ג "כל העם צבא וכל הארץ חזית". ארה"ב, בכוחו של של הלובי היהודי, היא היא העורף האמיתי, אלא שניצני התסיסה האנטי-יהודית בארה"ב שאזרחיה מאסו בהשלטות היהודית על שוק ההון החלו לפרוח במשבר הכלכלי של 2008 ש"נפתר" בהזרמה מסיבית של טריליוני דולרים לשוק, כסף שהוא כולו מכספי משלמי המיסים של מדינות המערב.

  • ק.א. הגיב:

   זכי רק תגיד לי איך לעזאזל מוצאים היהודים סיפוק ונחמה במין צורת קיום שכזה?

   • דינו הגיב:

    "צורת הקיום הזו" מדורגת ע"י מדד ה- Human Development Index של האו"ם במקום ה-18 בעולם.
    אתה יכול לטעון שהמדד לא מדוייק, לא מייצג, ולא ולא ולא –
    עדיין לא תוכל להתכחש לעובדה שישראל נמצאת בחלק הטוב של איכות החיים בעולם
    ולכן זו "צורת קיום" טובה מרוב "צורות הקיום" הקיימות על-פני הכוכב עליו אנחנו חיים.

    • ק.א. הגיב:

     כמובן שצורת קיום היא הקיום קיום הנפשי, הרעיוני. ואולי עצם הדבר שלא הובנתי הוא דוגמה לטיב הקיום שאני מדבר עליו.

  • דינו הגיב:

   המושג "היהדות הבינלאומית" הוא מושג נאצי לכל דבר ועניין. כמה אירוני ועצוב שמי שבוודאי מכנה עצמו "איש שמאל" כותב דבר שכזה.
   כנ"ל לגבי "העוינות שהעם היהודי הרוויח ביושר" – אמירה שכל כולה אנטישמיות והאשמת הקורבן.
   כיצד בדיוק הרוויח העם היהודי אותה עוינות?
   האם היתה זאת הסגרת ישו לרומים או אולי פיתוח קו ייצור של מצות הכוללות דם ילדים נוצרים?
   פשוט לקרוא ולא להאמין..
   מעניין מה יאמר כבודו לטענה ש"העם הפלסטיני הרוויח את העוינות הישראלית ביושר"?

   עניין המקלטים, הבסיסים צבאיים וה"פס" הוא חסר משמעות.
   העובדה ששכנינו היקרים והחביבים הם ממשיכי דרכם של האנטישמים באירופה (ע"ע דברי ברל כצנלסון על "שילוב האנטישמיות הזאולוגית של אירופה עם תאוות הפגיון של המזרח") ועדיין חולמים להשמידנו אינה אמורה לגרום לנו להתקפל ולברוח. להיפך. אז יצאנו לחו"ל עם "פס"… אפשר לחשוב באיזה אסון מדובר.
   לגבי "ארה"ב, בכוחו של של הלובי היהודי, היא היא העורף האמיתי" – שוין. גם בריה"מ היתה עורף של מדינות ערביות במשך עשרות שנים והיום זו איראן. אני יכול רק להניח שזה לא ממש הטריד את מר חלטורה.

   • זכי חלטורה הגיב:

    המושג "היהדות הבינלאומית" / "היהודי הבינלאומי" נטבע ע"י יצרן המכוניות הנרי פורד שהוציא לאור בשנת 1920 סדרת ספרים בשם הזה. האירופים ואדולף היטלר בתוכם אימצו את המושג ומשתמשים בו עד היום.
    אתה לא יודע היסטוריה גם לא במונחי טריוויה.

    על העוינות שהרוויח שהעם היהודי ביושר קרא במאמר שמתפרסם כאן באתר. בספר נשוא המאמר מובאות עובדות שמסבירות כיצד הרוויח העם היהודי עוינות זו בכל רחבי אירופה לרוחב – מפורטוגל עד הרי אורל – ולכל האורך, בקרב עמים שבמשך מאות בשנים לא היה ביניהם שום קשר (הרבה לפני עידן האינטרנט). אלא שלשיטתך, אין זאת אלא שכל העולם מטומטמים, ערלי לב וחורשי רעת היהודים ורק היהודים (פרומיל מאוכלוסיית העולם) צדיקים גמורים וקורבנות של היד הנעלמה של הרוע אנושי.

    לגבי הטענה שהעם הפלסטיני הרוויח את העוינות הישראלית ביושר, אומר לך שיש בזה משהו וזה הדדי. העוינות ההדדית שמתפתחת ומטופחת בשקידה ע"י שני הצדדים בארץ ישראל תגיע בסופו של דבר למלחמת חורמה כפי שטען לייבוביץ זצ"ל. במידה ונפסיד במלחמת החורמה, יאמרו לך לא אלמן ישראל, העם היהודי ימשיך להתקיים ללא הצבא (המדינה) שלו.

 24. דינו הגיב:

  כבר באמצע המאמר ניכרת סתירה קשה בטיעונים של שמואל אמיר:
  מצד אחד טוען אמיר כי היהודים שלא חיים בישראל מסוגלים להגן על חייהם, ולראייה נוכחותם בצבאות בעלות הברית ובקרב הפרטיזנים במלחה"ע ה-2,
  מצד שני מצביע אמיר על כך שהיישוב היהודי בארץ ישראל היה למעשה חסר אונים וניצל רק תודות לצבא הסובייטי.
  ז.א. כאשר מעוניין שמואל אמיר להראות שיהודים מסוגלים להגן על עצמם- הוא מראה זאת באותות ובמופתים, ובפיסקה אחרת כאשר הוא מעוניין להראות שהיהודים אינם מסוגלים להגן על עצמם – גם זה פתאום "מוכח" בדרך פלא.
  הבעייתיות בקו הטיעונים הפתלתל הנ"ל ברורה:
  נוכחותם של יהודים בצבאות השונים אינה הגנה של יהודים על עצמם אלא שירות למען מדינתם, כאשר לעיתים הם גם נלחמים אלה באלה.
  מחקר מ-2003 טוען שבוורמאכט שירתו כ-150 אלף יהודים (יהודים ע"פ תורת הגזע הנאצית), וזה מן הסתם לא ממש משרת את טענתו של שמואל אמיר.
  הליקוי הברור ביותר כאן הוא חוסר ההבנה של שמואל אמיר ש"היהודים מגינים על עצמם" משמעו צבא יהודי הנלחם למען אינטרס יהודי, שמעליו שלטון שטובת היהודים לנגד עיניו. כל קומבינציה אחרת מפספסת את המטרה, ו-6 מליון קורבנות יעידו על כך

 25. ש.א. הגיב:

  אין סתירה בכך שהיהודים ידעו להגן על עצמם באירופה אך כוחם לא הספיק להם בשואה כפי שגם בפלסטינה באותם הימים היישוב היהודי לא היה יכול להגן על עצמו בפני הצבא הגרמני לו הגיע לכאן. דינו ממנה עצמו כנציג יהודי העולם ומדבר בשמם, מי הסמיך אותו לא ברור . הוא פוסק: רק בישראל יש משמעות יהודית למלחמת היהודים. זו שפת השטויות הנלמדת בישראל. בעולם הריאלי זה פשוט יותר: רק בישראל יכולים יהודים ישראלים להילחם. ( בעיקר נגד ערבים). יהודי שאר הארצות יגנו על עצמם כיהודי אותן ארצות בהן הם יושבים.

  • אבל גם הקומוניסטים כוחם לא עמד להם נגד היטלר הגיב:

   ולכן הם כרתו איתו ברית באוגוסט 1939 ופתחו יחד איתו במלחמת כיבושים, רצח ושוד אכזרית נגד עמי מזרח אירופה, כולל טיהורים אתניים אכזריים של מיליוני בני העמים קורבנות התוקפנות הקומוניסטית, שהוגלו לסיביר ולייתר הגולאגים ונרצחו שם.

   גם אחרי הפלישה הנאצית לבריה"מ כוחם לא עמד להם והם נחלו תבוסה אחרי תבוסה והיו להם מיליוני קורבנות, ובלי הסיוע המאסיבי מארה"ב רוסיה הקומוניסטית היתה ככל הנראה קורסת.

  • דינו הגיב:

   האמירה "היהודים ידעו להגן על עצמם באירופה" היא חסרת בסיס (אנדרסטייטמנט) בהינתן מימדי האסון ומספר הנרצחים בשואה. זו אמירה מוזרה ביותר ולא ברור לי כיצד ניתן לומר דבר כזה.
   אם תסכום את מניין הקורבנות יחד עם מספר הנמלטים מאימת הנאצים – תיווכח שהיהודים כלל לא ידעו ובוודאי שלא הצליחו להגן על עצמם.
   העובדה שיהודים נענו לצווי גיוס לצבאות בעלות-הברית אינה רלוונטית. למשל: לו היטלר לא היה פולש לרוסיה אזי כל יהודי הצבא הרוסי כלל לא היו משתתפים במלחמה והנה התפוגגה לה "ההגנה העצמית היהודית". לכן כלל לא מדובר ביהודים המגנים על עצמם אלא ביהודים שהתמזל מזלם לחיות במדינות שלא נכבשו כליל והיתה להן עוצמה צבאית לעמוד נגד הצבא הגרמני, ותו לא.
   עובדה היא שמחנות ההשמדה לא הופצצו ע"י אותם צבאות בהם "היהודים מגנים על עצמם", כביכול.

   אגב, לא דיברתי בשם יהודי העולם אלא טענתי דבר פשוט מאוד: אומה/עם המגן על עצמו הוא לא אוסף של פרטים המשרתים בצבאות של עמים שונים (בעלי אינטרסים שונים ואף מנוגדים) אלא צבא אחד המגן בראש ובראשונה על האינטרס של אותו העם.

 26. יש פה תגובות אנטישמיות שכאילו הועתקו מהשטירמר הגיב:

  דרך ארוכה עשתה התנועה הקומוניסטית בארץ מאז ימי תש"ח כשחבריה עמדו בשורה הראשונה של מגיני מדינת ישראל ומגייסי מתנדבים ונשק לצבא ההגנה לישראל – חזרה לשנות ה-30, שנות החרפה של המפלגה, כאשר הקומוניסטים התגייסו לשירותו של המופתי הנאצי חג' אמין אל-חוסייני ותמכו בהתלהבות בהסכם היטלר-סטאלין.

 27. לייב דוידוביץ הגיב:

  עם כל הצער והזעם על השמדת היהודים בשואה, מספר הנרצחים במלחמה עלה עשר מונים על מספר היהודים. כולם בני אדם וכל אחד עולם בפני עצמו. הם נרצחו כתוצאה מטירוף ההתפשטות של גרמניה הפשיסטית-נאצית שהאדיאולוגיה שלה היתה גזענית – עליונות הגזע הארי ונחיתות האחרים, בתחתיתם היהודים. לכן המאבק הוא נגד משטרים ואידיאולוגיות כאלה בכל מקום שאתה נמצא ולא תוכל לברוח ולא תמצא הגנה אלא מאבק שיגבה לצערנו גם את קורבנותיו.

  המחשבה כאילו מדינה יכולה להגן על עם קטן ועל האינטרסים שלן פרופר היא אשלייה.. כוחה של ישראל נשען מיום ליום על מעצמה זרה ועל האינטרסים שלה היא חייבת להגן בראש וראשונה. אלא, שבכך היא הופכת לאויב לכל עמי האזור ולא יכולה להחלץ ממעגל הקסמים והאלימות הזה שסופו אסון.

 28. ש.א. הגיב:

  ללייב דוידוביץ. קצר וקולע!.

 29. asher הגיב:

  ללייב:
  כולם בני אדם ומליונים לא יהודים הושמדו גם במחנות השמדה (צוענים,מפגרים,אומוסקסוליםועוד) אבל אף אחד בפרופורציה,בטירוף רדיפה אין סופית ובשיטתיות כפי שנעשה עם היהודים, שחפשו אחריהם מתחת לבלטות,במרתפים ובגגות .אם תקרא את מיין קאמף תבין בהבדל.נכון שצריך להלחם נגד הרוע בכל מקום כל הרעיון ש"מדינה" יכולה להגן על העם היהודי לא רלוונטי. מה שחשוב הוא הזכות לכל עם להגן על עצמו כעם,כשרוצים להשמידו. הוויכוח צריך להיות לא השערות מה יקרה אם ואיכן יותר בטוח אלא הזכות הבסיסית של כל עם לקבוע את גורלו במידת האפשר,לקיים את תרבותו ואת שפתו, המסורות שלו וגם להגן על עצמו.לא ברור לי למה זכות זו נתנת לכל עם אבל לא לעם היהודי,ולשאילה זו אף אחד לא נותן תשובה.

 30. ל-asher הגיב:

  אין בעיה אם הזכות להגנה עצמית. הבעיה היא מה עושה המדינה בשם אותה זכות! האם הקמת התנחבלויות בשטחים כבושים היא חוקית, והאם היא מגינה על החיים בארץ — או להיפך, הופכת את חייהם כאן ליותר מסוכנים. ועוד דבר: עדיין לא קיים ״עם יהודי״, על-פי כל הנדרש היהודים כאן הם עירב-רב, וטרם הפכו לעם לפי ההגדה המקובלת.

 31. מה אשר רוצה? הגיב:

  בכל הדיון איש לא שלל את זכות היהודים הישראלים להגן על עצמם. נשאל רק אם בישראל יהודים בטוחים יותר מאשר בארצות אחרות. אשר לא שואל ( כמה טבעי ) מה עם זכות הפלסטינים להגן על עצמם – בישראל בגדה ובעזה.

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים