הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-24 במאי, 2016 44 תגובות

כאשר גייס ראש הממשלה בנימין נתניהו באוקטובר אשתקד את אדולף היטלר כדי להטיל על  המופתי הירושלמי חג' אמין אל-חוסייני ועל הפלסטינים את האחריות לשואה ולהשמדת יהודי אירופה, הוא גם קבע שהפיהרר רצה בתחילת שלטונו רק לגרש את היהודים והמופתי הוא ששיכנע אותו להשמידם. הריהביליטציה שעשה לו נתניהו  אולי לא הפכה את היטלר לציוני אבל העניקה לו לפחות מעמד של פרו-ציוני, כמו אנטישמים רבים אחרים. נתניהו אמנם לא הצליח לקשור את המאבק הפלסטיני לשואה, אך הגל החוזר של דבריו עורר גל טיהורים של מבקרי הציונות במפלגת הלייבור הבריטית בתואנה של אנטישמיות. "אנטישמיות" היא  כינוי גנאי שהדביקה התנועה הציונית  לאלה המתנגדים לה או למה שהיא מעוללת לפלסטינים. אבל הניסיון ההסטורי מוכיח שציונות ואנטישמיות הן תאומות סיאמיות. האנטישמיות  כיום מתבטאת  קודם כל  בשנאת המוסלמים – רובם המכריע ערבים –  באירופה, ומבחינה זו ישראל היא ללא ספק המדינה האנטישמית ביותר בעולם. לצד גילויי ההתנגדות למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים מרימה ראש גם האנטישמיות הוותיקה יותר, שהתמקדה בשנאת יהודים. היא ניזונה הן מהתעמולה הישראלית הקושרת את יהודי העולם אליה ומן העובדה שיותר ויותר אנשים בעולם מבינים שישראל היא מדינת אפרטהייד, הבנויה על טיהור אתני מתמשך ועל שלילת זכויות אדם ואזרח מנתיניה הלא יהודים.

אל חוסייני מצדיע במועל יד לפלוגת וואפן אס-אס בוסנית, 1943 (מקור) Husseini-SSאל חוסייני מצדיע במועל יד לפלוגת וואפן אס-אס בוסנית, 1943 (מקור)

בבניית האינטרס המשותף של  האנטישמים והציונים החל כבר חוזה הציונות תיאודור הרצל. מערכת הקשרים והשתדלנות שלו כללה לא רק את  הרודן  הסולטן התורכי הרצחני ואת  הקיסר הגרמני שואף הכיבושים אלא גם את השלטון הצארי האנטישמי – הנסיך הגדול ולדימיר, הרוזן ויטה ופליבה, ראש המשטרה הצארית ויוזם פוגרום קישיניוב. מפליבה השיג הרצל ב-1903 מסמך שבו נכתב: "אם הציונות משמעה להקים מדינה עצמאית בפלסטינה ולקדם הגירה מרוסיה של נתיניה היהודים, הרי היא יכולה לקחת בחשבון את תמיכתה המוסרית והחומרית של הממשלה הרוסית ("הרצל", מאת שלמה אבינרי עמ' 197). מצידו התחייב הרצל לדאוג שהיהודים בעולם לא יתקפו את רוסיה בשל הפוגרום שבוצע בידי אנשיו של פליבה. אכן דיפלומטיה ציונית במיטבה.

את חוסר יכלתה של הציונות להתקיים ללא אנטישמיות חזה כבר אחד העם בביקורתו על  הרצל  "הקונגרס ויוצרו" משנת 1897: "מתוך המחברת אנו למדים, כי נשמת כל התנועה (הציונית) עדיין היא גם עתה רק האנטיסמיטיסמוס בלבד, כי עדיין צריכה היא ל"השפעה" תמידית מצד יולדה זה, כתינוק שצריך לאימו…" במילים פשוטות – בלי אנטישמיות אין ציונות.

הדיפלומטיה הציונית התבטאה גם ביחסים בין הציונות לגרמניה הנאצית. שאול פרידלנדר מספר בספרו "גרמניה הנאצית והיהודים" על תזכיר ששלחו מנהיגי ההסתדרות הציונית בגרמניה אל היטלר ביוני 1933, שעליו כתב אחד מחוקרי הרייך השלישי: "נדמה שהתזכיר מגלה מידה של אהדה לעקרונות הפולקיסטים של משטרו של היטלר, וטוען שהציונות תואמת את העקרונות האלה". עוד כתב פרידלנדר  בעמ' 83 בספרו:  "תגובותיהם הראשונות  של כמה מנהיגם ציונים על המצב החדש בגרמניה לא היו שליליות. שררה תקווה שהמדיניות הנאצית של קידום הגירה יהודית מגרמניה, תפתח הזדמנויות גדולות ליישוב". מצד שני חששו הציונים גם מעודף  מהגרים, כפי שהכריז ארתור רופין בקונגרס הציוני בפראג בשנת 1933: "כדי שלא תציף העליה כלַבָּה את היישוב הקיים בארץ". כידוע הפרו הציונים בגלוי  את החרם היהודי על גרמניה באמצעות הסכם 'ההעברה'  וקנו סחורות גרמניות בכסף של יהודים גרמנים.

את שיאה של הזדהות מזעזעת עם התפישה הנאצית על עניין טוהר הגזע, ניתן למצוא בספרו משנת 1934 של הרב יואכים פרינץ, ממראשי הציונים בגרמניה שפרסם ספר תחת הכותרת Wir Juden ("אנו היהודים"). ספרו הביע פרינץ שביעות רצון  מן "המהפכה הגרמנית" אשר חיסלה את הליברליזם: "הצורה היחידה של חיים פוליטיים  שסייעה להתבוללות ייהודית, טבעה וונעלמה", חגג  ד"ר פרינץ, שראה בחוקי הגזע הנאציים את "מילוי שאיפתנו" (!) והמשיך: "אנו מעוניינים שאת מקומה של ההתבוללות יתפוס חוק חדש: הצהרת השתייכות אל העם היהודי ואל הגזע היהודי. מדינה הנבנית על בסיס טוהר האומה  והגזע, יכולה להיות מכובדת רק על ידי יהודי המצהיר על שייכותו לבני מינו". החנופה הגסה להיטלר לא הפריעה לאותו יודונאצי  להפוך בשלב מאוחר יותר לאזרח אמריקני ולסגן יושב ראש הקונגרס היהודי העולמי, וגם לידיד קרוב של גולדה מאיר, כשהיתה ראש ממשלת ישראל .

פרידלנדר מזכיר בספרו גם את המשבר שהתעורר בכנס בנקאים יהודים בלונדון בנובמבר 1935, בין ציונים ולא ציונים בעניין הצלת יהודים מגרמניה. חיים ויצמן התנגד בחריפות לתכניתו של מקס ורבורג להשתמש בכספי יהודי גרמניה כדי לממן הגירת יהודים לארצות אחרות מלבד א"י (שם, עמ' 199).  עד פרוץ מלחמת העולם נמשך ללא פשרות הסכסוך בין ההנהגה הציונית שהתנגדה בכל תוקף לעמדת הג'וינט האמריקני, שיש  להציל יהודים לכל מקום שאפשר. עמדת הציונים היתה חד-משמעית: לפלשתינה או לגהינום.

טענת ה"אנטישמיות" היא כיום הדלק המניע את  התנועה הציונית וכמו כן יסוד מרכזי ואיתן באסטרטגיית ההפחדה הישראלית, לצרכי פנים וחוץ גם יחד, יסוד המתוחזק על ידי מערכת תעמולתית אדירה. התעמולה  מושתתת על ההנחה הציונית השערורייתית, שמדינת ישראל מייצגת את כל יהודי העולם מבחינה פוליטית ומוסרית, גם אם אין הם חפצים בכך. תעמולה זו מיועדת לשתי מטרות עיקריות: להפוך את היהודים בכל העולם למגן חי של המדיניות הציונית המסתיר את פשעי ישראל; ולערער את ביטחונם העצמי של יהודים כדי לאלצם להגר לישראל.

הציונות התיימרה תמיד לפתור את "השאלה היהודית", וליצור בפלסטין ההיסטורית "ארץ מקלט" ליהודים. אלא שהנוסחה התהפכה: "המקלט" זקוק כיום למתנחלים יהודים חדשים כדי לשמור על עליונות דמוגרפית וכדי לשמש בשר תותחים לצבא הישראלי. יהודי העולם, שאינם מעוניינים להיות מנוצלים בידי הציונות ואינם זקוקים לה, נעשים בעל כורחם בני ערובה של ישראל ואף קרבנות אפשריים של מעשיה.

לכאורה  מנסות ישראל והתנועה הציונית להלחם באנטישמיות וזועקות לשיתוף פעולה עולמי נגדה, אך לאמיתו של דבר מאבק כזה סותר את האינטרסים האמיתיים של הציונות, בעיקר מסיבות מעשיות: מאבק מוצלח באנטישמיות ובגזענות מאפשר ליהודים להמשיך ולהיות אזרחים שווי זכויות במדינות אחרות והציונות אנה היא באה? מראשיתה הרי אימצה התנועה הציונית את עמדת האנטישמים, לפיה היהודים מהווים עם אחד שהוא גורם זר בקרב האומות האירופיות,  ובשל כך יש להפרידם מן האחרים – הגויים – ולרכזם בטריטוריה אחת (ואז להפריד את הילידים הגויים מן היהודים). לוסיאן וולף, אחד ממנהיגי יהודי בריטניה, כתב לרוטשילד על רעיון זה ב-1916: "אני מבין שהציונים אינם רק מציעים  להקים ולייסד לאום יהודי בא"י, אלא הם טוענים כי כל היהודים מהווים, ברגע זה, אומה נבדלת ועקורה אשר בשבילה דרוש להקים מרכז פוליטי אורגאני, משום שהם הינם ותמיד יהיו – זרים בארצות בהן הם חיים עתה. ביליתי את מרבית חיי במלחמה נגד דעות אלה כאשר הוצגו בצורה של אנטישמיות ועתה מופיעות הן כציונות".

מי שלא הורעל באידיאולוגיה הציונית יוכל להבין שההתבטאויות של איש מפלגת הלייבור הבריטית וראש עירית לונדון לשעבר קן ליווינגסטון בעניין ציונותו של היטלר, או שאלתו הקנטרנית של שגריר ונצואלה באו"ם בעניין "הפתרון הסופי" שמכינה ישראל לפלסטינים, אינם מהווים ביטויים אנטישמיים אלא ביקורת נוקבת  על הציונות, שהיא תנועה קולוניאלית, גזענית, אלימה וצבועה.  הציונות כיום מסכנת לא רק את הפלסטינים, לא רק את כל אזרחי ישראל, אלא גם את כל את יהודי העולם  אשר ישראל הופכת אותם לבני ערובה של מדיניותה הפושעת. הנהגת מפלגת הלייבור בבריטניה שמיהרה להתנער מליווינגסטון שיחקה לידי התנועה הציונות במקום להבין ולהסביר שאין לבלבל בין מאבק באנטישמיות לבין תמיכה בתאומתה – הציונות.

תגובות
נושאים: מאמרים

44 תגובות

 1. אלמקייס הגיב:

  אין דבר נוקב בדבריו של לווינגסטון. מה שמסתתר מאחורי הכתוב במאמר הוא הכחשת קיומה של אנטישמיות (ונניח לפלפול ההבלי שאנטישמיות אינה שנאת יהודים אלא שנאת "שמים") ועמה המסקנה הבלתי-נמנעת שהציונים לא רק ניצלו את האנטישמיות כדי לקדם את הקולוניזציה של פלשתינה יחד עם האימפריאליזם הבריטי אלא כי הם האחראים לאנטישמיות. כמובן שבאותה מידה ניתן היה למצוא את הציטוטים המתאימים כדי "להוכיח" את הקשר בין הציונות ובין ליברליזם אמריקאי או את הקשר בין ציונות ובין מרקסיזם-לניניזם – זה לא יהיה קשה במיוחד למצוא ציטוט ממקור משני של תזכיר של איזה עסקן ציוני בגרמניה שמגלה "מידה של אהדה" לעקרונות של הקומוניזם הסובייטי – מי שמשתעמם מהעלאת הגירה של ספריו על הציונות של לני ברנר הטרוצקיסט יכול ליהנות מכתביו של גלעד עצמון על הבולשביזם היהודי. מי שרוצה להיאבק באידיאולוגיה הציונות עדיף שימצא בעלי ברית מוצלחים יותר מקן לווינגסטון ודומיו.

 2. גרגר הגיב:

  אפשר גם להזכיר שהציונות היא תנועה שחיפשה פתרון לדבר שהוגדר בזמנו כ״בעיית היהודים״. היא לא נפתחה כלל לאפשרות של מאבק למען שיוויון זכויות. היא עדיין מחזיקה באידיאולוגיה מהמאה ה-19, והמושג ״זכויות אדם״ כל כך זר לה, כך שהיא לא מכירה בכלל באפשרות של לדרוש ממדינות בהן חיים יהודים להעניק את כל זכויות האדם לתושבים היהודים. אף ציוני לא יגיד :״אין דבר כזה בעיית היהודים, יש להם זכות לגור בכל מקום. אין למדינות בכלל זכות לקטלג את האמונות הדתיות של האזרחים״.
  בנוסף, היא מגדירה יהדות כגזע, דבר שהוא כשלעצמו אנטישמי.
  במיוחד להגדיר אדם •נגד רצונו• כיהודי, שזאת שלילת הזכות להגדרה עצמית, ופעולה אנטישמית בעליל.

  • דינו הגיב:

   תגובתך לוקה כמו טענתו של אמינוב, ואני מתכוון לטיעון לפיו הציונות "לא נפתחה כלל לאפשרות של מאבק למען שיוויון זכויות".
   הטיעון הנ"ל לא רק שאינו תקף מבחינה לוגית, הוא גם מעלים לחלוטין את הנסיבות (מצב היהודים במקום ובזמן הרלוונטים) של ראשית הציונות.
   לגבי הכשל הלוגי: הציונות לא אמורה לפעול לשוויון זכויות מפני שזו לא היתה מטרתה. אם הציונות היתה מאמצת מטרה כזו- היא היתה מפסיקה להיות ציונות והופכת לתנועה אחרת.
   הציונות טענה (בצדק גמור) שלא יתכן בטחון ושוויון זכויות אמיתיים ליהודים, מה שהוכח כנכון.

   היו הרבה קבוצות משמעותיות של יהודים שניסו להגיע לשוויון זכויות והיטמעות מלאה במדינות בהן הם חיים, כמו למשל באוסטריה (סטפן צווייג מתאר זאת נפלא בספרו "העולם של אתמול") ובהונגריה (ה"ניאולוגים"). היו כמובן נסיונות השתלבות נוספים במדינות שונות לאחר האמנסיפציה, אבל כל זה לא ממש עבד, כפי שכולנו יודעים היטב.
   הרי ההיסטוריה ידועה לכולנו, כמו גם נכונותה המוחלטת של הציונות (נכונות אליה כבודו כנראה מתכחש).
   אי אפשר להתעלם מעובדה אחת פשוטה: כל ציוני שהגיע לפלשתינה לפני מלחה"ע השניה – סביר שניצל ממוות

 3. אווה חדד הגיב:

  האנטישמיות קיימת זה אלפיים שנה. אין ומעולם לא היה קשר בין אנטישמיות לציונות. רשימת הפרעות האיומות שנעשו ביהודים לפני הציונות,ארוכה ארוכה,ידועה ומייגעת מכדי למנותה.כל יסודה של הנצרות נעוץ בשנאת היהדות.
  אפרופו טיהור אתני: כל מקום שהערבים כבשו במלחמת השחרור היה ליודנריין,לרוב בשל רציחת היהודים או שריפת יישוביהם.

  • ההבדל הקטן הגיב:

   "אין ומעולם לא היה קשר בין אנטישמיות לציונות"

   מה זה? עמדה אנטי ציונית?
   כי הציונים טוענים ההיפך, אחרת הציונות היא תנועה קולוניאליסטית פרופר שלא מבטאת מצוקה אלא תפקיד בשרות האימפריאליזם.

   כך או כך הציונות היא קולוניאליזם ובמדינה קולוניאלית המתנחלים "החלוצים" הם "מלח הארץ" ולהם זכויות יתר לגבי הבאים או המובאים אחריהם. מזל של המזרחים שהפלייתם אינה מעוגנת בחוק כמו שהיה למהגרים ההודים בדרום אפריקה…

   "אפרופו טיהור אתני":
   הטיהור האתני בוצע בילידים ע"י כובשים זרים בחסות מעצמה. מטרתו היתה לפנות שטח נקי פיזית ודמוגרפית בשביל מדינה אתנית בעלת רוב "לבעלי הארץ האמיתיים".
   "הטיהור האתני" "בכל מקום שהערבים כבשו" היה נסיון להדוף חזרה את הפולשים המטהרים. "הבדל קטן".

   • דינו הגיב:

    הציונות אינה קולוניאליזם ולו מהטעם הפשוט שאין מעצמה ששילחה את אזרחיה להתיישב בפלשתינה/ישראל וגם תמכה/הרוויחה מהמהלך באופן עקבי.
    ההציישבות הציונית לא התבססה על שוד משאבים ואוצרות טבע כמו ברוב הקולוניות, אין שיעבוד של הילידים ע"י המתיישבים.
    למעשה אין יותר מידי דברים הקושרים את הציונות לקולוניאליזם מלבד העובדה שהתנועה הושפעה מהלך הרוח האירופי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, ומכך שהיא מבוססת על הגירה. וזהו.

    "אפרופו טיהור אתני":
    "הטיהור האתני בוצע בילידים ע"י כובשים זרים בחסות מעצמה"? מה פתאום? כאשר פרצה מלחמת תש"ח היהודים לא כבשו אף אחד ולא היו "בחסות מעצמה".
    פעולות גירוש של ערבים ע"י יהודים קרו לאחר(!!) שהיהודים הבינו שהערבים מהווים סכנה קיומית כשחאג' אמין אל-חוסייני ומדינות ערב מסביב מוסיפות שמן למדורה.
    כאשר מתחוללת מלחמה באווירה כזו (ובוודאי מלחמת אזרחים שהופכת למלחמה כוללת) – אזי גירוש של אוכלוסייה הוא דבר טבעי.
    לומר שהערבים רק רצו "להדוף את הפולשים" הוא עיוות של המציאות. ע"ע הצהרותיו של חאג' אמין וגירוש יהודי הרובע בירושלים העתיקה

  • אלי אמינוב הגיב:

   הטענה הציונית כי האנטישמיות קיימת אלפיים שנה היא מטופשת וממת מן ההיסטוריה היהודית. ההתנגדות הנוצרית הישנה ליהדות הקלאסית ועוד יותר מכך ההתנגדות המוסלמית, היו חפות מגזענות. ללא ספק זוהי תוצאה של האופי האוניברסאלי של הנצרות ושל האסלאם, וגם תוצאה של הקשר המקורי שלהן ליהדות (סר תומאס מור נזף שוב ושוב באשה שמחתה על כך שהוא אמר לה שהבתולה מרים הייתה יהודיה). אולם לדעתי, סיבה חשובה הרבה יותר הייתה התפקיד החברתי שמילאו היהודים כחלק בלתי נפרד מהמעמדות העליונים. במדינות רבות היחס ליהודים היה כאל אצילים פוטנציאליים ועם המרת הדת הם יכלו מיד להינשא למשפחות האצולה הגבוהה ביותר. באצולה של קסטיליה וארגון במאה ה-15, או באריסטוקרטיה של פולין במאה ה-18 – אם לנקוב רק בשני המקרים שבהם נישואי תערובת עם יהודים מומרים היו נפוצים מאוד. לעומת זאת – לא תמצאו נישואי אצילם עם בני ובנות איכרים ספרדים או צמיתים פולנים, למרות שהברית החדשה מרוממת ומשבחת את העניים.

   • דינו הגיב:

    כזה סלט וערבוב של "עובדות" לא ראיתי כבר הרבה זמן.
    נתחיל מזה ש"אנטישמיות קיימת אלפיים שנה" היא לא טענה ציונית אלא טענה יהודית.
    גם יהודים חרדים אנטי-ציונים (שזוכרים היטב את ההיסטוריה של הקהילות שלהם) מחזיקים בטענה הזו.
    אתה משתמש בסמנטיקה מיותרת של הבחנה בין אנטישמיות, שנאת יהודים וגזענות . כאשר למעשה אין הבדל מהותי בין המושגים הללו מפני שתוצאתם היא אחת: התעללות ביהודים.
    אתה באמת חושב שזה משנה אם שודדים, מכים, מגרשים והורגים יהודים בגלל שהם "גזע נחות" או בגלל שנצרות היא "דת אוניברסלית"? מה הטעם במכבסת המילים הזו?
    הטענה לפיה יהודים היו "חלק בלתי נפרד מהמעמדות העליונים" היא גם מגוחכת וגם לא רלוונטית,
    עובדה היא שהתעללו דווקא *ביהודים* ולא בשאר בני המעמדות הגבוהים השנואים.
    מעניין שאתה מזכיר שילוב של יהודים "באריסטוקרטיה של פולין במאה ה-18" ולא את פרעות חמלניצקי שארעו 100 שנה לפני כן ובהם נרצחו מאה אלף(!!) יהודים.
    תבדוק גם את המגבלות ואיסורים השונים והמשונים שהוטלו על יהודים במאה ה-18 ברוסיה ופולין

 4. מיכה הגיב:

  אנטי ציונות מלומדת ומתועדת

  מאמר מעניין מאוד. במיוחד בשל התיעוד המפורט. קשה להתווכח עם הטענות על הקשר הגורדי בין הציונות לאנטישמיות, גם הטיעונים וגם התיעוד ההיסטורי מעניינים. עדיין נשאלת השאלה מה היו החלופות ההיסטוריות להגירת היהודים לארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה. וזאת למרות שאני נוטה להסכים עם הטענות לגבי התנועה הציונית כתנועה קולוניאליסטית, גזענית וגו'.

 5. עמי הגיב:

  מר אמינוב,
  גם לאנשים בעלי ביקורת עצמית נוקבת כמוני קשה לגייס נסיבות מקלות לדברי ההבל שאמר לוינגסטון.
  הניסיון המתודי שלך להדוף לחלוטין כל טענה בדבר אלמנטים אניטישמיים הגלומים בביקורת על מישראל אינה שונה מהניסיון ההפוך לייחס לכל ביקורת חיצונית מימד אנטישמי במקום להתייחס לתוכן.
  יש אנטישמיים על עלי תאנה מדיניים ויש דמגוגים קטנים שהשואה היא על התאנה שלהם ומנגנון הדיפה.
  לפעמים כשחופרים עמוק מדי מוצאים עצמות.
  תרתי משמע במקרה הנ"ל.

 6. דינו הגיב:

  ההאשמות של אמינוב כנגד הרצל מגוכחות ומזכירות את ההאשמות שעלו כנגד ישראל קסטנר בשנות החמישים.
  הרי הרצל רצה לקדם את הרעיון שלו, ואיך הוא יקדם אותו אם לא אצל "הרודן הסולטן התורכי הרצחני", "הקיסר הגרמני שואף הכיבושים" ו"שלטון הצארי האנטישמי"?
  אל מי יפנה בדיוק?
  כאשר תורכיה שולטת בפלשתינה – האם ניתן לקדם את הרעיון הציוני מבלי להיפגש עם הסולטן? האם היה בסוף המאה ה-19 באירופה מנהיג של מעצמה שלא היה "שואף כיבושים"?
  הנסיון לשפוט את מהלכיו של הרצל ע"פ אמות מוסר של 2016 הוא מגוחך.
  במאמר מוסגר יש לציין את האירוניה הבאה: לשמוע מאיש שמאל עקבי ביקורת על קידום עניינים יחד עם רודנים, כובשים ואנטישמים – זה באמת שיא השיאים, שהרי היום הציר שנקרא בטעות "אנטי-אימפריאליסטי" מבוסס רובו ככולו על מנהיגים שכאלה…

  אגב, האמירה "חוסר יכולתה של הציונות להתקיים ללא אנטישמיות" אינה תקפה ואינה רלוונטית. אנטישמיות תמיד היתה קיימת, עד היום, והציונות מעולם לא נבחנה במצב בו אנטישמיות אינה קיימת.
  עם זאת לא ניתן להכחיש שהציונות נוצרה כריאקציה נכונה ומוצדקת לחלוטין לאנטישמיות

 7. אשר הגיב:

  ציטוט
  "האנטישמיות הוא כינוי גנאי שהדביקה התנועה הציונית לאלה מתנגדים לה"
  שאילה אחת: האינקויזיה וגירוש ספרד מה זה היה? והאל יש עד מאה שאילות. קשה לי להאמין שמאמר זה פורסם בהסכמת (או סגרת עיניים)
  של מערכת אתר שמאלי, וזה לא ה קרה ראשון3

 8. שפי הגיב:

  הציונות הולכת טוב עם אירופה הנוצרית, להיפטר מהיהודים על ידי נירמולם. אם נגדיר אותם והם יגדירו את עצמם כעם-ככל-העמים אז הם ירצו טריטוריה לקיום ריבונות, ואנו נתמוך ברצונם זה, ולראייה הצהרת בלפור. הדרך לנרמל אותם היא להטיסם במנהרת הזמן ישירות לתנ"ך, כאילו שהתנ"ך הוא ספר היסטוריה ועם התנ"ך הוא ממש אבותיו של העם היהודי. הרצל התחבר לסיפור יציאת מצרים, אקסודוס…

  הציונות היא שיטה מיסיונרית, שהיהודים יהיו מחוברים לתנ"ך כמו שאנו הפרוטסטנטים מחוברים אליו, שהיהודים יהיו זרם שלנו, כמו האנגליקנים.

  אלא שלגבי הציונות של גרמניה אירעה תקלה, התקלה היתה שבמשך 12 שנה (1933 – 1945) גרמניה לא היתה נוצרית, ולכן הפתרון הסופי שהיא ניסתה ליישם היה שונה מהפתרון הסופי שהיה בעיני רוחו של בלפור.

  כיום שטיפת המוח הציונית מקשה על ידיעתנו שהיהדות נוסדה בערך בתקופה שהנצרות, טיפה אחרי, כשהריבונות של העם שבתנ"ך כבר לא התקיימה.

  אני שולל את הצורך של העם היהודי בטריטוריה, תפקידנו לחיות בתוך אחרים ולהשפיע עליהם מיעודנו, מסגולתנו, להטמיר. הציונות אינה אלא כשל אישיותי של יהודים, חולשת דעת.

  http://www.israblog.co.il/98991

 9. שפי הגיב:

  רציתי לכתוב עוד משהו ולא היה מקום:

  בסוגייה זאת לטעמי אנחנו לא מספיק זוכרים את הכותב הנפלא ברנר (1881 – 1921), שפוגרומים שאירעו בבחרותו גרמו לו לדגול בטריטוריה, אפילו טריטוריה בא"י, אבל לא בציונות. כחילוני, הוא אמר בתקופת מגוריו בירושלים, הכותל לא מעניין אותי ואין לי עניין לבקר בו. בייחוד הוא סלד מהציונות הרוחנית של אחד העם, ושל אותו בן-יהודה שהציונות היתה בשבילו לא יותר מאמצעי להחייאת העברית.

  http://www.israblog.co.il/98991

  • אווה חדד הגיב:

   כמה יאה וכמה נאה להזכיר את שמו של ברנר בצמוד לפוגרומים…
   ברנר כידוע לכל מת משיבה טובה.
   אין שום מיסיונריות בציונות. אדרבא הנצרות היא היא הדת המיסיונרית. זה גם מה שמצפה לך ולאמינוב,היינו פוגרומים במלחמת גוג ומגוג. ואם לא תישחטו במלחמה הזאת,או אז חובה על הנוצרים להוציאכם להורג.מה לעשות שכך מצווה הדת הארורה שכילתה ביהודים בכאלפיים השנים האחרונות. לעניין זה הייתי משווה את היטלר דווקא לפאולוס הנתעב,אף שבחשבון היסטורי,אפשר שנזקו של שאול התרסי המרושע,עולה אף על זה של היטלר.
   בנוסף והחשוב מכל,אני שבה ומטעימה,הויכוח על הציונות הוא פסיכי לחלוטין. הוא אינו מוביל לשום מקום. חמור מזאת,הוא מסיט את הדעת מהגזענות האשכנזית הממאירה,ממנה סובלים המזרחים בעיירות הקיפוח ובשכונות המצוקה שהקימו האשכנזים .
   כל השאר הוא בגדר קש וגבב כדבריו של החוליגן שונא הסיבונים למיניהם מעיירות הקיפוח.
   בקצרה,איש שמאל א מ י ת י. ידחה בבוז ובשאט נפש את כל המלל הזה,ביודעו כי שום טובה לא תצמח מכך.
   מה צר ומה דואב הלב על כי אמינוב לא מעתיק את מקום מגוריו לאחת מעיירות הקיפוח,ופועל משם לשיוויון חברתי-כלכלי.

   • "ויכוח פסיכי" הגיב:

    "כמה יאה וכמה נאה להזכיר את שמו של ברנר בצמוד לפוגרומים…"

    אז כדאי להזכיר גם מה אמר ברנר על הספרדים (אז "מזרחים" לא היה עוד בשימוש):
    בספר מכאן ומכאן טיעונו נגד המעבר מיידיש לעברית:
    "בכלל… מה תועיל השפה האחת… שפה אחת למי? לי ולספרדים? מה לי ולספרדים? וכי באמת אנחנו לאום אחד עמהם? אמור מה שתאמר: לפי דעתי, זה כבר עם אחר".

    וברנר היה איש רוח חשוב בציונות. אז אם הגב' חושבת: ש"הויכוח על הציונות הוא פסיכי לחלוטין" מה לה כי תלין על קיפוח המזרחיים? הציונות היא תנועת התנחלות אשכנזית בשביל אשכנזים וזו לא היתה דעתו של ברנר בלבד…

 10. ישראל מוליכה שולל את היהודים הגיב:

  מטרת ה-HASBARA הציונית היא להביא כמה שיותר כוזרים לכאן [בלשון ההסברה ״להעלות״ יהודים] ולדחוס אותם במגדלי דיור. . . ואת הפלסטינים לזרוק למחנות פליטים. את העובדה שנתניהו הוא אדיוט עם דיפלומה הבינו כבר כמעט בכל העולם, לכן איני מוצא עניין בלעסוק ב״הגותו״. . . אשר לאשמת הציונות, או חלקים ממנה, בכך שיהודים לא עזבו והיגרו בזמן הדבר מוכר וידוע. האמת היא שהתנועה הציונית נהגה בסלקטיביות מופגנת ביחסה ליהודים בגולה, כבר לפני שהיטלר עלה לשלטון. ב- 17.10.1933 נפגש הנציב העליון הבריטי Arthur Grenfell Wauchope – (אוהד "היישוב" והציונות) עם הנהלת הסוכנות היהודית והודיע להם: "אתם חופשים לחלק סרטיפיקטים לעלייה למי שאתם רוצים". השיב לו בן-גוריון: "אנו זקוקים לעלייה מובחרת. הציונות אינה מפעל פילנטרופי. אנו זקוקים פה לטיפוס מעולה של יהודים, שיפתחו את הבית הלאומי"… ל"עליה סלקטיבית"… "א"י אינה זקוקה כיום למהגרים סתם, אלא לחלוצים… לנוער ציוני… חלוצי… שכבר עבר הכשרה מתאימה". כך סתם דויד בן גוריון את הגולל על הגולה.

 11. זכי חלטורה הגיב:

  הקשר בין אנטישמיות לציונות הוא קשר חיוור בהשוואה לקשר בין אנטישמיות ליהדות האורתודוכסית ומכאן שיש טעם לדון בה תחילה. ההעם היהודי מתקיים כבר למעלה מ 1600 שנה על דרך שלילתו המתמדת בידי הגויים. האנטישמיות היא החמצן של העם היהודי והציונים בתוכם. באין גורם מלכד בין הפלגים השונים בעם היהודי, האנטישמיות הפכה להיות לגורם המלכד הראשון במעלה ומי ששוקד על טיפוחה הם עסקנים יהודים בתפוצות – בעיקר בשתי התפוצות הגדולות, זו שבאמריקה (התפוצה הגדולה) וזו שלחופו המזרחי של הים התיכון (התפוצה השניה בגודלה).

  ביבי לא גייס את היטלר כדי להטיל על המופתי….. ביבי גייס את המופתי כדי להטיל על אזרחי המדינה היהודים פחד מפני המפלגה השלישית בגודלה בישראל ("הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי") ברגע שהבין שההסתברות שאיימן עודה ("חובתנו היא למנוע מהימין לחזור לשלטון") יוביל את מפלגתו גם בבחירות הבאות, גבוהה יותר ממה ששיער.

 12. ק.א. הגיב:

  ההתרשמות האנושית, הראשונית והאינטואיטיבית ביותר, מחסידי ה"אנטישמיות" הציונים (למשל אייב פוקסמן – כוכב ראשי בסרט "השמצה" של יואב שמיר – לינק בסוף התגובה) היא שמדובר במטורללי נפש ומטורפים (קצת יותר מאשר מדובר בנוכלים). לאחר הצפיה הרושם שאייב פוקסמן הוא מ-ט-ו-ר-ף הוא כה בולט שממש ניתן למשש את זה באצבעות (ואיתו חבורה שלמה של עסקנים תמימים יותר ותמימים פחות וציבור שלם שנוהה אחריהם). התופעה הזו מאד דוחה ומאד עצובה בו זמנית – הייתי אומר שעבורי אם ישנו מסמך שממחיש את ההוויה הדוחה שהמוני יהודים חיים אותה באמת ובתמים הרי הוא הסרט "השמצה". צודק מאד אמינוב, שה"אנטישמיות" היא טריק בזוי – שאינו חדש – לניגוח יעיל של המתנגדים לחוליגניות הציונית. בהתרשמות הזו אין שום מרכיב פוליטי – זהו רושם מוסרי אנושי שבני אדם רוכשים אותו בגיל שנה מקסימום (אם לא שטפו את מוחם בחומצה ציונית מרוכזת). לראות ולא להאמין:
  https://www.youtube.com/watch?v=_9PuApy2zRI

 13. אמיתי הגיב:

  בקיצור. בתשובה לשאלה הפרובוקטיבית של אמינוב, האם היטלר היה ציוני.
  הוא היה ציוני בדיוק כמו אל חוסייני , המנהיג הפלסטיני, שמופיע בתמונה שצמודה למאמר
  ומצדיע במועל יד לפלוגת וואפן אס-אס בוסנית.אפשר גם לנחש שאם הנאצים לא היו
  נבלמים במצרים , הם היו מגיעים לפלשתינה-א"י והיו מקימים משרפות לציונים החביבים כל
  כך על היטלר ואל חוסייני. ואז גם לא היה נשאר מי שישאל, האם היטלר היה ציוני.

 14. אמינוב הזכיר לי בדיעבד את הסיוע שלנין קיבל מהגרמנים הגיב:

  בכסף ובנשק כדי לבצע בשירות האימפריאליזם והמיליטריזם הגרמני את ההפיכה האלימה שלו נגד הממשלה הדמוקרטית ברוסיה.

  בחירטוטיו על קשרי הציונות עם שליטי העולם לדורותיהם אמינוב הזכיר לי בדיעבד גם את תמיכתו של האדמו"ר שלו טרוצקי בהסכם היטלר-סטאלין באוגוסט 39', כשנה לפני שהוא חוסל במקסיקו ע"י רוצח בשליחותו של סטאלין. טרוצקי תמך במלחמת הכיבושים, הרצח והשוד של סטאלין נגד עמי מזרח אירופה בשיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית, וקרא לזה 'התפשטות מהפכת הפרולטריון' מרוסיה למדינות אחרות, וחסידיו הטרוצקיסטים בארצות המערב, בדומה לפאשיסטים, סייעו להיטלר ע"י מסע הסתה פרוע נגד הגיוס לצבא הבריטי והאמריקאי למלחמה בגרמניה הנאצית.

  • אווה חדד הגיב:

   אפרופו לנין.
   לצד אורוול וקאמי כמדומתני כי אפשר לומר גם על ברטרנד ראסל,כי השלושה היו גדולי ההומניסטים במאה העשרים.
   ראסל מספר בזכרונותיו כי מעולם לא פגש אדם מרושע יותר מלנין. העיניים של לנין והצחוק שלו גרמו לו זעזוע כדבריו.
   מה שכן,הייתי מאמצת בכיף גדול שמינית שבשמינית ממשמעת הברזל והדבקות במטרה של.לנין. אבל מה לעשות ואני לוקה כמו מרביתנו בחולשות כאלה ואחרות.

 15. "דרוש קבינט מקצועי" הגיב:

  בכותרת זו פותח "הארץ" ויכוח ישן נושן. האם חוסר "המקצועיות" הוא שדחף את הטריו – נתניהו, יעלון וגנץ למלחמה שהם קראו לה ״צוק איתן״, וניהולה האכזרי? לטבח 500 ילדים וכ-250 נשים, להרס עשרות אלפי בתי-אזרחים, בתי ספר, מרפאות ובתי-חולים? [בלי להשוות… גם להיטלר היו גנרלים מקצועיים, כמו רומל למשל, וזה לא מנע את התאבדותו בברלין.]. ואולי ההנהגה היתה [ונשארה] יותר מדי מקצועית בתחום ההרג והסרבנות לשלום, ולישראל הקבינט הכי מקצועי בעולם—באיכויות ההסתה הגזענית שהוא מנפיק מידי יום. כי כל יום מוציא "משרד ראש הממשלה" לאור את מרכולת החושך שלו. והשבוע צורף עוד מנהיג חשוך, מתנחל (לא-חוקי) לקיבינימט הציוני.

 16. אווה חדד הגיב:

  למר דרוש קבינט…
  אתה עדיין עם המלחמה ההיא??
  הריני להרגיעך,צפה למלחמונת אחת לשלוש-ארבע שנים. אתה שרוי בלב ליבו של לימבו ארור.אין פתרון לסכסוך האיום. אף שאני בעד נסיגה חד צדדית מהגדה,אני יודעת כי היא לא תביא לשלום. השלמתי זה מכבר עם העובדה שהערבים אינם רוצים לראות אף יהודי בסביבתם.כל הסבור אחרת,נמנה עם חסרי האחריות והשרלטנים למיניהם. עד היום הם מדברים על השיבה לאנדלוס המעתירה…

  • שרלטן למינהו הגיב:

   אף אחד לא רוצה לראות כובש על אדמתו אפילו הוא יהודי טורקי או הוטנטוט

   אלא מה, מי שלא מסכים עם הגב' חדד הוא חסר אחריות,שרלטן או כסיל (במקום אחר)…

   אז אין לי ברירה…

   אל תען כסיל, כאיוולתו: פן תשווה לו גם אתה.
   ענה כסיל, כאיוולתו: פן יהיה חכם בעיניו.

 17. דינו הגיב:

  הפליק-פלאק שעושה אמינוב בין "אנטישמיות = שנאת יהודים" לבין "אנטישמיות = שנאת העמים השמים" הוא צעד נואש אבל די מובן , בהינתן שלטענה הראשונה שלו אין שום בסיס.
  האמירה "האנטישמיות כיום מתבטאת קודם כל בשנאת המוסלמים…מבחינה זו ישראל היא ללא ספק המדינה האנטישמית ביותר בעולם" היא מגוחכת, אני יכול להמשיך את קו הטיעונים הרעוע הזה ולציין שהיטלר שיתף פעולה עם ערבים בצורה אינטנסיבית ולכן לא היה אנטישמי… מ.ש.ל? ממש לא.

  אם כבר בשנאת מוסלמים עסקינן הרי שישראל רחוקה מלהיות מובילה בתחום מפני שיש כאן נסיבות מקילות משמעותיות, כמו למשל נסיונות חוזרים ונשנים (וים של הצהרות) של מוסלמים להשמיד את ישראל על יושביה היהודים.
  הערבים והמוסלמים עשו הכל כדי להצטייר כסכנה קיומית ליהודים בארץ-ישראל בפרט ובעולם בכלל. כל ניתוח של שנאת הערבים בישראל ללא איזכור העניין הזה מצביע על חוסר יושר אינטלקטואלי חמור.
  אגב, הגזענות ושנאת היהודים בעולם הערבי והמוסלמי עולה על שנאת הערבים בישראל,
  אבל אני משוכנע שגם בזה איכשהו אנחנו אשמים בצורה בלעדית

 18. לאווה חדאד הגיב:

  מי שמגיע למסקנה כמוך ״שאין פתרון לסכסוך האיום״ צריך להסיק את המסקנה, ולמען שלומו (לפחות שלומו הנפשי) ושלום ילדיו, כדאי שיארוז ויחפש מקום שפוי לחיות בו. זה מה שעשיתי ואני מבסוט עד הגג. אשר לטענתך ש״הערבים אינם רוצים לראות אף יהודי בסביבתם״: אין מדובר על רצון של המקסימליסטים, אלא על הפשרה שלה יסכים הרוב השפוי (בשני הצדדים). ברור שהנסיון להגשים את הבטחת האל הציוני הממוצא [״לזִרְעו שֶל אָבְרָהָם״] יביא לעוד שפיכות שם. ואשר לאנדלוס: שם חיו יהודים ומוסלמים בשלום ויחד בנו את גרנדה וסביליה, קורדובה וטולדו, כתבו שירה ועשו מוסיקה. . .

 19. אווה חדד הגיב:

  אתה בכלל לא מבסוט עד הגג…
  העובדה שאתה מתייחס ממקום מושבך,מרחק של אלפי מילין מכאן,מעידה עליך יותר מכל.
  נכון היתה פריחה באנדלוס,בייחוד במאות התשעית,העשירית והאחת עשרה. ואולם דור: עיין בבריחתו של הנשר הגדול בהיותו נער מאנדלוס לפס שבמרוקו,וקרא את דבריו על הישמעלים.
  טעיתי כשכתבתי אני יודעת שאין פתרון לסכסוך. התכוונתי לומר כי אני מאמינה שאין פתרון וגו'. שיעור קצר בלוגיקה: יכולתני להאמין כי בכוחי לקפוץ לגובה של 50 מטרים,או לדלות את מימיו של האוקיינוס בפחית,ברם איני יכולה ל ד ע ת. כי אין פתרון,משום שאם יש כזה (ובכך אני מפקפקת מאוד…) הרי שעצם מושג הידיעה קורס באחת. ואז אויה,אנה אנו באים.
  הזמן ממקום "גלותך" את ספרו של ישראל שפלר "תנאי הידיעה" והחכם בדבר או שניים.
  ועוד זאת: אם כל היהודים ינהגו כמוך ויהגרו ( גם אני איני אוהבת את המושגים עליה וירידה מהארץ) הריני להבטיחך כי מי שיצטערו יותר מכל יהיו ערביי ישראל/ פלסטין. מצפה להם הניה נסראללה ואל בגדדאדי… לא ביטוח לאומי ,לא מדע,לא טכנולוגיה,ורשימה ארוכה של לא ולא…

 20. אשר פרוליך הגיב:

  הנני כותב שנים רבות באתר זה והתלבטתי מאוד אם להמשיך לכתוב ואפילו לקרוא מאמרים ותגובות.הסיבה לכך היא שחלק לא מבוטל של המאמרים והתגובות לא נכתבות כביקורת לממשלת ישראל,ואף לא כביקורת לחלקים לאומניים של התנועה הציונית אלא כהתקפות מטורפות ל"ישראל" בכלל ול"ציונות" בכלל תוך שימוש באקרובטיקה מילולית,שקרים ,עיוות העובדות, חוסר איזון ובקורת עצמית, סילוף ההסטוריה ,חד צדדיות ויותר גרוע מכל זה,שינאה עוורת לעם היהודי,במיטב המסורת האנטישמית. מספר פעמים פניתי למערכת האתר בבקשה לא לפרסם מאמרים או תגובות בנימה אנטישמית בוטה, או עדינה, או מתוכמת אבל ללא הצלחה. הכותרת של המאמר "האם היטלר היה ציוני ?" העולה בסימן שאילה,היא לבד שימוש בכלי דמגוגי ידוע של להעלות כשאילה רעיון שידוע מראש שהוא שקר מעוות ומכוון. אני מוחה ודוחה מאמרים ותגובות שמטרתן לזרוע שינאה בין העמים. הציונות היא תנועת השחרור של העם היהודי,וזכות זה קיים לכל עם.מי ששולל את הציונות שולל את קיומה של מדינת ישראל ושלילת מדינת ישראל היא שלילת קיומו של העם היהודי,וזה לא אחר מהאנטישמיות הישנה-חדשה.זה לא ביטוי של חופש מחשבה,כי אין כאן מחשבה אלא שינאה .

 21. האם אובמה ציוני? הגיב:

  במקום לעסוק בהיסטוריה אנא מר אמינוב בו נעסוק בשאלה שעוד היא אקטואלית (עוד כמה חודשים עד שנציגי הבנקים ישתכנו בבית ״הלבן״). האם מי שמספק לצבא של מסיתיהו נשק בשווי מילארדי דולרים כל שנה הוא ציוני? האם מי שמספק לעבירות חמורות על החוק הבינלאומי הגנה בפני החלטות של מועצת הביטחון של האו״ם הו ציוני, או קציצוני? האם מי שנואם נאום מצויין של שלום (כמו אובמה בהירושימה) אבל בתקופת שלטונו ארה״ב הקטינה את מאגר הנשק הגרעיני שלה פ ח ו ת מאשר ברוב הממשלים שקדמו לו יכול להיקרא A Man Of Peace ? הרי הוא הנשיא שבניגוד לג׳ון קנדי עשה הכי מעט להקטנת מאגר הנשק הגרעיני! אם אינכם מאמינים היכנסו לאתר של הפדרציה של מדעני ארה״ב והיווכחו בעצמכם. — אובמה הוא אפס מאופס!!!
  fas.org/blogs/security/2016/05/hiroshima-stockpile

 22. ק.א. הגיב:

  אם כל היהודים ינהגו כמוך ויהגרו….

  ברצוני להוסיף שההגירה שלי היא כמובן גיאוגרפית מעבר לים אבל קודם כל היא הגירה מנטלית הרחק מן הטימטום והרוע הציוני. אין לי אשליות ואני מבין שעברתי מטימטום אחד לטימטום אחר אבל כרעיון בשיר של חווה אלברשטיין הטימטום החדש הינו פחות מטומטם מהטמטום המטומטם-בעולם שחונק אותך אט אט אבל ב ט ו ח. שיהיה בברכת טימטום ורשע נעים ליושבים בציון.

 23. שרלטן למינהו הגיב:

  הלשון הדידקטית שהגב' עושה בה בתגובותיה ממש מרשימה… כולנו תלמידים…

  למדנו עוד משהו:
  "כי מי שיצטערו יותר מכל יהיו ערביי ישראל/ פלסטין. מצפה להם הניה נסראללה ואל בגדדאדי… לא ביטוח לאומי ,לא מדע,לא טכנולוגיה,ורשימה ארוכה של לא ולא…"

  יפה, זה מה שאמרו הציונים על הערבים כשבאו "לעזור" להם וגם על … המזרחיים (מה ההבדל?)..

  מי שהאויבים שלו הם "האשכנזים", "הערבים" או "המזרחיים" הוא גזען.

  אמת זו מתפלחת לגברת בכל תזוזה של לשונה.

 24. תגובה לאשר פרויליך הגיב:

  1. אין ״עם יהודי״. יש אנשים שמאמינים בדת היהודית. זו שניתנה ל״זֶרַע אָבְרָהָם״ (המומצא, כמו אלוקיו) יחד עם הזכות להשמיד את בני כל השבטים והלאומים בארץ. (ראה ספר בראשית טו).
  2. מי שרוצה להאמין בשטויות, רשאי כמובן לעשות זאת, אבל זה לא מחייב את אומות העולם, שלהם (מאז מלחמת העולם השנייה והשואה) חוק בינלאומי. לצערי ״המדינה היהודית״ מאז היווסדה אינה מכירה בחוקי העולם, ובמקומם המציאה חוקנים משלה (למשל ״חוק השבות תשכ״א״ שאוסר על שיבת ילידי הארץ הפלסטינים למולדתם ומעניק זכויות לכל יהודי מיובא.
  3. בנאמר לעיל אין ״שנאה לעם היהודי״ ויש הכרה בעובדות, גם עם הם לא נוחות לך.
  4. התנועה הציונית גירשה כ-80% של ילידי הארץ הפלסטינים, ולכך אתה קורא ״תנועת שחרור״…
  5. אי לכך זה עובדה שהציונות היא תנועה אנטישמית! זכור שגם הפלסטינים הם שֵמִים!
  6. ובכלל, אל תאיים. כתוב אמת ותיענה בהתאם!

  • דינו הגיב:

   1. הטענה "אין עם יהודי" מזכירה לי תמיד את הטענה "אין עם פלסטיני". מעניין מה דעתך על ההשוואה.
   היהודים לא זקוקים לאישורך כדי להיות עם. הצעתך לא התקבלה גם לאחר קריאת הטיעון המוזר וחסר המשמעות בדבר הזכות להשמיד עמים אחרים.
   2. נכון מאוד. מי שרוצה להאמין בשטויות רשאי כמובן לעשות זאת. למשל השטות לפיה היהודים *אינם* עם.
   האומות המאוחדות אישרו הקמת "מדינה יהודית". צריך לדרוש מהם הבהרה מפני שפלוני עלול לחשוב "בטעות" שמדובר במדינת הלאום של העם היהודי…
   חוק השבות, אגב, הוא יישום מדוייק של החלטת האו"ם המדוברת ולכן הוא סביר ואפילו מתבקש.
   עוד דבר: אתה טוען שישראל "המציאה חוקים משלה".. מעניין.. האם יש מדינה שלא המציאה החוקים משלה?
   לגבי "שיבת ילידי הארץ הפלסטינים": אם היה מדובר רק בהם אזי מבחינתי אפשר לעשות זאת מחר בבוקר. הבעיה היא שהגדרות אקסקלוסיביות ומעוותות של האו"ם לגבי פליטים פלסטינים לא מאפשרים לישראל לעשות זאת.
   4. הציונות לא גירשה 80% מהערבים. רבים מהם ברחו בעצת מנהיגיהם. ע"ע ערביי חיפה.
   5. שנאת יהודים בקרב ערבים נפוצה הרבה יותר, לכן לשיטתך הערבים הם יותר אנטישמים
   6. אכן, כתוב אמת בבקשה

 25. אווה חדד הגיב:

  לשרלטן למינהו . אין לך גזענים מבחילים יותר ושונאי מזרחים ממה שמכונה אוי לאותה הלצה:שמאל קיצוני,רדיקלי,עיקבי, you name it.
  כיצד בוחנים זאת: לא ביחס של ה"שמאל" הזה לפלסטינים,זה כלל וכלל לא מעניין ולא מרגש,משום שזה אינו כרוך כלל בתשלום,במזומנים של ממש,אלא ביחסם של המתנשאים למזרחים. שהרי כאן צריך ה"שמאל" הזה,לשלם בכסף ובמשרות באקדמיה,בחיי הכלכלה,בפוליטיקה,בתרבות (ראה את כל מנהלי מוסדות התרבות הגזענים הנאחזים במשרותיהם זה עשרות שנים) והרשימה ארוכה.
  מעולם לא גרמו לי אשכנזים להתרגש "בהגינם" על הפלסטינים,או ערביי ישראל,כשאלה כלל לא גרים בקרבתם. אדרבא האשכנזים האלה מתייחסים לערבים כאילו מדובר באנשים חסרי רצון משלהם,ואין להם כלל אחריות על מעשיהם. כאילו מדובר בילדי גנים.

  • שרלטן למינהו הגיב:

   אין שום "יחס" של השמאל לפלסטינים (ואין צורך להתרגש). השמאל הוא נגד דיכוי וניצול ובעד שוויון בין בני אדם (בקיצור בשביל להבין) ולא בעד יהודים, גרמנים או פלסטינים…

   איך שלא יהיה, הגזענות מתפלחת לגברת בכל תזוזה:(איך אפשר בלי?) למה יצטרך "ה"שמאל" הזה,לשלם בכסף ובמשרות באקדמיה,בחיי הכלכלה,בפוליטיקה,בתרבות" רק בשביל "המזרחיים" מה קרה? אם כבר, הערבים לא בעניין? הם מחוץ לכוח הכבידה? אצל הציונים הגזענים כנראה שלא נחשבים.

   • דינו הגיב:

    אלו מאנשי השמאל הטוענים שאין זכות קיום למדינת לאום של העם היהודי (ובמקביל מקדשים כל סממן של לאומיות ערבית) – אינם בעד שוויון בין בני-אדם.
    כנ"ל לגבי אנשי שמאל המוכנים להקריב את חייהם ושלומם של מאות אלפים ומליונים של אומללים
    שאיתרע מזלם לחיות תחת עריצים המתוייגים בטעות כ"אנטי-אימפריאליסטים".

    • קוקוריקו הגיב:

     לקולוניאליזם אין כל זכות קיום, יהודי, טורקי או הוטנטוטי. במקביל השמאל תומך בכל מאבק אנטי קולוניאלי…
     "אנשי שמאל מוכנים להקריב,,,," מה זה הסתה או סתם טפשות? (כנראה השני)
     מאות אלפים ומיליונים הקריבו את חייהם כדי להשתחרר מאימפריאליזם. (איך בדיוק "השמאל" הקריב אותם?) כמובן שהשמאל תומך בהם ולא באימפריאליזם. (מה לא ברור?)

     • דינו הגיב:

      האמירה שלך בעניין הקולוניאליזם אינה קשורה לנושא מכיוון שהציונות אינה קולוניאליזם. נראה אותך מנסה לרבע את המעגל "ציונות=קולוניאליזם"…
      מומלץ להימנע מהכללה כגון "השמאל", ובוודאי שלא לומר שהשמאל תומך בכל מאבק אנטי קולוניאלי. ישנם לא מעט שמאלנים שתמכו בשליטה הרוסית הישירה והעקיפה בעשרות מדינות (אם כבר קולוניאליזם…) ותומכים בשליטה הסינית בטיבט.
      לגבי הקרבת מליוני בני-אדם בשם האגדה ה"אנטי-אימפריאליסטית":
      סוריה היא דוגמה מצויינת. כל מי שטוען שאסד וכנופייתו אמורים להישאר ריבונים בסוריה מוכן להקריב אינספור בני-אדם שיעונו ויירצחו כדי לבסס שוב את שלטון האימה של אסד תחת הריבון האימפריאליסטי איראן והדוד הגדול מרוסיה.
      לכן מדש"ל, ובדיוק ההיפך ממה שאתה טענת: יש כאן מוכנות להקרבת בני-אדם *בשם* אימפריאליזם (איראני-רוסי) בתירוץ של התנגדות לאימפריאליזם (אמריקאי)

 26. אווה חדד הגיב:

  לשרלטן !.רצונך כאשכנזי המתיימר להיות שמאלני עאלק,הכה במזרחים,בהעמידך פנים כי אתה סניגורם של הערבים. זה שאבותיך האשכנזים הם שניקנקו את הצורה לפלסטינים והביאו עליהם את הנכבה,זה כלל וכלל לא נוגע לעניין.
  על האתנוקרטיה המרושעת השלטת בארץ ( אין הבדל של ממש בין הימין האשכנזי לבין ה"שמאל" האשכנזי), לשלם במצלצלים ובמשרות למזרחים. אין תחום שבו הגזענות הארורה פטורה מתשלום,וכבר מניתי מקצת מן הרשימה.
  בקצרה: אם יש שמאל אשכנזי (חברתי-כלכלי) אדרבא,יופע מיד!. אני על כל כל פנים לא נתקלתי מעודי בכך.

  • שרלטן הגיב:

   מי "שנקנק" את הערבים והמזרחיים הם הציונים. זה לא מטריד את הגברת. היא חושבת שבתור יהודיה מגיע לה חלוקה צודקת של השלל – מצלצלים ומשרות מהאשכנזים…(מצטער אבל "לאבותי האשכנזים" אין משרות ולא מצלצלים לחלק ואני בכלל טורקי…)

   "האתנוקרטיה המרושעת" מורכבת מאשכנזים ומזרחיים – דוקא "חלוקה צודקת".

   אין שמאל אשכנזי, יש שמאל ערבי-יהודי אנטי ציוני. הוא הופיע כאן כבר לפני למעלה ממאה שנים.

 27. אשר פרוליך הגיב:

  לדינו ואחרים:

  אולי תסביר לי למה ברוסיה הסוביטית הוחלט להקים בית לאומי לעם היהודי (בבירובידג'ן) ולמה עם פלישת רוסיה על ידי הנאצים הסוביטים הוציאו קריאה לכל יהודי אירופה למצוא מקלט ברוסיה?

  ול"תגובה לאשר "

  1.ומה עם לפחות 1/2 מהעם היהודי והמגדירים עצמם כאלה, שאינם דתים בכלל ואפילו לא מסורתים?
  2.דווקה "אומות העולם" מכירות בקיום העם היהודי,היום וגם במהלך אלפי השנים. (תבדוק בכל מקום ,בהיסטוריה האנושית, ב"ויקיפדיה" וגם במסמכי האו"מ).
  3. משפט ריק ולא אומר דבר
  4.מדינות ערב שהכריזו מלחמה ב1947 ולא הכירו בחלוקה אלה הן שגירשו את הערבים מהארץ,גם בכך שפתחו במלחמה וגם שהבטיחו הבטחות שוו.
  5.עוד משפט שלא אומר כלום (לא ריק ,אבל מלא רעל ושנאה )
  6. ????
  אם אתה רציני אנא תעלה טיעונים ממוסמכים ולא סתם טענות שכל ההוכחה היא בטענה עצמה,וזאת במיטב המסורת הדמגוגית והבלתי רציונלית

  • דינו הגיב:

   ההחלטה ברוסיה הסוביטית להעביר את היהודים לבירוביג'אן דומה הרבה יותר לתוכנית מדגסקר הנאצית מאשר ל"הקמת בית לאומי לעם היהודי" (ז.א ציונות).
   זה היה חלק מרעיון חילופי האוכלוסייה של סטאלין ("טרנספרים", בשפה פחות מכובסת) שאת פירות הבאושים שלו אוכלים עד היום באוקאינה וגאורגיה.
   זה היה גם עוד שלב בביטול הלאומיות והדת בבריה"מ ע"י דחיקת בני דת/לאום מסויים לאזור רחוק ומבודד.
   הקריאה במלחה"ע ה-2 לכל יהודי אירופה למצוא מקלט ברוסיה היא אכן עניין ראוי להערכה.

  • מעניין מאיפה אשר פרוליך גירד את 'הקריאה ליהודים' הגיב:

   שהוציאו ה'סובייטים' (איזה 'סובייט'? ה'עליון'?) 'לכל יהודי אירופה למצוא מקלט ברוסיה'?

   וכל זה עוד 'עם פלישת רוסיה על ידי הנאצים'?

   מאיפה ה'מקור' ל'קריאה' כנ"ל שחוץ מפרוליך אף אחד עוד לא שמע עליה?

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים