הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבות


מאת: ב-7 ביולי, 2016 10 תגובות

הפתעה, הלם, קטסטרופה אלה חלק מביטויי הפרשנים למיניהם על החלטת המצביעים בבריטניה לצאת מהאיחוד האירופי – כל אחד עפ"י השקפתו על המצב העלול או העשוי להתרחש עקב היציאה. ניתוח מעמדי של דפוסי ההצבעה מראה שההכרעה נפלה עקב הצבעתם בעד פרישה של מעמד העובדים, העניים ומעוטי ההשכלה (שחופפים זה את זה). פרשנים ומומחים למיניהם ראו בכך (שוב) את חוסר הרציונליות של מעמדות אלה המצביעים נגד האינטרס הברור שלהם, לא בפעם הראשונה ולא רק בבריטניה. אפשר לנתח, כלכלית וחברתית את המצב שיווצר ולהגיע למסקנות אלה. אני לא מתכוון לעסוק דווקא בכך – אם יש להשקפה זאת אחיזה במציאות – אלא באופן עקרוני בשיטה "הדמוקרטית" שמביאה לכך שקבוצות ואנשים מצביעים בקלפי לא בדיוק ואפילו בניגוד לאינטרס המעמדי שלהם, לא משום שהצבעתם היא "בלתי רציונלית" וגם לא עקב "תודעה כוזבת" כפי שרגילים לפרש זאת מרכסיסטים של "תודעה", פסיכולוגיסטים למיניהם (שאמורים להשלים את מה שקרל מרקס "לא חזה").

קמפיין השמאל בעד יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי lexit ברקסיט ברקזיט לקסיטקמפיין השמאל בעד יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי (מקור)

ההיסטוריה האנושית מתחילה מזמן שבני אדם התחילו לייצר את צורכי קיומם במקום לצרוך אותם באופן בלתי אמצעי מהטבע, כפי שבעלי חיים מתקיימים. ככל שהתפתח הייצור, ברור שאין קיום לבני אדם בלעדיו. מה שעוד ברור שהייצור מתנהל בשיטה מסוימת המתאימה למצבם של כוחות הייצור. אין ייצור אפשרי ללא חלוקת עבודה ושיטה – אופן ייצור. אני מזכיר דבר טריוויאלי זה משום שבדיונים המסובכים, משום שהדברים נהיו מסובכים ומורכבים, נוטים לשכוח אמת בסיסית זו.

השיטה שבה אנחנו מייצרים וחיים בתקופתנו היא השיטה הקפיטליסטית. זה כמעט ברור לכל אחד שחיים פירושם ייצור וייצור פירושו קפיטליזם. השיטה הפוליטית, זו שמסדירה את יחסי הייצור, חלוקת העבודה והיחסים המשפטיים, המקובלת לפחות בארצות הקפיטליסטיות המפותחות היא השיטה הדמוקרטית, כלומר שהשלטון הפוליטי נתון לשפיטת האזרחים ונבחר על ידם. באופן עקרוני אפשר לחשוב שגם השיטה הכלכלית יכולה להשתנות עפ"י החלטת הבוחר בקלפי אך זו אשליה, לא משום שהמשטרה עומדת הכן להפר החלטה כזאת, אלא מהסיבה שהוזכרה לעיל, שכל אחד יודע (אפריורי) כי חיים זה ייצור וייצור בתקופתנו הוא קפיטליזם.

זאת כמובן כל עוד השיטה מתפקדת, טוב ואפילו רע אך לא מתמוטטת. התמוטטות השיטה תבוא אולי לידי ביטוי בקלפי אך לא ההחלטה בקלפי היא שהביאה להתמוטטות השיטה אלא שהתמוטטותה הביאה את ההחלטה בקלפי. אולם ההחלטה הזאת לאן פני החברה במצב כזה היא הכרעה תודעתית-אנושית ולא דטרמיניסטית. (אך פיסקה זו חורגת מעט מענייננו).

"הדמוקרטיה", כאמור או השלטון הדמוקרטי אמור לנהל את "העניינים" כך שהשיטה תפעל והשיטה הקפיטליסטית פועלת כאשר לבעלי ההון יש רווח על השקעתם. המרוויחים מכך שהשיטה פועלת הם רוב אזרחי המדינה ורוב המעמדות, כי כולם הלוא חיים מהייצור. אלא שיש המרוויחים יותר, אלה שהשיטה קובעת אותם בראש הסולם המעמדי – הבורגנות. לכן השיטה הפוליטית הזאת היא דמוקרטיה בורגנית. כפי שידוע הדמוקרטיה הבורגנית מבוססת על מפלגות או במילים אחרות היא רב מפלגתית. אך זו בדרך כלל אשליה כי השיטה היא למעשה דו מפלגתית, שתי מפלגות שלטון ויתר המפלגות, אם קיימות, הן מפלגות לוויין לאחת משתי מפלגות השלטון. קיימות מימין ומשמאל גם מפלגות רדיקליות שמערערות על עצם השיטה הפוליטית ו/או הכלכלית-חברתית-פוליטית אך אלה ימצאו בשוליים כל עוד השיטה מתפקדת.

כאמור, השיטה כל עוד מתפקדת פועלת בתוקף כ"השיטה היצרנית" לטובת כל המעמדות, אלא שרוב המעמדות, לפחות כ-שמונים אחוז מהאזרחים נמצאים בחציון הנמוך של ההכנסות,  כך שלמרות שכולם תומכים בשיטה (משום שהיא מתפקדת וזו "השיטה"), חלק גדול מהאזרחים מופלים וממורמרים עקב מצבם החברתי-כלכלי. המוצא למרירות הזו מוצא את ביטויו ביום הבחירות בהצבעה למפלגת השלטון שנמצאת באותו זמן באופוזיציה, כאילו שהיא אינה מחויבת לשיטה, כלומה לתפקודה, כלומר להבטחת רווחיהם של בעלי ההון, ולאותם יחסים כלכליים-חברתיים. אין כאן ניסיון להפחית מהניגודים ביניהם, אלא שהם משניים! להתחייבות הבסיסית שלהם – הבטחת קיומה של השיטה (טוני בלייר לדוגמא לא היה פחות תאצ'ריסט ממרגרט תאצ'ר עצמה). במילים אחרות, השיטה "הרב מפלגתית – הדו מפלגתית" משרתת מצוין את האינטרס של העשירון העליון, הבורגנות – המעמד הבינוני הגבוה ובעלי ההון.

משאל העם בבריטניה על יציאה או השארות באיחוד האירופי אינו שונה כהצבעת מחאה מן ההצבעה בבחירות הכלליות אלא בכך: כאן הזדמנות להמונים להצביע הצבעת מחאה נגד הממסדים של שתי מפלגות השלטון ונגד בממסד השמרני של האיחוד האירופי ואולי נגד השליטה של ארה"ב בשניהם – בקיצור נגד "המצב" שמדרדר את רוב העם. כמובן שיש מאחורי שתי ההחלטות, "בעד" ו"נגד" גם אינטרסים שלא בהכרח נוגעים לרוב האזרחים, יש בעיה של פליטים ועוד שאינם בעיות בלעדיות של בריטניה. כל אלה דווקא מופיעות כ"הבעיות" בתעמולה אך בסופו של חשבון הצבעה המונית "בעד" היא הצבעת מחאה.

מצד שני לא נראה לי שכוונת המוחים הייתה להביא למהפך רדיקלי מדי כמו יציאה, מאחר שכאמור רוב הציבור באופן עקרוני הוא שמרן ולא נוטה למהפכות משמעותיות ב"משאל עם", אלא במצב משברי קיצוני כמו ביון. לכן גם בטחונו של קמרון באפשרות להשיג רווח קל במפלגתו במחיר זול יחסי. אלא שהסקרים בשבוע האחרון שלא חזו כל אפשרות של מהפך וביטאו בכך את הלך הרוח השמרני של האזרחים נתנו למוחים קצת יותר מדי טולרנס שטרפה את הקלפים נגד כוונתם למחות בלבד.

תגובות
נושאים: מאמרים

10 תגובות

 1. ק.א. הגיב:

  "יציאה מאירופה" אינה דיעה. זהו תסכול, בעיטה בדלי, או כמו שאומרים – מחאה. אבל בתכלס זו סתם סיסמה ריקה. "יציאה מאירופה" אינה אומרת כלום ולא נובע מהסיסמה הזו שום דבר חוץ ממה שאנשים (נאיביים) מעוניינים ליצוק (ממשאלות ליבם, מתיסכולם או מדמיונם) אל הסיסמה הריקה. השיטה היא הרי אותה השיטה – המנטליות הרי היא אותה המנטליות. במשאל העם לא דובר על שום אפליקציה של "יציאה מאירופה" לחיים הבריטיים ולא נובע מזה שום גוון אידיאולוגי, כלכלי, ואפילו לא אדמינסטרטיבי. חלק מן המצביעים (למרות טיפשותם) מבינים די יפה שהצבעתם זו למען "יציאה מאירופה" לא תניב דבר עבורם מלבד הסיפוק (הקצר) שהם תוקעים מקל במכונה – וזו בעצם הסיבה היחידה שבגינה הצביעו. הסיפוק הזה מזכיר – למשל – את הסיפוק שיש לעובדי האוטו-זבל כשהם מעכבים התנועה – שכן במציאות הנוכחית זה פחות או יותר הכוח היחידי שיש להם ושהם מממשים אותו מדי פעם. אינני אומר זאת מתוך בוז או אהדה לצד אחד כזה או אחר במשאל אלא כי זהו טבעם של הדברים. הציבור בעצם מבין שהשלטון אינו עובד בשבילו אבל בכל זאת אנשים עדיין בוחרים לחיות את הנארטיב הסינתטי כאילו אין ברירה.

 2. אלמקייס הגיב:

  הכותב אמנם אומר שהוא לא חושב שההצבעה היתה לא-רציונלית אולם מסקנתו היא שכוונתם של המצביעים הבריטים היתה למחות ולהישאר באיחוד האירופי אבל "הסקרים בשבוע האחרון" קצת בלבלו אותם. מי שקצת פחות מבולבל הוא כותב המאמר שיוצא מההנחה, כבר בפסקה הראשונה, שהישארות באיחוד האירופי היא באינטרס של העובדים בבריטניה. אבל רק מי שישן בארבעים השנים האחרונות וחווה את האיחוד האירופי דרך מענקים אקדמיים ודרכונים פולנים, יכול להגיע למסקנה הזאת. אני משער שלו הבריטים היו מצביעים בעד פרישה מקרן המטבע הבינלאומית או מנאט"ו, גם זה לא היה זה מונע מהליברלים שלנו לספר על "רוחות רפאים" ו"ניצחון הפופוליזם".

  לעובדים הבריטים, כמו גם לבורגנות הבריטית, היה ברור שאחד מהמחסומים המשמעותיים לשינוי, אפילו שינוי רפורמיסטי, הוא האיחוד האירופי. נכון שלמחאה נגד הממסד הפוליטי הבריטי, ובעיקר נגד שרלטנים כמו קורבין, היה חלק בהצבעה. אבל עניינים כמו הסכם הסחר וההשקעות הטרנס-אטלנטי (TTIP) שהוא כעננה מעל ראשם של העובדים הבריטים, וגם מעל חלק מהבורגנות הבריטית, השפיעו הרבה יותר על הבחירה מאשר רצון למחות.

 3. משה מחובר הגיב:

  לניתוחו (הנכון ביסודו) של חברי, ישראל פוטרמן, יש להוסיף כי התפלגות ההצבעה במשאל העם בבריטניה היתה לא רק לפי המעמד ורמת ההשכלה. היתה גם התפלגות גיאגראפית חדה (למשל, סקוטלנד ולונדון הצביעו נגד פרישה מהאיחוד); והיתה גם התפלגות לפי הגיל – הצעירים הצביעו נגד פרישה.
  ראו:
  http://www.newstatesman.com/politics/staggers/2016/06/how-did-different-demographic-groups-vote-eu-referendum

  http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis

 4. עלי הגיב:

  המאמר מגמד את רוח האדם בקביעות הכפופות לתיאוריה המחמירה של השמאל.
  היצור חשוב אבל אינו הגורם המרכזי בחיי בני האדם והשאלה הפילוסופית כיצד לחיות ומהי המידה הטובה התעוררה אצל סוקרטס לפני 2500 שנה.
  תודעה וחופש הן המטרות העליונות של החברה האנושית (גם של הבורגנים)
  אצל הימין הפוליטי ואצל הדתיים התודעה כבר נקבעה בעבר על ידי אנשי מופת ולכן צריך
  להסתכל אל העבר כדי להבין את המציאות משום "שאין חדש תחת השמש".
  אצל אנשי שמאל רדיקלי התודעה היא אך ורק תודעה מעמדית וזה נשמע כבדיחה
  (ברור שהאדם יודע איפה הוא נמצא במדרג החברתי והוא לא צריך שאנשי השמאל יסבירו לו)
  ברור שהתודעה או הבנה שלימה של המציאות נגזרת מהבנת המציאות של אנשי הדת
  לאנשי הדת יש נוסחא פשוטה שאומרת יש כוח עליון יש שכר ועונש וזה מהות החיים
  החילונים רוצים הבנה מעמיקה של המציאות כפי שיש לאנשי הדת אבל באמצעות השכל
  והמדע… ההבנה הזו אינה קשורה לתאוריה של השמאל הרדיקלי…
  האני הפסיכולוגי מורכב מ-3 חלקים… היחס לחברה ..המיניות.. והחלק המיוחד של האדם אשר מבדיל אותו משאר האנשים… בני אדם רוצים להיות מיוחדים…

  • מטרה תודעה חופש מיוחדים צבא הגיב:

   "האני הפסיכולוגי מורכב מ-3 חלקים"

   כמו כל דבר בצבא?

  • לעלי הגיב:

   אין לזה קשר לפסיכולוגיה. מדובר בתהליך של אכזבה מקפיטליזם והגלובליזציה, וחזרה למשטר סוציאליסטי.

   • עלי הגיב:

    כאשר אין מספיק ידע האדם משתמש באינטואיציה…. (אין לי מספיק ידע על שהתרחש בבריטניה לפני ובזמן הבחירות) …האינטואיציה שלי אומרת שההצבעה בבריטניה קשורה לתחושת הזהות האם אני בריטי או האם אני אירופאי ?
    תחושת הזהות קשורה לאני הפסיכולוגי ולכן הבחירות היו אמוצינליות ולא רציונליות.
    המיניות קשורה לטריטוריה …המיניות היא רצון לכלול וליצור קשרים עם מקסימום אנשים (זו אחת הסיבות שאנשים נוסעים לחו"ל משום שהנוסע הזר מעורר סקרנות אצל המקומיים וזה גם מגדיל את המבחר ליצירת קשרים מיניים)
    יתכן שזו הסיבה שהצעירים (בעלי המיניות המתעוררת והחזקה)הצביעו למען אירופה והמבוגרים הסתפקו בבריטניה
    וכמו שרמזתי יש רצון להיות מיוחדים וחלק מהתרבות של הבריטים זה להיות אקצנטרים (מוזרים\מיוחדים)
    אולי הם חשו מאוימים משום שהתרבות האירופאית מתנגדת לאקצנטריות (בעקר הגרמנים שנכנעים
    לנורמות החברתיות )
    הטעון שלך הוא מעגלי אתה טוען שיש אכזבה מהקפיטליזים ולכן הצביעו להתבדלות ואת זה אתה מסיק
    (את האכזבה ) מתוצאות הבחירות לכן הטעון שלך מעגלי ואינו מסביר כלום.

    • ק.א. הגיב:

     1. אם אין לך די ידע אז לפחות תהיה קצת צנוע. 2. "ההצבעה בבריטניה קשורה לתחושת הזהות" זהו משפט ערטילאי מאד. מן הסתם כל דבר המתרחש בבריטניה קשור לתחושת הזהות – גם צבע נייר הטואלט הפופולרי ביותר במדינה. 3. "הבחירות היו אמוצינליות" רוב, אם לא כל, הבחירות שהיו מעולם בכל מקום – כולם היו לא-רציונליות. 4. מיניות ונסיעה לחו"ל – כנראה שהנושא הזה גדול עלי. 5. "מיוחדות" \ אקסצנטריות: כל אינדיבידואל הוא כבר מיוחד – זוהי הרי נקודת המוצא! מהו המובן של רצון של מה שכבר מונח מראש? לדוגמה: אם אני בן 40 מה זאת אומרת שאני רוצה להיות בן 40? הרי זוהי המציאות שלי. 6. "חלק מהתרבות של הבריטים זה להיות אקצנטרים (מוזרים\מיוחדים)" – אתה מבלבל בין הסובלנות והנימוס האנגלי לגבי מישהו שהוא חריג – אז במקום לכנותו בשמות גנאי מעליבים קוראים לו אקסצנטרי (עם או בלי קריצת עין) – מכאן להסיק שהאנגלים "רוצים להיות מוזרים" זוה התרשמות מוזרה כשלעצמה. 7. הרבה יותר הגיוני שהישראלים שואפים למוזרות (תחושת ניבחרות) והראייה מה שייצרו בארצם ובנפשם.

     • עלי הגיב:

      1 כל אדם שמעלה השערות צריך להיות צנוע? טענה מגוחכת
      לפי איינשטיין הכלי החשוב ביותר לגילוי האמת זו אינטואיציה
      2 אין שום ערטילאות בטענה על הזהות זו טענה ברורה ומדויקת
      3 בחירות אינן קשורות רק לבחירות פוליטיות גם כאשר אתה בוחר
      בגד בחנות בגדים אתה נאלץ לבחור
      4 בניסוי שנעשה בקבוצת קופים הנקבות בחרו בקוף זר שהוכנס לקבוצה משום שהוא מעשיר את המאגר הגנטי
      אוהדי כדורגל שנוסעים עם הקבוצה לכל מקום התודו שהם מחפשים יחסי מין מזדמנים
      5 הרצון להיות מיוחד הוא חלק מהאני הפסיכולוגי ולכן לבחירות אשר
      קובעות אם אתה כקולקטיב נבדל מקולקטיב אחר מושפעות מהרצון הטבעי להיות מיוחד
      6 הבריטים מטפחים מיוחדות או מוזרות כחלק מהתרבות שלהם בניגוד לגרמנים אשר מגנים אנשים שמתנהגים בניגוד לנורמות
      יש מספיק דוגמאות שמוכיחות את הטענה הזו למשל אורד וינגייט אשר נהג להסתובב עירום
      7 תחושת נבחרות היא דבר חיובי שראוי להערצה ולא לגינוי

 5. צדוק התקוה הגיב:

  ההצבעה הייתה מחאה על העוני והאבטלה בקרב האנשים הפשוטים המצב הכלכלי לא השפיע כמובן על האליטות שהצביעו בעד השארות אבל האדם הקטן המובטל רעיונות נשגבים לא מעניינים אותו כאשר אין לו עבודה כמובן המהגרים ששוטפים את בריטניה לא הוסיפו לו לביטחון האישי והכלכלי אפילו מהגרים החיים בבריטניה שלפי הגיון היו צרכים להצביע בעד השארות הצביעו נגד בגלל הפחד שלהם ממהגרים חדשים שיחקו מהם את העבודה ולא מדבור רק במוסלמים לבריטניה הגיעו מהגרי עבודה ממדינות אירופה החברות באיחוד האירופי את ניתוח הדברים הבנתי גם דרך התקשורת הבריטית

הגיבו כאן

אורך תגובה מקסימלי: 1000 תווים

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים