הגדה השמאלית

במה ביקורתית לחברה ותרבותמאמרים מאת שלמה סבירסקי, גיא פדה, ירון דישון ועדי סופר:

money-eurodollarpound

המדיניות הכלכלית של מממשלת נתניהו השנייה

ממשלת נתניהו השנייה נדרשה להתמודד עם תביעת תנועת המחאה החברתית ל"צדק חברתי" ועם הביקורת הציבורית על ריכוז כוח כלכלי-פוליטי בידי מספר קטן של קבוצות עסקיות. נתניהו, מצדו, היה כתובת ראויה, בהיותו הדובר הרהוט ביותר של מדיניות קידום המגזר העסקי כמוביל הצמיחה מחד גיסא ושל צמצום תקציבי כדי "לשחרר מקורות לטובת המגזר העסקי" מאידך גיסא. ביטוי מובהק לכך היו הקיצוצים התקציביים ...

29 בנובמבר, 2013 תגובה 1

הרשמה לעדכונים בדוא"ל

Subscribe via Email

מומלצים